شرح وظایف کارشناس سایت

آيين نامه شرح وظايف كارشناسان فناوري اطلاعات واحدهاي تابعه نسخه اول

ماده 1 – كارشناس فناوري اطلاعات : داراي
مدرك كارشناسي كامپيوتر ( نرم افزاريا سخت افزار ) مي باشد و مسووليت
تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي باشد .
    
تبصره 1 – در واحدهايي كه كارشناس ندارند و كاردان كامپيوتر انجام وظيفه
مي نمايد ، مسووليت تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي
باشد .( به عنوان كارشناس محسوب مي شوند )
  ماده 2 – رابط فناوري اطلاعات : داراي مداركي غير از كامپيوتر مي باشند و وظيفه اصلي آنها مرتبط با مدرك مربوطه مي باشد و با مديريت فناوري اطلاعات ،همكاري دارند .       
تبصره 2 – كارشناسان و رابطان فناوري اطلاعات ،پس از تاييد مديريت فناوري
اطلاعات و صدور ابلاغ از طرف معاونت پشتيباني دانشگاه ، مجوز انجام فعاليت
را دارند و در واحدهايي كه رابط در كنار كارشناس حضور دارد ،مسووليت تمامي
امور بر عهده كارشناس مي باشد و رابط مجوز مستقيم ندارد .
اين آيين نامه در نه فصل تهيه شده است .  

فصل اول : وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات  

 
ماده 1 – تهيه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات
شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور
ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها
      تبصره 1 – در حال حاضر شناسنامه ها بصورت كاغذي تهيه شوند و پس از آموزش ،در نرم افزار ICTM وارد گردد ماده 2 – ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات )  
در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت
مديریت و سايت سخت افزار ( شبكه رابطين ) موجود مي باشد )، بصورت فصلی (
حداكثر تا 20 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پايان فروردين ماه سال جديد )
به مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات
 ماده
3 – انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف
مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه (
معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت سخت افزار موجود
مي باشد .
 ماده 4 – حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت و در مواقعي كه حضور ممكن نيست ،كسب اجازه از مديريت ماده 5 – اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و… ماده 6 – بازديد از سايتهاي خبري   ICT  جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني ماده 7 – بازديد مستمر از وب سايت مديريت فن آوري اطلاعات و واحدهاي زير مجموعه ( مانند سايت سخت افزار  http://hw.sums.ac.ir  و سايت اينترنت http://internet.sums.ac.ir و سايت مخابرات   http://mokhaberat.sums.ac.ir )    

فصل دوم : وظايف در حوزه سخت افزار  

ماده 1 –      نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :      ماده 1-1 – دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )      ماده 2-1 – بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز     
ماده 3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق
مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)
   
  ماده 4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي
قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز
مي باشد )
 ماده 2 –       كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :        ماده 1-2 –  بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده      
ماده 2-2 – الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و
تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص برروي رايانه هاي خريداري
شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد )
       ماده 3-2 – تكميل فرم مخصوص چك ليست سيستم (فرم شماره 6) همراه با توضيحات مربوطه       ماده 4-2 – الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس ماده 3 –     فرآيند تعميرات :       ماده 3-1 – نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و… بر روي رايانه هاي موجود در واحد      ماده 2-3 – تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده   
  ماده 3-3 – نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند (
مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات
             تبصره – نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي  

فصل سوم : وظايف در حوزه شبكه   

 ماده 1 – نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive   بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطاتماده 2 – تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات    ماده 3 – آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active ماده 4 – آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت ماده 5 – آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي ماده 6 – حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود ماده 7 – مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها ماده 8 – عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و… ) ماده 9 – آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه  Network + ( اختصاصي كارشناسان ) ماده 10 – مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه   

فصل چهارم : وظايف در حوزه نرم افزار  

 ماده 1 – پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستمماده 2 – مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها ماده 3 – هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها ماده 4 – همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا) ماده 5 – آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس … ) ماده 6 – آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه ماده 7 – نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها ماده 8 – تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري          ماده 9 – مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري  

فصل پنجم : وظايف در حوزه وب سايت  


ماده 1 – آشنايي با نرم افزار  ICARUS و آدرس هاي وب سايت واحدماده 2 – بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه ماده 3 – آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت ) ماده 4 – به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و … ) ماده 5 – نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان ) ماده 6 – نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها   

فصل ششم : وظايف در حوزه  HIS  

 ماده 1 – نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسوول آموزش نرم افزارماده 2 – همكاري با مديريت بيمارستان جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار ماده 3 – نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي و تحويل گرفتن قطعات داغي ماده 4 – نظارت بر تهيه گزارش هاي HIS توسط سوپروايزرها هر 15 روز و ارسال آنها بصورت فصلي 

فصل هفتم : وظايف در حوزه  اتوماسيون اداري  

 ماده 1 – آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداريماده 2 – آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحدماده 3 – اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال – تغيير سمت و ….)  در آن مركز  

فصل هشتم : وظايف در حوزه  اينترنت  

 ماده 1 – آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت FTP,FTP2 ، حجم down Load و نرم افزارهاي جانبيماده 2 – شناسايي error  هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت ماده 3 – راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست ويا شخصيو يااشتراك خطوط ADSL          تبصره – موارد فوق در سايت اينترنت توضيح داده شده است . ماده 4 – شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود  

فصل نهم : وظايف در حوزه  مخابرات  

   ماده1 – آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه ( ماده 2 – تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ) مراكز تلفن داراي رايانه ) ماده 3 – تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري( مراكز تلفن داراي رايانه ) ماده 4 – آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه ) ماده 5 – آموزش دستگاه مبدل IP  ( Voip ) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن ماده 6 – نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه Voip و رفع عيوب احتمالي ماده 7 – نظارت بر صحت عملكرد ups و باطريهاي مركز تلفن


اصول و شرح وظايف پست هاي سازماني جهاد دانشگاهي (معاونت پشتيباني و امور مجلس)

عنوان واحد سازماني : اداره پشتیبانی نرم افزار

كد واحد سازماني : 2-5-6

عنوان پست سازماني : کارشناس طراحي و پشتيباني وب سايت و پورتال

شماره پست: (65204)

 1. بررسی و شناسایی نیاز های جدید اطلاع رسانی از طریق بازخوردهای دریافتی از واحدهای جهاد و پیاده سازی آنها
 2. طراحی و تدوین چارچوب کلی و محتوایی پایگاه های اطلاع رسانی واحد های جهاد
 3. طراحي و ايجاد وب‌سايت‌هاي تخصصي و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در مجموعه جهاد به صورت استاندارد، هماهنگ و يكپارچه
 4. تهیه و ابلاغ استانداردهای لازم در خصوص نحوه بروز رساني و نگهداري پايگاه اطلاع رساني واحد هاي جهاد
 5. نظارت و کنترل بر نحوه پیاده سازی پایگاه های اطلاع رسانی واحد های جهاد بمنظور حفظ چارچوب کلی ابلاغ شده در این خصوص
 6. پيگيري و نظارت بر عملكرد مشاورين و پيمانكاران جهاد در حوزه طراحي و پشتيباني وب سايت و پورتال
 7. پیگیری اخذ اطلاعات و تامین محتوای مورد نیاز جهت درج در پایگاه های اطلاعاتی با هماهنگی واحدها و مسئولین مربوطه
 8. بررسي و ارائه گزارشات مديريتي در خصوص اطلاعات پايگاههاي اطلاع رساني در سطح مجموعه جهاد دانشگاهي
 9. هماهنگي و تبادل نظر با كارشناس امنيت شبكه جهت ايجاد
  راهكارهاي مناسب براي برقراري امنيت پايگاههاي اطلاع رساني در سطح مجموعه
  جهاددانشگاهي
 10. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

شرايط احراز

حداقل سابقه كاري: براساس دستورالعمل تعيين نوع پست سازماني،‌ شرايط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفيد

مهارت ها و توانمندي هاي تخصصي مورد نياز:

آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با اینترنت و رایانه، آشنایی
با طراحی وب سایت و پورتال اطلاع رسانی، مهارت های گزارش نویسی و گزارش دهی

رشته هاي تحصيلي مرتبط:

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top