کارشناس امور اداری

کارشناس امور اداری

معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و
یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور اداری و استخدامی در وزارتخانه ها و
سازمانهای دولتی می باشند .

نمونه وظایف

 • انجام مطالعات لازم درمواردی از قبیل تشکیلات وروشها،
  آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت
  و برنامه ریزی کشور .
 • تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی وزارتخانه ها و یا
  سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید .
 • تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط .
 • انجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت درمورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی .
 • ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
 • هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر .
 • تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  درتنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با
  نیازهای دستگاه متبوع.

بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :

 • کلیه وزارتخانه ها،
 • مؤسسات،
 • سازمانها و
 • شرکتهای دولتی

اشتغال یابند.

شرایط احراز

گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا دریکی از رشته های گروه :

 • امور اداری و مدیریت
 • مهندسی صنایع
 • اقتصاد
 • برنامه ریزی آموزشی.آشنایی با شغل کارشناس امور اداری

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق
عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور اداری و
استخدامی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می باشند .

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است
که بتواند از عهده انعقاد قرار داد انواع بیمه عمر ، انواع بیمه حوادث ،
بیمه درمانی مسافرین عازم به خارج از کشور ، بکارگیری کامپیوتر ، اجرای
مقررات و آئین نامه های شغلی و برقراری ارتباط با سیستم های ذیربط برآید.

نمونه وظایف
۱. توانایی جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
۲. شناسایی اصول برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد وصف سیستم جاری
۳. شناسایی مشاغل سازمان شرکت
۴. شناسایی اصول بکارگیری روش های استخدامی واحدها براساس مقررات مربوطه
۵. شناسایی منابع تامین نیروی انسانی و ضوابط آنها
۶. شناسایی مراحل عملیات استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
۷. شناسایی اصول تهیه و تنظیم آگهی های استخدامی
۸. شناسایی روش های مصاحبه و آزمون های استخدامی
۹. شناسایی اصول انتخاب و گزینش نیروی انسانی براساس ضوابط جاری
۱۰. شناسایی اصول استعلام و بررسی سوابق نیروی انسانی،بررسی،تاخیر و توقف
۱۱. شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی قوانین اداری
۱۲. شناسایی اصول تجزیه و تحلیل انجام محاسبات لازم جهت دستیابی به حقوق پرسنلی
۱۳. شناسایی اصول بکارگیری شیوه های نظارت به روز، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداری
۱۴. شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری
۱۵. توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
۱۶. آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی استخدامی شرکت
۱۷. آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی کشوری و تامین اجتماعی
۱۸. شناسایی اصول بررسی و پیگیری بخشنامه های امور اداری در خصوص حقوق کارکنان
۱۹. شناسایی تشکیلات و نظام اداری سیستم جاری
۲۰. شناسایی ضوابط و دستورالعمل های گردش کار در سیستم جاری
۲۱. شناسایی گردش کار امور اداری و کار گزینی
۲۲. شناسایی علایم گردش کار در تشکیلات سازمانی،عمل،انتقال
۲۳. توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
۲۴. توانایی جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
۲۵. توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل سیستم جاری و تهیه مستندات لازم
۲۶. توانایی بررسی شرایط احراز پست براساس قوانین جاری
۲۷. توانایی تهیه آمار و گزارشات پرسنلی براساس گزارشات ارسالی و مستندات مربوطه
۲۸. توانایی همکاری در برنامه ریزی سیستم جاری
۲۹. توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری
۳۰.انجام مطالعات لازم درمواردی از قبیل تشکیلات وروشها، آموزش ، طبقه بندی
مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور .
۳۱. تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی وزارتخانه ها و یا سازمان
متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید .
۳۲. تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط .
۳۳. انجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل
دولت درمورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
.
۳۴. ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
۳۵. هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر .
۳۶. تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درتنظیم
آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای
دستگاه متبوع.

ابزار و وسایل
۱. فرم های اداری
۲. لوازم التحریر
۳. کتاب های ضوابط انتخاب و گزینش نیروی انسانی
۴. دستورالعمل های اداری
۵. گزارش های اداری

بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :

کلیه وزارتخانه ها،
مؤسسات،
سازمانها و
شرکتهای دولتی
اشتغال یابند.

شرایط احراز
گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا دریکی از رشته های گروه :

امور اداری و مدیریت
مهندسی صنایع
اقتصاد
برنامه ریزی آموزشی.

شرایط ارتقاء شغل
ارتقاء شغلی کارشناس امور اداری شناسایی بهتر کارهای محوله، نظم و پشتکار و
تجربه است. میزان حقوق و مزایای فرد شاغل نیز توسط سازمان امور استخدامی
مشخص می گردد.

ویژگی های شخصیتی
فردی که علاقمند به این شغل است یا به اجبار این مسیر را انتخاب می کند
روحیه جمعی بالایی را باید در وجود خود داشته باشد کار اداری هیچگاه معنای
کار به تنهایی را ندارد و بطور معمول شما در کنار جمعی به یک یا چند هدف
مشخص می پردازید.

کار کارشناسی:
دقت در ضوابط و دستورالعمل های اداری
مطالعه قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرایی
توجه کافی و تجزیه و تحلیل قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی و امور اداری را به صورت ضروری برای فردی که شاغل است گوشزد می کند.
چشمان تیز بین و علاقه و اعتماد به نفس و عدم تکیه بر حافظه و یادداشت برداری بسیار لازم است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top