ماه: ژانویه 2022

تاریخ دقیق روز پدر در سال ۱۴۰۰

پدر بزرگترین تکیه گاه هر شخص در زندگی می باشد و پدران نعمت های بزرگی هستند که هیچ جایگزینی ندارند. روز پدر روزی برای بزرگداشت مقام پدر و قدردانی از زحمات اوست و بهترین و با ارزش ترین هدیه برای پدران، احترام است. روز پدر در ایران مصادف است با 13 رجب و سالروز تولد […]

Back To Top