زبانشناسی-ارشد

منابع كنكور كارشناسی ارشد زبان‌شناسی

مقدمه

زبان‌شناسی مطالعه‌ی علمی‌ زبان است. در این علم، زبان انسان به مثابه
نظامی‌از نشانه‌ها، دستگاهی برای ایجاد ارتباط، نظامی‌متشکل از نظام‌های
کوچک‌تر، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی انسان، ابزاری برای مطالعات
روان‌شناختی و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین کاربردهای متنوع
زبان‌شناسی در علومی ‌مانند آموزش زبان، فرهنگ نگاری، ترجمه، زبان‌شناسی رایانه‌ای، مطالعه‌ی تغییر و تحول زبان‌ها، مطالعه‌ی زبان‌های باستانی، گویش شناسی و دیگر رشته‌ها استفاده می‌گردد.

زبان
انسان دستگاهی است که در وهله‌ی اول برای امر ارتباط به کار می‌رود و در
این امر از نشانه استفاده می‌گردد. این دستگاه از سه نظام کوچک‌تر آوایی،
واژگان و نحوی تشکیل شده است. مطالعه‌ی بخش آوایی زبان و نظام آوایی آن و
نیز واج‌ها و قواعد واجی به ترتیب در آواشناسی و واج‌شناسی بررسی می‌گردند.
ساخت واژه (صرف) به مطالعه‌ی دستگاه واژگانی می‌پردازد و نحو قواعد و قانون مندی‌های ساختارهای بزرگ‌تر از واژه را بررسی می‌کند.
جامعه شناسی زبان، بررسی زبان به مثابه نهادی اجتماعی در اجتماع سخن‌گویان
آن زبان است. دستاوردهای دیگر زبان‌شناسی در علوم کاربردی دیگر مانند
آموزش زبان، ترجمه، فرهنگ نگاری و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و همگی زیر مجموعه‌ی رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی قلمداد می‌گردند.

هرچند که فارغ التحصیلان و دانشجویان برخی از رشته‌های مقطع کارشناسی با زبان‌شناسی آشنا هستند اما رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی از رشته‌های علوم انسانی است و شرط ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی همگانی، دارا بودن درجه‌ی کارشناسی (در هر رشته‌ای) و نیز موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته است.

داوطلبان شرکت در آزمون «مجموعه‌ی زبان‌شناسی» می‌توانند ۲ رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» و «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» را انتخاب نمایند. این آزمون‌‌ها دارای بخش‌های زیر است:

دستور زبان فارسی
زبان تخصصی
زبان‌شناسی
تاریخ زبان فارسی (فقط برای رشته‌ی «آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی
زبانان الزامی است.»، پاسخ گویی به این بخش برای داوطلبان ورود به رشته‌ی
«زبان‌شناسی همگانی» الزامی نیست.)

سؤالات
آزمون زبان تخصصی در سطح پیشرفته‌ای طرح می‌شود، آن دسته از داوطلبانی که
معلومات زبان آنها کمتر از سطح فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته‌های کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان انگلیسی یا مترجمی‌زبان انگلیسی است، در هنگام آزمون کارشناسی ارشد،
با مشکلات فراوانی در درک و تفهیم و پاسخ گویی به سؤالات زبان تخصصی
زبان‌شناسی روبه‌رو خواهند بود. بنابراین از داوطلبان انتظار می‌رود که در انگلیسی عمومی‌در سطح بالایی قرار داشته باشند. ضرایب دروس عمومی‌ و اختصاصی در این رشته ۱ می‌باشد‌.

منابع مطالعاتی:

تذکر
(۱) به کلیه داوطلبان توصیه می‌شود مبنای مطالعاتی خود را در آغاز منابع
شماره ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قرار دهند و سپس اطلاعات تکمیلی را از منابع دیگر مرور
کنند.
تذکر (۲) از کلیه داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع آزمون ها دو کتاب زیر را مطالعه کرده باشند .
۱) (Georye yule) the study of language
2) دستور زبان فارسی (پرویز ناتل خانلری)

زبان شناسی:

۱- F. katamba , morphology
2- Fromkin , Rodman , An introduction to language
3- J. Falk , language and linguistics
4- G. Yule , the study of language
5- G. Hudson , Essential introductory linguistics
6- اُگرادی، دابروولسکی، درآمدی بر زبانشناسی معاصر، علی درزی
۷- حق‌شناس، علی‌محمد، آواشناسی
۸- ثمره، یدالله و آشناسی زبان‌فارسی
۹- باطنی، محمدرضا، نگاهی تازه به دستور زبان فارسی
۱۰- باطنی محمدرضا، زبان و تفکر
۱۱- نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
۱۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۱۳- مشکوه الدینی، مهدی، سیر زبانشناسی
۱۴- کلیاسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۱۵- مشکوه الدینی، مهدی، دستورزبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)

از تمامی داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع برنامه مطالعاتی خود دو کتاب زیر کاملاً مطالعه کرده باشند.

۱- نجفی، زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی.
۲- Yule: the study of Language

دستور زبان فارسی :

۱- کلباسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۳- انوری، گیوی، دستور زبان فارسی ۲
۴- مشکوة الدینی، دستور زبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)
۵- وحیدیان کامیار، دستور زبان فارسی

تاریخ زبان فارسی:

۱- ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی
۲- خانلری، تاریخ زبان فارسی، جلد اول

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که از زبان تخصصی در حد تافل آزمون به عمل خواهد آمد.1110 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان شناسی

زبان‌شناسی
مطالعه‌ی علمی‌ زبان است. در این علم، زبان انسان به مثابه نظامی‌از
نشانه‌ها، دستگاهی برای ایجاد ارتباط، نظامی‌متشکل از نظام‌های کوچک‌تر،
یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی انسان، ابزاری برای مطالعات روان‌شناختی و
غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین کاربردهای متنوع زبان‌شناسی در
علومی ‌مانند آموزش زبان، فرهنگ نگاری، ترجمه، زبان‌شناسی رایانه‌ای،
مطالعه‌ی تغییر و تحول زبان‌ها، مطالعه‌ی زبان‌های باستانی، گویش شناسی و
دیگر رشته‌ها استفاده می‌گردد.

زبان انسان دستگاهی
است که در وهله‌ی اول برای امر ارتباط به کار می‌رود و در این امر از
نشانه استفاده می‌گردد. این دستگاه از سه نظام کوچک‌تر آوایی، واژگان و
نحوی تشکیل شده است. مطالعه‌ی بخش آوایی زبان و نظام آوایی آن و نیز واج‌ها
و قواعد واجی به ترتیب در آواشناسی و واج‌شناسی بررسی می‌گردند. ساخت واژه
(صرف) به مطالعه‌ی دستگاه واژگانی می‌پردازد و نحو قواعد و قانون مندی‌های
ساختارهای بزرگ‌تر از واژه را بررسی می‌کند.
جامعه شناسی زبان، بررسی
زبان به مثابه نهادی اجتماعی در اجتماع سخن‌گویان آن زبان است. دستاوردهای
دیگر زبان‌شناسی در علوم کاربردی دیگر مانند آموزش زبان، ترجمه، فرهنگ
نگاری و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و همگی زیر مجموعه‌ی رشته‌ی
زبان‌شناسی همگانی قلمداد می‌گردند.


هرچند که فارغ
التحصیلان و دانشجویان برخی از رشته‌های مقطع کارشناسی با زبان‌شناسی آشنا
هستند اما رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی از رشته‌های علوم انسانی است و شرط
ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی همگانی، دارا بودن درجه‌ی
کارشناسی (در هر رشته‌ای) و نیز موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته
است.

داوطلبان شرکت در
آزمون «مجموعه‌ی زبان‌شناسی» می‌توانند ۲ رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» و
«آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» را انتخاب نمایند. این آزمون‌‌ها
دارای بخش‌های زیر است:

دستور زبان فارسی
زبان تخصصی
زبان‌شناسی
تاریخ
زبان فارسی (فقط برای رشته‌ی «آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان
الزامی است.»، پاسخ گویی به این بخش برای داوطلبان ورود به رشته‌ی
«زبان‌شناسی همگانی» الزامی نیست.)

سؤالات آزمون زبان
تخصصی در سطح پیشرفته‌ای طرح می‌شود، آن دسته از داوطلبانی که معلومات زبان
آنها کمتر از سطح فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته‌های کارشناسی زبان و ادبیات
انگلیسی، دبیری زبان انگلیسی یا مترجمی‌زبان انگلیسی است، در هنگام آزمون
کارشناسی ارشد، با مشکلات فراوانی در درک و تفهیم و پاسخ گویی به سؤالات
زبان تخصصی زبان‌شناسی روبه‌رو خواهند بود. بنابراین از داوطلبان انتظار
می‌رود که در انگلیسی عمومی‌در سطح بالایی قرار داشته باشند. ضرایب دروس
عمومی‌ و اختصاصی در این رشته ۱ می‌باشد‌.

منابع مطالعاتی:

تذکر (۱) به کلیه
داوطلبان توصیه می‌شود مبنای مطالعاتی خود را در آغاز منابع شماره ۲ و ۳ و ۴
و ۶ قرار دهند و سپس اطلاعات تکمیلی را از منابع دیگر مرور کنند.
تذکر (۲) از کلیه داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع آزمون ها دو کتاب زیر را مطالعه کرده باشند .
۱) (Georye yule) the study of language
2) دستور زبان فارسی (پرویز ناتل خانلری)

زبان شناسی:

۱- F. katamba , morphology
2- Fromkin , Rodman , An introduction to language
3- J. Falk , language and linguistics
4- G. Yule , the study of language
5- G. Hudson , Essential introductory linguistics
6- اُگرادی، دابروولسکی، درآمدی بر زبانشناسی معاصر، علی درزی
۷- حق‌شناس، علی‌محمد، آواشناسی
۸- ثمره، یدالله و آشناسی زبان‌فارسی
۹- باطنی، محمدرضا، نگاهی تازه به دستور زبان فارسی
۱۰- باطنی محمدرضا، زبان و تفکر
۱۱- نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
۱۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۱۳- مشکوه الدینی، مهدی، سیر زبانشناسی
۱۴- کلیاسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۱۵- مشکوه الدینی، مهدی، دستورزبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)

از تمامی داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع برنامه مطالعاتی خود دو کتاب زیر کاملاً مطالعه کرده باشند.

۱- نجفی، زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی.
۲- Yule: the study of Language

دستور زبان فارسی :

۱- کلباسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۳- انوری، گیوی، دستور زبان فارسی ۲
۴- مشکوه الدینی، دستور زبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)
۵- وحیدیان کامیار، دستور زبان فارسی

تاریخ زبان فارسی:

۱- ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی
۲- خانلری، تاریخ زبان فارسی، جلد اول

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که از زبان تخصصی در حد تافل آزمون به عمل خواهد آمد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top