نازترین ها همراه با متن

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

هر که بر میرسد گوید که یارت یار نیست

بار عشقش را مکش جانا که بارش بار نیست

مطربا امشب پریشان مینوازی تار را

یا که من بسیار مستم یا که تارت ساز نیست

jomle asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های
عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

 

 

 

هروقت کم می آورم می گویم:

اصلا مهم نیست …

اما تو

تو که خوب میدانی نبودنت چقدر برایم مهم است

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

 

.

.

.

.

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،
مهم تویــــــــ ــــے . .
کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های
عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

.

 

.

 

.

 

.

دلم برای آرامش صــــدایت

برای دوسَت دارم هایت

دلم برای آغوشت

دلم برای تو

تنــــــگ شده !

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های
عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

 

 

.

قبـפּﻝ בارے

سخـت تریـטּ ڪار בنیـا

بے محلے کرבטּ بـﮧ ڪسیـﮧ ڪـﮧ

با تـمـام פּجوב בפּستش בارے….

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های
عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

 

.

 

.

 

.

 

.

گفتند فراموشش کن آرام میگیری …
فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته
ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های
عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های ادبی

.

 

.

عـــآدَٺ مــــے ڪــُنـَـــم :

بــہ دآشــٺـــَـטּ چــیـــزے وَ سـِپـَـس نـَـدآشـٺـَـنـَــش

بــہ بـــودَטּ ڪــَـســـے وَ ســِـپـَـس بـــہ نــَبــودَنـــَــش

ٺــَــنــہــآ عــآدَٺ مــے ڪـُـنــَـمــ . . .

اَمــآ فــَـرآمــوش نـــہ . . . ! !

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

زیباترین
متن و نوشته ادبی همراه با عکس ،نوشته ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با
عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های
ادبی

 

.

 

 

.

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

زیباترین
متن و نوشته ادبی همراه عکس ،نوشته ادبی،متن ادبی،متن ادبی همراه با
عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و رویایی،زیباترین متن های
ادبی

בلم בیگر بـہ زندگے گرمـ نیست.
ماבر مے گویـב:
بایـב کمے بـہ خوבتـ برسے
اما چگونـہ
وقتے از هر طرف مے روم،
بـہ تو مے رسمـ

.

” عشــــق ”

از رفتنت آغــــاز شد !

تا ” تـــــو ” …

چنـــد شعــــر ، باقی مانده است ؟؟!

 

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه عکس ،نوشته ادبی،متن
ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و
رویایی،زیباترین متن های ادبی

با ” من ” مدارا کن ٬

بعدها …

” دلــــــ♥♥ـــــت ” برایم تنگ خواهد شد !
.

زیباترین متن و نوشته ادبی همراه با عکس

jomle
asheghane ba aks ،زیباترین متن و نوشته ادبی همراه عکس ،نوشته ادبی،متن
ادبی،متن ادبی همراه با عکس،نوشته ادبی با عکس،زیباترین عکس های عاشقانه و
رویایی،زیباترین متن های ادبی

.

.

تو که گفتی:
نقاش نیستی
پس چرا به تو فکر می کنم،
دنیایم
رنگـــــــــی می شود

.عکس عاشقانه جدید ۲۰۱۵ با متن فارسی

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس های عاشقانه جدید با متن فارسی

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس های عاشقانه تنهایی متن دار

جملات عاشقانه

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

جملکس های عاشقانه زیبا

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس نوشته های احساسی

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

زیباترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس های عاشقانه ۲۰۱۵

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

قشنگ ترین عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

جدیدترین عکس عاشقانه ۲۰۱۵ با متن فارسی

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس هاش عاشقانه تنهایی با متن فارسی

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

جملات احساسی عاشقانه ۲۰۱۵

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس نوشته های عاشقانه تنهایی دختر

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

عکس عاشقانه دختر تنها

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسی

جملکس عاشقانه جدید ، عکس نوشته های عاشقانه

عکس عاشقانه جدید 2015 با متن فارسیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top