45 نکته زناشویی همسران

45 نکته مهم در رابطه جنسی با همسر

نکات کاربردی و توصیه های عملی که در رابطه با مسائل جنسی همسران وجود دارد و بایستی رعایت گردد، به طور خلاصه و مختصر اشاره میکنیم.


1. به ارتباط جنسی نگاه مثبت داشته باشید؛


2. به ارتباط جنسی نگاه مقدس داشته باشید؛


3. نقش ارتباط جنسی را در استحکام خانواده باور کنید؛


4. آثار روان شناختی و معنوی ارتباط جنسی را، هرگز فراموش نکنید؛


5. یقین بدانید آمیزش جنسی موفق، سنگ زیربنای استحکام خانواده است؛


6. از ثواب آمیزش جنسی غفلت نداشته باشید؛7. به برتری جنسی کمّی مردان، ایمان داشته باشید؛


8. به برتری جنسی کیفی زنان، باور داشته باشید؛


9در آمیزش جنسی افراط نکنید (هفته ای دوبار) ؛


10. مواد غذایی مؤثر در تقویت قوای جنسی را، به خاطر داشته باشید؛


———————————————–11. نظافت، مسواک و عطرزدن را، قبل از آمیزش فراموش نکنید؛


12. با شکم پر آمیزش نکنید؛


13. در حال ایستاده آمیزش نکنید؛


14. در حال عصبانیت و خشم آمیزش نکنید؛


15. در اتاقی کاملاً خلوت و مقداری تاریک آمیزش کنید؛


16. ترجیحاً شب ها آمیزش داشته باشید؛


17. در حضور کودکان مطلقاً آمیزش نداشته باشید؛


18. وضو و نام خدا را در آمیزش به خاطر داشته باشید؛


19. رو به قبله و پشت به قبله آمیزش نکنید؛


20. در موقع آمیزش، کاملاً عریان نشوید؛


 


———————————————–21در لحظة آمیزش، به آلت جنسی زن نگاه نکنید؛


22از گفتگو کردن در زمان آمیزش اجتناب کنید؛


23. با فکر زنی دیگر با همسرتان آمیزش نکنید؛


24از تفاوت عاطفی زن و مرد غافل نباشید؛


25. تفاوت های فردی را در نوع آمیزش، در نظر داشته باشید؛


26. مراکز حساس و تحریکی همسر خود را بشناسید؛


27. روش های اظهار علاقه را بیاموزید؛


28. از ملاعبه و معاشقه، کاملاً بهره ببرید؛


29برای تحریک زن، بیشتر از ارتباط کلامی بهره ببرید؛


30. به ارگاسم و اوج لذت جنسی همدیگر واقف باشید؛


———————————————–31در آمیزش، صبر و حوصله داشته باشید؛


32. حریم اخلاقی یکدیگر را مراعات کنید؛


33. کم رویی را در آمیزش کنار بگذارید؛


34. به حساسیت های رفتاری و اخلاقی یکدیگر آگاه باشید؛


35. یقین بدانید زنان ارتباط عاطفی را بر ارتباط جنسی مقدم می دارند؛


36. از اظهار علاقه و محبت به همسر کاملاً بهره ببرید؛


37. معاشرت نیکو داشته باشید؛


38. کاملاً در اختیار شوهر باشید و همکاری کنید؛


39. بدون آمادگی روانی زن، آمیزش نکنید؛


40. بعد از ارگاسم، با عجله از همدیگر جدا نشوید؛


 


———————————————–41شوخی و بازی جنسی را در موقع هماغوشی جدی بگیرید؛


42. به نوازش جسمانی همسر التزام داشته باشید؛


43. در همة حالات به یاد خدا باشید؛


44از آمیزش در دوران قاعدگی جداً خودداری کنید.


45. سرد مزاجی و انزال زودرس را جدی گرفته و درمان کنید.مواردی که نشان می دهد پسری ، دختری را دوست دارد

در این موارد است که می توان فهمید پسری واقعا دختری را دوست دارد و قصدش ازدواج پایدار است.

 

لغات و کلماتی که آقایان استفاده می کنند در پی آن هستند که ببینند
آقایان مورد نظرشان به سمت آنها جذب شده است یا نه. هنگامی که بحث جذب شدن
آقایان مطرح می شود، خوب است که ببینیم زبان بدن مرد چه می گوید به جای اینکه به کلماتش توجه کنیم.

 

به گزارش تالاب زمانی که مردان به طرف کسی جذب می شوند معمولا زبانشان
بسته می شود و ممکن است گیج و سردرگم به نظر برسند. به هر حال در اینجا به
قسمتهایی از زبان بدن مردان اشاره می کنیم که زمانیکه به طرف شما جذب شدند
برای تان کاملا مشخص شود.

 

چشم ها
چشمان
او به سمت شما دوخته می شود ، عمیق نگاه می کند و تا اعماق روح شما را می
کاود. مردمک های چشمش سوسو زده و می درخشد،و علاقه زیادی دارند که با شما
صمیمی شوند. اگر چشمان مرد مورد نظرتان در اطراف اتاق می چرخد و اغلب نگاهش
نگران است این یعنی اینکه مرد شما به دنبال چیزی یا کسی دیگر می گردد.

 
دهان
زمانیکه
مردی به طرف شما جذب شود ، لبخند او حقیقی و واقعی به نظر می رسد. زمانیکه
به زور لبخند بزند و بخندد به معنی آن است که او با زور و اجبار سعی دارد
که مودب به نظر برسد.

 

شانه ها
مردان
شانه های مربع شکلی دارند و اغلب زمانیکه با زنی که دوستشان دارند صحبت می
کنند شانه هایشان به طور ناخودآگاه انعطاف پذیر به نظر می رسد. او خود را
طوری قرار می دهد که شما در مقابل و در مرکز او قرار بگیرید تا او بتواند
براحتی روی شما تمرکز داشته باشد.

 

بازوها
بازوهای
بسته نشان دهنده وجود یک مانع است ، پس بازوهای باز نشان دهنده صمیمیت و
نزدیک شدن بیشتر است، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ احساسی و یکی از شفاف
ترین نشانه های جذب شدن مردان است. مواجه شدن با مردی که بازوهایشان از یکدیگر باز است به آن معنی است که او می خواهد شما را با آغوش باز بپذیرد.

 

دستان
جدا از
دستان عرق کرده ، دست ها می تواند به شما نشان دهد که مرد مورد نظرتان به
شما جذب شده است یا نه؛زمانیکه او انگشتان دستش را داخل موهایش می کند یا
آن را روی لباسش می کشد ، یعنی اینکه او سعی دارد که به بهترین شکل در
مقابل شما ظاهر شود. ممکن است بازوی شما را در حین صحبت کردن لمس کند و این
نشان دهنده صمیمیت و نزدیکی بیشتر با شماست.

 

پاها
پاها او
را به کجا می برد؟ اگر او سعی دارد که برنامه هایش را به گونه ای تنظیم
کند که همیشه نزدیک شما باشد ، مهم نیست که شما کجا می روید ،او سعی خود را
می کند که به شما برسد و در کنار شما باشد.خواه برای اولین بار باشد که
شما او را ملاقات می کنید یا تصادفا جائی که شما رفته اید ظاهر شده باشد ،
همیشه این فرصت وجود دارد که او برای دلیلی بخواهد کنار شما باشد.

 

 

خرامیدن
زمانیکه
از مقابل مردی رد می شوید که به طرف شما جذب شده است ، شاید مرد در جلو
شما قدم زنان بگذرد و بگذرد، با سینه ای جلو داده و شانه های به عقب
رفته؛این همان حالتی است که وقتی زنی به طرف شما جذب می شود با سینه های
جلو سعی در خرامیدن در مقابل شما را دارد. این کاری است که همه افراد در
مقابل جنس مخالف خود انجام می دهند.

 

رفتار
زمانیکه
مرد مورد نظر شما سعی می کند که در مقابل شما مانند یک جنتلمن رفتار کند و
درها را برایتان باز می کند یا کمک تان می کند که کت تان را به تن کنید ،
در واقع سعی دارد که نشان دهد که به شما اهمیت می دهد و دوست دارد زندگی را
برایتان ساده تر کند. همچنین این کار به شما نشان میدهد که مادر وی او را
درست تربیت کرده ، اما مطمئن شوید که این کار نشان دهنده این باشد که او
واقعا به شما علاقمند شده است و فقط ادب وی را در مقابل یک خانم نشان نمی
دهد.

 

شخصیت
اغلب
مردان سعی می کنند علاقه خود را پشت مخ زدن های احمقانه پنهان کنند. ممکن
است برای تان جک بگویند ، شما را غلغلک دهند یا به شوخی شما را دست
بیندازند تا شما را به خنده وادارند .البته ، مردی که ذاتا آرام باشد ممکن
است آرام بگیرد چرا که می هراسد.

 

کلمات
زمانیکه
مردی از شما تعریف می کند ، این یکی از نشانه های خوب علاقمندی او به
شماست. مراقب باشید که وی با تعاریفی که از شما می کند از طریق ظاهر و
حرفهای شما به طور درستی شخصیت تان را شناخته باشد. در حالیکه جذابیت فیزیک
یک الزام برای برقراری یک ارتباط است اما او باید از درون شما نیز به خوبی
آگاه باشد تا این رابطه با دوام و پابرجا باقی بماند.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top