فعالیت های پژوهشی و منابع علمی در بانک فایل پژوهشی معلمان

در این مقاله در مورد موادری چون اقدام پژوهی خاطر نشان می گردد که پس ازپایان کلاس همه ی معلمان گروه در جلسه مشترکی گردهم می آیند تا آنچه را که مشاهده کرده اند  مورد  تجزیه و تحلیل  قرار دهند  در این مرحله  طرح  درس و  برنامه ی تهیه شده و نحوه ی  اجرا آن در ارتباط با یکدیگر ارزیابی و از جوانب مختلف بررسی می شود .در این بررسی اقدام پژوهی ،روش تدریس، شیوه ی اداره ی کلاس ،  میزان یادگیری دانش آموزان، نحوه ی  برانگیختن دانش آموزان وهرچه به کلاس درس مربوط می شود به دقت مطالعه می شود معلمان درتجزیه و تحلیل نحوه ی تدریس با اقدام پژوهی ، راهبردهای گوناگون تهیه ی درس موثر (کارآمد) و نحوه ی اجرای سازنده ی آنرا نیز به بحث می گذارند.

در اقدام پژوهی ،گفت وگوهای اندیشمندانه معلمان درباره برنامه های درسی ،مسائل(مشکلات)تدریس و یادگیری دانش آموزان مهم است.

برای غنی سازی یادگیری ،کسب مهارت های  بازاندیشی اقدام پژوهی ،خود ارزیابی و تولید و به کارگیری دانشی که  ظرفیت و توانایی  عمل اثر بخش را گسترش می دهد – دانش حرفه ای-  و نیز ترویج رویکرد فرایند گرایی درسازمان های  آموزشی  مورد نیاز است. در مورد اقدام پژوهی همچنین باید توجه داشت که در پژوهش مشارکتی همه ی معلمان از یکدیگر می آموزند که چگونه در عین عمل،شایستگی های حرفه ای خودرا ارتقا بخشند

تدریس در کلاس درس به صورت پژوهش مشارکتی

درفرایند درس پژوهی درکلاس درس به عنوان اساسی ترین برنامه آموزش حین خدمت معلمان در مدرسه آنان فرصت هایی را به دست می آورندتا با یکدیگرکارکنند .از رفتارآموزشی یکدیگرارزیابی گروهی داشته باشند شیوه ی کارگروهی را بهتر تمرین کنندبه تبادل دیدگاههای خود بپردازند و از یکدیگر بیاموزند. در فرایند درس پژوهی معلمان درکلاس درس،پس ازبحث گروهی،موضوع موردپژوهش راانتخاب می کنند ،طرح درس مربوط آنرابه صورت مشارکتی ودرگروه تهیه می کنندوبه شیوه ی مشارکتی به ارزیابی دقیق فعالیت های آموزشی انجام شده در زمینه ی موضوع مورد نظر می پردازند.

در درس پژوهی ،معلمان برای فعالیت های گروهی خود در حل مساله مدرسه و براساس نیازهای حرفه ای خویش فرصت های گران بهایی پیدا می کنند.  در درس پژوهی معلمان امکان مبادله ی تجربه های خود راپیدا می کنند ومی توانند مشکلات آموزشی( پرورشی) مدرسه را در یک فرایند مشارکتی  مورد مطالعه قرار دهند.  درس پژوهی بر پرورش حرفه ای معلمان در کلاس درس  متمرکز شده است ،ایجاد زمینه هایی برای یادگیری معلمان ازیکدیگر،چالش ارتباط میان معلم و دانش آموزان و آموختن معلمان در مشارکت  فعال در مباحث حرفه ای  مورد تاکیدقرار گرفته است.در این روش معلمان یادگیرنده تلقی می شوندو در کلاس ومدرسه ی خود امکان بهسازی و توسعه مواد آموزشی را می یابند.

گزارش های مستند شده و پیشنهاد ارزشیابی

در گزارش تخصصی ، معلمان می کوشند علائق نیازهای متفاوت دانش آموزان را درخصوص موفقیت های تحصیلی شان درک کنند و به عنوان یک پژوهشگردرکلاس درس ودرزمینه ی روابط میان  معلم و دانش آموز ، اتفاقات کلاس درس ،ارزیابی فرایند آموزش و یادگیری شناخت بیشتر دانش آموزو علایق آنهابه درک بیشتری برسند و به نگارش گزارش تخصصی در این رابطه بپردازند .معلمان در گزارش تخصصی به سازماندهی آنچه باید آموزش دهند می پردازند به آنچه باید بیاموزند،نیز توجه و برنامه های لازم آنرا تهیه می کنند.به علاوه مسئولیت مستقیم ارزشیابی میزان موفقیت دانش آموزان،کیفیت آموزشی خودراهم در گزارش تخصصی برعهده می گیرند.به این ترتیب معلم امکان می یابدآنچه راکه باید بیاموزدو آموزش دهدارزیابی کند،این" خود  ارزیابی" توانایی های او را در بهبود فرایند آموزش ، یادگیری و تدریس و نگارش گزارش تخصصی تا حدود زیادی بالا می برد.

بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه و تنظیم صدها نمونه اقدام پژوهی گزارش تخصصی و درس پژوهی برای شما عزیزان نموده است.شما عزیزان میتوانید از این سایت برای دانلود فایل های ذکر شده استفاده نمایید. 

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top