چندجمله ریاضی زیبا

سخنان بزرگان درباره درستكاري و صداقت

ناراحتي هاي بزرگ نيست كه صبر و بردباري نياز دارد، بلكه اين ناراحتي
هاي خرد خرد و جگر سوراخ كن را با تبسم برگزار كردن، به راستي نيازمند
روحيه است.((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

با
مردها سر و كله زدن به راستي نيازمند تدبير است. اگر آدم نقطه ي حساس آنها
را بيابد، مثل گربه خرخر مي كنند و اگر برخلاف ميل آنها رفتار كني چنگ مي
زنند.((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

[ به ] راستي كارهاي آدمي چه خنده آور و ضد و نقيض و ناپايدار است!((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

يك گفتار درست، ابزاري توانمند است.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هرگز كاري كه امروز مي توانيد آن را درست انجام دهيد، به فردا نسپاريد.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بهتر است دهانت را ببندي و احمق بنظر برسي، تا اينكه بازش كني و همه بفهمند كه به راستي احمقي!((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در زندگي، هركس راه و روش راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تصور
اين موضوع كه سرنوشت بشر مي تواند با تدبيرهاي عقلاني تغيير مسير يابد و
راه درست را در پيش گيرد، زندگي را به معناي واقعي ناممكن مي سازد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تنها
هدف زندگي، رسيدن به سعادت و كسب لذت است. رسيدن به لذت و خوشي هدفي
شايسته و درخور حيات است. بخشش، صليب و فداكاري، همه در راستاي رسيدن به
لذت و شادماني قرار گرفته اند.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

محبت راستين اندازه نمي گيرد، فقط مي بخشد.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

چيزهاي كوچك به راستي كوچك هستند، اما امين بودن در چيزهاي كوچك، كار بزرگي است.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اگر صادق و روراست باشيد ممكن است مردم فريبتان بدهند، با وجود اين صادق و روراست باشيد.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هركسي
كه بداند كه نداند از همه داناتر است. يك چيز را خوب مي دانم و آن اين است
كه هيچ نمي دانم. هر كه بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هيچ كس از قلب شما به شما نزديكتر و راستگو تر نيست. بنابراين از كساني كه قلب پاك شما آنان را به خود نمي پذيرد، دوري كنيد.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مهمترين گام براي رسيدن به خواسته، نخستين گام يا “درست خواستن” است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنگاه
كه انسان، تصوير تنگدستي را از صفحه ي هشياري خود بزدايد، فرمانرواي
“دوران طلايي” خواهد بود و هر آرزوي درست دلش برآورده خواهد شد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

عشق راستين از خويشتن، آزاد است و از هرچه ترس، رها.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

عشق راستين بدون هيچ چشمداشت يا اندكي اميد، خود را بر معشوق فرو مي باراند.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

عشق راستين، شادماني‌اش در بخشيدن است، نه ستاندن.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنچه را كه آدمي در ديگران سرزنش مي كند، به راستي، به سوي خود مي كشد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

همه ي نيروها ( از راه درست انديشيدن ) به آدمي داده شده تا آسمان را به زمين بياورد و اين است هدف “بازي زندگي”.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به راستي كه بيزاري، بيش از شرابخواري، خانه‌ها را ويران كرده است و بيش از جنگها، جان آدميان را بر باد داده است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هيچ چيز آنقدرها شگفت آور نيست كه راست نباشد، آنقدرها شگفت آور نيست كه پيش نيايد و آنقدرها شگفت آور نيست كه دير نپايد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به راستي كه پيش از رسيدن به سرزمين نويد داده شده بايد از صحرا گذشت.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر روز، سخن درست و انديشه هاي درست را برگزينيد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

زندگي
هر كس، تصويري عيني از برآورد باورهايي است كه در ذهن نيمه هشيار او نقش
بسته است؛ پس به هر كجا كه برود، درست همان شرايط را با خود مي برد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ترس، بدترين دشمن آدمي است، زيرا از هرچه بترسيد، همان بر سرتان مي آيد. به راستي، با ترس، آن را به سوي خود مي كشانيد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

زندگي، يك جدول واژه هاي متقاطع است. واژه ي درست، پاسخ مورد نياز را در دسترس تان قرار مي دهد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ممكن
است انسان در مورد مسايل ديگران درست قضاوت كند، ولي در مسايل مربوط به
خودش به خطا رود. زيرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعاليت
پرداخته و «عقل» را از كار مي اندازد. از اين رو شخص بايد با دوست خود
مشورت كند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top