کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حسابداری
گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی
ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان
قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی
را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .
پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری
متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع
شد که در پاسخ به نیازهای زمان  ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی
املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری
سیاق برای نگاهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و
نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته
آن است .
در ایران عصرحاضر اولین قانون که حرفه حسابداری
و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال 1225 بود . در
آین نامه که برای همین قانون در سال 1340 توسط وزارت دارای تدوین شد ،
محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است  . از سالهای پیش برخی از
اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر
آنچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد ماه سال
1340 وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده 33 قانون مالیات بر
درآمد مصوب سال 1340 ،آیین نامه مربوط به تاسیس انجمن  محاسبین قسم خورده و
کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی  به حسابها و
دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر
کرد . انجمن در این آئین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.
در دی ماه 1340 وزارت دارایی در فراهم آوردن مقدمات تشکیل این انجمن پیش
قدم  شد و کمیسیونی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت انجمن مزبور
تشکیل داد . ریاست کمیسیون با نماینده وزیر دارایی و اعضای آن عبارت بود از
: دادستان دیوان محاسبات ، نمایندگان دادستان تهران ، اتاق بازرگانی ،
کانون بانکها ، بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص. این کمیسیون به
مدت 9 ماه تقاضای داوطلبان را در مورد رسیدگی قرارداد پس از اخذ امتحانات
لازم ، نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد . اعضای مذکور به موجب حکم وزیر
دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تیرماه 1342
نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو ، تاسیس و این
جامعه به نام “انجمن قانونی محاسبین  قسم خورده و کارشناسان ایران ” به ثبت
رسید . ماده اول اساس نامه انجمن ، هدف از تشکیل آن را “متشکل ساختن
حسابداران صلاحیت دار کشور و تربیت حسابداران خبره  و تمرکز عمل کارشناسی 
حساب و تدوین اصول حسابداری
و حسابرسی  و اجرای دقیق موازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای رسمی انجمن
“تعریف میکند . انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا
خرداد ماه 1343 تنها جامعه حرفه ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود . در
تاریخ 30 خرداد ماه 1343 انجمن دیگری به نام ” انجمن حسابداران ایرانی ”
تاسیس شد که هدف این انجمن نیز توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی  بود .
در قانون مالیات های مستقیم  مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد  که به منظور
استفاده از نتایج حسابرسی ، از میان حسابداران متخصص در امور رسیدگی به
دفاتر و حساب سود و زیان و تراز نامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات
مودیان  ، عده ای به عنوان “حسابداران رسمی ” تعیین شوند . در بعضی از
موارد ، نتیجه رسیدگی این حسابداران رسمی مورد قبول وزارت دارای قرار گرفته
است . به موجب همین قانون بود که کانون  حسابداران رسمی با تعداد 54 عضو
به ثبت رسید . کانون حسابداران رسمی توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی
اداره می شد و وظیفه اصلی کانون ،نظارت بر کار حرفه ای اعضا بود . کانون
مزبور تا سال 1359 که شورای انقلاب مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی (
مواد 275 تا 281 ) را ملغی اعلام کرد به کار خود ادامه داد و سپس در این
سال منحل گردید . در سنوات پس از انقلاب سازمان حسابرسی با تصویب قانون
تشکیل مورخ 5/10/1362 و اساسنامه قانونی مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی ،
عملا فعالیت خود را از تاریخ 16/9/1362 با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت
امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
آغاز کرد . همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ  
28/12/1376 منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ 1/1/1368  به سازمان 
حسابرسی ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه ، مرجع تخصصی و رسمی تدوین
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد .
همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابدارا ن ذیصلاح به عنوان حسابدار
رسمی در بهمن ماه 1372 به تصویب رسید . به موجب این قانون به منظور اعمال
نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان
از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ،
صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود از
خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید .


مراحل دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

به منظور ارتقاء كيفيت
پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و تشويق دانشجويان به تحقيق بيشتر و نگارش
مقاله و در جهت يكسان‌سازي نحوه ارزشيابي پايان‌نامه‌ها، اين شيوه‌نامه
تنظيم و براي دانشجويان كليه گروههاي تخصصي و دانشكده‌هاي متبوع اجرا
مي‌شود.

الف) جلسه
دفاع از پايان‌نامه مي‌تواند در يك مرحله برگزار ‌شود اما نمره نهايي دفاع
از پايان‌نامه پس از ارائه مدارك مربوط به پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج شده
از پايان‌نامه در مجلات يا كنفرانسهاي معتبر مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره:

– حداكثر نمره‌اي كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هيأت داوري براي دانشجو تعيين مي‌شود 18 از 20 مي‌باشد.

– تصميم‌‌گيري در مورد 2 نمره
مربوط به مقاله بعهده شوراي پژوهشي دانشكده مي‌باشد كه پس از بررسي مدارك
ارائه شده (نسخه نگارش شده، نامه پذيرش و يا نسخه چاپ شده مقاله) و مطابقت
با فهرست مجلات مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كميسيون بررسي و
تأييد مجلات دانشگاه آزاد اسلامي و سايتهاي مربوطه، حداكثر نمره اختصاص
يافته بر اساس جدول مندرج در فرم شماره 5 تعيين و نمره نهايي كه حاصل جمع
نمره كسب شده در جلسه دفاع و نمره مقاله (يا ثبت اختراع) مي‌باشد توسط مدير
پژوهشي به رياست دانشكده اعلام و نمره نهايي توسط رياست دانشكده در
صورتجلسه دفاع دانشجو درج خواهد شد.

– در صورتيكه دانشجو تمايلي
براي نگارش، اخذ پذيرش و يا چاپ مقاله نداشته باشد، مي‌تواند با تكميل و
ارائه درخواست كتبي به دانشكده (فرم شماره 4) انصراف خود را در اين مورد
اعلام نمايد. در اينصورت حداكثر نمره ممكن براي دانشجو 18 از 20 خواهد بود.

– در صورتيكه در جلسه دفاع،
دانشجو ملزم به انجام اصلاحات جزئي مطرح شده توسط اعضاء هيأت داوري شود،
لازم است حداكثر تا زمان ارائه مدارك مقاله، اصلاحات مورد نظر را انجام و
مراتب در فرم شماره 5 به تأييد استاد/استادان راهنما و مديرگروه تخصصي
برسد.

ب) پس از
برگزاري جلسه دفاع، دانشجو حداكثر 2 ماه فرصت دارد تا نسبت به ارائه مدارك
مربوط به مقاله و اخذ تأييد استادان راهنما و مديرگروه در فرم شماره 5
اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ارائه به موقع مدارك مزبور، شوراي
پژوهشي دانشكده مجاز خواهد بود نمره كسب شده در جلسه دفاع را بعنوان نمره
نهايي در صورتجلسه دفاع درج و از پذيرش مداركي كه احتمالاً بعد از مهلت
مقرر توسط دانشجو يا گروه مربوطه ارائه مي‌شود خودداري نمايد.

تبصره: در
موارد خاص، با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت چاپ يا پذيرش مقاله دانشجويان و
كيفيت و نوع مجله، مدت اعلام شده در بند ب با درخواست دانشجو قابل تمديد
است. مشروط بر اينكه از بازه زماني لغو معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول
نگذرد و هيچگونه منعي براي طولاني شدن روند فراغت از تحصيل دانشجو وجود
نداشته باشد.

ج) مسئوليت
نظارت، بررسي و كنترل مدارك و فرمهاي مربوط به ارزشيابي دفاع، انجام
اصلاحات، تعيين نمره مقاله، صورتجلسه دفاع و… بعهده دانشكده بوده و
صورتجلسه دفاع دانشجو پس از درج نمره نهايي و تأييد رياست دانشكده همانند
روال گذشته به منظور پرداخت حق‌الزحمه اساتيد و فراغت از تحصيل دانشجو به
حوزه معاونتهاي ذيربط ارسال و ساير مدارك و فرمها در پرونده پژوهشي دانشجو
در محل دانشكده‌ بايگاني خواهد شد.

تبصره:به
منظور تسريع در امور پرداخت حق‌الزحمه اعضاء‌ هيأت داوري نسخه پنجم
صورتجلسه دفاع (نسخه مربوط به پرداخت حق‌الزحمه‌ها) بدون درج نمره و پس از
تأييد رياست دانشكده به همراه مدارك مورد نياز به حوزه معاونتهاي مربوطه
ارسال مي‌گردد.

با عنايت به موارد فوق، مراحل اجرايي شيوه‌نامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زير مي‌باشد:

1) دانشجو پس از اتمام مرحله
تدوين پايان‌نامه و سپري شدن حداقل زمان لازم از تصويب عنوان پايان‌نامه در
شوراي پژوهشي، به دفتر پژوهشي دانشكده مراجعه و فرم درخواست مدارك دفاع
(فرم شماره 1) را تكميل مي‌نمايد.

2) كارشناس پژوهشي دانشكده در
صورت سپري شدن حداقل 6 ماه از زمان تصويب موضوع و نداشتن مشكلات نظام وظيفه
و آموزشي، فرم اعلام آمادگي دفاع، فرم استعلام وضعيت تحصيلي، فرم اعلام
تاريخ دفاع و برگ راهنماي انجام مراحل دفاع را به دانشجو تحويل مي‌نمايد.

3) پس از تكميل و ارائه مدارك
مندرج در بند 2 و يك نسخه پايان‌نامه (بدون صحافي) كه صفحه اول آن به تأييد
استاد راهنما رسيده توسط دانشجو به دفتر پژوهشي، مجوز دفاع و دعوتنامه
اساتيد براي شركت در جلسه دفاع صادر و به نحو مقتضي براي ايشان ارسال خواهد
شد.

4) صورتجلسه دفاع همانند روال
قبلي در 5 نسخه صادر و بهمراه برگه ارزشيابي دفاع (كه در حوزه پژوهشي
دانشكده به تعداد اعضاء هيأت داوري آماده شده) و فرم اعلام شماره حساب در
جلسه دفاع به كميته برگزاري دفاع تحويل خواهد شد.

5) پس از اتمام جلسه دفاع، نمره
پيشنهادي اعضاء هيأت داوري در صورتجلسه دفاع درج خواهد شد. همچنين لازم
است هر 5 نسخه صورتجلسه دفاع دانشجو نيز توسط اعضاء حاضر در جلسه امضاء
شود.

6) پس از برگزاري جلسه دفاع، كليه مدارك مندرج در بند 4 كه به تأييد اعضاء حاضر در جلسه رسيده، به دفتر پژوهشي دانشكده تحويل گردد.

7) نسخه پنجم صورتجلسه دفاع
بهمراه فرم اعلام شماره حساب، تصوير برابر اصل شده احكام استادان راهنما و
مشاور و احكام كارگزيني اساتيد همانند گذشته و به طريق مقتضي به اداره كل
آموزش ارسال و بقيه نسخه‌هاي صورتجلسه دفاع تا زمان ارائه مدارك مقاله (با
رعايت حداكثر زمان مجاز) در حوزه پژوهشي دانشكده باقي مي‌ماند.

8) پس از مشخص شدن وضعيت مقاله
دانشجو (ارائه مدارك مربوط به نگارش، پذيرش يا چاپ مقاله و يا انصراف
دانشجو از ارائه مقاله) و انجام اصلاحات احتمالي پايان‌نامه، فرم تعيين
ارزش مقاله و نمره نهايي پايان‌نامه (فرم شماره 5) در مديريت پژوهشي
دانشكده تنظيم و توسط استادان راهنما و مدير گروه تخصصي تكميل و نمره مربوط
به مقاله يا مقالات ارائه شده با توجه به جدول نوع و حداكثر نمره مقاله
يا ثبت اختراع توسط مديريت پژوهشي دانشكده تعيين و نمره نهايي (جمع نمرات
دفاع و مقاله يا ثبت اختراع) به رياست دانشكده پيشنهاد و نمره نهايي توسط
رياست دانشكده در فرم مربوطه درج و امضاء مي‌گردد.

9) كليه مدارك مربوط به مقاله و
فرمهاي مورد استفاده در پرونده پژوهشي دانشجو در محل دانشكده بايگاني و
چهار نسخه ديگر صورتجلسه دفاع، پس از درج نمره و درجه در ذيل آن و امضاء و
مهر توسط رياست دانشكده، همانند روال گذشته به همراه اصل پروپوزال دانشجو
به طريق مقتضي به منظور انجام امور فراغت از تحصيل وي به حوزه معاونت‌هاي
ذيربط ارسال خواهد شد.

10) تسويه‌حساب دانشجو با ارائه مدارك مورد نياز همانند گذشته انجام خواهد شد.آینده شغلی

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند. 
فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا
بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور
اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری
تحصیل می‌کنند، اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از سایر رشته‌ها
کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل
برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند. 
همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به
یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات
شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد. 
فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و
شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است: 

حسابداری: فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه مؤسسات و واحدهای
تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار
شوند. 
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی. 
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی. 
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب. 
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی. 
حسابداری بیمه : در مؤسسات بیمه . 
حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها . 

همچنین حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند. 
حسابرسی : فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های
حسابداری در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی
کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند : 
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و
در واقع رابط میان هیأت مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور
هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیأت مدیره ارائه می‌دهند . این
گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند. 
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در مؤسسات حسابرسی
مشغول به کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این
مؤسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین
حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان
سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط میان صاحبان شرکت و هیأت
مدیره شرکت می‌باشند. 
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ،
بزرگترین مؤسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و
خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند. 

فرصت های شغلی و بازارکار ارشد حسابداری مدیریت

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش
آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و
شغل خود برقرار خواهند کرد :  

حسابدار -حسابرس-  مدیر مالی-  کارشناس
-امور مالیاتی – کارمند بانک-  رییس بانک-  کارشناس گمرک-استاد
دانشگاه  -پـژوهـــشــگـر-  کارشناس پشتیبانی نرم افزارخلاصه نویسی و حاشیه زدن به مطالب

روزها
بسرعت در حال طی شدن است و شما فقط هشت ماه فرصت دارید تا به داشته های
علمی خود بیافزایید مطمئن باشید در  ۱۰ روز مانده به کنکور بخوبی نخواهید
توانست مطالب را مرور کنید مگر اینکه از قبل تمهیداتی اندیشیده باشید .

نکته
ای که قصد دارم گوشزد کنم خلاصه نویسی کردن و حاشیه زدن بر مطالب است .
بهر حال شما قبل از این تجربه کنکور سراسری را دارید و شاید این موارد
تکرار دانسته های شما باشد ولی این موارد بقدری اهمیت دارد و مفید است که
خواستم حتما به این موضوع اشاره کنم .

شک
نکنید که مطالبی که قبلا خوانیده اید کم کم از یادتان خواهد رفت (فراموشی
بدلیل خیانت یا ناتوانی حافظه نیست بلکه بدلیل عدم تکرار و مرور است ).
شاید یک بحث در حسابداری صنعتی رو که همراه با تست و مخلفاتش چند ماه پیش
زده اید و در نظرتان است که نسبت به آن تسلط بالا دارید هم اکنون بخاطر
اینکه چند ماه از آن گذشته است نتوانید با آن تسلط قبلی جواب دهید و ضریب
اشتباهاتتان در آن بالا رفته باشد ( مگر اینکه مرور کرده باشید ) . بطور
کلی در آزمون نهایی افرادی موفق خواهند بود که در تمام دروس و سرفصلها در
یک روز معین به حداکثر تسلط و حداقل اشتباه ممکن برسند . این امر ممکن
نخواهد بود مگر اینکه شما مرور بر روی مطالب قبلی داشته باشید و از خلاصه
نویسی استفاده کنید .

شاید
بگوئید که خلاصه نویسی کردن بسیار وقت گیر است اما ارزش خلاصه هایتان را
در ۱۰ روز مانده به کنکور درک خواهید کرد . حتما منظور بنده از خلاصه نویسی
نوشتن مطالب در یک کاغذ جداگانه نیست و شما می توانید  با کشیدن خط بر زیر
مطالب و یا ستاره دار کردن تستهای خاص تا حدی موفق باشید .

در
برخی از مطالب مثل استانداردهای حسابداری و حسابرسی می توانید از حاشیه
زدن هم استفاده کنید که بسیار مفید است . شما هنگامی که به یک کتاب حاشیه
می زنید ( البته منظورمان حاشیه زدن از نوع نقد یا اصلاح کتاب نیست ) نکات
برجسته آنرا در کنار صفحات خواهید آورد . معمولا خلاصه نویسی بصورت نوشتن
در کاغذ جداگانه ( با اینکه مفید است ) اما بیشتر شبیه به مشق نوشتن و رو
نویسی کردن است و حاشیه زدن به مطالب بسیار مفیدتر خواهد بود.

هنگام
حاشیه نویسی از علائم خاص مثل علامت سوال – علامت تعجب و … برای
تاکیدهای بیشتر استفاده کنید . سعی کنید خلاصه نویسی تان با مداد باشد تا
اگر خواستید دورباره انرا تعدیل کنید به مشکلی برنخورید اگر وقت کافی
داشتید طراحی تست در برخی از دروس نیز بسیار می تواند به شما کمک کند چون
وقتی شما می خواهید از یک نوشته تست طراحی کنید به ریزترین نکات توجه کرده و
دیدگاه طراحان سوال را خواهید داشت ( اگر وقت داشته باشید و این کار را
بکنید خواهید دید که در اکثر مواقع سوالات کنکور از همان سوالات طراحی شده
توسط خودتان مطرح شده است ) .نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری (کد 1134) (سراسری)

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری شامل 5 عنوان درسی می‌باشد، که به طور خلاصه این دروس را معرفی می‌کنیم:

« زبان عمومی و تخصصی »

تعداد
سئوالات درس زبان 30 تا می‌باشد که معمولاً 15 سئوال آن مربوط به زبان
عمومی و 15 سئوال دیگر آن مربوط به زبان تخصصی می‌باشد و ضریب آن (2)
می‌باشد.

تسلط
به زبان دوره دبیرستان و دوره لیسانس (از لحاظ گرامر و لغت) می‌تواند در
پاسخگویی به تست‌های زبان عمومی به دانشجو کمک کند، اما برای پاسخگویی به
تست‌های زبان تخصصی مطالعه لغات تخصصی حسابداری و مرور تست‌های زبان
سال‌های قبل می‌تواند مفید باشد.

برای
درس زبان عمومی و تخصصی حسابداری موسسه مدرسان شریف دو کتاب به بازار
عرضه کرده که این کتاب‌ها با توجه به سئوالات کنکورها، با آوردن لغات
کلیدی، توضیحات گرامری و ترجمه کامل سئوالات کنکورهای 15 سال گذشته کمک
شایانی در یادگیری این درس به دانشجویان می‌کند.


« حسابداری مالی »

ضریب
این درس (3) بوده و به دلیل ضریب بالای آن و آشنایی نسبی اکثر دانشجویان
با این درس از اهمیت بالایی در آزمون برخوردار می‌باشد. این درس تحت
عناوین مختلف (حسابداری مالی، اصول حسابداری، حسابداری میانه،
استانداردهای حسابداری و حسابداری پیشرفته) در طول چند ترم حدوداَ در قالب
30 واحد در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود و تعداد سوالات آن در کنکور
کارشناسی ارشد 20 تا می باشد. منابع مهم این درس کتاب های مروری جامع بر
حسابداری مالی دکتر نوروش، دکتر کرمی، دکتر مهرانی، دکتر مرادی، دکتر تاری
وردی و همچنین کتاب استانداردهای حسابداری ایران می‌باشند. مباحث مهم این
درس برای کارشناسی ارشد:
صورت وضعیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و انواع دارایی‌ها هستند.

کتاب
حسابداری مالی موسسه مدرسان شریف با بیان ساده و روان از مطالب کتاب‌های
مرجع مختلف و حل کامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 1375 تا 1394 و
ارایه مثال‌های متعدد و بیان روش‌های تستی تقریباً دانشجو را از مراجعه به
کتاب‌های مختلف بی‌نیاز می‌کند.

با
نگاهی به کارنامه قبولی‌های کارشناسی ارشد، می‌توان به این نتیجه رسید که
کسب درصد 50% برای این درس خیلی دور از دسترس نیست. از این درس در آزمون
ارشد 30 سئوال مطرح می‌شود.


« حسابداری صنعتی »

این
درس با ضریب (2) به لحاظ اهمیت قطعاً در شرایط پائین‌تری نسبت به
حسابداری مالی قرار دارد. تعداد سوالات 20 تا می باشد درست است که در دوره
کارشناسی حجم این درس کمتر از حسابداری مالی می‌باشد، ولی رسیدن به تسلط و
مهارت برای پاسخگویی به تست‌ها در این درس کمی مشکل‌تر است و باید به
روش‌های پاسخگویی تستی (که در بعضی از مسائل می‌توان از آن‌ها استفاده
کرد) آشنا شد، دانشجویان باید با تمرین زیاد و مرور و تست‌زنی و آشنایی با
تست‌های گوناگون در این درس به مهارت کافی برسند. تا بتوانند با توجه به
مدت زمان کم آزمون به تست‌ها پاسخ دهند. منابع مهم این درس کتاب حسابداری
صنعتی 1و2 اسکندری، عثمانی و حسابداری صنعتی 1و2 انتشارات سازمان حسابرسی
می‌باشد.

کتاب
حسابداری صنعتی موسسه مدرسان شریف با ویرایش جدید سال 1394، در برگیرنده
تمام نکات مهم مورد نیاز در آزمون‌ها می‌باشد و با حل کامل تمامی سئوالات
کنکورهای سراسری و آزاد 15 سال اخیر، ارایه مثال‌های متنوع در متن درس،
دانشجویان را آماده پاسخگویی به تست‌های ارشد می‌کند. از این درس در آزمون
کارشناسی ارشد 30 سئوال مطرح می‌شود.

« حسابرسی »

درس
حسابرسی با ضریب (2) در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری تنها درسی است که
محاسبات ریاضی در آن وجود ندارد (بهتر است بگوییم محاسبات آن بسیار کم است)
و تعداد سوالات آن در کارشناسی ارشد 20 تا می باشد به همین دلیل می‌توان
آن را آسان‌ترین درس در کنکور کارشناسی ارشد به حساب آورد. بهترین توصیه
برای تسلط به این درس مطالعه ویرایش جدید کتاب‌های سازمان حسابرسی (اصول
حسابرسی (1) و اصول حسابرسی (2)) و سپس پرداختن به مرور سوالات کنکور
سالیان گذشته می‌باشد. با توجه به حجم بالا و ثقیل بودن نشریات سازمان
حسابرسی نیاز به یک کتاب خوب احساس می‌شود.

مطالعه
کتاب موسسه مدرسان شریف که خود خلاصه‌ای شیوا و کامل از کتاب‌های مرجع با
اضافه کردن مثال‌های تألیفی گوناگون و همچنین در برگیرنده تمامی سوالات
کنکور به همراه پاسخنامه تشریحی آن‌ها از سال 1375 تا 1394 می‌باشد، فرصتی
است که دانشجویان حسابداری نباید آن را از دست بدهند. از این درس نیز
مانند دو درس دیگر 30 سئوال در آزمون ارشد مطرح می‌شود.


« ریاضی و آمار »

در
جلسات مشاوره دیده‌ایم دانشجویان این رشته از درس ریاضی و آمار گریزانند!
اما نگاهی به ضریب (3) این دروس و تعداد سئوالات آن (40 سئوال که 25
سئوال آن مربوط به درس ریاضی عمومی و 15 سئوال آن به درس آمار و احتمال
اختصاص دارد) بدون شک می‌تواند این جمله را به ما تفهیم کند: «مهمترین درس
در آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری درس ریاضی و آمار است.»

البته
همین که اکثر دانشجویان در این درس به نسبت دیگر دروس تخصصی ضعیف هستند،
اهمیت این درس را دو چندان می‌کند و اگر دانشجویی در این درس به تسلط نسبی
خوبی برسد، گام قابل ملاحظه‌ای در جهت قبولی خود برداشته است.

منابع
مهم مورد تدریس در این درس در دانشگاه‌های مختلف با هم فرق می‌کند و
تدریس از روی جزوه‌های شخصی نیز بسیار دیده می‌شود. اما هیچکدام از آن‌ها
با توجه به نوع سئوالات چند سال اخیر نمی‌تواند نیاز داوطلب را برآورده
کند.

بدون
تردید کتاب‌های ریاضی عمومی و آمار موسسه مدرسان شریف می‌تواند داوطلب را
به طور کامل از مراجعه به کتاب‌های دیگر بی‌نیاز کند. آموزش گام به گام
مطالب همراه با توضیحات کافی، ارایه مثال‌های متعدد در ضمن تشریح درس،
آوردن تمام سئوالات کنکورهای سراسری و آزاد از سال 1375 تا سال 1394 با
پاسخ تشریحی آن‌ها، ارایه آزمون‌های خودسنجی و تست‌های تکمیلی برای تمرین
بیشتر از مشخصات این کتاب‌ها می‌باشد. شرکت در کلاس‌های موسسه با تدریس
منحصر به فرد آقایان علیرضا عشقی و علی جعفری دهکردی به دانشجویان تهرانی
توصیه می‌شود.


ضرایب دانشگاه سراسری مجموعه حسابداری براساس دفترچه آزمون سال 94

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی، 2- حسابداری مالی، 3- حسابداری صنعتی، 4- حسابرسی، 5- ریاضی و آمار.

 

رشته گرایش ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5
1) حسابداری 2 3 2 2 3
2) حسابرسی 2 2 2 3 3
3) حسابداری مدیریت 2 2 3 2 3

 


سر فصل کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

حسابرسی

 25
درصد اول : نقش حسابرس ، انواع حسابرسی و اهداف آن ها ، استانداردهای
پذیرفته شده حسابرسی ، وظایف حسابرسی ، بر نامه ریزی حسابرسی ، مسئولیت
حرفه ای حسابرسان ، پذیرش صاحبکار جدید ، موافقتنامه و تنظیم طرح و برنامه
حسابرسی ، قرارداد حسابرسی آیین رفتار حرفه ای ، اصول آیین رفتار ، کمیته
حسابرسی ،حرفه حسابرسی مستقل ، برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های
کنترل با آزمون های محتوا مسئولیت قانونی حسابرسان ، مسئولیت حسابرسان نسبت
به کشف اشتباهات و تقلب ، مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث

  25
درصد دوم : کنترل های داخلی – اهمیت در حسابرسی – دستور العمل اجرایی رویه
ها و روش های حسابداری –تعریف کنترل های داخلی و انواع آن – ابزارهای
دستیابی به کنترل های داخلی – فرایند حسابرسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی –
روش ها ی کنترل – آزمون محتوا  و کنترل  – اجرای آزمون های اضافی کنترل ها
– برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا – گزارش نامه
مدیریت –تجزیه و تحلیل حسابرسی مبتنی بر ریسک – خطر حسابرسی و انواع آن –
نمونه گیری در حسابرسی – طرح های نمونه گیری – نمونه گیری برای آزمون کنترل
ها – احتمال خطر نمونه گیری برای آزمون محتوا – شواهد حسابرسی – انواع
شواهد حسابرسی – انواع شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف – شواهد مربوط
به احتمال خطر کنترل – تاییدیه های مدیریت – رویدادهای بعد از تاریخ
ترازنامه – معاملات با اشخاص وابسته 

 25
درصد سوم : کاربرگ های حسابرسی – نقش کاربرگ حسابرسی – مالکیت کاربرگ –
انواع کاربرگ ادعا های مدیریت – کاربرگ های حسابرسی مربوط به رسیدگی –
کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – سیستم کنترل داخلی حساب
ترازنامه ای و سود و زیانی – کاربرگ حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و
زیانی – پرسشنامه کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود وزیانی – روش های
حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی

  25
درصد چهارم : گزارش حسابرسان – گزارش استاندارد حسابرسان – موضوعات خاص در
گزارشگری – تعیین سطح اهمیت – دستور العمل تهیه و تنظیم گزارش های حسابرس
مستقل و حسابرس قانونی – انواع اظهار نظر – گزارش حسابرسان مستقل –
گزارشگری بررسی اجمالی – روش های مورد توافق : با نشر محدود ، ویژه (
حسابرسی موارد خاص ) ، صورت های  مالی تلفیقی سایر خدمات اعتبار دهی – نقش
اعتبار دهی – تنظیم اطلاعات  مالی – حسابرسی واحدهای کوچک – حسابرسی
برآوردهای حسابداری – حسابرسی نخستین ( مانده های  اول دوره ) – گزارش صورت
های مالی میان دوره ای – گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری – بررسی تداوم
فعالیت  

حسابداری مالی

 25
درصد اول : مفاهیم  تعریف حسابداری ، چارچوب مفهومی گزارشگری مالی ، صورت
های عملکرد مالی دارایی های جاری : وجوه نقد ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ،
مطالبات ، موجودی ها ، سایر دارایی های جاری دارایی های غیر جاری : دارایی
های ثابت مشهود ، دارایی های نامشهود، سایر دارایی های غیر جاری بدهی های
جاری و احتمالی : بدهی های جاری ، بدهی های احتمالی 

 25 درصد دوم : سرمایه گذاری های بلند مدت – بدهی های بلند مدت – حقوق صاحبان سهام – صورت جریان وجوه نقد – تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات 

 25
درصد سوم : صورت ها ی مالی میان دوره ای – فروش اقساطی گزارشگری بر اساس
قسمت های مختلف – مشازکت های خاص حسابداری پیمانکاری – تسعیر ارز –
حسابداری شعب – کالای امانی و حق العمل کاری اجاره های بلند مدت – شرکت های
تضامنی 

 25 درصد چهارم :حسابداری ترکیب شرکتها و تلفیقی 

حسابداری صنعتی

 25
درصد اول : مفاهیم ، جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و محاسبه سود ،
جریان هزینه ، حسابداری مواد ، حسابداری دستمزد ، حسابداری سربار کارخانه ،
اضافه یا جذب سربار ، تسهیم سربار ، سیستم های هزینه یابی 1 ، سفارش کار ،
مرحله ای ، ضایعات 

 25
درصد دوم :سیستم های هزینه یابی2 : هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، محصولات
مشترک ، محصولات فرعی تحلیل رفتار هزینه ها و نقطه سربه سر : تحلیل رفتار
هزینه ها ، بودجه انعطاف پذیر ، نقطه سربه سر در شرکت های تک محصولی – نقطه
سر به سر در شرکت های چند محصولی و محدودیت ها هزینه یابی مستقیم و جذبی  –
بودجه بندی 

 25 درصد سوم : گزارشگری دوایر و تحلیل عملکرد قیمت گذاری کالاها و خدمات – قیمت گذاری انتقالی – سنجش مسئولیتالگو ها ی موجودیها 

  25
درصد چهارم : سیستم استاندارد و تحلیل انحرافات – سیستم هزینه یابی
استاندارد – انحرافات مواد – انحرافات دستمزد – انحرافات سربار – انحرافات
سود و درآمد 

 ریاضی

 25 درصد اول : ماتریس ها-دستگاه معادلات خطی – مجموعه ها – بسط دوجمله ای

 25 درصد دوم : تابع حد و پیوستگی 

 25 درصد سوم : مشتق و کاربردهای آن

 25درصد چهارم : انتگرال و کاربردهای آن + معادلات دیفرانسیل توابع دو متغیره – کاربردهای اقتصادی 

 آمار

 25 درصد اول : آمار توصیفی 

 25 درصد دوم : آنالیز ترکیبی و احتمال – متغیر های تصادفی 

 25 درصد سوم : توزیع های  گسسته و پیوسته 

 25 درصد چهارم : برآورد – آزمون – قانون چپیشف  

زبان عمومی

بهتر
است کتاب ” از دبیرستان تا دانشگاه ” مسعود فرزام  را تهیه نموده و بتدریج
شروع به فراگیری آن نمایید .برای 25 درصد اول ، دوم ، سوم و چهارم – می
توانید به توجه به دانش انگلیسی خود صفحات کتاب مذکور را بر هر 25 درصد
تقسیم بندی کنید .   با توجه به گرایش هر بیشتر سازمان سنجش به طرح سوالات
در غالب عمومی ، بهتر است شما به مطالعه کامل و دقیق نکات مذکور در آن کتاب
 بپردازید . 

زبان تخصصی

 بهتر
است کتاب ” زبان تخصصی حسابداری 1 و 2 ” دکتر تالانه   را تهیه نموده و
بتدریج شروع به فراگیری آن نمایید .برای 25 درصد اول مطالعه افعال آخر کتاب
و دروس 1 الی 8 درس اول  برای 25 درصد دوم دروس 9 الی 16برای 25 درصد دوم
دروس 17 الی 24برای 25 درصد دوم دروس 25 الی 32روش صحیح مطالعه

روش
صحیح مطالعه : همانگونه نیل به هر مقصودی در تمامی زمینه ها ، رعایت اصول و
قواعدی را می طلبد که بدون رعایت ان اصول کسب موفقیت و رسیدن به نقطهء اوج
ممکن نیست در مطالعه نیز اصولی وجود دارد که تحت نام نظام مطالعه ،
راهنمای فرد برای حرکت از مسیرهایی است که وی را به نقطه، اوج بازدهی در
مطالعه رهنمون می سازدو سبب افزایش یادگیری ، افزایش میزان علاقه به مطالعه
، افزایش توان تجزیه و تحلیل ، افزایش اطلاعات و کسب قدرت مبتنی بر دانش
می گردد.متفکرانی که به تنظیم قواعد و اصول مطالعه پرداخته اند هر یک بر
مبنای شیوه هایی که مروج آن بوده اندبه گونه ای خاص مراحل نظام مطالعه را
پیشنهاد کرده اند که وجه اشتراک این نظام ها بسیار بیشتر و عمیق تر از وجوه
افتراق انها می باشد و گوناگونی نظام ها به میزان تاکیداتی است که در هر
نظام بر مراحل مختلف نظام های مطالعه صورت می گیرد. نظام های مطالعه ای که
در سطح جهان مورد عمل قرار می گیرد بر اساس حروف انگلیسی  هر یک از مراحل
ان تحت عناوین RQRSTC  و PQ5R  نامیده می شود.- مراحل سیستم مطالعهء PQ5R
عبارتست از REVIEW (برسی اولیه)، QUESTION (سوال گذاری) ،READ (مطالعهء
اصلی) RECORD ( یادداشت کردن)،RECITATION )بازخوانی)،REFLECT ،(امتحان از
خود)، REVIEW (مرور) .- مراحل سیستم مطالعه PQRSTC عبارتست از PRVIEW (برسی
اولیه) ،  QUESTION (سوال گذاری)، READ(مطالعه اصلی)، SELF- RECITATION
(بازخوانی ذهنی خود)، TEST(امتحان) ، CONTINUATION (مطالعهء مستمر).تمایز
این نظام ها بر حسب تاکید بر هر یک از مراحل و شیوهء عمل انست هر نظامی
میزانی از بازدهی را به دنبال دارد بیشترین بازدهی تنها بر مبنای نظام
مطالعهء برتر حاصل خواهد شد. نظام مطالعهء برتر: مراحل نظام مطالعهء برتردر
سه بخش پیوسته و نا گسستنی انجام می گیرد:الف: بخش پیش مطالعه ب: بخش حین
مطالعه ج: بخش پس مطالعه  الف- بخش پیش مطالعه : به منظور کسب امادگی برای
برای انجام مطالعهء اصلی طراحی گردیده استکه با انجان آن همچون ورزشکاری که
با نرمش و گرم کردن خود امکامن بهره برداری بهینه از فرصتها  را برای خود
فراهم می کند شرایطی را پدید می آورد که از بروز افاتی همچون حواس پرتی
–خستگی-بی علاقگی-عدم درک و …جلوگیری می شودو به تقویت عامل دقت و توجه
به تمرکز حواس دامن می زند و زمینهء مطلوب برای افزایش یادگیری و بهره وری
در حین مطالعه اصلی فراهم می گردد.مراحلی که طی این بخش در مدت 2 تا 6
دقیقه قبل از مطالعهء اصلی انجام می گیرد دارای ارزش و تاثیرگذاری والایی
می باشد: 1. بررسی اجما لی کل کتاب: هنگامی که برای اولین بار به کتابی
برخورد می کنیدو قصد مطالعهء آن را دارید به بررسی اجمالی آن در مدت 1 -2
دقیقه بپردازیدهدف از بررسی اجمالی کل کتاب ، آشنایی مقدماتی و ایجاد
ارتباط با کتاب است اوراق کتاب را به سرعت ورق می زنیم و تاملی کوتاه بر
تصاویر ،جداول ،نمودارها و فصل های مختلف کتاب می نماییم تا اولین نمای کلی
از کتاب در ذهنمان جای گیرد همچنین نگاهی گذرا بر فهرست مطالب،مقدمه و
پیشگفتار می اندازیم و آشنایی مقدماتی با نویسنده و آثار وی برقرارمی
سازیمبدین ترتیب در مدت زمانی کمتر از 2 دقیقه نخستین گامهها در ارتباط با
کتاب برداشته می شود. 2. بررسی اجما لی هر فصل : هر زمان که قصد مطالعهء
فصلی از کتاب را داریدبه بررسی اجمالی آن (فقط همان فصل نه تمامی فصول
کتاب) در مدتی کمتر از 2 دقیقه بپردازید.بررسی اجمالی فصل مورد مطالعه موجب
تقویت مبانی آشنایی و ارتباط با آن فصل می گرددو انجام مطالعه ای دلپذیر
را نوید می دهددر این بررسی به تاویلی کوتاه از تصاویر-جداول،نمودارها،نکات
برجسته-عنوانها- عناوین فرعی – عناوین وسط- نتیجه گیریو پرسشهای آن فصل می
پردازیمو ضمناًاطلاع از این امر که فصل مورد مطالعه چند صفحه داردو چه مدت
صرف مطالعهء آن خواهد شدکمک موثری برای شروع مطالعهءآن فصل خواهد بود. 3.
سوال گذاری: این بخش از مهمترین مراحل کل نظام مطالعه محسوب می شودسوال،
ارتباط مستقیم با خلاقیتو تفکر دارد و محصول ذهنهای خلاق می باشد.طرح سوال
در هنگام مطالعه نیز می تواند به افزایش یادگیری ، بهره وری و درک زوایای
پیدا و ناپیدا بیانجامد.مدت زمانی که برای طرح سوال اختصاص می یابد یک یا
دو دقیقه است و لزومی به نوشتن سوالات در این مرحله نمی باشدبرای طرح سوال
می توان پرسشهایی راکه در آن فصل نگاشته شده است از نظر گذرانده و یا خود
اقدام به طرح سوال کنیم بدین منظورنگاه به تیترها-تیتر های فرعی و نکات
برجسته –تیتر های وسط-تصاویر-جداول و نمودارها ، پرسشهای پیشنهادی را به
ذهن متبادر می سازید. ب – بخش حین مطالعه : هنگامی میتوان به اجرای مراحل
این بخش پرداخت که که مراحل پیش مطالعه طی شده باشددر غیر اینصورت نمی توان
به کسب بازدهی مطلوب نائل شده ( این بخش شامل 1-مطالعه و یادداشت برداری
2-بازنگری و باز خوانی برای رفع اشکال 3-بازیابی و سنجش خودمی باشدکه به
توضیح هر یک خواهیم پرداخت: 1-مطالعه و یادداشت برداری :  در این مرحله با
سرعتی متناسب با متن به مطالعه می پردازیم بخش های ساده و تکراری و توضیحی
را با سرعتی بیشتر و بخشهایی که سنگین تر و حاوی اطلاعات تازه است با سرعتی
متعادل تر می خوانیم.به تدریج که به خواندن متن ادامه می دهیم نکات کلیدی
را استخراج می کنیم و می نوسیم تا آنجایی که تمام شاخه های اصلی و نکات
مرتبط به آن گنجانده شوداین نکات باید بیانگر تمامی متن مورد مطالعه
باشد.باید توجه شود که با کمترین کلمات بتوان مطالب بسیاری بازیابی
کردبهترین زمان برای استخراج و نوشتن نکات کلیدی همزمان با مطالعهء اصلی
است ثبت نکات کلیدی می تواند بلافاصله پس از درک نکتهء کلیدی و یا در پایان
خواندن عبارتهای مرتبط با آن و یا در پایان خواند یک ا چند بند صورت
گیرد. 2- بازنگری و باز خوانی برای رفع اشکال : پس از مطالعهء متن به
بازبینی یادداشتها و بازیابیمتن می پردازیم چنانچه به نقطهء مبهمی برخوردیم
به رفع اشکال یا ابهام می پردازیم. 3- باز یابی و سنجش از خود : در این
مرحله به باز یابی و امتحان از خود می پردازیم بدین منظور بخشهای مختلف متن
را در ذهن خود مرور کنیم و با طرح سوالاتی از خود در رابطه با مطالب آن از
به خاطر سپاری کل مطالب و ثبت شکل آن درذهن اطمینان حاصل می کنیم . پ- بخش
پس از مطالعه : از مراحل یادآوری و مرور به شمار می آیدکه دران حافظه مورد
توجه است که کورتکس یا قشر خاکستری مغز فعال می گردد.مرحلهء مرور در چندین
نوبت صورت می گیرد و اهمیت آن در افزایش زمان پایداری مطالب در حافظه است
آنچه در مرحلهء مرور انجام می گیرد به معنای یادگیری مطالب نیست در این
مرحله تنها اقدام به مرور و یادآوری مطالب میگرددمراحل قبل به یادسپاری
تنها محدود به حافظه کوتاه مدت بوده است و برای ثبت و پایداری دائمی مطالب
در حافظه نیاز به انتقال آن مطالب از حافظهء کوتاه مدت به حافظهء بلند مدت
بوده است که این امر بواسطه مرور انجام می پذیردبه عبارت دیگر در مرحلهء 
یادگیری  90% از کار و انرژی صورت پذیرفته است و یک گام دیگر مانده است تا
تمامی آن 100 درصد اطلاعات کسب شده پایدار بماند.اگر در برداشتن این گام
آخر سستی کنیم نتیجهء آن بر باد رفتن تمامی دستاوردها و زحمات خواهد
بود،حافظهء کوتاه مدت قادر به نگهداری مطالب بیش از دو روز نمی باشدو تنها
آن گروه از اطلاعات باقی خواهد ماند بصورت ارادی و آگاهانهیا غیر ارادی و
ناخودآگاهانهبه حافظهء بلند مدت انتقال یافته باشد . نخستین مرور باید
بلافاصله پس از درس باشد،بارهای پسین را می توان به اوقات دیگری یا زمانهای
طولانی همچون یک روزه یا یک هفته و یا یک ماه آینده واگذار کرد.بازخوانی
در سطح بالانمودار فرضی مزایای مرور فاصله ای   مطالعه بر مبنای نظام
مطالعهء برتر برداشتی بیشتر باصرف زمان و انرژی کمتر به همراه دارد وتوانی
بی انتها را به ارمغان می اورد و دنیای پرفروغ را مقابل دیدگانمان هویدا می
سازد.   


منابع پیشنهادی حسابرسی

(۳۰ سوال – ضریب ۲)

منابع اصلی:

1) اصول حسابرسی 1 همراه با پرسش های چهار گزینه ای-تالیف:جمشید اسکندری-انتشارات:كيومرث

2) اصول حسابرسی 2 همراه با پرسش ها و پاسخهای چهار گزینه ای-تالیف:حبیب اله رسولی،فرامرز شکیبایی-انتشارات:کیومرث

 

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

1)مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی – کوروش امانی- احمد فاضلی – انتشارات کیومرث

2)نمونه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی – نشریه 154 سازمان حسابرسی – ترجمه احمد فاضلی ، کوروش امانی

3)اصول حسابرسی  – تالیف : دکتر آقائی و نژاد فهیم – انتشارات سنجش تکمیلی

**مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش – غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش **دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top