گزارش توجیهی معدن شن وماسه

طرح بهره برداری معدن شن و ماسه

در این
طرح که نمونه کاملی از طرح بهره برداری شن و ماسه است تمام محاسبات اقتصادی
معدن آورده شده است.همچنین قیمتها و مخارج محاسبه شده قیمتهای سال 92 است
که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرد.

فهرست:

 • مقدمه
 • مشخصات کلی محدوده معدن
 • مختصات دقیق وموقیت جغرافیایی محدوده معدن
 • جغرافیا و شرایط آب هوایی
 • درجه حرارت سالانه
 • راههای دسترسی به محدوده از محل مشخص
 • نقشه های موجود و تهیه شده از محدوده معدن
 • مورفولوژی منطقه
 • وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه
 • موارد مصرف
 • مشخصات ماده معدنی و میزان ذخیره معدن
 • روش استخراج و بهره برداری از معدن
 • محاسبات فنی و اقتصادی
 • سرمایه گذاری ثابت
 • ماشین آلات مورد نیاز
 • تاسیسات
 • اکتشاف
 • هزینه های جاری
 • هزینه نیروی انسانی
 • هزینه لوازم مصرفی
 • هزینه سوخت و روغن کاری ماشین آلات
 • هزینه تعمیر و نگهداری
 • هزینه های پیش بینی نشده ، جاری سالیانه در گردش
 • مالیات بر در آمد
 • درصد پرداخت حقوق دولتی
 • قیمت تمام شده در هر تن
 • توجیه اقتصادی طرح
 • نتیجه گیریطرح اکتشاف معدن شن و ماسه رودخانه ای

در این
طرح اکتشافی موقعیت منطقه به طور کامل توسط نقشه های gis مشخص شده و در این
فایل محاسبات فنی و اقتصادی معدن نیز آورده شده است. این طرح نمونه کاملی
از طرح اکتشاف مقدماتی در معادن شن و ماسه است.


فهرست:

 • مقدمه
 • مشخصات کلی محدوده اکتشافی
 • مختصات دقیق وموقیت جغرافیایی محدوده اکتشافی
 • جغرافیا و شرلیط آب هوایی
 • درجه حرارت سالانه
 • راههای دسترسی به محدوده از محل مشخص
 • نقشه های موجود و تهیه شده از محدوده
 • بررسی تاثیر اجتماعی و اقتصادی طرح در منطقه
 • امکانات و زیر ساختهای موجود در منطقه
 • مورفولوژی منطقه
 • وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه
 • موارد مصرف
 • نحوه انجام عملیات اکتشافی  
 • مراحل عملیات اکتشافی در محدوده معدن
 • الف-عملیات راهسازی برای دسترسی به معدن
 • ب-ارزیابی ماده معدنی به کمک حفر ترانشه و ایجاد سینه کار
 • ج-نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم
 • د-عملیات نقشه برداری
 • ه-محاسبه بلوک بندی ماده معدنی و تعیین ذخیره
 • روش استخراج و بهره برداری
 • ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف
 • جدول زمانبندی فعالیتهای اکتشافی
 • محاسبات فنی و اقتصادی
 • نتیجه گیری

اکتشاف پایانی

این طرح
نمونه کاملی از طرح اکتشاف پایانی است که در آن شرح عملیات اکتشافی از
جمله عملیات پی جوئی،احداث راهها و سینه کارها، آنالیز نمونه ها و تست
تکنولوژیکی، تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1 و محاسبه ذخیره به طور
کامل آورده شده است.


فهرست:

 • مقدمه
 • مشخصات کلی محدوده اکتشافی
 • مختصات دقیق وموقیت جغرافیایی محدوده اکتشافی
 • جغرافیا و شرایط آب هوایی
 • درجه حرارت سالانه
 • راههای دسترسی به محدوده از محل مشخص
 • نقشه های موجود و تهیه شده از محدوده    
 • بررسی تاثیر اجتماعی و اقتصادی طرح در منطقه
 • امکانات و زیر ساختهای موجود در منطقه
 • مورفولوژی منطقه
 • وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه
 • موارد مصرف
 • شرح عملیات اکتشافی انجام شده
 • استفاده از خدمات کارشناسی
 • پی جوئی و بررسی مقدماتی
 • احداث راه دسترسی
 • احداث سینه کار
 •  آنالیز نمونه ها و تست تکنولوژیکی
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1
 • محاسبه ذخیره
 • هزینه های اکتشافی انجام شده
 • نتیجه گیریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top