کامل ترین فال عطسه واقعی

فال عطسه یکی دیگر از انواع فال و طالع بینی است که می تواند برای مدتی شما را سرگرم کند. توجه داشته باشید که فال عطسه فقط برای تفریح و سرگرمی است. در ادامه می توانید با توجه به زمانی که در آن عطسه کرده اید فال خود را از گزینه های زیر پیدا کنید.

 

ساعت شنبه یکشنبه
۶-۷ روز خوب میگذرد کمی صبر کنید
۷-۸ مواظب کارهایت باش امروز خوشحالی
۸-۹ مطمئن باش دوستت دارد دیدار
۹-۱۰ خوشحالی میخواهد تورا ببیند
۱۰-۱۱ نامه دریافت میکنی باتوصحبت میکند
۱۱-۱۲ دعوا میکنی دوستت دارد
۱۲-۱۳ دیدار مواظب خودت باش
۱۳-۱۴ دیداربا کسی به گذشته فکر کن
۱۴-۱۵ یک اتفاق بد زیبا به نظرمیر سد
۱۵-۱۶ مهربانی می بینی عجله دردوستی داری
۱۶-۱۷ یک روز خوب و عالی درکارهایت کمی ناراحتی
۱۷-۱۸ به تو فکر میکند در کارهایت به توکمک میکند
۱۸-۱۹ برای او ارزشمندی صبور باش
۱۹-۲۰ کمکش کن منتظرباش
۲۰-۲۱ دیدار غیرمنتظره خیانت میکنی
۲۱-۲۲ درباره تو صحبت میکند صحبت در مورد توست
۲۲-۲۳ درباره تو صحبت کرده به رفتارت اهمیت می دهد
۲۳-۲۴ درخواب تورامی بیند خواب خوشی می بینی
ساعت ۲ شنبه ۳ شنبه
۶-۷ روز بدی داری یک  خیال
۷-۸ همان میآید مواظب دوستانت باش
۸-۹ ازدست ۱نفر ناراحت می شوی دررویایی هستی ولی نمیدانی
۹-۱۰ به تو فکر میکند خوابهایت به حقیقت میپیوندد
۱۰-۱۱ دبدار با کسی که دوستش داری بااورابطه برقرارمیکنی
۱۱-۱۲ به تو می اندیشد ازخوابی وحشت داری
۱۲-۱۳ به آرزویت میرسی غمگینی
۱۳-۱۴ به آرزوهایت میرسی بیش از حد کنجکاوی
۱۴-۱۵ طرفداری از تو فامیل میشوید
۱۵-۱۶ یک سختی در راه داری به زیبائیت نناز
۱۶-۱۷ دوستت دارد به فکرآرزوهای گذشته ات باش
۱۷-۱۸ صحبت درمورد توست دیداربا کسی که دوستش داری
۱۸-۱۹ ازدواج نامه ای دریافت میکنی
۱۹-۲۰ تهدید منتظری
۲۰-۲۱ دیدار با کسی که سالها او را دیده ای به فکر فرداباش
۲۱-۲۲ یک شب ترسناک مضطربی
۲۲-۲۳ یک اتفاق خوب کسی راجع به توحرف می زند
۲۳-۲۴ خوابهای خوش به فکرت می رسد
ساعت ۴ شنبه ۵ شنبه
۶-۷ خواب تورا می بیند نامه دریافت میکنی
۷-۸ درموردت کنجکاوی میکند دیدارغیرمنتظره
۸-۹ مغرورنباش جوابش را بده
۹-۱۰ اتفاقی برایت می افتد صحبت مهی میشود
۱۰-۱۱ هرگز فراموشت نمیکند دوست دارد توراببیند
۱۱-۱۲ به تو فکرمیکند دیدار
۱۲-۱۳ هوشیار باش خبر خوش
۱۳-۱۴ به تو احترام میگذارد دلت پیش توست
۱۴-۱۵ به حرف مردم اعتمادکن دوستت دارد
۱۵-۱۶ از تو خوشش می آید اذیتش نکن
۱۶-۱۷ درست فکرکن بعدازظهر خوشی داری
۱۷-۱۸ یک خبرجدید مواظب اوقات باش
۱۸-۱۹ دوست عزیزت می آید کسی تو را دوست داردوتونمیدانی
۱۹-۲۰ در تکاپویی هیچ اتفاقی نمی افتد
۲۰-۲۱ بعدازظهر خوشی داری به کارهایت فکرکن
۲۱-۲۲ صحبت درباره توست خیانت کار نباش
۲۲-۲۳ منتظر کسی هستی دیدار
۲۳-۲۴ ازدواج خوش بختی
ساعت جمعه
۶-۷ کمی صبر کن
۷-۸ فامیل میشوید
۸-۹ زیبایی امامغرور
۹-۱۰ به مسافرت میروی
۱۰-۱۱ بااورابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲ اولین عشقش هستی
۱۲-۱۳ صحبت درباره توست
۱۳-۱۴ به میهمانی میروی
۱۴-۱۵ عاشق او میشوی
۱۵-۱۶ اورا می بینی
۱۶-۱۷ مطمئن باش اولین عشقشی
۱۷-۱۸ خیانت کار نباش
۱۸-۱۹ ازدواج
۱۹-۲۰ وقتی درد دل می کنی مراقب باش
۲۰-۲۱ دررنج و سختی قرارمی گیرد
۲۱-۲۲ کمی درباره خودت فکر کن
۲۲-۲۳ به حرف مردم اهمیت نده
۲۳-۲۴ مواظب خودت باش

چند ذکر توصیه شده که می توانید بعد از عطسه کردن بگویید :

ذکر ایام هفته ، الحمد الله ، الحمد الله ربِّ العالمین علی کلِّ حال ، الحمد الله ربِّ العالمین اللّهمَّ صل علی محمَّد و آلی محمَّد ، الحمد الله ربِّ العالمین، لاشریک له و صلی الله علی محمدٍ و اهلِ بیته ،  الحمد الله ربِّ العالمین حمداً کثیراً کما هو اهله و صلّی الله علی محمّدٍ النبیّ و آله و سلّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top