چارت درسي برق قدرت

تاريخچه دانشگاه فردوسي مشهد

با
تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در
راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد
در سال
1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .
با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول (كه بعدأبه
الهيات تغيير نام يافت ) دانشكده علوم ، دانشكده دندانپزشكي ، دوره شبانه ،
دانشكده علوم دارويي و تغذيه ، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشكده
كشاورزي ، دانشكده مهندسي ، مؤسسه بينايي سنجي ، دبيرستان دانشگاه و مركز
تعليمات به مجموعه دانشگاه مشهد كه ازسال 1353 به دانشگاه فردوسي تغيير نام
يافته بود افزوده شد .
ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامي سبب شد
كه پس از تغييردر برخي واحدهاو تفكيك دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه فردوسي
مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، دانشكده دامپزشكي، آموزشكده
كشاورزي شيروان ، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشكده علوم رياضي ، 
پژوهشكده علوم گياهي ، مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي ، كالج دانشگاه ،
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست ،و دانشكده معماري و شهرسلزي ، يكي پس از
ديگري به مجموعه واحدهاي دانشگاه اضافه شود .
هم اكنون دانشگاه فردوسي
مشهد به عنوان سومين دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاههاي تهران و
تبريز در حال حاضر شصت و سومين سال فعاليتش را سپري مي كند
بر اساس
چشم‌انداز سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد، اين دانشگاه در سال 1399 يكي
از دو دانشگاه برتر جامع كشور در توليد علم، نظريه پردازي و توسعه فناوري،
برخوردار از جايگاه معتبر در بين 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500
دانشگاه ممتاز جهان با هويتي اسلامي- ايراني است.
در سال1392شمسي و 2013
ميلادي، دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس نتايج نظام رتبه‌بندي ملي ISC جايگاه
سوم را در ميان دانشگاه‌هاي جامع كشور داشته است. همچنين بر اساس نتايج
نظام رتبه‌بندي بين‌المللي سايماگو، در ميان دانشگاه جهان اسلام رتبه 27  و
در ميان دانشگا‌ه‌هاي جهان رتبه 897 را كسب نموده است.
در سال 1384
نسبت دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان كمتر از ده درصد بوده كه
فعلا بدون لحاظ نمودن دانشجويان واحد بين بيش از 35 درصد كل دانشجويان
دانشگاه فردوسي مشهد را دانشجويان تحصيلات تكميلي تشكيل مي دهند
در حال
حاضر بيش از 20 هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند كه حدود
2500 تن در مقطع  دكتري و حدود 6000 تن در مقطع كارشناسي ارشد و بقيه در
مقطع كارشناسي مشغول به ادامه تحصيل هستند
بيش از 700 نفر عضو هيات علمي
در دانشگاه مشغول فعاليت هستند كه حدود 650 نفر از آنان داراي مدرك ph.d و
بيش از 120 نفر داراي  رتبه استادي يا پروفسوري هستند
از سال گذشته
تحصيلي واحد بين الملل دانشگاه فعاليت خو.د را آغاز نموده است و قريب به
500 نفر دانشجوي دكتري و بيش از 800 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد  جذب نموده
است و با پذيرش دانشجويان جديد مجموعه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و
دكتري واحد بين الملل به بيش از 2500 نفر خواهد رسيد  كه اميدواريم تا 5
سال آينده به حدود 5000 نفر برسد
در طي دو سال اخير اين دانشگاه فعاليت
گسترده اي در زمينه هاي مختلف براي پژوهش بويژه در زمينه هاي بيوتكنولوژي
انرژي خورشيدي انرژي باد و برخي نيازهاي كليدي كشور را آغاز نموده است به
طوري كه در برخي از پروژه هاي كلان كشوري  به ميزان نقش اصلي يا همكار اصلي
مشغول فعاليت است كه تاكنون منجر به ايجاد پژوهشگاههاي هوا خورشيد و بعضي
از پژوهشكده هاي ديگر شده است
مديريت دانشگاه شامل : رياست دانشگاه و
معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي ، پژوهش و فناوري ، اداري و مالي ،
دانشجويي و فرهنگي وطرح و برنامه است كه بر اساس تشكيلات سازماني مصوب محور
اصلي كليه امور ، كاركردو اتخاذ تصميمات دانشگاه مي باشند .
همچنين
نهادهاي فرهنگي مانند : دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري ، جهاد دانشگاهي ،
تشكلهاي اسلامي دانشجويي ، هيأت علمي ، انجمن هاي علمي و قطب هاي علمي
همگام با مديريت ، دانشگاه را در انجام رسالت هاي خود ياري مي نمايند
دروس دوره هشت ترمي رشته برق گرايش قدرت

دروس دوره هشت ترمي رشته برق گرايش قدرت
                      

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي     
2 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي     
3 250 فارسی عمومی خير عمومي     
4 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي     
5 401 فیزیک -1 خير عمومي    هم نیاز
6 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه     
7 23110012 کارگاه عمومی خير پايه     
ترم 2
8 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي     
9 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي     
10 402 فیزیک -2 خير عمومي    هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير عمومي     
12 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه    هم نیاز
13 23111026 نقشه کشی صنعتی خير اصلي     
14 23112256 برنامه سازی کامپیوتر خير تخصصي     
15 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
16 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي     
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير عمومي     
18 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیاز هم نیاز
19 23105057 آمارواحتمالات مهندسی خير پايه  پیش نیاز
20 23106016 الکترومغناطیس خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
21 23111048 مدارهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
22 23112018 ریاضی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
23 23108012 الکترونیک -1 خير اصلي     
24 23111015 کارگاه برق خير اصلي  پیش نیاز
25 23111037 آزمایشگاه اندازه گیری ومدار – 1 خير اصلي    هم نیاز
26 23111059 تجزیه وتحلیل سیستمها خير اصلي    هم نیاز
27 23111060 مدارهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
28 23111071 اندازه گیری الکتریکی خير اصلي  پیش نیاز
29 23111082 ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
30 23111093 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
31 23111117 مدارهای منطقی خير اصلي    هم نیاز
32 23111139 ماشینهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
33 23111140 سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیاز هم نیاز
34 23111173 بررسی سیستمهای قدرت -1 خير اصلي    هم نیاز
35 23111208 مخابرات 1 خير اصلي  پیش نیاز
36 23112052 آزمایشگاه الکترونیک 2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
37 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
38 111 تاریخ اسلام خير عمومي     
39 23111128 آزمایشگاه مدارهای منطقی خير اصلي  پیش نیاز
40 23111151 آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیاز
41 23112267 ترمودینامیک خير تخصصي     
42 23112358 ماشین الکتریکی -3 خير تخصصي     
43 23112392 اصول میکروکامپیوترها خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
44 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
45 23112041 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 خير تخصصي  پیش نیاز هم نیاز
46 23112278 بررسی سیستمهای قدرت – 2 خير تخصصي  پیش نیاز
47 23112290 ماشینهای مخصوص خير تخصصي    هم نیاز
48 23112303 عایقهاوفشارقوی خير تخصصي  پیش نیاز
49 23112325 آزمایشگاه حفاظت ورله ها خير تخصصي  پیش نیاز
50 23112347 آزمایشگاه سیستمهای قدرت خير تخصصي    هم نیاز
51 23113168 پروژه 1 خير اصلي     
ترم 8
52 23111162 زبان تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
53 23112029 الکترونیک صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
54 23112289 تولید و نیروگاهها خير تخصصي  پیش نیاز
55 23112314 حفاظت ورله ها خير تخصصي  پیش نیازدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top