برچسب: طالع بینی

طالع بینی عناصر+انواع طالع بینی

طالع بینی عناصر طالع بینی عناصر علامت آتش : فروردین ، مرداد ، آذر علامت هوا : خرداد ، مهر ، بهمن علامت خاك : اردیبهشت ، شهریور ، دی علامت آب : تیر ، آبان ، اسفند بررسی رفتار متقابل عناصر با هم ( سازگاری متولدین ماه ها با هم ) آتش با آتش […]

Back To Top