چارت مدیریت مالی

کارشناسی مديريت مالی

1- تعريف رشته:

 
اين رشته با هدف تربيت نيروها متخصص برای تصميم گيری و تجزيه و تحليل مسائل
مالی شرکتها طراحی شد است. همچنين دانشجويان اين رشته توانايی های علمی
لازم برای تجزيه و تحليل صورتهای مالی، روشهای تامين مالی، بودجه بندی
سرمايه و . . . را در دوران تحصيل خود آموزش می بينند

  عبارت تأمين
مالی اغلب در مورد تهيه پول برای خريد اقلام مورد نياز به ‌ کار می ‌ رود.
برای مثال، اشخاص با گرفتن وام خانه جديدی می ‌ خرند، يا اينکه دولت با
گرفتن ماليات مخارج خود را تأمين می ‌ کند؛ اما مديريت مالی نه تنها مباحث
مربوط به روش ‌ های مختلف و متعدد تأمين مالی را دربر می ‌ گيرد، بلکه شامل
مباحث ديگری مانند چگونگی سرمايه ‌ گذاری، به کارگيری وجوه، سياست تقسيم
سود و برنامه ‌ ريزی مالی و نقدينگی شرکت نيز می ‌ شود.

  هر شرکتی
برای اينکه بتواند کالاها يا خدماتی را عرضه کند، ابتدا به پول و سرمايه
نيازمند است تا بتواند دارايی ‌ های مورد نياز را بخرد و هزينه عمليات را
بپردازد. وجوه لازم برای تأسيس و راه ‌ اندازی شرکت از محل عرضه و فروش
سهام يا وام ‌ های بلند مدت تأمين می ‌ شود. اگر شرکت به وجوه بيشتری نياز
داشته باشد، می ‌ تواند آن را از محل سود انباشته تأمين کند. پول ‌ هائی که
شرکت تهيه می ‌ کند (از محل منابع داخلی يا از راه انتشار اوراق بهادار)
جزء منابع تأمين مالی هستند و در طرف چپ ترازنامه نوشته می ‌ شوند.

 
شرکت با استفاده از سرمايه، کارکنانی استخدام و وسايل و لوازم اداری و
دفتری، مواد و کالای مصرفی و ساير اقلام دارايی را تهيه می ‌ کند (يعنی
همان چيزهائی که برای تولد کالا و عرضه خدمات موردنياز است). اين اقلام
دارايی ‌ های شرکت را تشکل می ‌ دهند و در طرف راست ترازنامه نوشته می ‌
شوند.

  بنابراين، ترازنامه نشان ‌ دهنده منابع و مصارف سرمايه،
همچنان نشان ‌ دهنده ميزان دارايی ‌ ها، بدهی ‌ ها و سرمايه شرکت در يک
مقطع زمانی خاص است. علاوه بر ترازنامه، شرکت نتيجه ٔ عمليات خود در يک
دوره را در صورت سود و زيان نشان می ‌ دهد. اين صورت نشان ‌ دهنده ٔ
توانائی شرکت در مديريت منابع و مصارف سرمايه است. بنابراين، صورت ‌ های
مالی، چگونگی تأمين مالی شرکت و مصرف و نيز چگونگی سرمايه ‌ گذاری اين وجوه
را به ‌ منظور کسب درآمد و سود نشان می ‌ دهد.

  شرکتی می ‌ تواند
صاحبان خود را از سود هرچه بيشتر بهره ‌ مند سازد که به بهترين صورت از
عهده ٔ مديريت سرمايه (تهيه و مصارف سرمايه) برآيد. مديريت مالی ـ
managerial finance رشته خاصی است که به اين مسئله می ‌ پردازد. مديريت
مالی عبارت است از : مديريت بر منابع و مصارف سرمايه به ‌ گونه ‌ ای که
ثروت سهامداران به حداکثر برسد. سرمايه نيز عبارت است از : تمام منابع مالی
که مورد مصرف شرکت قرار می ‌ گيرد. منابع سرمايه اقلامی را دربر می ‌
گيرند که در طرف چپ ترازنامه (يا عنوان بدهی ‌ ها و حقوق صاحبان سهام)
نوشته می ‌ شوند. سهام و اوراق قرضه منتشر شده و وام ‌ های بانکی نمونه ‌
هائی از اين منابع هستند. مصارف سرمايه اقلامی هستند که در طرف راست
ترازنامه نوشته می ‌ شوند. حساب ‌ های دريافتنی، موجودی کالا و دارائی ‌
های ثابت نمونه ‌ هائی از مصارف سرمايه هستند.

  مدير مالی دو وظيفه
کاملاً مشخص دارد : ۱. تأمين مالي؛ ۲. سرمايه ‌ گذاری. از آنجا که منابع
سرمايه در مبحث تأمين مالی مطرح می ‌ شود، مسائل مربوط به اين مبحث حول سه
محور نوع، مقدار و ترکيب منابع سرمايه می ‌ چرخد. درباره ٔ مديريت مصارف
سرمايه نيز در مباحث مربوط به سرمايه ‌ گذاری بحث می ‌ شود که مباحث مربوط
به آن عبارتند از نوع، مقدار و ترکيب مصارف سرمايه، مديريت مالی عبارت است
از وظايف و مسئوليت ‌ هائی که در امور يادشده بر عهده مديريت شرکت است.

 
شرکت بايد به ‌ گونه ‌ ای عمل کند که ثروت صاحبان سهام عادی را به حداکثر
برساند. نکته ٔ مهم اين است که بايد بين به حداکثر رسانيدن ثروت و به
حداکثر رسانيدن سود تفاوت گذاشت. ثروت اقتصادی ـ economic wealta هر فرد از
پول و دارائی ‌ های مختلف تشکيل می ‌ شود که يک نمونه آن، سهام شرکت ‌ ها
است. از آنجا که مالکيت شرکت ‌ های سهامی از راه تملک سهام عادی صورت می ‌
پذيرد، فرض بر اين است که شرکت ‌ ها به ‌ گونه ‌ ای اداره می ‌ شوند که
ثروت صاحبان سهام خود را افزايش دهند.

  براساس نظريه ‌ های
اقتصادی، شرکت ‌ ها به دنبال حداکثر سازی سود خود می باشند. امکان دارد دو
هدف به حداکثر رسانيدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت
با سرمايه ‌ گذاری در فعاليت ‌ ها و طرح ‌ های مخاطره ‌ آميز سود شرکت را
افزايش دهد و چه ‌ بسا اين عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.

 
به حداکثر رسانيدن سود نمی ‌ تواند هدف مناسبی برای شرکت ‌ ها باشد؛ زيرا
شرکت ‌ ها می ‌ توانند از طريق افزايش سرمايه با استقراض، اقدام به سرمايه ‌
گذاری ‌ هائی بکنند که موجب توسعه شرکت و افزايش فروش و سود(کوتاه مدت) آن
می ‌ شود، ولی اگر نرخ بازده اين سرمايه ‌ گذاری ‌ ها کمتر از هزينه منابع
مالی به ‌ کار رفته باشد، در آن صورت، سود هر سهم و در نتيجه قيمت سهام
کاهش خواهد يافت. به ‌ علاوه شرکت می ‌ تواند با اجراء طرح ‌ های با ريسک
بالا، سود شرکت و حتی سود هر سهم را افزايش دهد، ولی اين افزايش سود هر سهم
منجربه افزايش قيمت سهم و ثروت سهامداران نمی ‌ شود؛ زيرا سهامداران برای
سودهای پرمخاطره و با ريسک و برای سهامی که ميزان سودآوری آنها ممکن است
نوسان شديدی داشته باشد، ارزش کمتری قائل هستند.

  ثروت صاحبان سهام
به دو عامل بستگی دارد : ريسک و بازده. افزايش ثروت سهامداران، يعنی بازده
مثبت سهام عادی، به دو روش صورت می ‌ پذيرد : ۱. دريافت سود سهام؛ ۲.
افزايش قيمت سهام عادی. از طرف ديگر، کاهش قيمت سهام عادی در بازار به معنی
بازدهی منفی (برای سهام) است. تعيين بازده آينده به ‌ طور دقيق امکان ‌
پذير نيست، از اين ‌ رو صاحبان سهام عادی هنگام خريد اين اوراق ريسک می ‌
پذيرند.

  در مديريت مالی، فرض بر اين است که سرمايه ‌ گذاران با
آگاهی از ميزان ريسک و بازده اين اوراق، نسبت به خريد آنها اقدام می ‌
کنند. نوع بازده سرمايه ‌ گذاری در سهام عادی در يک دوره، از تقسيم حاصل
جمع ميزان سود تقسيمی هر سهم و تغيير قيمت سهام عادی به قيمت سهام در
ابتدای دوره به ‌ دست می ‌ آيد؛ اين نرخ بازده، نشان ‌ دهنده ٔ درصد تغيير
در ثروت سهامداران عادی در يک دوره است.

 

  1-2- تاريخچه:

 
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالی به عنوان يک رشته مستقل مطرح شد. از آن زمان
تاکنون وظايف و مسئوليت ‌ های مديريت مالی همواره دستخوش تغيير بوده است و
ترديدی نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشتری خواهد بود.

  تا
سال ۱۹۰۰، مديريت مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰،
چندين شرکت بزرگ آمريکائی درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتی که به ‌ دنبال اين
ادغام ‌ ها به ‌ وجود آمدند نيمی از کل توليدات صنايع مربوط را در دست
گرفتند.

  اين ادغام ‌ ها نيازمند سرمايه ‌ های هنگفت بود. مديريت
ساختار سرمايه يکی از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالی به عنوان يک رشته
تخصصی ( بين رشته ای) شد. يادآوری اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگی
تهيه صورت ‌ های مالی و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را می ‌
گذراند. تجزيه و تحليل ‌ های مالی فقط در داخل شرکت ‌ ها انجام می ‌ شد. به
آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايه ‌ گذاران، گزارش ‌
هائی در مورد وضع مالی و عملکرد شرکت ‌ ها داده نمی ‌ شد تا بتوانند در
زمينه ‌ های سرمايه ‌ گذاری تصميم ‌ گيری کنند.

  در دهه ۱۹۳۰، شرکت
‌ های توليدی مقادير فراوانی کالا توليد کردند و سودهای کلانی بردند. اين
امر باعث شد مسائل برنامه ‌ ريزی و کنترل (به ‌ ويژه از نظر قدرت نقدينگی)
به ‌ تدريج در مبحث مديريت مالی موردتوجه قرار گيرد. ولی تأمين مالی اين
شرکت ‌ ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه (در مورد ادغام ‌ ها) باعث شد که
مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالی شرکت ‌ ها (از راه تضمين
خريد اوراق بهاءدار منتشر شده) کمک ‌ های شايانی کردند.

  با پيمايش
صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابی به تغييرات ناشی از
تکنولوژی نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالی نيز بر پايه علمی استوار
گرديد. اين رشته علمی با استفاده از رايانه، پژوهش عملياتی و اقتصاد همچنان
راه تکامل می ‌ پيمايد. اين روش ‌ های علمی که از سال ۱۹۵۰ يکی پس از
ديگری عرضه شد، به ‌ صورت ابزاری درآمد که شرکت ‌ ها برای تجزيه و تحليل
طرح ‌‌ های مختلف سرمايه ‌ گذاری و محاسبه ريسک و بازده از آنها استفاده می
‌ کنند. برای محاسبه ٔ حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات
زيادی انجام شده است.

  با توجه به آنچه تاکنون گفتيم، سير تکاملی مديريت مالی دارای سه ويژگی مهم به ‌ شرح زير است :

  ۱. مديريت مالی رشته ‌ ای نسبتاً جديد و بين رشته ای می باشد .

 
۲. مديريت مالی آنگونه که در حال حاضر به ‌ کار می ‌ رود بر تصميم ‌ گيری
استوار است و از ابزارها با روش ‌ های تجزيه و تحليل داده ‌ ها، اقتصاد و
حسابداری مالی استفاده می ‌ کند.

  ۳. حرکت مستمر و سرعت فزاينده ٔ
پيشرفت ‌ های اقتصادی، نويدبخش اين است که مديريت مالی نه تنها نقشی مهم ‌
تر بر عهده می ‌ گيرد، بلکه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمی باز هم افزوده
خواهد شد تا بتواند راهگشای مديران شرکت ‌ هائی باشد که همواره با مسائل و
مشکلات تازه روبه ‌ رو هستند.

 

  1-3- درس های اصلی و تخصصی:

 

  دروس پايه و اصلی (68 واحد )

  رديف

  نام درس

  تعداد واحد

  کد درس

  پيش نياز

  1

  روانشناسی کار

  2

  19100

  ــــــ

  2

  اقتصاد خرد

  3

  19101

  17004

  3

  اقتصاد کلان

  3

  19102

  19101

  4

  اصول حسابداری (1)

  3

  14059

  ــــــ

  5

  اصول حسابداری (2)

  3

  14060

  14059

  6

  رياضيات کاربردی

  3

  17004

  17002

  7

  رياضيات و کاربرد آن در مديريت مالی

  3

  19103

  17004

  8

  آمار و کاربرد آن در مديريت

  3

  19104

  17004

  9

  آمار و کاربرد آن در مديريت مالی

  3

  19105

  19104

  10

  توسعه اقتصادی

  2

  19106

  19102

  11

  کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت

  3

  17015

  16033و17002

  12

  روش تحقيق در مديريت

  3

  19107

  19104

  13

  حقوق تجارت

  2

  19108

  19115

  14

  حسابداری صنعتی

  3

  15003

  14060

  15

  حسابرسی

  3

  14008

  14060

  16

  مبانی سازمان و مديريت

  3

  18003

  ـــــ

  17

  مديريت رفتار سازمانی

  3

  18028

  18003

  18

  مديريت منابع انسانی

  3

  18005

  18028

  19

  پژوهش عملياتی (1)

  3

  17006

  17004

  20

  پژوهش عملياتی (2)

  3

  17007

  17006

  21

  پول و ارز و بانکداری

  3

  13002

  19102

  22

  بازاريابی و مديريت بازار

  2

  18007

  18003

  23

  مديريت استراتژيک

  3

  19109

  18003

  24

  اقتصاد سنجی مالی

  3

  19110

  19105

  جمع

  68

 

 

  دروس اختصاصی-اجباری (40 واحد)

  1

  اصول مديريت مالی 1

  4

  19111

  14060

  2

  اصول مديريت مالی 2

  4

  19112

  19111

  3

  مبانی مديريت سرمايه گذاری

  4

  19113

  19112

  4

  مديريت مالی در ايران

  2

  19114

  19113

  5

  سازمانهای پولی و مالی

  3

  19115

  19112

  6

  سازمانهای پولی و مالی بين الملل

  2

  13010

  19115

  7

  مبانی مهندسی مالی

  3

  19116

  19113

  8

  بازار پول و سرمايه

  3

  19117

  19112

  9

  مبانی ريسک و مديريت بيمه

  3

  12008

  19112

  10

  برنامه ريزی مالياتی

  2

  19118

  19112

  11

  قراردادهای بيمه

  3

  19119

  12008

  12

  زبان تخصصی مالی 1

  2

  19120

  16029

  13

  زبان تخصصی مالی 2

  2

  19121

  19120

  14

  مبانی بانکداری و مديريت بانک

  3

  19122

  19112

  جمع

  40

 

 

  دروس اختصاصی – اختياری ( 6 واحد )

  1

  سيستمهای اطلاعاتی مالی

  2

  19123

  19112

  2

  تجزيه و تحليل فنی مالی

  2

  19124

  19112

  3

  ماليه عمومی

  2

  19125

  19102

  4

  اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتی

  2

  19126

  19102و14060

 

  1-4- آينده شغلی:

 
فارغ التحصيل اين رشته با تسلط به مباحث تئوری مديريت مالی در حوزه های
مختلف همچون سرمايه گذاری و بانکداری و بيمه و مديريت ريسک و مهندسی مالی (
ارائه روش های نوين مالی ) تامين مالی و اعتباری می تواند در پست های
مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی ( در مفهوم جديد آن ) ومعاونت سرمايه
گذاری و تامين مالی اعتبارات مالی در بانک ها و ارزيابی اقتصادی پروژه ها و
شرکت های سرمايه گذاری و بورس اوراق بهادار و غيره مشغول بکار شوند. اين
رشته در حال حاضر دارای آينده شغلی بسيار مناسبی می باشد. از دانشگاه تهران
از سال 1382 در مقطع کارشناسی اقدام به جذب دانشجو کرده است . امکان ادامه
تحصيل در اين رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.

 

  1-5- ادامه تحصيل:

  امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکتری برای اين رشته در داخل کشور وجود دارد.

 

 1-6- جدول ترمی پيشنهادی کارشناسی مديريت مالی:

 

  نيمسال اول

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

 

  4

  زبان پيش دانشگاهی

  16033

  1

 

  3

  اصول حسابداری 1

  14059

  2

 

  3

  مبانی سازمان ومديريت

  18003

  3

 

  4

  رياضی پيش دانشگاهی

  17002

  4

 

  1

  تربيت بدنی 1

  16021

  5

 

  3

  فارسی عمومی

  16028

  6

 

 

 

 

 

  18

  جمع

 

  نيمسال دوم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  16033

  3

  زبان خارجه عمومی

  16029

  1

  14059

  3

  اصول حسابداری 2

  14060

  2

  18003

  3

  مبانی رفتار سازمانی

  18028

  3

  17002

  3

  رياضي1

  17024

  4

 

  2

  انديشه اسلامی 1

  16001

  5

  16021

  1

  تربيت بدنی 2

  16022

  6

  17002-16033

  3

  کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت

  17015

  7

 

 

 

 

 

  18

  جمع

 

  نيمسال سوم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  17024

  3

  آمار1

  17019

  1

  17024

  3

  رياضي2

  19103

  2

  17024

  3

  پژوهش عملياتي1

  17006

  3

  17024

  3

  اقتصاد خرد

  11040

  4

  16001

  2

  انديشه اسلامی 2

  16002

  5

  14060

  4

  اصول مديريت مالي1

  19111

  6

 

 

 

 

 

  18

  جمع

 

  نيمسال چهارم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  11040

  3

  اقتصاد کلان

  11041

  1

  19104

  3

  آمار2

  19105

  2

  17006

  3

  پژوهش عملياتی 2

  17007

  3

 

  2

  جمعيت وتنظيم خانواده

  16042

  4

  19111

  4

  اصول مديريت مالی 2

  19112

  5

  14060

  3

  حسابداری صنعتی

  15003

  6

  18003

  2

  بازار يابی و مديريت بازار

  18007

  7

  20

  جمع

 

  نيمسال پنجم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  14060

  3

  حسابرسی

  14008

  1

  19102

  3

  پول و ارز و بانکداری

  13002

  2

  19105

  3

  اقتصاد سنجی مالی

  19110

  3

  19112

  4

  مبانی مديريت سرمايه گذاری

  19113

  4

  18007

  3

  مديريت استراتژيک

  19109

  5

 

  2

  متون اسلامی

  16007

  6

 

 

 

 

 

  18

  جمع

 

  نيمسال ششم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  19112

  3

  سازمان های پولی ومالی

  19115

  1

 

  3

  روش تحقيق در مديريت

  19107

  2

  19112

  3

  بازار پول و سرمايه

  19117

  3

 

  2

  روان شناسی کار

  19100

  4

  19112

  3

  مبانی بانکداری و مديريت بانک

  19122

  5

 

  2

  انقلاب اسلامی

  16006

  6

 

  2

  درس اختصاصی- اختياری

 

  7

  18

  جمع

 

  نيمسال هفتم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

  16029

  2

  زبان تخصصی مالی 1

  19120

  1

  19112

  3

  مبانی ريسک و مديريت بيمه

  12008

  2

  18028

  3

  مديريت منابع انسانی

  18005

  3

 

  2

  تاريخ اسلام

  16005

  4

 

  2

  درس اختصاصی- اختياری

 

  5

  19115

  2

  حقوق بازرگانی

  19108

  6

  19113

  3

  مبانی مهندسی مالی

  19116

  7

 

  2

  اخلاق و تربيت اسلامی

  16003

  8

  19

  جمع

 

  نيمسال هشتم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

 

  2

  درس اختصاصی- اختياری

 

  1

  12008

  3

  قراردادهای بيمه

  19119

  2

  19112

  2

  مديريت مالی در ايران

  19114

  3

  19102

  2

  توسعه اقتصادی وبرنامه ريزی

  19106

  4

  19112

  2

  سازمان های پولی ومالی بين الملل

  13010

  5

  19120

  2

  زبان تخصصی مالی 2

  19121

  6

  19112

  2

  برنامه ريزی مالياتی

  19118

  7

  15

  جمع

 

  جدول ترمی پيشنهادی کارشناسی ارشد مديريت مالی:

 

  نيمسال اول

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

 

  2

  زبان تخصصی پيشرفته

 

  1

 

  2

  آمار کاربردی پيشرفته

 

  2

 

  3

  تجزيه تحليل صورت های مالی

 

  3

 

  2

  حسابداری مديريت

 

  4

 

  2

  اقتصاد سنجی مالی

 

  5

 

  2

  مديريت سرمايه گذاری و ارزيابی اوراق بهادار

 

  6

 

 

 

 

 

  13

  جمع

 

 

  نيمسال دوم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

 

  2

  پژوهش عملياتی پيشرفته

 

  1

 

  2

  مديريت سرمايه گذاری پيشرفته

 

  2

 

  2

  مديريت مالی پيشرفته

 

  3

 

  3

  اقتصاد مديريت

 

  4

 

  2

  تئوری های مديريت پيشرفته

 

  5

 

  2

  بازار پول و سرمايه

 

  6

 

 

 

 

 

  13

  جمع

 

 

  نيمسال سوم

  پيش نياز

  واحد

  نام درس

  کد درس

  رديف

 

  2

  بررسی موارد خاص در مديريت مالی

 

  1

 

  2

  سازمان های پولی ومالی

 

  2

 

  2

  سمينار مالی

 

  3

 

  2

  سيستم های اطلاعات مديريت

 

  4

 

  2

  روش تحقيق پيشرفته

 

  5

 

  2

  مهندسی مالی پيشرفته

 

  6

 

  2

  مديريت رفتار سازمانی

 

 

  14

  جمع

  توضيح: درترم پايانی با توجه به شرکت دانشجويان در آزمون دکتری صرفا واحد پايان نامه ارائه شده است.

 


 link1منابع پيشنهادی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مديريت مالی 

1) اقتصاد خرد و کلان

معرفی تحصیلات تکمیلی


عمده فعاليتهاي تحصيلات تكميلي دانشگاه در جهت برنامه ريزي
گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي
آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي ، اداره كليه امور آموزشي اين دوره زير نظر معاونت
آموزشي دانشگاه، تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و … مي باشد.
اين دانشگاه تاكنون موفق به راه اندازي 8 رشته در مقطع كارشناسي ارشد شده است.
اولين بار در سال


1385 اين دانشگاه با راه اندازي رشته مهندسی مالی در مقطع كارشناسي
ارشد، فعاليت خود را در زمينه آموزش دوره هاي تحصيلات تكميلي آغاز نموده است. در پي
آن در سال 1386 به بعد رشته های حسابداری
، حسابرسی ، مهندسی
سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، مدیریت صنعتی گرایش مالی ، حسابداری مدیریت، اقتصاد
اسلامی و مهندسی نرم افزار کامپیوتر راه اندازی گرديد.


ch_highclassy.jpgدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top