چارت درسی کارشناسی ارشد پرستاری

چيدمان درسي دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

 

ترم اول

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

نوع واحد وتعداد ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

کارآموزي

61

۹۱

زبان تخصصي1(تکميلي)

0

34

60

۲۲۰

سيستم هاي اطلاع رساني (تکميلي)

1

8

17

66

215

آشنايي با کامپيوتر (تکميلي)

2

17

34

۶۷

۱۴۰۳۰۲0

آمار پيشرفته- تحليل آماري

3

51

۶۷

۱۴۰۳۰۳۵

نظريه ها وکاربردآنها در پرستاري

2

34

۶۷

۱۴۰۳۰۵۰

طرح وبرنامه ريزي درسي

2

34

۶۷

۱۴۰۳۰۱۰

روش تحقيق،آشنايي با منابع و وسايل و ابزار تحقيق

2

26

17

جمع

12

 
 

ترم دوم

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

نوع واحد وتعداد ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

کارآموزي


61

۹۲ زبان تخصصي2(تکميلي)

0


۳۴


91 


67۱۴۰۳۰۹۵

فيزيولوژي پيشرفته (گرايش داخلي وجراحي)

2


۳۴


67۱۴۰۳420

پرستاري داخلي وجراحي (1)

2


34

671403421

کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (1)

1


68

67

۱۴۰۳۳۶۶ طرح تحقيق

2


۳۴


۱۴۰۳۰10

67

۱۴۰۳۰۷۰ روشها وفنون تدريس

2


۳۴

67

۱۴۰۳۰۶0 سنجش واندازه گيري

2

۳۴

جمع

11

 

 

ترم سوم

گروه شماره درس نام درس واحد نوع واحد وتعداد ساعت پيشنياز
نظري عملي کارآموزي
۶۷

۱۴۰۳422


پرستاري داخلي وجراحي (۲)

۲ ۳۴

1403420

۶۷


1403423


کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (۲)

1 68  
۶۷ ۱۴۰۳۰۸۰ تمرين تدريس ۲ ۶۸  
۶۷ ۱۴۰۳۳۵۰ سمينار مسائل پرستاري (خدمات و آموزش) ۲ ۳۴  
۶۷ ۱۴۰۳۳۶7 پايان نامه ۴  
جمع 11        

 

  

ترم چهارم
گروه شماره درس نام درس واحد نوع واحد وتعداد ساعت پيشنياز
نظري عملي کارآموزي
۶۷

۱۴۰۳424پرستاري داخلي وجراحي (۳)

۲ 34

۱۴۰3422

۶۷

1403425کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (۳)

1 ۶۸  
۶۷ ۱۴۰۳۳۶7 پايان نامه* ۴  
جمع 4+3        

 

 

در صورت تمديد سنوات، واحد پايان نامه درهر ترم مجددانتخاب مي شود.
 واحدهاي تکميلي در محاسبه معدل منظور نميشود.
 * پايان نامه مجددانتخاب شده است.

 


معرفي معاونت دانشجویی و فرهنگی

به نام خداوند جان و خرد

امير مو منان علي (ع) مي فرمايند:
” من اشتغل بغيرالمهم ضيِّع الاهّم”
“آن كسي كه به امور بي اهميت بپردازد كارهاي مهمتر را تباه مي كند”

از
لوازم موفقيت بررسي و درجه بندي خدمات و مقدم داشتن امور فوري يا پر ثمرتر
است. اگر مسئولان اولويت هاي جامعه را رها كنند يا به اختلافات جزئي
بپردازند و وظايف اصلي خويش را بر زمين گذارند عاقبت كار معلوم خواهد بود.
نياز امروز ما خدمت به ديگران است ولي علاقه مندي به خويش كه در ذات
انسان و جزو تار و پود اوست او را از خدمتگزاري باز مي دارد. دين مبين
اسلام به ما آموخته است كه هستي در همين ظواهر دنيا نيست و اگر خدمت با
ايمان واخلاص باشد مي دانيم آنچه را در راه خدا انجام مي دهيم امروز باعث
رشد معنوي و فردا انشاءالله موجب بهرمندي ازبهشت برين خواهد بود.
در حوزه دانشجويي فرهنگي وظيفه اصلي ايجاد بستر مناسب براي رشد و ارتقا
فرهنگي و معنوي است، كه بدون توجه به نيازها و مشكلات اجتماعي و رفاهي و
برنامه ريزي محقق نمي گردد.
اميدواريم بتوانيم با توجه به موازين مقدس اسلام، گام هاي كارساز و موثر
در پيشبرد اهداف برداريم، تا انشاءالله رضايت و عنايت حضرت بقيةالله شامل
حالمان گردد.
جهت دسترسي آسان و اطلاع از ساختار معاونت دانشجويي و فرهنگي اطلاعات مورد نياز در قالب جدول ارائه شده است .  

 


فاطمه رحیمی کیان

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و ماماییدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top