ابواسحاق بختیاری

پیام های پائولو کوئیلو


هنگامی که آرزوی چیزی را داری  سراسر کیهان همدست می شوند تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی.

* با آنچنان عشقی در قلبت زندگی کن که اگر اشتباهاً به جهنم رفتی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند.

* عشق یعنی خدا و مرگ به معنای آن است که یک قطره از این عشق به سرچشمه اش بازگردد.

* خدا عشق استٰ؛ عشقی که هنگام نفوذ به درون ما ؛ درون آدمی را نرم می کند، ناب می کند، تازه می کند و بازسازی می کند.

* پیروزی و شکست بخشی از زندگی هر کسی است.

* اگر کالبدهای شما به خاطر خداوند سوزانده شود اما عشق نداشته باشید ، هیچ ارزشی نخواهد داشت، هیچ.

* جائیکه عشق باشد ، انسان هست و خدا هست.

* فقط باید به یک چیز حسادت کنم ، روح عظیم، غنی و سخاوتمند آنان که عشقی را می شناسند که در آتش  حسد نمی سوزد.

* فردگرائی ما را به سوی نومیدی و تنهایی می راند.

* اگر شجاعت کشتن خودمان را داریم پس شجاعت ادامه دادن زندگی مان را هم داریم.

* هرگز فراموش نکن که در آشکار کردن احساساتت آزادی و این کار شرم آور نیست.

* خود را سرزنش نکن اگر گاهی وقت خود را با بازیچه ها تلف  می کنی این کارها خوشی های کوچکی هستند که تو را به کارهای بزرگ تحریک می کنند.

* منطق هرگز نمی تواند کاملاً بر احساسات غلبه کند.

* قسمت مهمی از درس زندگی این است که با موقعیت ها چانه نزنیم.

* قدرت آب در این نهنفته است که که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکند و چاقو نمی تواند آن را بدرد.

 

ذهن آگاهی(زهره سعیدی)


در سرتاسر تاریخ، بشر برای کشف دلایل درد و رنج و سبک کردن آن به جستجو پرداخته است. دیر یا زود همگی ما سؤالات مشابهی را خواهیم پرسید « چرا من احساس بهتری ندارم ؟»، « چه کاری باید در مورد آن انجام دهم ؟ » زندگی کردن در یک جسم مادی ناچاراً درد و رنج توأم با بیماری، کهنسالی و مرگ َرا به ما تحمیل خواهد کرد. همچنین وقتی که ما با شرایط مغایر با میل و یا شرایط مساعدی که ما آنها را با عنوان شرایط مغایر میبینیم روبرو میشویم درگیر مشاجره های احساسی میگردیم.
حتی هنگامی که زندگی ما نسبتا ً آرام و آسان است اگر آنچه را میخواهیم به دست نیاوریم، آنچه را که روزی داشتهایم از دست میدهیم و یا وقتی ناچاریم با آنچه نمیخواهیم کنار بیاییم باز هم رنج میبریم. از تولد تا مرگ، ما سرسختانه سعی میکنیم احساس بهتری داشته باشیم . ذهن آگاهی یک روش ظاهراً ساده برای ارتباط برقرار کردن با تمام تجربیاتی است که می توانند درد و رنج را کاهش دهند و مرحله انتقال امواج مثبت شخصی را راه اندازی نمایند. این یک فرآیند هستهای روانشناختی است که میتواند چگونگی واکنش ما در مقابل مشکلات غیر قابل اجتناب زندگی را تحت تأثیر قرار دهد-نه فقط برای چالش های موجود در زندگی روزمره- بلکه برای مشکلات روانی جدی مانند خیال اندیشی خودکشی، افسردگی مزمن و توهم روان پریشانه.
ذهن آگاهی پدیدهَ تازهای نیست، بلکه قسمتی از چیزی است که که ما را به انسان تبدیل می کند- ظرفیت برای کاملاً آگاه و هوشیار بودن. متأسفانه ما معولاً برای دورههای کوتاهی از زمان در این حالت به سر میبریم و خیلی زود دوباره جذب خیال بافی ها و قصههای شخصی آشنا و همیشگی میشویم. ظرفیت برای آگاهی لحظه به لحظه پایدار به ویژه در قالب  آشفتگیهای احساسی، یک مهارت خاص میباشد. خوشبختانه این مهارتی است که میتواند آموزش داده شود.

برای ذهن آگاهی تعریفهای متعددی داده شده است که در همه آنها توجه بر لحظه حال و پذیرش تجربه بدون قضاوت مطرح شده است.

الیزابت اسکات در تعریف ذهن آگاهی میگوید: « ذهن آگاهی تمرین کاملا ً آگاه شدن از لحظه حال به صورت کامل و غیر قضاوتمندانه میباشد، بدون گذراندن وقت در گذشته و یا طرح ریختن برای آینده. این تمرین در کل شامل یک آگاهی بسیط از محرکهای حسی (توجه واقعی به نفس کشیدن، احساس کردن تأثیرات بدن و ...) و بودن در«لحظه اکنون »است. اگر چه ذهن آگاهی ریشه در عرفان شرقی و بودایی دارد، الزاما ً وجود هیچ عنصر مذهبی برای ذهن آگاهی ضرورتی نداشته و هرکس با هر نوع روش اعتقادی میتواند از فواید آن بهره گیرد.»

 

ذهن آگاهی چگونه حاصل می شود ؟ اسکات معتقد است ذهن آگاهی از طریق تفکر عمیق و اندیشمندانه بدست میآید، اما همهَ افراد قادر خواهند بود این تمرین را در برنامهَ زندگی روزمرهَ خود جای دهند. تنها تمرکز کردن در لحظه ی حال و ساکت نمودن گفتگوی درونی خود فرد در رسیدن به لحظهَ ذهن آگاهی او را یاری خواهد داد.

مفهوم باستانی ذهن آگاهی:
ذهن آگاهی معنی آگاهی، توجه و یادآوری رادر بردارد. آگاهی به طور ذاتی (فی نفسه) قدرتمند میباشد و توجه که آگاهی تمرکز یافته است هنوز هم قدرتمند است. تنها با آگاه شدن از آنچه در حال اتفاق افتادن در درون و اطراف ماست، می توانیم خودمان را از مشغله های ذهنی و احساسات دشوار جدا سازیم. گاهی اوقات این میَتواند کاملاً ساده باشد. با هدایت دوباره توجه به جای سعی نمودن برای کنترل یا سرکوب کردن احساسات شدید، میتوانیم آنچه را احساس می کنی تنظیم نماییم. یک جنبه دیگر از ذهن آگاهی«یاد آوری» است. این مورد به یاد آوری وقایع گذشته اشارهای ندارد. در عوض به معنای یادآوری درباره آگاه بودن و توجه داشتن میباشد، با تأکید بر اهمیت«نیت و قصد» در تمرین ذهن آگاهی. در هر لحظه ما به خودمان یادآوری میکنیم «به یاد بیاور- آگاه باش!»
اما ذهن آگاهی معنای فراتری از آگاه بودن غیر فعالانه یا «آگاه بودن برای آگاهی» دارد. دانشمند بودایی، خاطر نشان کرده که آگاهی، توجه و یادآوری هنگامی حاضرند که یک تیرانداز کمین کرده با بدجنسی موجود در قلبش قصد تیراندازی به یک بی گناه را دارد. این به وضوح نه آن چیزی است که سعی داریم به عنوان روان درمانی پرورش دهیم و نه هدف روان شناسی بودایی است. در عوض هدف ذهن آگاهی در متن باستانی آن حذف درد و رنج های غیر ضروری است با پرورش بصیرت درون کارکردهای ذهن و ماهیت دنیای مادی. ذهن آگاهی به طور فعالی با حالت های ذهن در ارتباط است برای به راحتی تحمل کردن هر آنچه که اتفاق می افتد.

فواید ذهن آگاهی چیست ؟

از ذهن آگاهی در درمان موارد زیر استفاده شده است.

اختلالات عصبی، شامل اختلالات عصبی عمومی

افسردگی

نوع روابط

مشکل بی خوابی

اختلالات گوارشی

مدیریت استرس و تخفیف اضطراب    ویدیو : ابواسحاق بختیاری
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b