گفته های کوتاه از بزرگان درباره حجاب

53- سخنان کوتاه شهید بهشتی؛ جمله و سخنی زیبا از شهید بهشتی در مورد حجاب و عفاف

معادل دو پیامک فارسی:

در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود

چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟

شهید بهشتی1120- جمله کوتاه و سخن زیبا از رهبر انقلاب در مورد حجاب برخی خانمهای بدحجاب استقبال کننده سفر خراسان

بعضیها که در استقبال امروز بودند
خانمهائى بودند که به آنها میگویند بدحجاب؛ اشک هم از
چشمش دارد میریزد. حالا چکار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه،
او دلش، متعلق به این جبهه است. او
یک نقصى دارد، ما هم یک نقص، نقص او ظاهر است، نقصهاى این حقیر باطن. با این نگاه و با این
روحیه برخورد کنید، با زبان
خوش، نه با ایجاد نفرت.

رهبر انقلاب؛ دیدار روحانیون در سفر خراسان شمالی، مهر 91 (با تخلیص و ویرایش)

%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8

متن کامل تر همین سخنان رهبر انقلاب:

به
اين كانونهاى فرهنگى – هنرى برويد و پذيراى جوانها باشيد. با روى خوش هم
پذيرا باشيد؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: «و سنّة من نبيّه»، كه ظاهراً
عبارت است از «مداراة النّاس»؛ مدارا كنيد. ممكن است ظاهر زننده
اى داشته باشد؛ داشته باشد.

بعضى از همينهائى كه در استقبالِ امروز بودند و شما – هم جناب آقاى مهماننواز، هم بقيهى
آقايان – الان در اين تريبون از آنها تعريف كرديد، خانمهائى بودند كه در
عرف معمولى به آنها ميگويند «خانم بدحجاب»؛ اشك هم از چشمش دارد ميريزد.
حالا چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه
است؛ جان، دلباخته
ى به اين اهداف و آرمانهاست. او يك نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى اين حقير باطن است؛ نمىبينند.

«گفتا شيخا هر آنچه گوئى هستم / آيا تو چنان كه مينمائى هستى؟».  ما هم يك
نقص داريم، او هم يك نقص دارد. با اين نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد.
البته انسان نهى از منكر هم ميكند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد
نفرت.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top