چگونه مقاله isi مکانیک بنویسیم

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟

موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information )

بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات
علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد.
شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI
محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعدا از لیست مجلات ISI کنار گذاشته
شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله
۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI
اضافه می شوند.

هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را
پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک
اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در
آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد.
لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی
قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد. از
جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان
مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می
شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به
تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد
تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در
ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی
ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام
آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که
گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
ارجاع به خود یا self citation چیست؟

اگر منابع ذکر شده در مقاله٬ پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد٬ این کار از
ارزش مقاله می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه
ارجاع به خود مجلات ISI معمولا کمتر از ۲۰٪ است.
ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن
محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports
یا به اختصار JCR ٬ منتشر می شود. این ضریب٬ نه برای مقاله یا نویسنده٬
بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می
گیرد. فرضا اگر در سال ۸۴ جمعا ۴۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در
آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده
باشد٬ ضریب ارجاع آن مجله٬ از تقسیم ۴۰ بر ۵۰ به دست می آید که ۸/۰ است.
یعنی به طور متوسط٬ هر مقاله آن نشریه ۸/۰ مرتبه مورد استناد مقالات دیگر
قرار گرفته است.
ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟

بهترین راه٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد٬
هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی
نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر
باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات
ایرانی دارای ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.
ISC چیست؟

ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای
مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده
است وهم اکنون به فعالیت می پردازد.
معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟

بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از
1000 مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی
اِس.سی.آی ( Science Citation Index ) نشان داده است که 75% ارجاعات در
کمتر از 1000 عنوان مجله شناسایی شدند.
حال اگر لازم نباشد که یک نمایه استنادی چند رشته ای جامع بیشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد، این مجلات را چگونه باید برگزید؟

هر چند برخی شائبه تاثیر پذیری این امر از سیاست و … را مطرح می کنند ولی
نظر ISI Thomson چیز دیگری است. یعنی هزینه- کارآیی. گارفیلد خود می گوید:
چون مساله پوشش، وجهی عملا اقتصادی دارد، معیار برای آنچه انتخاب می شود،
هزینه-کارایی است. هدف هزینه – کارآمدی یک نمایه به حداقل رسانیدن هزینه در
ازای شناسایی یک مدرک مفید و به حداکثر رسانیدن احتمال دستیابی به یک مدرک
مفید منتشره است. یک نمایه هزینه- کارآمد باید پوشش دهی خود را تا حد
امکان محدود به آن مدارکی نماید که ممکن است افراد مفیدشان بدانند. به زبان
ساده ISI Thomson مجلاتی را نمایه می کند که احتمال استناد به آنها بیشتر
باشد.ولی چه شاخصی می تواند صلاحیت ورود دیگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI
Thomson را تایید کند. جواب بسیار ساده است: فراوانی استناد به مجلات در
منابعی که پیشتر در این نمایه وارد شده اند.اگر دانشگاهها می خواهند مجلات
خود را در نمایه های سه گانه ISI Thomson وارد کنند، علاوه بر رعایت ضوابط
عمومی مانند وضعیت نشر، کیفیت مقالات، ترکیب سردبیری و تحریریه و … باید
در جستجوی راهکارهایی باشند که به مجلات آنها از سوی مجلات منبع ISI
Thomson ، استناد شود. شاید یکی از راهها تشویق محققان دانشگاه در استناد
به مدارک مجلات داخلی، در مقالات ارسالی به مجلات تحت پوشش نمایه های سه
گانه ISI Thomson باشد.

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟

برای نوشتن یک مقاله استاندارد جهت انتشار در مجلات معتبر ISI چه باید کرد؟

جامعه محققین ایران با حجم بالای تولید علم ودانش در کشور روبرو است و این
افتخار بزرگ باید در صحنه های بین المللی با قدرت تمام به ثبت برسد . مهم
ترین راه ثبت تولیدات دانش محققین ایرانی , انتشار مقالات این عزیزان در
مجلات معتبر فهرست آی اس آی است .

برای موفقیت در پذیرش مقاله باید به نکات زیر توجه نمود :

1- داشتن عنوان مناسب با تحولات روز :

عنوان مورد نظر باید کاملا واضح و دارای لغات کلیدی تحقیق باشد. عناوین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می شود .

2- چکیده مناسب :

چکیده تحقیق باید مختصر و مفید باشد .چهار بخش اصلی چکیده

3- بیان مسئله (2 تا 3 خط)

4- روش تحقیق :

نوع تحقیق ( میدانی – کتابخانه ای – طولی – تقاطعی – …) (یک خط)

محل تحقیق ( مکان اجرا ) ( منطقه – شهر – کشور )(نیم خط)

دوره تحقیق )از ماه ….در سال … تا ماه …..سال ….) (نیم خط)

جامعه تحقیق , نمونه تحقیق ( تعداد افراد منتخب ) (نیم خط)

روش انتخاب حجم نمونه ( تصادفی ساده – تصادفی خوشه ای -.(نیم خط)..

نوع آزمون آماری کای اسکوار(خی دو ) – تی استیودنت – رگرسیون – .. (نیم خط)

نوع مدل : نام مدل

5- نتایج تحقیق :

نتیجه فرضیه های تایید یا رد شده نوشته شود .( دو تا 3 جمله )

لغات کلیدی : حداکثر چهار کلمه

بخش های بعدی مقاله :

مقدمه : Introduction

در این بخش محقق با نوشتن مطالب کلی توجه خواننده را به سوی موضوع تحقیق
متمایل می کند .در نوشتن مقدمه بهتر است موارد زیر را رعایت نمایید

ابتدا یک تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر .( این منبع باید از
همه مهم تر باشد , اعتبار بیشتر سبب جلب توجه بیشتر خواننده می شود ) .سپس
مطالب مرتبط با مقدمه را در این بخش قرار دهید.(یادتان باشد هیچ جمله ای را
بدون منبع ننویسید.) .

بیان مسئله :

در اینجا هم ابتدا به تعریف مسئله بپردازید و سپس مشکلات و مسایل مرتبط با
موضوع را بیان کنید و سعی کنید سوالهایی را که در فرضیات تحقیق مطرح نموده
اید را دراین بخش به صورت جملات پرسشی مطرح نمایید ولی این پرسشها باید در
جملات خبری باشد

مثلا :

در فرضیه دارید

“رابطه مستقیمی بین اجرای مدیریت مشارکتی و افزایش بهره وری در بیمارستانها وجود دارد ”

این موضوع را میتوانید در بیان مسئله چنین بنویسید :

“اینکه آیا می توان از روش مدیریت مشارکتی در شرکتهای خدماتی و بیمارستانها
با حداکثر بهره وری استفاده نمود , هنوز مورد اختلاف نظر پژو هشگران علم
مدیریت است . ”

اهمیت موضوع :

در این بخش هم اهمیت مسئله را بیان می کنید .

اینکه “عدم توجه به این مسئله سبب چه عواقبی در .. می شود و اجرای درست آن
چه نتایج مثبتی به همرا …دارد .(آوردن اعداد و ارقام معتبر به صورت در صد
و …)

در کشور های دیگر چه نتایجی از این مسئله گرفتند و عدم اجرا ی آن سبب چه
مشکلاتی شده است . ( یادتان باشد که این مطالب را باید حتما با ذکر منبع در
آخر هر جمله بنویسید .از خودتان قلم فرسایی نکنید .در نهایت بنویسید که
اگر این تحقیق در …اجرا شود چه نتایجی برای مسئولین و … دارد ؟

مروری بر تحقیقات انجام شده :

ابتدا از تحقیقات سالهای اخیر شروع کنید و به عقب بروید .

اگر مقاله را برای مجلات داخلی می فرستید , ابتدا از تحقیقات داخلی بنویسید .

اگر مقاله را برای مجلات خارجی می فرستید برعکس فوق انجام دهید .

از نوشتن نام یک نفر به صورت مکرر جدا خود داری نمایید . (اینکار این شبهه
را بر می انگیزد که شما از منابع مختلف استفاده نکرده اید …)

برای مقالات رشته های تاریخ هر چه منبع قدیمی تر باشد جالب تر است .ولی
برای مقالات مدیریت , فنی و پزشکی و علوم پایه باید از منابع جدید استفاده
بیشتری بکنید .

اگر مطمین نیستید که مطلب مربوط به یک منبع هست یا نه , جدا از نوشتن آن
خود داری نمایید. چون بر رسی کنندگان مجلات خارجی کلیه جملات شما را با
منابع موجود تطبیق می دهند و اگر خلاف آن ثابت شود مقاله مردود خواهد شد .

اگر از منابع و مقالات اینتر نتی استفاده می کنید , این مقالات با ید حتما
یک مقاله تحقیقاتی باشند .از نوشتن مطالب از سایتهای تبلیغاتی جدا خود داری
نمایید چونکه نویسنده برای تبلیغ شرکت خود ممکن است دقت زیادی در منبع
مورد نظر نشان ندهد . بهتر است مقاله مورد نظر دارای مشحصات دانشگاهی باشد .
(مقالاتی که دارای فرمت PDF هستند از اعتبار بیشتر ی برخوردارند .) .

اگر مطلبی را از کتابهای ترجمه شده داخلی اقتباس می کنید ,

یادتان باشد که اغلب این کتابها در جهان دارای ویرایشهای جدید تری هستند
.ولی در ایران هنوز ترجمه و منتشر نشده اند .بهتر است کتاب اصلی با ویرایش
جدید را پیدا نموده و از آن رفرانس بدهید .در این موارد می توانید از مراکز
تحقیقاتی و شرکتهای اطلاع رسانی معتبر در داخل کشور استفاده نمایید .

مشکل مهم

بسیاری از محققین عزیز داخلی به علت ضعف زبان انگلیسی مجبورند از مقالات
ترجمه شده در کتابهای داخلی استفاده نمایند . غافل از اینکه این کتابها
بارها ویرایش شده و ممکن است جملات آن عوض شده باشد . حتی اگر مطالب آن
کتاب عوض نشده باشد ولی نوشتن نام نویسنده و سال انتشار قدیمی آن سبب می
شود که کارشناسان مجلات خارجی نتیجه بگیرند که شما به منابع جدید دسترسی
ندارید و این مسئله شانس پذیرش مقاله شما را پایین خواهد آورد .برای حل این
مشکل باید جدیدترین کتاب را از همان نویسنده پیدا کنید .

برخی از موارد ممکن است نتوانید کتاب مورد نظر با ویرایش جدید را در داخل
کشور پیدا نمایید .در این مواقع از همان نویسنده ممکن است مقالاتی در تاریخ
جدید در جهان چاپ شده باشند .اگر آن مقاله را از همان نویسنده پیدا کنید ,
مشکل منبع نویسی شما حل خواهد شد و دیگر مجبور نیستید نام کتاب ترجمه شده
را که دارای سال انتشار قدیمی است را بنویسید . به جای آن مقاله مورد نظر
را پیدا کرده و با ترجمه مقاله جمله مورد نظر را از همان نویسنده پیدا
میکنید .پس از اطمینان از این مسئله نام همان نویسنده را با سال انتشار
جدیدتر در مقاله خود می آورید .

بطور کلی نوشتن منبع ترجمه شده به زبان فارسی برای مجلات خارجی کار جالبی
نیست و از اعتبار مقاله میکاهد ولی برای مجلات داخلی این مشکل کمتر است اگر
چه مجلات داخلی نیز از اصالت منبع استقبال می کنند و آخرین ویرایش را
بیشتر قبول دارند .

فرضیات و اهداف تحقیق :

فرضیات را دقیق و مناسب بنویسید .

روش تحقیق :

روش تحقیق بخش بسیار مهم مقاله را تشکیل می دهد . برای نوشتن روش تحقیق
حتما با متخصصین آمار مشورت نمایید . اگر مطالب مقاله شما در سطح بالا باشد
ولی روش تحقیق درستی را انتخاب نکرده باشید زحمتتان به هدر خواهد رفت .

مطالب نوشته شده در بخش چکیده پیروی نمایید منتهی از جملات کاملتر و بیشتری استفاده نمایید .

نتایج تحقیق :

برای نوشتن نتایج تحقیق در مقاله انگلیسی باید از مهم ترین جداول و نمودار
ها استفاده نمایید . همه جداول و نمودارها را در مقاله قرار ندهید و از
کشدار کردن مقاله جدا خود داری نمایید .

بطور مثال اگر برای چند سوال مر بوط به هر فرضیه یک آزمون انجام داده اید .سعی کنید جدول نهایی آزمون را در مقاله قرار دهید .

بحث و نتیجه گیری :

در این بخش باید ابتدا چند نکته مهم را از ادبیات تحقیق بیاورید . سپس
نتیجه هر فرضیه را نوشته و پس از آن نتیجه تحقیقات دیگران را در رابطه با
آن فرضیه بنویسید و بعد این نتایج را با نتیجه خود مقایسه نمایید

مثلا ”

در این تحقیق مشاهده شده است که رابطه معنی داری بین ….. و …… وجود
دارد . این نتیجه با نتایج کاپلان و همکاران (کاپلان 2003) و راجر (2002) و
موریسون (1996) مطابقت دارد و لی نتایج اعلام شده توسط آقای … در ایران
(1997) خلاف این نکته را نشان می دهد . از سوی دیگر در رابطه با
…….مشاهده می شود که در این تحقیق ……..اما پارکر (2001) اعلام
نموده است که …….

توجه می نمایید که منابع مختلفی در این پاراگراف نوشته شده اند .در واقع یک
مقاله درست و مناسب باید همین مشخصات دارا داشته باشد .بطور کلی همه
قسمتهای مقاله باید کم و بیش دارای این تعداد منبع در لابلای جملات خود
باشند .

پیشنهادات :

پیشنهاد باید در دو بخش داخل کشور و خارج کشور (بین المللی ) باشد .

تشکر و تقدیر :

از اساتید و دوستان و آشنایان در چند جمله کوتاه تشکر کنید .

منابع :

منابع باید کاملا دقیق نوشته شوند .

برای نوشتن منابع می توانید به منابع مقالات منتشر شده توجه نمایید .

اگر از یک مقاله فارسی استفاده کردید , سال هجری شمسی را به سال میلادی تبدیل کنید .

ترجمه مقاله :

ترجمه یک مقاله برای ارسال به مجلات خارجی یک ترجمه معمولی نیست . مترجم
علاوه بر تبحر در ترجمه باید به علم مربوطه آشنایی کامل داشته باشد .چه بسا
مقالات تحقیقاتی جالبی که به علت عدم آشنایی مترجم با اصطلا حات تخصصی
مردود شدند . اکیدا پیشنهاد می کنیم که برای ترجمه , حاصل زحمات خود را به
دست افراد مجرب بدهید .

گام های نوشتن مقاله ISI

گام اول:
بسیاری از دوستان به دلایل مختلف، از جمله چاپ مقاله برای ممتاز بودن و
قبولی بدون آزمون در دکتری، ارتقا یا اینکه یه همین جوری یه چیزی چاپ کرده
باشند، اقدام به نوشتن مقاله آی اس آی می کنند. این نگاه شاید برای مجلات
داخل جواب بدهد، اما برای مجلات خارج و بویژه آی اس آی، به هیچ عنوان درست
نیست. برای چاپ مقاله در مجلات داخل، کافی است که با یکی از اساتید صاحب
نفوذ اقدام به نوشتن مقاله نمایید که به احتمال زیاد هم موفق می شوید، زیرا
مجلات داخل بیشتر به اعتبار استاد بها می دهند تا به اصل مقاله یا کاربردی
بودن مقاله. اما برای مجلات آی اس آی حتما باید یه چیز درست و حسابی آماده
کرده باشید. بعضی از دوستان نگران زبان انگلیسی هستند، درست است که مسلط
بودن به زبان انگلیسی خیلی کمک می کند، اما می توان همان فرمت ارایه
اطلاعات را در فارسی رعایت کرد و بعد مقاله را هم ترجمه و هم ویرایش زبانی
کرد (در دو مرحله و توسط دو مترجم مختلف).

پس، اولین و مهمترین گام در نوشتن مقاله آی اس آی، این است که از این توهم
بیرون بیاییم که می خواهیم یه چیزی چاپ کنیم، مهم نیست که کجا و با چه
محتوایی، فقط آی اس آی باشه!

مطمئن باشید با این دیدگاه هیچ وقت نمی توانید یه مقاله درست و درمان چاپ
کنید، زیرا در اولین مرحله ای که به تولید رسیدید، فقط می خواهید که سریعا
مقاله را بفرستید و از تکمیل آن خودداری می کنید و همین عجله کردن یا صبر و
تحمل اندک به محتوای کار ضربه ای کلیدی می زند…

هدف در نوشتن مقاله علمی، کمک به توسعۀ دانش در آن زمینه خاص است، اگر به
این دیدگاه برسیم، دیگر هیچ وقت در ساعات طولانی و خسته کننده مقاله نوشتن
کم نمی آوریم و مهمتر اینکه نوشتن ما در آن زمینه ادامه پیدا می کند.
بسیاری از دوستان به محض چاپ مقاله شان در یک مجله آی اس آی، دیگر نوشتن در
آن زمینه را رها می کنند. ادامه دادن به چاپ مقاله در یک زمینه خاص، به
کارهای ما جهت می دهد…
گام دوم – انتخاب موضوع

موضوعی که برای نوشتن مقاله انتخاب می شود نباید خیلی کلی باشد که بتوان
برای آن کتاب نوشت. بطور کلی، انتخاب موضوعات بین رشته ای خیلی خوب است؛
یعنی استفاده از روش های یک رشته در رشته دیگر. برای مثال، تعیین نیازهای
آموزشی کارکنان، تعیین و بهبود مولفه های موثر بر اجتماعی سازی، ارتقای
کیفیت خدمات، تعیین استراتژی کلان سازمان، طراحی برنامه ها، نیاز سنجی
پژوهشی و تعیین اولویت ها، تعیین شاخصهای بهره وری، ارزیابی عملکرد بوسیله
روشهای QFD، fuzzy-QFD، ANP، fuzzy-ANP، AHP، fuzzy-AHP ،Statistical
clustering ،DEA ، Goal Programming و شبکه های عصبی هر کدام می تواند یک
مقاله آی اس آی باشد. گاهی وقت ها تصور می شود که نوشتن مقاله در فنی
مهندسی خیلی راحت تر از علوم انسانی است. در حالی که دانشجویان رشته های
علوم انسانی گزینه های بیشتری برای انتخاب موضوع دارند. مثال بالا را با
دقت بررسی کنید. یک موضوع با چندین روش مختلف. می توان با موضوع های بالا
نزدیک به 50 مقاله آی اس آی نوشت. یکی از اساتید (با درجۀ استاد تمام) نقل
می کرد که در رشته شیمی یک نفر یک گرم طلا را با ماده ای دیگر مخلوط می کند
و نتیجه را یک آی اس آی چاپ می کند و فرد دیگر می آید همان آزمایش را با
دو گرم طلا انجام می دهد و یک مقاله آی اس آی دیگر چاپ می کند. واقعا چنین
چیزی صحت ندارد، در علوم مهندسی و پایه برای هر مساله ای راه حلی وجود دارد
که یا آنرا بکار می گیرند و یا منتظر می شوند که پیشرفت علم به جواب آن
برسد. اما، در علوم انسانی بسته با تعریف ما از مساله جوابهای مختلفی بدست
می آید و گاهی وقت ها تعریف مساله نسبی است که هیچ گاه برای آن جوابی یافت
نمی شود.
بگذریم، بهتر است ما هم کمی دید فنی پیدا کنیم و با این دید برویم سراغ
مسائل که می خواهیم آنها را حل کنیم. حال می رویم سراغ روش های حل مساله.
از دوستان و هم اتاقی ها می توان به بهترین بحو برای مقاله استفاده کرد.
بنشینید و با هم بحث کنید ببینید با تلفیق مباحث روز در هر دو رشته به چه
چیز هایی می توان دست یافت. بیشتر از بچه های آمار، مدیریت صنعتی و صنایع
می توان برای روش های جدید و کمی استفاده کرد.

راه دیگر برای یافتن موضوع مناسب، مسائلی است که علاقه فردی شما است و شما
با آنها درگیر هستید. در مورد آن فکر می کنید و به راه حل هایی می رسید.
حال از کسی که در رشته ای دیگر، روش هایی را بکار گرفته است، بخواهید برای
ساماندهی مقاله در قالب آن روش تحقیق به شما کمک کند.

کسانی که در نوشتن مقاله مبتدی هستند، می توانند مجلات معتبر رشته خودشان و
رشته های نزدیک به آن را پیدا کنند (در وبلاگ اکثر آنها آمده است). بعد کل
مقالات دو سال اخیر هر مجله را بخوانند، در این صورت خیلی خوب دستشان می
آید که هر مجله چه نوع مقالاتی را چاپ می کند؛ بخصوص مقالات در دست چاپ.
مثلا، بعضی از مجلات به آمار و ارقام اهمیت بالایی می دهند، ولی بعضی دیگر
تحلیل نویسنده و نتیجه گیری برای آنها خیلی اهمیت دارد. در این حالت سعی
کنید تراوشات ذهنی تان را در همان قالبی که مجله می خواهد ارایه کنید.

یکی از دوستان دیگر نقل می کرد که من کل مقالات یک مجله را خواندم، بعد از
داخل هر مقاله مطالبی را جمع آوری کردم. همانها را به شکل یک مقاله فرستادم
و چاپ شد. این نیز روش مناسبی است. البته، به این نوع مقالات اصطلاحا
مقالات مروری یا Review گفته می شود.

برای دانشجویان ارشد و دکتری انتخاب موضوع کار دشواری نیست، زیرا آنها
موضوع را قبلا در پایان نامه انتخاب کرده اند. با فرض اینکه موضوع انتخاب
شده است به سراغ گام بعدی می رویم.

البته به یاد داشته باشیم فرآیند نوشتن مقاله با فرآیند انجام تحقیق یا پایان نامه تفاوت های زیادی دارد…

در مرحله سوم در نوشتن مقاله آی اس آی، یعنی زمانی که عنوان دقیق مقاله را
انتخاب کرده اید، کارتان را با بررسی کارهای دیگران در آن زمینه آغاز
نمایید. البته با معیارهای زیر نیز می توانید در مجلات آی اس آی، به دنبال
عناوینی بگردید که برای جامعه علمی تازگی دارد.

ابتدا به سایت های علمی مختلف که حوزه وسیعی از نشریات و کتب را چاپ می
کنند بروید. قاعدتا خیلی از این سایت ها، برای ارایه سرویس پول دریافت می
کنند که این پول را دانشگاه می پردازد. پس باید در سایت دانشگاه به جستجو
بپردازید.

فهرست جامعی از سایت های علمی معتبر در سایت اداره کل تامین تجهیزات و
اطلاعات علمی دانشگاه تهران آمده است. برای نمونه به پایگاههای زیر مراجعه
نمایید:

1. Science Direct

2. Springer

3. Emerald

4. Oxford Journals

5. John Wiley

در این پایگاه دانشگاه تهران، راهنمای جستجو در هریک از این سایت های علمی
ارایه شده است. مطالعه دقیق آنها باعث می شود با زمان بسیار کمتری، به
مقالاتی که می خواهید سریعتر دسترسی پیدا کنید.
در تک تک این سایت ها به دنبال مقالاتی بگردید که با موضوع انتخابی شما (و
احیانا پایان نامه شما) ارتباط دارند. آنها را دانلود کنید. معمولا در خیلی
از موضوع ها، تعداد مقالات زیاد است. در دو موضوع برای مقالات در حال
انجام، اولی 254 و دومی 157 مقاله دانلود کردم که می خواهم به تدریح آنها
را بخوانم.

در حین خواندن مقالات مطالب زیادی در مورد نحوه نوشتن، جمله بندی و ساختار
مقاله بدست می آید. این قسمت از کار کمی خسته کننده است، اما سعی کنید طفره
نروید و کارتان را با دقت انجام دهید. قالب جملات را بردارید، بعد محتوای
خودتان را در آن قالب بریزید (واژه ها را عوض کنید اما زمان فعل ها و نحوه
ارتباط دو جمله در یک پاراگراف را دست نزنید). این کار تمرین خوبی برای
یادگیری انگلیسی نوشتن است. وقتی که تعدادی از مقالات را با دقت بررسی
کردید، متوجه می شوید که دیگران چگونه نوشته اند. حتی می توانید ادبیات
نظری را صرفا با جمع آوری از بقیه مقالات بصورت گیومه تنطیم کنید. یادمان
باشد که ادبیات نظری نباید زیاد باشد، صرفا در حدی که کار ما را با مقالات
قبلی مرتبط سازد، نه اینکه تمام مفاهیم را بخواهیم توضیح دهیم. توضیح بیش
از حد بدیهیات داور را خسته می کند، زیرا داور به ادبیات نظری اشراف کامل
دارد.

کم بودن تعداد صفحات مقاله نیز عامل مهمی در موفقیت مقاله است، اگر مقاله
در تعداد زیادی صفحه نوشته شده باشد، باعث سردرگمی داور و خوانندگان می
شود. در حد 10 تا 12 صفحه مطلوب است. سعی کنیم از دید یک خواننده به مقاله
نگاه کنیم.

نکته خیلی مهم:

بعضی از دوستان بعد از اتمام پایان نامه، شروع به خلاصه کردن پایان نامه می
کنند، مثلا پایان نامه 150 صفحه ای را به 14 تا 15 صفحه می رسانند. بعد
فکر می کنند که مقاله پایان نامه شان آماده است. همواره بیاد داشته باشیم

نوشتن مقاله سخت تر است از کاری که برای خود تحقیق انجام می دهیم.

یعنی وقتی پایان نامه تمام شد، تازه پروژه نوشتن مقاله شروع می شود. ادبیات
نظری باید از اول به انگلیسی نوشته شود؛ چون کار زیاد سختی نیست، باید
مقالات مختلف را بخوانید و از مطالب مهم آنها کپی کنید. بعد بین آنها
ارتباط منطقی برقرار کنید. در حد دو تا سه صفحه. این کار حتما بعد از اتمام
پایان نامه انجام می شود و هیچ ارتباطی به فرآیند پایان نامه ندارد.

پس بطور خلاصه برای بررسی ادبیات نظری مراحل زیر پیشنهاد می شود:

1. مراجعه به سایت های علمی و دانلود مقالات مرتبط؛

2. خواندن مقالات و الگو برداری از نحوه نوشتن؛

3. جمع آوری ادبیات نظری (کپی کردن جملات

4. ایجاد ارتباط منطقی بین پاراگراف های کپی شده.


+ چگونه یک مقاله آی اس آی بنویسیم (انتخاب موضوع مقاله ISI)

یکی از مشکلاتی که دانشجویان و
حتی محققین با آن مواجه هستند، عدم آشنایی آن ها با نحوه انتخاب یک موضوع
مناسب برای مقاله یا پایان نامه خود می باشد. جهت مرتفع نمودن این مشکل در
ادامه مطلب به نکاتی جزئی اما بسیار مفید و کارگشا اشاره شده است.

موضوعی
که برای نوشتن مقاله انتخاب می شود نباید خیلی کلی باشد که بتوان برای آن
کتاب نوشت. بطور کلی، انتخاب موضوعات بین رشته ای خیلی خوب است؛ یعنی
استفاده از روش های یک رشته در رشته دیگر. برای مثال، تعیین نیازهای آموزشی
کارکنان، تعیین و بهبود مولفه های موثر بر اجتماعی سازی، ارتقای کیفیت
خدمات، تعیین استراتژی کلان سازمان، طراحی برنامه ها، نیاز سنجی پژوهشی و
تعیین اولویت ها، تعیین شاخصهای بهره وری، ارزیابی عملکرد بوسیله روشهای
QFD، fuzzy-QFD، ANP، fuzzy-ANP، AHP، fuzzy-AHP ،Statistical clustering
،DEA ، Goal Programming و شبکه های عصبی هر کدام می تواند یک مقاله آی اس
آی باشد.

گاهی وقت ها تصور می شود که
نوشتن مقاله در فنی مهندسی خیلی راحت تر از علوم انسانی است. در حالی که
دانشجویان رشته های علوم انسانی گزینه های بیشتری برای انتخاب موضوع دارند.
مثال بالا را با دقت بررسی کنید. یک موضوع با چندین روش مختلف. می توان با
موضوع های بالا نزدیک به 50 مقاله آی اس آی نوشت. یکی از اساتید (با درجۀ
استاد تمام) نقل می کرد که در رشته شیمی یک نفر یک گرم طلا را با ماده ای
دیگر مخلوط می کند و نتیجه را یک آی اس آی چاپ می کند و فرد دیگر می آید
همان آزمایش را با دو گرم طلا انجام می دهد و یک مقاله آی اس آی دیگر چاپ
می کند. واقعا چنین چیزی صحت ندارد، در علوم مهندسی و پایه برای هر مساله
ای راه حلی وجود دارد که یا آنرا بکار می گیرند و یا منتظر می شوند که
پیشرفت علم به جواب آن برسد. اما، در علوم انسانی بسته با تعریف ما از
مساله جوابهای مختلفی بدست می آید و گاهی وقت ها تعریف مساله نسبی است که
هیچ گاه برای آن جوابی یافت نمی شود.

بگذریم، بهتر است ما هم کمی دید
فنی پیدا کنیم و با این دید برویم سراغ مسائل که می خواهیم آنها را حل
کنیم. حال می رویم سراغ روش های حل مساله. از دوستان و هم اتاقی ها می توان
به بهترین بحو برای مقاله استفاده کرد. بنشینید و با هم بحث کنید ببینید
با تلفیق مباحث روز در هر دو رشته به چه چیز هایی می توان دست یافت. بیشتر
از بچه های آمار، مدیریت صنعتی و صنایع می توان برای روش های جدید و کمی
استفاده کرد.

را دیگر برای یافتن موضوع
مناسب، مسائلی است که علاقه فردی شما است و شما با آنها درگیر هستید. در
مورد آن فکر می کنید و به راه حل هایی می رسید. حال از کسی که در رشته ای
دیگر، روش هایی را بکار گرفته است، بخواهید برای ساماندهی مقاله در قالب آن
روش تحقیق به شما کمک کند.

کسانی که در نوشتن مقاله مبتدی
هستند، می توانند مجلات معتبر رشته خودشان و رشته های نزدیک به آن را پیدا
کنند (در وبلاگ نمونه ای از آنها آمده است). بعد کل مقالات دو سال اخیر هر
مجله را بخوانند، در این صورت خیلی خوب دستشان می آید که هر مجله چه نوع
مقالاتی را چاپ می کند؛ بخصوص مقالات در دست چاپ. مثلا، بعضی از مجلات به
آمار و ارقام اهمیت بالایی می دهند، ولی بعضی دیگر تحلیل نویسنده و نتیجه
گیری برای آنها خیلی اهمیت دارد. در این حالت سعی کنید تراوشات ذهنی تان را
در همان قالبی که مجله می خواهد ارایه کنید.

یکی از دوستان دیگر نقل می کرد
که من کل مقالات یک مجله را خواندم، بعد از داخل هر مقاله مطالبی را جمع
آوری کردم. همانها را به شکل یک مقاله فرستادم و چاپ شد. این نیز روش
مناسبی است. البته، به این نوع مقالات اصطلاحا مقالات مروری یا Review گفته
می شود.

برای دانشجویان ارشد و دکتری
انتخاب موضوع کار دشواری نیست، زیرا آنها موضوع را قبلا در پایان نامه
انتخاب کرده اند. با فرض اینکه موضوع انتخاب شده است به سراغ گام بعدی می
رویم.

البته به یاد داشته باشیم فرآیند نوشتن مقاله با فرآیند انجام تحقیق یا پایان نامه تفاوت های زیادی دارد…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top