چگونگی نوشتن پاورقی مقاله علمی

روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

مقدمه

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI
رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و
بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین
موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود
فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکادمیک رایج است که به معنای
“بدرد سطل زباله می خورد” است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در
آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است و به هنگام داوری بدون آنکه
موضوع پژوهش مطالعه شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.

ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به
علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت
در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع
بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و
استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و
نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این
بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می
شوید. انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب
یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است.

اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و
فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار
دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس
از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و
خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل
می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول
است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج کنید. معمولاً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر از سایر فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه کنید. در پاورقی باید آدرس
الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با
نویسنده ارتباط برقرار کنند. نوشتن سمت یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در
پاورقی نیز مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که معمولا در دو پاراگراف تهیه می شود باید بیانگر سیر کاملی از مقاله باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در یک صفحه تهیه شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا
به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع
را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را توضیح دهید. در نهایت در
پاراگراف آخر توضیح دهید خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد
اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود.
منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت
روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات
پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته
پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر
بسیار مقاله ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و تنها
به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته پیشین در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم: روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش
براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می
شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای
گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت
لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا
سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.

• بخش چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری
مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.
معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته
می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

هر مقاله باید باید با خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها و
دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت
ها و پیشنهادهائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع
فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه
درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است. این واژه
مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن
روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به
منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه
(حبیبی، 1389 : 56). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می
شود:

– اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

– اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

download.gifدانلود فایل فهرست نویسی به روش APA

• پیوست ها و توضیحات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات را می توانید
در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه کنید. این کار ارزش علمی مقاله را
بیشتر می کند.

روش نگارش صحیح یک مقاله علمی

1- اولین نکته در تهیه یک مقاله استفاده صحیح از نوع،
اندازه و سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده
است. برای این کار باید با مقدمات تایپ در برنامه واژه پرداز word 2003 یا
نسخه های بالاتر آشنا باشید. به آموزش ICDL رجوع کنید.

2- به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول شخص استفاده
نکنید. برای نمونه از جملاتی مانند “به نظر من” کاملا اجتناب کنید. بیان
جمله از سوی اول شخص تنها برای صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده
است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین استفاده
نکنید. اگر یک واژه لاتین کلیدی استفاده شده باید به صورت پاورقی در انتهای
صفحه زیرنویس شود. همچنین نام های خارجی مورد استفاده در متن باید زیرنویس
شوند تا خواننده در تلفظ آن نامها دچار ایراد نشود.

4- برای استفاده از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ و سایر
موارد دقت کنید حتما این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا
Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن
این مقاله توجه کنید.

5- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یا سایر صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف باید 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به آموزش ICDL رجوع کنید.

7- متن مقاله به جز عنوان و نام نویسنده باید به صورت Justified و Right-to-Left مرتبط شده باشد. به آموزش ICDL رجوع کنید.

8- شماره صفحات در قسمت وسط پائین صفحه درج شود.نانو مواد چه هستند؟

نانومواد

موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر
باشد، مواد نانویی یا نانو مواد خوانده می‌شوند. این مبحث در قالب موضوعات
مربوط به نانوفناوری جای می‌گیرد. نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت
مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا
همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است که در این سطوح ظاهر می
شوند. یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر (9-^10 متر) می باشد. این
اندازه 18000 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. به طور میانگین 3 تا
6 اتم در کنار یکدیگر طولی معادل یک نانومتر را می سازند که این خود به
نوع اتم بستگی دارد. به طور کلی، فناوری نانو، گسترش، تولید و استفاده از
ابزار و موادی است که ابعادشان در حدود 1-100 نانومتر می باشد. فناوری نانو
به سه سطح قابل تقسیم است: مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح
نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند. ماده ی نانو
ساختار، به هر ماده ای که حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر
100 نانومتر) باشد اطلاق می شود. این تعریف به وضوح انواع بسیار زیادی از
ساختارها، اعم از ساخته دست بشر یا طبیعت را شامل می شود. منظور از یک ماده
ی نانو ساختار، جامدی است که در سراسر بدنه آن انتظام اتمی، کریستال های
تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در مقیاس چند نانومتری گسترده شده باشند. در
حقیقت این مواد متشکل از کریستال ها یا دانه های نانومتری هستند که هر کدام
از آنها ممکن است از لحاظ ساختار اتمی، جهات کریستالوگرافی یا ترکیب
شیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها،
شیشه ها، سرامیک ها و پلیمرها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند.
همچنین محدوده فناوری نانو می تواند به صورت ذرات بی شکل(آمورف)، کریستالی،
آلی، غیرآلی و یا به صورت منفرد، مجتمع، پودر، کلوئیدی، سوسپانسیونی یا
امولسیون باشد.

کاربرد نانومواد

 کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانومتر سبب تغییراتی در خواص
فیزیکی و شیمیایی آنها می‌شود. مهمترین آنها عبارتند از:افزایش نسبت سطح به
حجم(surface area)و ورود اندازه ذره به قلمروآثار کوانتمی.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top