پن کارت سوخت چیست

پرسش هايي پيرامون كارت هوشمند سوخت

 دارندگان خودروهاي بنزين سوز / نفت گاز سوز و موتور سيكلت ها اين سؤالات را بخوانند :

 
PAN چيست؟

پاسخ:    Primary Account Number)  PAN   ) عدد 16 رقمي است كه شماره سريال كارت هوشمندسوخت محسوب مي شود.شماره PANهر
كارت در پشت كارت هوشمندسوخت درج شده و معمولاً با اعداد 774433 آغازمي
گردد.در صورتي كه متقاضي، كارت هوشمندسوخت المثني دريافت نمايد كارت جديد
با شماره
PAN تغيير يافته جديد صادر مي شود.

تذكر1- PAN كارت هوشمندسوخت موتورسيكلت ها با يكي از حروف هايA ياB آغاز مي شود.براي دريافت خدمات مربوط به كارت هوشمندسوخت موتور سيكلت در دفاتر مي بايست شماره PAN را بدون ثبت حروفA  و B بصورت كامل وارد كرد.

تذكر2- در صورت درخواست المثني كارت هوشمندسوخت PAN جديد صادر مي گردد ولي اطلاعات و مشخصات وسيله نقليه و باقي مانده سهميه سوخت به كارت هوشمندسوخت جديد منتقل مي گردد.

 

VIN چيست؟

 Vehicle Identification Number)  VIN ­)  تركيبي17 رقمي ازاعدادوحروف­مي باشدكه ازسوي واحد شماره گذاري نيروي انتظامي براي شناسايي هر وسيله نقليه اختصاص يافته است و VIN در پشت كارت مشخصات وسيله نقليه و شناسنامه مالكيت خودرو درج شده است، VIN خودرو ثابت مي باشد و با تعويض پلاك تغيير نمي كند.

تذكر1- براي پلاك هاي قديمي( به غير از ايران)اعم از خودرو و موتور سيكلت شماره VIN موقت و براي وسائط نقليه به شرح : (براي خودروها: IRLASEROLD….  و براي موتورسيكلت ها : MOTOR0000…. )تعريف شده است و پس از تعويض پلاك وسيله نقليه به پلاك ايران، شماره VIN  نيز تغيير و اصلاح خواهد شد.

تذكر: مشخصات PAN وVIN وسائط نقليه در پشت كارت هوشمند سوخت بصورت باركد و عددي درج گرديده است كه در مراجعات بعدي از آن استفاده خواهد شد.

 

تفاوت گزارش Online و Offline چيست؟

پاسخ:گزارش Offline از
حافظه روي كارت هوشمندسوخت دريافت مي گردد و تمام سوختگيري ها در صورت قطع
بودن شبكه بر روي حافظه كارت هوشمندسوخت ثبت مي گردد ولي گزارش
Online مبتني
بر اطلاعات ارسالي به مركز داده سامانه هوشمندسوخت بوده و به دليل بستر
مخابراتي و مشكلات احتمالي امكان رسيدن با تاخير گزارشات وجود دارد و به
همين دليل گزارشات
Offline دقيق تر از Online مي باشد.

 

هزينه دريافت خدمات در دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت چگونه مي باشد؟

پاسخ:دفاتر
خدمات كارت هوشمندسوخت مجاز به دريافت هزينه بابت خدمات ارائه شده نمي
باشند بر اساس توافق حاصله به ازاي هربرگ پرينت تراكنش، دفاترمجاز به
دريافت مبلغ 2000 ريال مي باشند و دريافت وجه، بيش از اين ميزان تخلف محسوب
و متخلفين به سازمان بازرسي و نظارت معرفي مي شوند.

نكته
:در صورت انصراف از درخواست المثني چنانچه قصد پس گرفتن وجه را داريد با
مراجعه به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درصورتي كه از تاريخ
واريز وجه كمتر از يكسال گذشته باشد مبلغ عودت داده مي شود.

تذكر:دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت مجاز به دريافت فيش هايي كه يك ماه از تاريخ واريز آنها گذشته نمي باشند.

 نحوه پیگیری وضعیت صدور كارت هوشمند  سوخت چگونه مي باشد :

پاسخ:1-اطلاعات­وسائط­
نقليه نوشماره­(­خودروهاي­بنزين­سوز،نفت­گازسوزوموتورسيكلت­ها)ازطريق
راهنمایی و رانندگی (راهور) مستقيماً جهت صدوركارت هوشمند سوخت ارسال مي
گردد، مالكين جهت ثبت اطلاعات نياز به مراجعه به سازمان يا مركزخاصي
ندارند.

2-
براي درخواست المثني کارت هوشمند سوخت مي بايست با در دست داشتن مدارك
هويتي مالك و وسيله نقليه به  یکی از دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت (دفاتر
منتخب پست يا مراكزپليس +10) مراجعه نمایید.

 

در صورت مفقود شدن كارت هوشمند سوخت براي در خواست المثني و جلوگيري از مصرف سهميه چه بايد كرد؟

پاسخ:
با دردست داشتن مدارك شناسایی مالك و وسيله نقليه به يكي از دفاتر خدمات
كارت هوشمند سوخت (دفاترمنتخب پست يا مراكزپليس +10 ) مراجعه و ضمن ابطال
كارت هوشمند سوخت درصورت اطمينان از عدم يافتن كارت هوشمند سوخت درخواست
صدوركارت جديد نمائيد .

 

مدارک مورد نياز  برای درخواست صدور کارت هوشمند سوخت المثني چیست؟

پاسخ: 1- مدارك هويتي مالك:

الف) اشخاص حقيقي:يكي ازمدارك شناسايي مالك وسيله نقليه(شناسنامه،كارت ملي،گواهينامه يا گذرنامه)

توجه :حضور مالك يا بستگان درجه يك مالك و ارائه كد ملي مالك الزامي است.

ب) اشخاص حقوقي:معرفي نامه رسمي سازمان مربوطه به همراه كارت ملي نماينده معرفي شده.

2)مدارك شناسايي وسيله نقليه:كارت ياشناسنامه مالكيت وسيله نقليه

3)ارائه
فيش واريزي به مبلغ100.000 ريال به شماره حساب جام 50/1194334 نزد بانك
ملت شعبه مستقل مركزي به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران باكد
شناسه 4244

توجه:
كارت هاي معيوب در صورتی که بدون تراكنش مصرف باشد با تحويل كارت هوشمند
سوخت معيوب براي آنها به صورت رايگان درخواست المثني انجام مي پذيرد.

 

پس از ابطال ( ثبت گزارش مفقودي در دفاتر ) چه مدت طول مي كشد تا كارت هوشمند سوخت باطل شود  ؟

پاسخ:
پس از ثبت درخواست ابطال توسط اپراتوردفترخدمات كارت هوشمند سوخت در صورتی
که کارت هوشمند سوخت در کارت خوان قرار گیرد بلافاصله غیر فعال می شود
.

 

آيا پس از ثبت گزارش مفقودی در صورتی که کارت هوشمند سوخت پیدا شود امکان فعال شدن وجود دارد؟

پاسخ: طي شرايط زير امكانپذير مي باشد :

1- از كارت هوشمند سوخت در جايگاه استفاده نشده باشد.

 2- درخواست صدور المثنی نشده باشد.

3- پس از لغو گزارش مفقودي به مدت حداقل 3 روز نباید از کارت هوشمند سوخت در جايگاه استفاده شود.

 

آيا خرید و فروش کارت هوشمند سوخت امكان پذير است؟

پاسخ: خريد و فروش انواع كارت هوشمند سوخت غير قانوني بوده و متخلفين به محاكم قضائي معرفي خواهند شد .

 

ميزان ضريب امنيتي و كپي برداری از كارت هوشمند سوخت چگونه است؟

پاسخ: كارت هوشمند سوخت از ضريب امنيت بسيار بالايي برخوردار است، امكان كپي  و جعل آن وجود ندارد .

 

برای افزایش ضریب ایمنی کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از سوء استفاده چه تدابیری می توان اندیشید؟

پاسخ:
1-كارت هوشمند سوخت خود را رمزدارکنید 2-در صورتي كه به هر دليل
مفقودگرديد مالك آن از طريق دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت نسبت به ابطال
كارت هوشمند سوخت اقدام نمايد،3- براي بررسي عملكرد و رديابي كارت هوشمند
سوخت با تهیه گزارش تراکنش مصرف، می توانید از آخرین سوخت گیری ها مطلع
شوید.

 

آیا غیر فعال کردن کارتهای هوشمند سوخت به صورت تلفنی امكانپذير است  ؟

پاسخ:
در حال حاضر ابطال کارت هوشمند سوخت صرفاً از طریق مراجعه به دفاتر خدمات
كارت هوشمند سوخت با ارائه مدارك مربوطه و ثبت در نرم افزار دفاتر
امکانپذیرمي باشد.

تکلیف کسانی که کارت هوشمند سوخت وسيله نقليه آنها به دلایلی غیر فعال شده در حال حاضر براي تأمين سوخت چیست؟ 

پاسخ:مالكاني
که در انتظار صدور کارت هوشمند سوخت المثني یا جدید مي باشند مي توانند
ازكارت هوشمند سوخت بنزين آزاد،يا نفت گازموجود درجايگاه ها استفاده نمايند
.

 

درصورتي كه كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه اي معيوب شود،چه اقدامي بايد انجام داد ؟

پاسخ:بادقت
به پيغام نمايشگرتلمبه(درصورت امكان يادداشت نماييد)وبادردست داشتن مدارك
هويتي مالك و وسيله نقليه به يكي ازدفاترخدمات كارت هوشمندسوخت مراجعه
وپيغام مربوطه رابه اپراتوردفتراعلام نماييد،آنها راهنمايي لازم درخصوص
راهكارهاي هرپيغام را به شما ارا ئه مي دهند  .

 

آيابراي تغيير نشاني در دفاترخدمات­كارت هوشمند سوخت(دفاتر منتخب پست يا مراكزپليس +10) هزينه اي دريافت مي شود؟  

پاسخ:خير
دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مجاز به دريافت هزينه بابت خدمات ارائه شده
نمي باشند . بر اساس توافق حاصله به ازاي هر برگ پرينت تراكنش، دفاتر مجاز
به دريافت 2000 ريال مي باشند و دريافت وجه، بيش از اين ميزان تخلف محسوب و
متخلفين به سازمان بازرسي و نظارت معرفي مي شوند .
 

آيا براي تغيير نشاني در دفاتر پليس+10 و پست حضور  مالك و ارائه سند وسيله نقليه الزامي است ؟

پاسخ:مراجعه
حضوري دارنده خودرو ضروري است. براي تغيير نشاني ارائه اصل شناسنامه
مالكيت يا بنچاق خودرو و مدارك شناسايي متقاضي تغيير نشاني،الزامي است
(ضمناً در صورت ارائه وكالتنامه محضري نيز تغييرنشاني صورت مي گيرد)

 

براي تغيير نشاني حداكثر تا چه زماني مي توان به دفاترخدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه كرد؟

پاسخ: قبل يا همزمان با ثبت درخواست المثني مي توانيد نسبت به اصلاح نشاني اقدام نمائید .

  

آيا شركت ليزينگ به دليل وجود بدهي مي تواند كارت هوشمند سوخت را ابطال نمايد؟

دفاتر
خدمات كارت هوشمند سوخت بر اساس دستورالعمل ابلاغي مجاز به ابطال كارت
هوشمند سوخت وسائط نقليه  با مالكيت شركتهاي ليزينگي بر اساس درخواست
سازمان ذيربط نمي باشند و در صورت انجام چنين عملي متخلف محسوب شده و برابر
مقررات با آنها برخورد مي شود.درصورتي­كه شركت هاي ليزينگي حكمي مبني بر
ابطال (مسدود كردن) كارت هوشمند سوخت وسائط نقليه ليزينگي از مراجع قضايي
داشته باشند بايد به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه و مراتب
را كتباً اعلام نمايند.

 

تغيير نشاني براي مالكين حقوقي (شركت‌ها و سازمان ها) چگونه قابل انجام است؟

پاسخ:تغيير نشاني مالكين حقوقي(شركتها و سازمانها) فقط از طريق راهور راهنمايي و رانندگي امكان پذير   مي باشد.

  

آيا به خودروهاي مدل پايين (سال56 به قبل) كارت هوشمند سوخت تعلق مي گيرد؟

پاسخ:
براساس مصوبات ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت خودروهاي مدل پايين(سال56 به
قبل)شامل خودورهاي طرح اسقاط هستند و اين خودرو ها به مراکز اسقاط معرفی مي
شوند وكارت هوشمند سوخت به آنها تعلق نمي گيرد.

 برای دریافت کارت هوشمند سوخت وسيله نقليه اي كه صاحب اصلي آن در دسترس نمي باشد چه اقدامی باید انجام دهیم ؟

پاسخ:
ارائه كارت هوشمند سوخت به بستگان درجه اول، در صورت ارائه مدارک شناسايي
وسیله نقلیه ومدارك هويتي مالك و شخص مراجعه کننده که نسبت آنها را مشخص
نماید بلامانع مي باشد.

 

براي خودرويي كه تاكنون كارت هوشمند سوخت دريافت نكرده است چه اقدامي مي توان انجام داد؟

پاسخ:
كارت هوشمند سوخت براساس بانك اطلاعات معاونت راهنمايي و رانندگي نیروی
انتظامی توليد مي شود، (در اين خصوص از طريق راهور استعلام نماييد)باتكميل
مشخصات شناسنامه خودرو ونصب پلاك، كارت هوشمند سوخت صادر و از زمان ثبت
اطلاعات  به بعد سهميه اختصاص مي يابد.

 

كارت
هوشمند سوخت توسط پستچي به درب منزل رسيده ولي يكي از شناسه هاي درج شده
روي پاكت كارت هوشمند سوخت متفاوت است، در این صورت چه اقدامی باید انجام
داد؟

پاسخ: درصورتی که نشاني قيد شده روی پاکت صحيح واطلاعات vin درج شده روی پاکت با vin وسیله نقلیه اي كه مدارك آن ارائه شده مطابقت داشته باشد، کارت هوشمند سوخت تحویل صاحب نشانی شده و پستچی رسید دریافت می نمايد  .

 

مواردي
مشاهده مي‌شود كه مشخصات چاپ شده روي پاكت كارت هوشمند سوخت، با نام مالك
جديد مغايرت دارد، در اين موارد بايد چه اقدامي صورت گيرد؟

پاسخ: درصورتي كه مشخصات VINخودرو (درج شده پشت كارت يا روي شناسنامه مالكيت وسيله نقليه)با VINدرج شده روي پاكت كارت هوشمند سوخت هم خواني دارد،تحويل كارت هوشمند سوخت بلامانع مي باشد.

 

در
گزارش استعلام وضعیت کارت هوشمند سوخت دریافتی از  دفاتر پليس+10 مواردي
مشاهده مي‌شود كه نام مالك در سيستم با نام مالك جديد مغايرت دارد. در اين
موارد بايد چه اقدامي صورت گيرد؟

پاسخ:اطلاعات شناسنامه مالكيت وسائط نقليه بايد از طريق معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی راهور ناجا اصلاح شود .

 در صورتي كه كارت هوشمند سوخت صادر شده باشد، چگونه آن را رهگيري نموده و دریافت نمائیم؟

پاسخ:سه روش برای رهگیری وجود دارد:

1-جهت پيگيري وضعيت صدور كارت هوشمند سوخت وسائط نقليه ،شما مي توانيد به سايت www.epolice.ir ياwww.niopdc.irمراجعه نمائيد وپس از دريافت باركد پستي از طريق سايتwww.post.ir  (قسمت رهگيري مرسوله پيشتاز)ازمحل ارسال كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه خود اطلاع حاصل نمائيد
 2-با ارسال
VINوسيله نقليه توسط پيام كوتاه به شماره 30005150 كد مرسوله پستي رادريافت نمائيد و به روش 1 از طریق پست اقدام نمایید.

  3- با شماره تلفن 09627 مرکز اطلاع رساني CRM سامانه هوشمند سوخت تماس حاصل فرمائید تا ازجزئيات  صدوركارت هوشمند سوخت وسيله نقليه مطلع شويد.

 4-
به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه نمائيد وبا ارائه يكي ازمدارك
شناسايي وسيله نقليه ازوضعيت صدور کارت هوشمند سوخت مطلع گردید .  
               

 

افراد بي سواد چگونه مي توانند از كارت هوشمند سوخت  استفاده كنند؟ (رمز گذاري ، سوختگيري و…)

پاسخ: روش طراحي شده براي سيستم كارت هوشمند سوخت بسيارساده مي باشد بطوري كه كاربر به سادگي مي تواند ازآن بهره برداري كند.

 

در صورت برگشت دادن كارت هوشمند سوخت به باجه معطله پست، متقاضي جهت دريافت كارت  هوشمند سوخت چه اقدامي انجام دهد؟

پاسخ:
شركت پست براي تحويل كارت هوشمند سوخت دردونوبت به نشاني مالك خودرو
مراجعه مي‌كند. در نوبت اول اگر نشاني صحيح باشد ولي جهت دريافت كارت
هوشمند سوخت كسي در نشاني  موردنظر نباشد، پس از يك هفته مجدداً مراجعه مي
نمايد. در صورتي كه در نوبت دوم هم كسي در محل نباشد، برگه اطلاع رساني در
صندوق پستي صاحب مرسوله  قرار مي گيرددراین صورت مالكین مي‌توانند با در
دست داشتن آن به اداره پست منطقه يا شهرستان مراجعه نموده و كارت هوشمند
سوخت خود را تحويل بگيرد.

در
صورتي كه بعد ازمراحل فوق مالك مراجعه ننمايد، كارت هوشمند سوخت به مدت دو
ماه در باجه معطله پست منطقه يا شهرستان نگهداري مي‌شود. در صورتي كه در
اين مدت نيز مالك مراجعه كند، می تواند کارت هوشمند سوخت را دریافت نماید.
در صورت عدم مراجعه مالك، كارت  هوشمند سوخت به شركت ملي پخش فرآورده های
نفتي ايران جهت ابطال عودت داده مي‌شود دراين صورت مالک می بایست با در دست
داشتن کارت شناسایی و مدارک وسیله نقلیه  جهت اصلاح نشاني و درخواست
المثنی به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کند.

  

در
مواردي كه كارت هوشمند سوخت به دلیل نقص نشاني یا دلایل دیگر به شرکت ملي
پخش فرآورده های نفتی ايران عودت داده مي‌شود، چه باید کرد؟

پاسخ:با
در دست داشتن مدارك هويتي مالك و وسيله نقليه جهت درخواست المثنی و اصلاح
نشاني پستی  به دفاترخدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه شود. 

كارت هوشمند سوخت به نشاني قبلي ارسال شده است، چه بايد كرد؟

پاسخ:در
صورتي كه مدارک شناسائی وسیله نقلیه و مالک در آدرس قبلي ارائه نشود كارت
هوشمند سوخت به اداره پست برگشت داده مي شود و مالك خودرو مي تواند بادر
دست داشتن مدارك هويتي خود و خودرو و باركدپستي به اداره پست مربوطه مراجعه
كرده و كارت هوشمند سوخت را دريافت كند.  در صورت عدم مراجعه مالك، كارت
 هوشمند سوخت به شركت ملي پخش فرآورده های نفتي ايران جهت ابطال عودت داده
مي‌شود دراين صورت مالک می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی و مدارک
وسیله نقلیه  جهت اصلاح نشاني و درخواست المثنی به دفاتر خدمات کارت هوشمند
سوخت مراجعه کند.

 

براي رفع ایرادهای اطلاعات شناسنامه مالكيت وسيله نقليه بايد به كدام قسمت مراكز راهنمايي و رانندگي مراجعه كرد؟

پاسخ:به واحد شماره گذاري معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي (تهران شهرك آزمايش ) مراجعه شود

 

 آيا الزامي در نگه داشتن پاكت حاوي كارت هوشمند سوخت وجود دارد؟

پاسخ:اطلاعات درج شده روي پاكت مهم و براي مراجعات بعدي ضروري مي باشد . در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

 

برای تغییر يا اصلاح  کلاس سوخت وسيله نقليه مي بايست  به کجا مراجعه شود؟

پاسخ:هر گونه تغيير، اصلاح كلاس سوخت از طريق معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعمال مي شود .

 

آيا شرکت پست براي تحويل كارت هوشمند سوخت پول هم دريافت مي كنند يا رايگان است؟

پاسخ:شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران قبلاً هزينه هاي آن را به شركت پست پرداخت
نموده و نيازي به پرداخت وجه ديگري به ماموران نمي باشد.

 


چگونه مي توان بهاي سوخت را بصورت الكترونيكي پرداخت نمود؟

پاسخ:قبل ازهرچيزشما بايد ازطريق يكي ازposهاي
بانك ملت ،كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه را با كارت بانكي لينك نمائيد سپس
پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت درجايگاه ازطريق مراحل ذيل صورت مي گيرد:

1.       كارت هوشمند سوخت راداخل كارتخوان قرار دهيد.

2.       درصورت داشتن رمز،رمز را بصورت صحیح وارد کنید .

3.       درپوش باك وسيله نقليه راباز كنيد.

4.       نازل رابرداشته سوخت گيري نما ئيد.

5.       نازل را به صورت صحیح در جاي خود قرار دهيد.

6.       برای پرداخت الکترونیکی گزینه بانکی و در غیر اینصورت گزینه نقدی را انتخاب نمائيد.

7.       رمزكارت بانكي خود را وارد نمائيد.

8.       در
صورت وجود هر گونه اشکال (کافی نبودن مبلغ حساب، قطع شبکه شتاب بانکی و
….) در این مرحله می توانید هزينه سوختگيري را نقداً پرداخت نمایید .

9.       پس از مشاهده عبارت ( كارت را برداريد ) كارت هوشمند سوخت خود را از كارتخوان خارج نمائيد.

 توجه: دقت نماييد در هنگام فروش وسيله نقليه و تحويل كارت هوشمندسوخت به مالك جديد از طريق  Posهاي مربوطه نسبت به لغولينك­كارت ­هوشمند سوخت ­وكارت ­بانكي­خودتان­اقدام نماييد تا مالك جديد بتواند
 به كارت بانكي خودكارت هوشمند سوخت را لينك نمايد. در غير اينصورت عواقب ناشي از آن متوجه خودتان مي باشد.

 

مالکین
وسائط نقليه كه اشكالاتي در میزان شارژ سهميه دارند و يا سهميه تخصيصي به
آنها در كارت هوشمند سوخت  شارژ نشده است بايد به كجا مراجعه نمايند ؟

پاسخ:
این افراد با تهیه گزارش مصرف (بصو

وظايف معاونت صنايع و انرژي:

 • پيگيري، هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات كارگروه توسعه حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت در حوزه صنايع و انرژي
 • تصويب سياستهاي جامع كشور در حوزه سوخت و انرژي و نيز صنايع بخش حمل و نقل كشور
 • پيگيري اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه ها در حوزه سوخت و انرژي بخش حمل و نقل
 • تصويب
  آئين نامه هاي مربوط به حوزه صنايع و انرژي بخش حمل و نقل كشور و نيز
  تغيير و اصلاح آئين نامه هاي موجود بر اساس شرايط و نيازهاي روز كشور
 • راهبري، توسعه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به سامانه هاي هوشمند عرضه و مصرف سوخت كشور  جهت هماهنگي و برنامه ريزي هاي آتي
 • ارزيابي و كنترل عملكرد وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط با حوزه صنعت و انرژي بخش حمل و نقل منطبق با مصوبه هاي دولت
 • تدوين و تنظيم مستمر سياستهاي كلي كشور مبتني بر قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به عنوان سند فرادستي.
 • پيگيري
  نحوه اجراي سياستهاي دولت در حوزه توليد و واردات ناوگان و صنايع حمل و
  نقل و نيز تعيين و پيشنهاد استانداردهاي لازم براي تصويب در شوراي عالي
  استاندارد(با رعايت سياستهاي كلي نظام)
 • ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه ها و سازمانها در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين ابلاغي و سياستهاي دولت در حوزه حمل و نقل و سوخت كشور
 • پيگيري و نظارت بر روند توليد، توزيع و مصرف سوخت و انرژي بخش حمل و نقل كشور
 • پيگيري ساير امور مرتبط با حوزه صنعت و انرژي بخش حمل و نقل كشور كه عنداللزوم از طرف دولت ارجاع گردد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top