مکانیک جامدات

معرفی رشته مهندسی مکانیک – مکانیک درطراحی جامدات – مقطع کارشناسی

دراجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، از جمله بند« ب» اصل دوم وبندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق
بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط
تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و به منظور تربیت متخصصان متعهد در
صنایع و تبدیل صنایع وابسته به صنایع مستقل و خودکفا، پس از بررسی و پژوهش
در صنایع مکانیک ” مجموعه کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات” با مشخصات زیر
در محدوده ” دوره کارشناسی” تدوین شده است.

طول دوره تحصیل

طول
متوسط دوره این مجموعه 4 سال و نظام آن به صورت واحد است. کلیه دروس این
دوره در 8 ترم برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند یکصد و چهل واحد
تعیین شده در این دوره را بنضمام 272 ساعت کارآموزی در واحدهای تولیدی
ذیربط اخذ نمایند.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیراست:
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 25 واحد
دروس اصلی 61 واحد
دروس تخصصی 21 واحد
دروس اختیاری 5 واحد
پروژه تخصصی و کارگاه و کارآموزی 8 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ
التحصیلان این دوره قادر به طراحی و محاسبه اجزاء و مکانیزمهای ماشین آلات
سنگین (کشاورزی، راهسازی، نظامی) نساجی، اتومبیل سازی و موتورهای احتراقی،
ماشینهای ابزار و ساخت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذائی و… می باشد.

چارت
درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد
راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت
دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مكانيك -جامدات
                            

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم 1
1 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي     
2 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي     
3 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي     
4 401 فیزیک -1 خير پايه    هم نیاز
5 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه     
6 23130021 شیمی عمومی خير پايه     
7 23160056 نقشه کشی صنعتی -1 خير اصلي     
ترم 2
8 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
9 250 فارسی عمومی خير عمومي     
10 402 فیزیک -2 خير پايه    هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه     
12 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
13 23131068 استاتیک خير اصلي  پیش نیاز
14 23132049 برنامه سازی کامپیوتر خير اصلي     
15 23133053 کارگاه جوشکاری خير اصلي     
ترم 3
16 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير پايه     
18 23105035 معادلات دیفرانسیل خير اصلي    هم نیاز
19 23131035 مبانی مهندسی برق -1 خير اصلي  پیش نیاز
20 23131079 دینامیک خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
21 23131080 مقاومت مصالح -1 خير اصلي  پیش نیاز
22 23133064 کارگاه ماشین ابزار خير اصلي     
23 23133075 نقشه کشی صنعتی -2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
24 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي     
25 23131046 مبانی مهندسی برق -2 خير اصلي  پیش نیاز
26 23131091 علم مواد خير اصلي  پیش نیاز
27 23131104 ترمودینامیک -1 خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
28 23131137 مکانیک سیالات -1 خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
29 23131182 مقاومت مصالح -2 خير اصلي  پیش نیاز
30 23131251 آزمایشگاه مقاومت مصالح -2 خير اصلي    هم نیاز
31 23133042 کارگاه اتومکانیک خير اصلي     
ترم 5
32 23105046 محاسبات عددی خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
33 23131057 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خير اصلي    هم نیاز
34 23131115 ترمودینامیک -2 خير اصلي  پیش نیاز
35 23131126 آزمایشگاه ترمودینامیک -2 خير اصلي    هم نیاز
36 23131148 مکانیک سیالات -2 خير اصلي  پیش نیاز
37 23131160 طراحی اجزاء -1 خير اصلي  پیش نیاز
38 23131206 دینامیک ماشین خير اصلي  پیش نیاز
39 23132050 ریاضی مهندسی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
40 111 تاریخ اسلام خير عمومي     
41 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي     
42 23131159 آزمایشگاه مکانیک سیالات -2 خير اصلي    هم نیاز
43 23131171 طراحی اجزاء -2 خير اصلي  پیش نیاز
44 23131193 انتقال حرارت -1 خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
45 23131217 ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
46 23133086 روشهای تولید و کارگاه خير اصلي  پیش نیاز
47 23133100 مدیریت صنعتی خير اصلي     
ترم 7
48 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي     
49 23131239 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
50 23131240 کنترل اتوماتیک خير اصلي    هم نیاز
51 23132016 آزمایشگاه انتقال حرارت -1 خير اصلي    هم نیاز
52 23132027 زبان تخصصی خير پايه     
53 23132038 مقاومت مصالح -3 خير اصلي  پیش نیاز
54 23132163 طراحی مکانیزمها خير اصلي  پیش نیاز
55 23132209 طراحی ماشین به کمک کامپیوتر خير اصلي  پیش نیاز
56 23132221 شناخت فلزات صنعتی خير اصلي  پیش نیاز
57 23133111 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
58 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي     
59 23131228 اندازه گیری و سیستمهای کنترل خير اصلي  پیش نیاز
60 23132174 یاتاقان و روغنکاری خير اصلي  پیش نیاز
61 23132185 روشهای طراحی مهندسی خير اصلي    هم نیاز
62 23132196 طراحی ماشینهای ابزار و تولید خير اصلي  پیش نیاز
63 23132210 مکانیک مواد مرکب خير اصلي  پیش نیاز
64 23133019 پروژه تخصصی خير اصلي     
65 23133020 بهینه سازی در طراحی سازه ها خير اصلي    هم نیازمكانيك در طراحي جامدات

هدف
تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه‌ها
اجزاء و مكانيزم ماشين‌آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس
نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است. فارغ‌التحصيلان
مي‌توانند در كارخانجات مختلف نظير خودروسازي ، صنايع نفت، ذوب فلزات و
صنايع غذايي و غيره مشغول شوند و براي اين دوره امكان ادامه تحصيل تا سطح
كارشناسي ارشد و دكتري در داخل يا خارج از كشور وجود دارد. موفقيت داوطلبان
به آگاهي آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيك و مكانيك همچنين
آشنايي و تسلط آنان به زبان خارجي بستگي فراوان دارد. از جمله دروس اين
دوره مي‌توان دروس مقاومت مصالح، طراحي و ديناميك را نام برد. در اين رشته
زمينه اشتغال و بازاركار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل
براي دانشجويان محسوس و قابل لمس است.

ب – گرايش مكانيك در حرارت و سيالات

اين
رشته در به كاربردن علوم و تكنولوژي مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء
سيستمهايي كه اساس كار آنها مبتني بر تبديل انرژي ، انتقال حرارت و جرم است
به متخصصان كارآيي لازم را مي‌دهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف
مكانيك در رشته حرارت و سيالات (نظير مولدهاي حرارتي، انتقال سيال
نيروگاههاي آبي، موتورهاي احتراقي و … ) آماده مي‌سازد. فارغ‌التحصيلان
اين دوره قادر به طراحي و محاسبه اجزا و سيستمها در بخشهاي عمده‌اي از
صنايع نظير صنايع خودروسازي ، نيروگاههاي حرارتي و آبي، صنايع غذايي، نفت،
ذوب فلزات و غيره هستند.

فارغ‌التحصيلان
اين دوره مي‌توانند تا مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در داخل يا خارج از
كشور ادامه تحصيل دهند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي و فيزيك تسلط
داشته و با يك زبان خارجي آشنا باشند. دروس اين رشته شامل مطالبي در
زمينه‌هاي حرارت و سيالات ، مي‌باشد.

نظر
دانشجويان: با توجه به اينكه اصولا تحصيلات دانشگاهي به خصوص در زمينه‌هاي
مهندسي نياز صد در صد به علاقه‌مندي داوطلب دارد، بنابراين عدم داشتن
علاقه‌ و همچنين عدم تقويت دروس اساسي و پايه‌اي در بخش مكانيك مانند
رياضي، فيزيك – مكانيك ، شيمي ، رسم فني (تجسم بالا داشتن) و هوش نسبتا خوب
و عدم روحيه تجزيه و تحليل در مسائل باعث دلسردي و از دست‌دادن انگيزه
تحصيل و ركورد شديد در تحصيلات خواهد شد.

ج – گرايش ساخت و توليد

 

هدف
تربيت كارشناساني است كه با به كاربردن تكنولوژي مربوط به ابزارسازي،
ريخته‌گري ، جوشكاري، فرم دادن فلزات ، طرح كارگاه يا كارخانه‌هاي توليدي
آماده كار در زمينه ساخت و توليد ماشين‌آلات صنايع (كشاورزي ، نظامي،
ماشين‌سازي، ابزارسازي ، خودروسازي و … ) باشند. فارغ‌التحصيلان اين دوره
قادر خواهند بود در صنايعي مانند ماشين‌سازي، ابزارسازي، خودروسازي ،
صنايع كشاورزي، صنايع هوايي و تسليحاتي به ساخت و توليدي ماشين‌آلات، طراحي
كارگاه و يا كارخانه توليدي بپردازند و نظارت و بهره‌برداري و اجراي صحيح
طرحها را عهده‌دار شوند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيك و
مكانيك از آگاهي كافي برخوردار باشند. دروس اين دروه شامل مطالبي در مورد
نحوه توليد، طراحي قالبهاي پرس، طراحي قيد و بندها، كار و برنامه‌ريزي با
ماشينهاي اتوماتيك، اصول كلي و نحوه كار با ماشينهاي دستي و تعمير و نصب
تمام سرويسهاي صنعتي مي باشد و درصد نسبتا بالايي از آنها به صورت عملي
ارائه مي‌گردد. داوطلب بايد سالم باشد تا بتواند كارهاي كارگاهي را به خوبي
انجام دهد و استعداد كارهاي فني را داشته باشد. با توجه به خودكفايي صنايع
كشور اين رشته داراي بازار كار خوبي است.

در
حقيقت رشته مكانيك بخشي از علم فيزيك است كه با استفاده از مفاهيم پايه
علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آنها
مي‌پردازد و مي‌كوشد تا با توجه به نتايج بررسي‌هاي خود ، طرحي نو در زمينه
فن‌شناسي و صنعت ارائه دهد و در راه پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.

به
عبارت ديگر رشته مكانيك، رشته پياده كننده علم فيزيك است چون براي مثال
بررسي حركت خودرو و عوامل موثر بر روي آن برعهده فيزيك است. اما اين كه
چگونه حركت آن تنظيم گردد بر عهده مكانيك مي‌باشد.

دكتر آريا الستي استاد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف در معرفي اين علم مي‌گويد:

«علم
مكانيك به تحليل حركت و عوامل ايجاد كننده حركت مانند نيروها و گشتاورها و
شكل حركت مي‌پردازد. اما مهندسي مكانيك تا حدودي با علم مكانيك تفاوت دارد
چرا كه يك مهندس مكانيك علاوه بر علم مكانيك بايد بسياري از علوم ديگر را
ياد گرفته و بعضي از هنرها را نيز كسب كند. شايد بتوان گفت كه رشته مهندسي
مكانيك ، رشته تحليل و طراحي سيستم‌هاي ديناميكي و استاتيكي است.»

 

دكتر محمد دورعلي يكي ديگر از اساتيد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد:

«رشته
مهندسي مكانيك را شايد بتوان از نقطه‌نظر تنوع موضوعات تحت پوشش،
جامع‌ترين رشته مهندسي به شمار آورد. چون رشته مهندسي مكانيك در برگيرنده
تمامي علوم و فنوني است كه با توليد ، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و
تبديل حركت و انجام كار، توليد و ساخت قطعات و ماشين‌آلات و به كارگيري
مواد مختلف در ساخت آنها و همچنين طراحي و كنترل سيستم‌هاي مكانيكي، حرارتي
و سيالاتي مرتبط مي‌باشد.

به
عبارت ديگر محاسبات فني، مدلسازي و شبيه‌سازي ، طراحي و تهيه نقشه‌ها ،
تدوين روش ساخت ، توليد و آزمايش تمامي ماشين‌آلات و تاسيسات موجود در دنيا
، با تكيه بر توانايي‌هاي مهندسان مكانيك انجام مي‌گيرد.»

 

گرايش‌هاي مقطع ليسانس:

رشته
مهندسي مكانيك داراي سه گرايش «طراحي جامدات ، حرارت و سيالات، ساخت و
توليد» در مقطع ليسانس مي‌باشد كه البته دانشگاه صنعتي شريف داراي گرايشهاي
ديگري نيز هست.

مهندسي مكانيك ( در سطح كارشناسي)

در
شروع آموزش مهندسي در ايران ، مهندسي مكانيك با برق يكي بود و
«الكترومكانيك» ناميده مي‌شد. اما اين دو رشته حدود 45 سال پيش از هم جدا
شدند و به مرور رشته‌هاي ديگري مانند مهندسي شيمي و مواد نيز از مهندسي
مكانيك جدا شد و مهندسي مكانيك به عنوان رشته مهندسي مكانيك عمومي ارائه
گرديد. ولي با پيشرفت صنعت و نياز صنايع به تخصص‌هاي مختلف در اين زمينه،
از مهندسي مكانيك عمومي دو گرايش «طراحي جامدات» و «حرارت و سيالات» و بعد
از آن «ساخت و توليد» بيرون آمد و بالاخره بايد به مهندسي دريا اشاره كرد
كه هنوز در دانشگاه صنعتي شريف به عنوان يكي از گرايشهاي مهندسي مكانيك
ارايه مي‌شود. ما در اين‌جا به معرفي اجمالي هر يك از گرايشهاي فوق
مي‌پردازيم.

 

گرايش حرارت و سيالات

همان‌طور
كه از نام اين گرايش پيداست مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات به مبحث
حرارت و مسايل مربوط به سيالات مي پردازد. به عبارت ديگر در اين رشته عوامل
موثر بر خواص مختلف حركت سيال بخصوص سيال داغ مطالعه شده و اثر عبور سيال
بر محيط محل عبور مانند نيروهايي كه در اثر عبور خود در محل ايجاد مي‌كند و
يا طول‌هاي ناشي از اثر افزايش و يا كاهش دما در اعضاي مختلف يك دستگاه،
بررسي مي‌شود. همچنين از دروس اصلي اين رشته مي‌توان به مكانيك سيالات
اشاره كرد كه نيروهاي وارد بر جسم متحرك در سيال را بررسي مي‌كند.

 

دكتر الستي در معرفي اين گرايش مي‌گويد:

«گرايش
حرارت و سيالات به فيزيك حرارت و مكانيك سيالات مي‌پردازد و وظيفه‌اش
تحليل و طراحي سيستم‌ها از ديدگاه حرارتي و سيالاتي است . براي مثال در
طراحي يك موتور احتراق داخلي، مسائل مربوط به تبديل حرارت به انرژي ،
انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب و سرد نگه‌داشتن موتور توسط يك
مهندس مكانيك حرارت و سيالات بررسي مي‌شود.

همچنين
مسايل مربوط به تاسيسات ساختمان و رآكتورها، انتقال آب ، نفت و گاز ،
طراحي نيروگاههاي مختلف ، طراحي توربو ماشين‌ها (ماشين‌هاي دوار) مثل
توربين‌هاي بخار، توربين‌هاي گاز و فن‌كويل‌ها به گرايش سيالات مربوط
مي‌شود.»

 

شهرداد صادق مهندس مكانيك گرايش حرارت و سيالات نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد:

«دانشجويان
اين گرايش در زمينه تهويه مطبوع ، دستگاههاي آب و فاضلاب و گرم كننده
ساختمان‌ها و به طور كلي مباحث «تاسيساتي» مطالعه مي‌كنند. در ضمن در اين
رشته مباحث مربوط به طراحي نيروگاهها ، موتورهاي احتراق داخلي و طراحي
انواع موتورهاي درون‌سوز اتومبيل‌ها مطالعه مي گردد.»

 

گرايش طراحي جامدات

گرايش
طراحي جامدات به بررسي انواع نيروها، حركتها و تاثير آنها بر اجزاء مختلف
ماشين مي‌پردازد. در واقع مهندس طراحي جامدات با توجه به نيازهاي جامعه ،
دستگاهها و ماشين‌هاي مختلف را طراحي مي‌كند.

محمد رضوي مهندس مكانيك گرايش طراحي جامدات در معرفي اين گرايش مي‌گويد:

«هر
ماشين از دو قسمت متحرك و ثابت تشكيل شده است. حال بررسي اين مطلب كه حركت
مورد نياز ماشين از چه راهي تامين شده و چگونه از منبع توليد به جايگاه
مورد استفاده انتقال پيدا كند و بالاخره چگونه از اين حركت استفاده گردد تا
بيشترين بازدهي را داشته باشد، در حيطه وظايف مهندسي طراحي جامدات است.
همچنين ابداع و پيش‌بيني دستگاه تنظيم ماشين‌آلات نيز از مسايل مطرح در اين
گرايش مي‌باشد.

در
واقع مهندس طراح جامدات بايد تمامي نيروها و گشتاورهايي را كه به هر عضو
ماشين وارد مي‌شود بررسي كرده و بهترين حالت قطعه مورد نظر را براي تمامي
آن نيروها و گشتاورها و همچنين در براي داشتن بهترين كارايي به دست آورده و
كارايي مناسب آن قطعه را در زمان طولاني تضمين كند.»

 

دكتر الستي در معرفي اين گرايش مي‌گويد:

«
طراحي سيستم ، طراحي ماشين‌هاي تراش، فرز، چاپ و قسمت‌هاي تعليق ،
سيستم‌هاي انتقال قدرت و ديناميك يك خودرو، توسط مهندسان اين گرايش طراحي
مي‌شود. همچنين يك هواپيما قسمتهاي مربوط به فرود، پرواز، كنترل پرواز به
نحوي مربوط به طراحي جامدات مي‌گردد.»

 

دكتر قرشي استاد دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين گرايش مي‌گويد:

«گرايش طراحي جامدات به طراحي ماشين‌آلات و اجزاي آنها، ارتعاشات ماشين‌آلات، ديناميك آنها و كنترل سيستم‌ها مي‌پردازد.»

گفتني
است كه دو گرايش طراحي جامدات و حرارت و سيالات بسيار نزديك به هم هستند و
تنها در 20 واحد درسي با يكديگر تفاوت دارند. بنابراين فارغ‌التحصيلان
آنها نيز توانايي‌هاي مشترك زيادي دارند.

 

گرايش ساخت و توليد

يك قطعه بايد به چه روشي ساخته شود تا داراي توليدي سريع و ارزان و همچنين كيفيت مناسب و وقت و كارايي مطلوب باشد؟

پاسخ
به اين سوال مهم بر عهده مهندسان گرايش ساخت و توليد است. چرا كه به گفته
دكتر الستي يك مهندس ساخت و توليد به مسائل مربوط به ساخت بهينه و توليد با
كيفيت بالا مي‌پردازد. در واقع اين گرايش بيشتر به مشكلات و معضلات ساخت و
توليد مي‌پردازد و در نتيجه نسبت به دو گرايش حرارت و سيالات و طراحي
جامدات علمي‌تر است و دو گرايش فوق جنبه عملي‌تر دارند.

 

دكتر قرشي نيز با تاكيد بر كابردي بودن اين گرايش مي‌گويد:

«گرايش
ساخت و توليد به زمينه‌هاي كاربردي مهندسي مكانيك مي‌پردازد و مهندس اين
گرايش در زمينه شكل دادن فلزات ، طراحي قالب‌ها و ساخت قطعه‌هاي گوناگون
فعاليت مي‌كند.»

 

گرايش مهندسي دريا

يكي
از گرايش‌هاي مهندسي مكانيك كه تنها در دانشگاه صنعتي شريف ارائه مي‌گردد،
مهندسي دريا (كشتي‌سازي) است چرا كه در دانشگاههاي ديگر از جمله دانشگاه
صنعتي اميركبير، دانشگاه خليج فارس و دانشگاه سيستان و بلوچستان، مهندسي
دريا به عنوان يك رشته مستقل با سه گرايش مهندسي كشتي‌سازي ، مهندسي كشتي و
دريانوردي ارائه مي‌شود.

اما چرا دانشگاه صنعتي شريف، مهندسي دريا را به عنوان يكي از گرايش‌هاي مهندسي مكانيك ارائه مي‌دهد؟

 

دكتر الستي در پاسخ‌ به اين سوال مي‌گويد:

«مهندس
دريا گرايش كشتي‌سازي مسائلي از قبيل طراحي بدنه، استحكام بدنه، سيستم‌هاي
پيشرانه (موتور گيربكس) ، پايداري كشتي در مقابل امواج كناري  جانبي كشتي و
طراحي مربوط به ناوبري (مسيريابي كشتي) را مطالعه مي‌كند كه همه اين مسائل
در گرايش‌هاي ديگر مكانيك نيز مطرح مي‌شود و فقط مهندسي كشتي‌سازي اين
مسائل را به صورت تخصصي در ارتباط با كشتي و سازه‌هاي دريايي مثل اسكله‌ها و
سكوهاي نفتي متحرك مطالعه مي‌كند. به عبارت ديگر يك مهندس دريا ، مهندس
مكانيكي است كه در كاربردهاي دريايي مشغول به كار مي‌باشد.»

گفتني
است كه در دانشگاه صنعتي شريف، رشته مهندسي هوا و فضا نيز در دانشكده
مكانيك ارائه مي‌گردد و اساتيد اين دانشكده ، مهندسي هوا و فضا را يكي از
گرايش‌هاي مكانيك به شمار مي‌آورند.

 

آينده شغلي ، بازاركار، درآمد:

در
حال حاضر دانشجوي توانمند مهندسي مكانيك پس از فارغ‌التحصيلي مشكل كاريابي
ندارد چرا كه به گفته دكتر دورعلي توسعه سخت‌افزاري و رشد مسايل مهندسي ،
گرايش به سمت توليد داخل و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل
كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت‌هاي ارزي و
كاهش درآمدهاي نفتي، باعث رشد چشمگير بازاركار مهندسان مكانيك در ايران شده
است.

 

دكتر دورعلي در ادامه مي‌گويد:

«يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كند كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

طراحي و ساخت تمامي ماشين‌آلات و قطعات آنها، اعم از ماشين‌آلات توليدي تمامي صنايع، لوازم خانگي و تجهيزات پزشكي.

–  طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاههاي فسيلي، اتمي ، خورشيدي ، بادي و آبي.

–  طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم‌هاي انتقال و تصفيه آب، سيستم‌هاي مكانيكي و كنترلي پالايشگاهها و كارخانجات شيميايي.

–  طراحي و ساخت تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها و اماكن، بالابرها و آسانسورها و سيستم‌هاي حمل و نقل.

–  ساخت ماشين‌آلات تغليظ و بازيافت مواد مثل كارخانجات قند، كاغذسازي ، سيمان ، نساجي ، نمك و كنسانتره .

–       طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي.

–       ساخت تجهيزات دفاعي مانند تانك، راكت، اژدر و پلهاي متحرك

–       ساخت روبات‌ها ، بازوهاي مكانيكي و سيستم‌هاي توليد.

در
ضمن يك مهندس مكانيك مي‌تواند به عنوان كارشناس و مشاور فني در بانك‌ها ،
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه و شركت‌هاي بازرسي و نظارت امور بين‌المللي
فعاليت بكند.»

 

دكتر الستي نيز در اين زمينه مي‌گويد:

«در
همه جاي دنيا يك فارغ‌التحصيل مهندسي مكانيك مثل يك موم خام است كه دانش
كافي دارد و در هر زمينه‌اي كه كار كند مي‌تواند در آن زمينه متخصص بشود.

براي
مثال مي‌تواند در تحليل و طراحي خودرو، در طراحي و ساخت ماشين‌هاي ابزار و
حتي در تدوين و توليد برنامه‌هاي كامپيوتري فعاليت بكند. يعني رشته مكانيك
زمينه كار و زمينه انتخاب بسيار گسترده‌اي را در مقابل فارغ‌التحصيلان اين
رشته قرار مي‌دهد.»

 

دكتر قرشي نيز در مورد فرصت‌هاي شغلي، گرايش مهندسي دريا مي‌گويد:

«بدون
شك چون مهندسي دريا نسبت به گرايش‌هاي ديگر رشته مكانيك تخصصي‌تر است،
فرصت‌هاي شغلي آن نيز محدودتر مي‌باشد اما با اين وجود فارغ‌التحصيلان اين
گرايش مي‌توانند در كارخانه‌هاي كشتي‌سازي كشور مثل كارخانه كشتي‌سازي
«صدرا» در بوشهر ، كارخانه «نكا» در شمال و «اروندان» در خليج فارس مشغول
به كار گردند و يا در سازمان بنادر و كشتي‌راني وظيفه ساخت سكوهاي شناور را
بر عهده بگيرند.»

 

توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه :

«مكانيك
بهشت رياضيات است.» اين جمله زيبا از «لئونارد اولر» رياضي‌دان بزرگ
سوئيسي، بيانگر ارتباط تنگاتنگ رياضيات با مكانيك است. در واقع مهندسي
مكانيك بخصوص در گرايش حرارت و سيالات از مباحث و مسايل رياضي بسيار
استفاده مي‌كند. از سوي ديگر همان‌طور كه پيش از اين گفتيم مكانيك بخشي از
علم فيزيك است و حتي دانش‌آموزان دوره متوسطه نيز با علم مكانيك در كتاب
فيزيك خود آشنا مي‌شوند و اين علم بخصوص در گرايش طراحي جامدات اهميت
بسياري دارد. به همين دليل دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو درس رياضي و
فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد.

 

دكتر الستي در مورد توانايي‌هاي لازم براي دانشجوي اين رشته مي‌گويد:

«فعاليت
در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه‌مند
به كارهاي تئوريك مي‌تواند جذب اين رشته شده و در بخش‌هاي نظري و تئوري
فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه‌مند به طراحي و ساخت وسايل و
دستگاههاي مختلف مي‌تواند اين رشته را انتخاب نمايد. اما بدون شك يك مهندس
مكانيك موفق كسي است كه به ياري دو بال علم و عمل پيشرفت كند. به همين خاطر
من در دانشگاه ، دانشجويان را تشويق مي‌كنم كه پروژه‌هاي تحقيقاتيشان
تلفيقي از كار تئوريك و عملي باشد.»

دانشجوي اين رشته بايد از نظر جسمي آمادگي كار در محيطهاي پرجمعيت و كارخانجات دور از شهر را داشته باشد.

 

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:

امكان
ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ميسر مي‌باشد. در دوره
كارشناسي ارشد 32 واحد و در دوره دكترا 48 واحد درسي ارايه مي‌گردد.

 

رشته‌هاي مشابه و نزديك به اين رشته :

رشته
مهندسي مكانيك به عنوان جامع‌ترين رشته مهندسي داراي دروس مشترك با اغلب
رشته‌هاي مهندسي ديگر نظير مهندسي دريا ، مهندسي شيمي، مهندسي هوا فضا و
… مي‌باشد.

 

مصاحبه با دانشجوي مشغول به تحصيل :

مهندسي
مكانيك جامع‌ترين رشته مهندسي است كه در آن با اصول اساسي طراحي تمامي
سيستمهاي محيط پيرامون آشنا مي‌شويم . دروس اين رشته غالبا كاربردي بوده و
در ارتباطي تنگاتنگ با دروس رياضيات و فيزيك است. دانشجوي اين رشته بايد
فردي خلاق و داراي قدرت تجسم كافي باشد تا بتواند در طراحي مكانيزمها موفق
باشد.

 

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر :

دانش
مكانيك دانش زندگي است . در هر مجتمع و كارگاه صنعتي نياز به
فارغ‌التحصيلان اين رشته امري ضروري و مشهود است و با توجه به حركتهاي
صنعتي اين چندساله اخير كشور مهندسين مكانيك بيش از پيش در گرداندن چرخ
صنعت دخيل شده‌اند و راه همواره براي رشد و ترقي آنها گشاده است.

 

نكات تكميلي :

رشته
مهندسي مكانيك داراي واحدهايي ملموس و كاربردي است ولي داشتن شناخت كافي
نسبت به اين رشته قبل از انتخاب آن ضروري است. اغلب واحدهاي اين رشته داراي
رياضيات ديفرانسيلي پيچيده و تجسم فيزيكي هستند كه منجر به سخت‌شدن اين
واحدها مي‌شوند. ضمنا واحدهاي كارگاهي و فعاليت در واحدهاي توليدي نيز از
ويژگي‌هاي اين رشته مي‌باشد كه داوطلبان آن را با محيطهاي صنعتي آشنا كرده و
پيوند مي‌زند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top