پایان نامه در مورد هدفمندی یارانه

پایان نامه هدفمند کردن یارانه ها در کاهش فقر

چکیده :
پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت
از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از
ابتدای دهۀ ۵۰ کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد.
امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و
عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به
گروههای هدف مورد توجه واقع شده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک
درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی
رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت
دیتون ۱۹۹۸ استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان
گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک
شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از
تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش
قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش
رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری micro Fit.4:1
صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و
همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار
بود.
این اطلاعات از میان ۸۴۸ خانواده روستایی و ۶۰۷ خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و …
ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه
میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص
یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی
بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند.
رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به
صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.
تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد
دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها
بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان
قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری
تحت تأثیر قرار می گیرند.
افزایش قیمت برنج نیز در اغلب دهک های درآمدی مصرف کنندگان شهری بیش از
مصرف کنندگان روستایی با کاهش انرژی مواجه کرده و در مورد زنان این روند تا
حدودی معکوس است و میان دهک های درآمدی شهری و روستایی نیز میزان کاهش در
کالری نسبتاً نامنظم است.
بررسی اثرات درآمدی افزایش قیمت : قند، شکر، نان هم نشان داد که با افزایش
قیمت این کالاها مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری کاهش در
درآمد بیشتری را تجربه می کنند.
سناریو افزایش قیمت برنج و افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها نیز در مناطق
شهری بیشتر دهک های درآمدی پایین و در میان مصرف کنندگان روستایی نیز بیشتر
دهک های درآمدی بالا را تحت تأثیر قرار می دهد.
براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و
روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در
زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک
های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.


مقاله آموزشی در مورد برون‌سپاری فعالیت‌ها

تر دراکر در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید: “چنین امری در واقع
در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمانهای جهان فردا است. این بدان معناست
که دیگر الـــــزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری،‌ ادارات دولتی،‌
بیمارستانها و دانشگاههای بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد
را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل موسسات به تشکیلاتی تبدیل می شوند
که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را بدست می آورند، زیرا تنها بر
فعالیت هایی تمـــــــرکز می کنند که به خاطر آنها ماموریت یافته اند،‌
کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است.
کارهایی را که به خوبی می شناسند و به ریزه کاریهای آن آشنایند و به نسبت
ارزش و اعتباری که دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت می
کنند، بقیه کارهای خدماتی اینگونه سازمانها به نهادهای بیرونی واگذار می
شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top