بودجه بندی دروس عمومی کنکور 95

 بودجه بندی کنکور ۹۵

خب بدیهیه که با دونستن بودجه بندی کنکور میدونین که هر ساه از هر درس چند سوال میاد و درس های مهم رو از درس های با اهمیت کمتر خواهید دوسنت و بر اساس بودجه بندی کنکور سال های قبل روی دروس مهم تر وقت بیشتری خواهید گذاشت.

دانلود بودجه بندی رشته تجربی کنکور ۹۵

دانلود بودجه بندی رشته ریاضی کنکور ۹۵

دانلود بودجه بندی رشته انسانی کنکور ۹۵

دانلود بودجه بندی رشته هنر کنکور ۹۵

دانلود بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۹۵

*************************************************************************

نام درس موضوع بودجه بندي در كنكور
94 93 92 91 90 89 88 87 86

85
رياضي
5 6 4 3 6 5 6 6 6 مشتق و كاربرد آن 6
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 هندسه 1
حد و پيوستگي 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2
– – – 1 مجانب 1
3 1 3 3 3 2 1 2 2 تابع 2
– – 1 1 – 1 – معادله و نامعادله – – 1
2 2 2 2 3 2 2 2 2 آمار 2
2 2 4 3 2 3 2 2 1 احتمال 2
2 3 2 2 2 2 2 2 3 مقاطع مخروطي 2
2 3 2 2 1 1 1 1 1 مثلثات 1
معادله مثلثاتي
1
– 1 – 1 1 2 1 1 1 لگاريتم و تابعنمايي 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1 تصاعد و دنباله 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 انتگرال 2
دستگاه معادلات و
– – 1 – 2 – 1 1 – معادلهخط 1
1 1 – – 1 – 1 1 2 1 معادلهي درجهي 2
1 1 – 1 – 1 1 1 1 ماتريس 1
– – 1 – آناليز تركيبي – – – – – 1
رشد و زوال
1- 1 – 1 – 1 تابع جزء صحيح – – -.1

فيزيك
3 3 3 3 3 3 3 3 3 نور هندسي 3
– – – – 1 – – – – – انرژي – فيزيك 1
نوسان، موجهاي مكانيكي،
5 5 5 6 6 5 5 5 5 صوت 5
2 3 3 3 3 3 3 3 3 مدارهاي الكتريكي 2
3 3 3 2 3 3 3 3 3 حركتشناسي 3
2 3 3 2 1 3 3 3 3 گرما و قانون گازها 3
1 1 1 1 2 1 1 1 1 فشار و ويژگيهاي ماده 1
3 3 2 2 2 2 2 2 2 ديناميك 3
2 2 1 2 2 2 2 2 2 خازن و الكتريسيتهي ساكن 3
2 2 2 3 2 2 2 2 2 مغناطيس و القا 2
– – 1 – 1 1 بردار – – – 1
– 1 1 1 1 كار و انرژي 1
1 1 1
3 3 3 4 3 3 3 4 3 فيزيك اتمي و جديد 3
1 1 1 2 1 1 1 1 1 موجهاي الكترومغناطيسي 1
شيمي
2 2 2 2 2 2 3 3 3 ساختار اتم 3
2 2 2 2 3 3 1 2 1 خواص تناوبي عنصرها 2
2 2 2 2 2 1 1 1 1 تركيبهاي يوني 1
4 3 3 3 2 3 4 3 4 پيوند كووالانسي 3
2 2 2 1 2 2 2 1 1 تركيب آلي 1
4 4 4 4 4 3 4 4 6 استوكيومتري 4
3 4 4 3 3 3 4 4 2 ترموديناميك شيميايي 4
5 4 4 2 5 4 4 4 5 محلولها 4
3 3 3 3 2 4 2 3 3 سينتيك شيميايي 3
3 2 3 2 3 2 3 3 3 تعادل شيميايي 3
2 3 3 4 4 4 4 3 3 اسيد و باز 3
3 4 3 4 3 4 3 3 2 الكتروشيمي 3

www.kanoon.irwww.kanoon.ir
زيستشناسي
نام مبحث ميانگين سه سال اخير
شارش انرژي 6
گردش مواد 5
گوارش 4
دستگاه عصبي 4
ژنتيك 4
ژنتيك جمعيت 4
ميكروب و ويروس 4
پروتئينسازي 3
آغازيان 3
حركت 3
ميتوز 3
رشد و نمو جانوران 3
تنفس 2
توليد مثل گياهان 2
رشد و نموگياهان 2
سازمان بندي 2
رفتارشناسي 2
قارچ 2
كليه 2
حواس 2
پويايي جمعيت 2
ايمني بدن 1
تغيير گونهها 1
سلول 1
هورمون 1
ميوز 1
پيدايش حيات 1
مولكول زيستي 1
ماده ژنتيك 0
تكنولوژي زيستي 0
www.kanoon.ir

www.kanoon.ir
زمینشناسی
مبحث کنکور 94
علم زمين شناسي –
آب در هوا 1
آب در دريا 1
آب در خشكي 1
كانيها 2
ماگماتيسم و سنگهاي آذرين 3
سنگهاي رسوبي 2
فرآيند دگرگوني و سنگ هاي دگرگون شده 1
تغييرات سنگها 1
جايگاه زمين در فضا 1
ساختمان دروني زمين 1
زمين ساخت ورقه اي 2
زمين لرزه 1
آتشفشانها 1
ساختهاي تكتونيكي و كوهزايي 1
شواهدي در سنگها 1
تحولات گذشته 2
رسم نقشه 2
زمين در خدمت انسان 1
www.kanoon.ir

************************************************************

نام فایل

budjebandi-maktabestan.ir.zip

حجم فایل 133 KB
تعداد دانلود 12389
تاریخ انتشار 1393/07/15 08:05 PM
تاریخ آخرین دانلود 1395/03/15 12:21 AM
لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top