پایان نامه پیشرفت تحصیلی و خانواده

عنوان : بررسي رفتار والدين و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چكيده:
بيان مسئله :
1- آيا پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بستگي به تشويق والدين دارد؟
2-آيا عدم اختلاف در خانواده موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان مي گردد؟
3-آيا توجه و نظارت به امور تحصيلي فرزندان موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان مي
گردد؟
4-آيا عدم تبعيض بين فرزندان موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد؟
5-آيا مشورت با والدين موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان مي گردد؟

اهداف تحقيق:
1-شناخت مسائل و مشكلات رفتاري والدين است كه فرزندان را دچار وقفه تحصيلي
مي كند.
2-اهميت خانواده و نقش آن در پيشرفت تحصيلي فرزندان.
3-تاثير ويژگيهايي چون تشويق،نظارت بر امور درسي،عدم اختلاف و تاثير آنها
بر پيشرفت تحصيلي .

اهميت تحقيق:
1-دادن امكانات و سرويسهاي خاص نظير آموزش خانواده و آشنا كردن آنان با
چگونگي برخورد با فرزندان
2-ارتباط اوليا’ و مربيان و نقش آنان در پيشرفت تحصيلي را پي ببرند.

فرضيه تحقيق:
1-تشويق فرزندان توسط والدين موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
2-عدم اختلاف در خانواده موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
3-عدم تبعيض بين فرزندان موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
4-مشورت با والدين موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
5-توجه و نظارت بر امور درسي دانش آموزان موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
6-تنبيه فرزندان توسط والدين موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.

جامعه مورد مطالعه :
دانش آموزان سوم راهنمائي كلاس سوم مدرسه حضرت زينب (س)

نمونه و شيوه نمونه گيري:
50 نفر از دانش آموزان سوم راهنماي بصورت تصادفي ساده از بين 100 نفر
انتخاب شده اند.

شيوه تجزيه و تحليل :
با استفاده از جداول توزيع فراواني انجام شده است و در آن فراوانيهاي
مشاهده شده و مورد انتظار و درد فراوانيها مشخص شده است.

ابزار اندازه گيري:
از پرسشنامه 17 سئوالي بصورت بسته با درجات مختلف خيلي زياد،متوسط،خيلي كم و
كم مشخص شده است.

نتيجه تحقيق:
پس از بررسي آماري فرضيه هاي مربوط مشخص شد كه تشويق فرزندان،عدم اختلاف در
خانواده ،عدم تبعيض بين فرزندان ،مشورت با والدين و توجه و نظارت بر امور
درسي دانش آموزان موجب پيشرت تحصيلي مي گردد و تنبيه،تمسخر،سرزنش و بي
تفاوت نسبت به اعمال فرزندان تاثيري بر پيشرفت تحصيلي ندارد و موجبات عدم
پيشرفت تحصيلي رافراهم مي كند.

اين پايان نامه همراه با جدول،پرسشنامه و در 320 صفحه ارائه گرديده شده است


دانلود مقاله جلوه های رفتاری حضرت زهرا (س)

جلوه های رفتاری حضرت زهرا (س)

کلمه ام که در قرآن و روایات به طور فراوان ذکر شده به معنای رشید و
سرچشمه است و به خاطر اینکه کودک حداقل شش ماه و حداکثر نه ماه در رحم زن
است و با تمام قوا جسم و روح خود را از مایه ی وجود زن می گیرد و به طور
دائم از کارگاه جسم و اعصاب و جان زن تغذیه می کند، از وجود او نسبت به
کودک تعبیر به ام شده است. در حقیقت مادر اصل و ریشه و سرچشمه وجود کودک
است و کودک انعکاسی از واقعیات جسمی و روحی مادر و میوه ای از آن شجره
مبارکه است. مدت اقامت نطفه در پدر بسیار اندک ولی در رحم مادر و نزدیک به
دویست و هفتاد روز مهمان است. روی این حساب تمام یا اغلب گیرندگی و اثر
پذیری او از مادر اوست و به همین علت حسابی که اسلام برای مادر باز کرده
برای غیر او باز نکرده است .آثار وجودی مادر از جسم و روان در وجود کودک
ظهور می کند و طفل در اکثر اطوار و برنامه های حیاتش خود آگاه یا ناخودآگاه
بر طینت قادر می طند. دختر قبل از اینکه ازدواج کند باید توجه داشته یا به
توجه بدهند که مادر فرد است و مادر فردا باید از امروز در غذا، رفت و آمد،
معاشرت، برخورد، تربیت، ادب و ایمان دقت کند تا موجد و مولد نسلی پاک با
ارزش و مودب به آداب باشد. این جمله زیبا را که از امپراتور فرانسه ناپلئون
نقل می کنند در کتابی در رابطه با زن دیدم.

از او پرسیدند کدام مملکت در نزد تو ارزشش از همه ممالک بالاتر است؟ گفت
کشوری که تعداد مادرانشان بیشتر یاشد . حیثیت مادر بودن باید مادر بودن
خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند.مادر فرهنگ اسلام باید مادر بودن
خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند. مادر باید برای فرزندان مادری
کند تا فرزندان از نظر فکری و عاطفی کمبود پیدا نکنند. زن اگر خصوصیات
مادری را از دست بدهد و خود را در عرضه گاه آزادی به معنای غربی بیندازد و
با هر کس و ناکسی بگو و بخند و بنشیند و رفت و آمد کند درنده ای است که به
جان خانواده افتاده و گرگ خطر ناکی است که شرف و کرامت و عفت و پاکی
خانواده را به باد خواهد داد. مادر برای تحویل دادن فرزندی
وزین،مودب،پاک،باصلابت، خردمند و دارای وجودی پاک و فکری سالم و اخلاقی
انسانی باشد.اگر در میان قوم نوح مادر فراوان بود ،اگر زن باایمان و
سپاسگذار و پاک و با ادب زیاد بود،نمی فرمود از اینان جز کافر بوجود نمی
ایند.

جلوه های رفتاری حضرت فاطمه (س)

جلوه های رفتاری حضرت فاطمه (س)

آری اگر دختر و زن بفرموده رسول حق خضراء باشد یعنی گیاه روئیده شده روی
فربله،از این گیاه نمی توان توقع بوجود آمدن میوه شیرین و محصول الهی و
انسانی داشت. مادر نباید در هر مجلسی گرچه مربوط به اقوام باشد شرکت
کند،زیرا پاره ای از مجالس مجلس معصیت است و در روحیه مادر اثر می گذارد و
چه بسا که هویت مادر بودن را از او بگیرد.مادر نباید به هر شکلی که میل و
طبعش اقتضا می کند از مواد خوراکی استفاده کند چه بسا که از منبع حلالی
تهیه نشده و از نظر آثار برای او و فرزندش زیان آور باشد . مادر مربوط به
مسائل طهارت و غایت را رعایت کند.و بر فرائض و واجبات و مسائل اخلاقی اصرار
داشته باشد تا کاراگاه وجودش منبع نور و سبب طلوع نور شود. چنانکه از
امامان معصوم ما رسیده : حضرت زهرا (س) را اسوه خود قرار داده بودند و از
تمام شئون فکری و روحی و اخلاقی و ایمانی آن بزرگوار پیروی می کردند. حضرت
زهرا (س) در تمام هستی مادری نمونه و نمونه اعلای مادری است.زنان ما و
دختران ما باید آن حضرت را اسوه و الگوی خود قرار دهند، که مادر ریشه و
سرچشمه و اصل وجود فرزند است. مادرانی که اخلاق اسلامی را رعایت می کنند ،
مادرانی که از وقار و سنگینی و ادب برخوردارند،مادرانی که کانون مهر و محبت
و عاطفه و عشقند،فرزندان آنها تا وقتی در رحم هستند از این خصوصیات مایه
می گیرند و پس از بدنیا آمدن با نگاهی دائم به مادر دارند،و گوشی که تا
مدتی وقف صداری مادر است از مادر بدون تردید شکل می گیرند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top