> میوه ای که وسواس را از انسان دور می کند

میوه ای که وسواس را از انسان دور می کند

مصطفی لعل شاطری: انار از جمله میوه هایی است که مصرف آن غير از جنبه خوراكي، از ديدگاه دارويي و اثرات درماني نيز قابل ملاحظه است.


IMG22532746.jpg

به گزارش قدس انلاین، انار
داراي مواد شيميايي بسياري است كه در مبارزه با تصلب شرائين، آماس سرطان و
همچنين در كند كردن واكنش هاي پير شدن سلول ها مؤثر مي باشد. این میوه
سرشار از ویتامین C (یکی از آنتی‌اکسیدان‌های قوی)
است و به این ترتیب، خوردن یک عدد از آن یا 100 سی‌سی از آب انار
تامین‌کننده 16 درصد از نیاز روزانه به این ویتامین است. ضمنا منبعی از
ویتامین B5 و پتاسیم است و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی
آن هم از خانواده پلی فنول‌ها، دیگر مواد ارزشمند این میوه هستند. الاژیک
اسید موجود در انار از بروز سرطان جلوگیری کرده و رشد تومورهای سرطانی را
کند میسازد. علاوه براین انار برای سلامتی قلب و عروق، جلوگیری از تصلب
شریانها و سکته ها، جلوگیری از پیری زودرس و آلزامیر و پیشگیری از سرطانها
بویژه سرطان پروستات مفید است. همچنین انار منبع خوبی از اسید فولیک،
پتاسیم و آهن میباشد. کاهش فشار سیستولیک خون و کلسترول نیز از دیگر خواص انار می باشد. امروزِ در سايه علم و دانش
معلوم شده است اين میوه، گنجى از املاح و ويتامين در خود نهفته دارد
چنانکه به این امر در توصیه های غذایی ائمه اطهار (ع) به کرات پرداخته شده
است.
در این باره از ابی عبدالله (ع) نقل شده است که فرمودند: میوه ها صد و بیست
رنگ هستند که سرور آن ها انار است؛ و نیز می فرمایند: از آنچه که به آدم
(ع) وصیت کرده بر شما باد به انار که اگر سیر باشید باعث هضم (گوارایی) و
اگر گرسنه باشید باعث سیر شدن می شود؛ و در جایی دیگر بیان می دارند: هر کس
تکه ای انار بخورد تا چهل صبح از وسواس شیطان در امان است.

علاوه بر این از رسول خدا (ص) روایت شده است که: هر کس انار
بخورد قلبش را خدا نورانی و تا چهل صبح از وی وسوسه شیطان را می برد؛ و
همچنین از رسول خدا (ص) روایت است که: انار سرور میوه ها است و هر کس انار
بخورد تا چهل صبح شیطان از وی غضبناک است.

همچین امام حسین (ع) بیان داشته اند: بر شما باد انار شیرین و
از آن بخورید که حبه ای از آن نیست که خورده شود مگر آنکه درد را از بین
ببرد و وسوسه شیطان را دفع کند؛ و نیز فرموده اند: انار را با پیه آن
بخورید که معده را دباغی می کند و عقل را زیاد می کند.

علاوه بر این روایت است که روزی صعصعه بر حضرت علی (ع) وارد
شد در حالی که در مقابل ایشان نصف انار بود. پس برای او آن را شکست و
مقداری به او داد و فرمود: از آن بخور با پیه اش که آن خونریزی لثه ها و
بوی بد دهان را از بین می برد و نفس را پاک می کند؛ و نیز امام حسین (ع) می
فرمایند: هر کس انار بخورد در هنگام خواب از نفس خود تا صبح در امان است.

با وجود اینکه امروزه کارشناسان امور تغذیه به این نتیجه
رسیده اند که انار از ارزش غذایی چشمگیری برخوردار است اما باید توجه داشت
که خوردن انار برای مبتلایان به زخم معده و روده توصیه نمی شود و برای
افراد سرد مزاج مضر است و همچنین موجب کاهش جاذبه کبد می گردد. افراط در
خوردن انار باعث یبوست – ناراحتی معده و زبر شدن گلو می شود. همچنین افرادی
که مبتلا به ناراحتی ریوی هستند، می بایست در مصرف انار احتیاط نمایند.واكسن آنفلو آنزا را فقط در فصول سردتزریق کنید/ ممنوعیت تزریق برای افرادی که حساسیت دارند

به گزارش سر ويس بهداشت و سلامت قد س آنلاين ، انتشار اين
متون بدون پا يه و اساس علمي، سبب ايجاد نگراني بسياري در خا نواده ها ،به
خصوص مادراني كه با سختي فراوان و تقبل هزينه هنگفت مو فق شده اند، كو دكان
خود را بر عليه اين بيماري واكسينه كنند شده است . اين موضو ع و تماسهاي
متعددي كه با قدس آنلاين گر فته شد، خبر نگار ما را در پي تهيه گزار شي در
اين باره به يكي از بيمار ستانها و مصا حبه با دكتر” حسين مختاري “متخصص
بيماريهاي عفو ني و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، فر ستاد كه متن اين
گزار ش از نظر تان مي گذرد .

#آقاي دكتر ضمن تشكر از اينكه دعوت “قد س آنلاين” را
پذ ير فتيد، بي تر ديد با شرو ع فصل پاييز سو الات زيادي در خصو ص لزوم
تزريق واكسن آنفلو آنزا و چگو نگي تلقيح آن مطر ح مي شود ،لطفا به عنوان
اولين سوال در مورد زمان بروز” آنفلو آنزا” و نيز واكسن اين بيماري تو ضيح
دهيد؟

آنفلو آنزا بيماري است كه به سر عت شيو ع پيدا مي كند و تو سط
سو يه هاي مختلفي كه هر سال تغيير مي كنند، ايجاد مي شود. به همين دليل هر
سال  بايد وا كسن جديد تز ريق شود .  بيشترين زمان بروز اين بيماري ما
ههاي مهر تا اسفند است.  با يد تو جه داشت كه گر چه برخي علايم بيماري سر
ما خورد گي و آنفلو آنزا مشابه هم است ولي اين واكسن در مقابل سرماخو ردگي
از فرد محافظت نخواهد كرد . بر غم اينكه واكسن آنفلو آنزا دو تا سه هفته پس
از تزر يق بر عليه سه سو يه از سو يه هاي شا يع در سال جاري ،ايمني ايجاد
مي كند اما اين ايمني بر عليه سويه هاي ديگر اين و يرو س يا و يروسهاي مو
لد سر ماخوردگي ايجاد نخواهد شد .

#تلقيح اين واكسن به چه افرادي تو صيه مي شود ؟

بيماران دياليزي ،كساني كه پيو ند كبد انجا م داده اند ،
افرادي كه از تالا سمي ما ژور رنج مي بر ند ،مبتلايان به بيمار يهاي كبدي
نظير سيروز كبد ،بيماران مبتلا به سر طان كه شيمي در ماني يا را ديو تراپي
مي شو ند، افرادي كه از بيمار يهاي مزمن كبدي  رنج مي بر ند،كساني كه تحت
عمل جرا حي كاشت حلزون گوش قرار گر فته اند،بيماران مبتلا به نار سايي قلبي
، سالمندان ،كار كنان بهداشتي و  در ماني ، زنان باردار به خصو ص در ما
ههاي دوم و سو م بارداري نيا زمند تلقيح اين واكسن هستند .

 #تز ريق اين واكسن در چه افرادي تو صيه  نمي شود ؟

تزريق اين واكسن در افرادي كه سا بقه وا كنش حسا سيت زا به
مواد مو جود در واكسن آنفلو آنزا نظير تخم مر غ را دار ند و نيز شير خواران
زير 6 ماه ممنو ع است .

 #  فرمو ديد واكسن آنفلو آنزا،منع مصر في در بار داري ندارد لطفا در اين باره هم تو ضيحاتي بيان فرما ييد .

گر چه واكسن آنفلو آنزارا در همه زما نهاي بار داري مي توان
تلقيح كرد، اما بهتر است مصر ف اين واكسن در 3 ما هه دو م و سو م بارداري
صو رت گيرد . بايد تو ضيح داد كه تجو يز  واكسن آنفلو آنزا  در دوره شير
دهي نيز محد وديتي ندارد .

# نحوه مصر ف اين واكسن چگو نه است و چه عوارضی مکن است به همراه داشته باشد ؟

واكسن آنفلو آنزا با يد در دوزي كه پز شك تجو يز مي كند به صو رت عضلاني و يا زير جلدي عميق تلقيح گردد .

واكسن آنفلو آنزا هما نند همه فر آورده هاي دارويي ممكن است
در بر خي از افراد سبب بروز عوار ض جانبي نظير سر درد ، تعريق ، درد مفاصل و
عضلات،  تب  ،ضعف ،خستگي،  قر مزي،  ورم و سفتي محل تز ريق شود كه اين
عوار ض به طور معمول طي يك تا دوروز  بدون انجا م درمان خا صي بر طر ف مي
گردد . با يد تو جه كرد كه اين واكسن  هم چنين ممكن است سبب بروز عوار ضي
نظيرتغيير رفتار و هو شياري،  كهير،  ضا يعات پو ستي منتشر  ،گر فتگي و
 خشو نت صدا ،مشكلات تنفسي مانند سختي تنفس،  افزايش ضر بان قلب،  ضعف شد
يد بدني  به همراه رنگ پريد گي  ،حساسيت شديد و فوري در افرادي كه به تخم
مرغ حسا سيت دارند ،احسا س گيجي و خستگي ،تو رم اطراف چشم و لب  ،سند رم
گلين باره با علايم فلج با لا رو نده نا شي از گر فتاري اعصا ب محيطي و شو ك
آنا فيلا كتيك شود .

#آقاي دكتر، مد تي است در  شبكه هاي اجتماعي تبليغ
منفي  در خصو ص انجا م واكسينا سيو ن آنفلو آنزا مشا هده مي شود ،به طوري
كه حتي در مواردي بروز سند رم” ميلر فيشر” و “گلين باره” را به اين واكسن
نسبت داده  و از مردم مي خوا هند از تلقيح آن خو د داري كنند، نظرتان در
اين با ره چيست ؟

 با يد تو جه كرد كه در كشورآمريكا سا لانه بين 3 تا 6 هزار
سند رم “گلين باره” گزار ش مي شود در حا لي كه تقر يبا هيچ كدام از اين
بيماران وا كسن آنفلو آنزا دريا فت نكرده اند، بروز سندرم گلين باره در پي
تلقيح واكسن بسيار نادر ودر حدود يك تا دو مورد در يك ميليون ،واكسينا سيون
گزار ش شد ه است كه در مواردي از عوار ض بروزبيماري  آنفلو آنزابسيار كمتر
مي با شد  . با يد دانست كه اين عا رضه گزار ش شده هم در پي تز ريق واكسن
هاي تو ليد شده در دهه هفتاد ميلادي ر خ داده است . بد نيست اشار ه   كنم،
كه سندرم” ميلر فيشر” كه يك شكل با ليني از بيماري گلين باره است در پي تز
ريق واكسن آنفلو آنزا،تنها در 3 بيمار گزارش شد ه است .

# به عنوان يك پز شك متخصص آيا تلقيح اين واكسن را تو صيه مي كنيد ؟

بله به خا نواده ها تو صيه ميكنم در فصو ل سرد سال حتما از واكسن آنفلو آنزا به خصو ص  در  هنگام سفر به منا طق آلوده استفاده كنند .

#تز ريق اين واكسن در كو دكان چگو نه است ؟

 تز ريق اين واكسن در كو دكان با سن كمتر از 36 ماه به ميزان 2
دوز به فا صله 45 روز انجام ميشود كه هر دوز مصر في براي اين كو دكان نصف
دوز بزر گسا لان است . همچنين اين واكسن براي كو دكان 36 ماه تا 12 سال كه
براي نخستين بار اين واكسن  را تز ريق مي كنند طي 2 مر حله با دوز كا مل تز
ريق مي شود، اما تز ريق واكسن براي  افراد با سن بيشتر از 12 سال   ،فقط
يك بار در سال خواهد بود .

 # آيا پس از اتمام فصل سر ما نيازي به تلقيح واكسن وجود دارد ؟

خير پس از گذ شت فصل سر ما نيازي به مصر ف واكسن آنفلو آنزا و
جود ندارد اما اگر فرد به منا طق با ريسك ابتلا ي زياد نظير عر بستان و…
سفر كند با يد اين واكسن را تز ريق كند .

#خا نواده ها با يد چه نكا تي را در هنگام تز ريق واكسن آنفلو آنزا در نظر داشته با شند ؟

با يد تو جه كرد كه واكسن  تز ريقي آنفلو آنزاحاوي ويروس كشته
شده است كه استفاده از اين واكسن بعد از 6 ما هگي تو صيه ميشود .هم چنين
با يد از تزر يق واكسن آنفلو آنزا به افرادي كه قبلا نسبت به آن حسا سيت
نشان داده اند، اجتناب شود .

# آقاي دكتر لطفا در باره اشكال ديگر اين واكسن نيز تو ضيح دهيد :

#واكسن آنفلو آنزا به صور ت استنشا قي هم مو جود است كه به
صورت اسپري بيني و از ويروس ضعيف شده ، سا خته شده است و براي افراد در
سنين 2 تا  49 سال مورد استفاده قرار مي گيرد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top