نحوه ی دوخت یقه شل

اموزش یقه های سرخود

b1

یقه های سرخود:(آرشال-آمریکایی-اسپورت-انگلیسی-طراحی-شاخی)

 

یقه آرشال:

اول دکمه خور را اضافه می کنیم بالا 1 پایین 2 سانت گوشه ی گردن Aبازشو
یقه B.Cیک خط از Aبه C می کشیم و دکمه خور قطع می شود Hنقطه A.H را یا
(1/2-1/3) می کنیم به حالت قائمه از آن وسط خارج می شوید

(هر چه پهنای یقه بیشتر باشد فرد را چاق تر نشان می دهد.هر چه بازشوی
یقه کم باشدو فردلاغرباشد پهنا یقه هم کمتر می شود) با توجه به موقعیت خط
شکست تا حلقه آستین طراحی می کنیم (افراد چاق از نصف کمتر یا نصف و اگر
بازشو یقه هم کم بود همین طور اگر فرد لاغر باشد می توان از نصف بیشتر و
بازشو یقه باز باشد) همیشه بعد از پیدا کردن اصل یقه 1.5 تا 2 سانت به
پهنای یقه اضافه می کنیم (صرفه پایه یقه )

b2

از نقطه K به H  وصل می کنیم H.K نصف می شود نیم ساز 2 سانتی بیرون می
آییم از نقطه Kبه H هلال کرده اگر پهنای یقه کمتر از 1.5 سانت بود دنباله
هلال از نقطه K کمی دلخواه بالا می آییم A.H از خط شکست الگو را تا می کنیم
نقطه S.K.H رولت می کنیم روی آن طرف در بیاید به اندازه ای (1/6+1) دور
گردن از نقطه Aبالا می رویم F با خالت قائمه روی خط A.F می گذاریم از نقطه
Fبه حالت قائمه 3 سانت خارج

می شویم Eوصل می کنیم ( به طرف حلقه آستین ) از E بهA وصل می کنیم گونیا
را روی خط Eو A قرار می دهیم از زاویه قائمه روی Eاز E سانت 6-8 قائمه
خارج می شویم بعد روی خط A.Eولی این بار زاویه قائمه روی A قرار دارد بعد
6-8 سانت قائمه از A جلو می رویم M.N به هم وصل می کنیم M به S وصل می شود
سجاف یقه های سرخود سرشانه 3-4 سانت دم لباس 6 سانت می باشد .

b3

یقه آمریکایی:

این یقه از شالوده ی یقه آرشال ساخته می شود با این تفاوت که نقطه H.K
را که نصف کردیم 1.5-2 سانت را خارج می شویم(پهنایی اگر نصف باشد قشنگ تر
می شود)

b4

یقه اسپورت:

این یقه از شالوده ی یقه آمریکایی است نقطه K.H یک خط صاف می باشد و نقطه K.S را نیم ساز هلال می دهیم به داخل یقه هلال می شوداصول رسم یقه ها و اصطلاحات مربوط به آن

%DB%8C%D9%82%D9%87.jpg

اصطلاحاتی که در رسم یقه به کار برده میشود 


حلقه ی یقه: خطی است که یقه به حلقه ی گردن بالا تنه وصل میشود.


خط لبه ی بیرونی: خط طرح خارجی یقه است که با توجه به مدل رسم میشود .


خط شکست یقه (برگرد یقه): خطی است که یقه از آن روی بالا تنه برمیگردد.


پایه یقه : قسمتی از یقه که بالا تر از خط گردن و دور آن قرار میگیرد.


پهنای یقه: مقدار عرض یقه طبق مدل میباشد .در یقه های پایه دار از خط برگرد

 تا لبه ی خارجی یقه می باشد .


نقطه ی شکست: نقطه ای روی خط پایه دکمه که خط شکست از آن شروع

 می شود .

 

نکته: قبل از رسم الگوی هر یقه ابتدا الگوی بال تنه را رسم کنید . چنانچه نیاز

 باشد حلقه ی یقه را تغییر دهید . محل دکمه ها و جا دکمه ها را مشخص کنید .
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top