مقالات آموزشی برق صنعتی

گزارش کار کنترل صنعتی

ین گزارش کار شامل مدارهای زیر همراه با فایل شبیه ساز لوگو می باشد.

کنترل موتور سه فاز از دو نقطه
مدار چپ گرد-راست گرد
مدار چپ گرد-راست گرد سریع
مدار یکی پس از دیگری
کنترل دو موتور سه فاز(یکی به جای دیگری)
ستاره-مثلث
ستاره-مثلث(با یک کلید دا م کار)
ستاره-مثلث اتوماتیک
چپ گرد-راست گرد(ستاره-مثلث)
مدار دائم  توسط set-reset
مدارچپ گرد-راست گرد  با Set-Reset
مدارستاره-مثلث  با Set-Reset
برنامه ای بنویسید که با زدن استارت موتور M1 وM2 روشن شده و با زدن استاپ موتور M1 خاموش و پس از 10(s) موتور M2 خاموش شود.

برنامه ای بنویسید که با زدن استارت موتور M1 روشن شده وپس از 10(s)
موتور M2 روشن شود و با زدن استاپ موتور M1 خاموش شده و پس از 20(s) موتور
M2 خاموش شود.

برنامه ای بنویسید که با زدن کلید I9 موتور M1 پس از10(S) روشن شده و با قطع کلید پس از 5(S) موتور خاموش شود.
مداری طراحی کنید که با زدن استارت موتور (M1 5(s کار کند و 3(s) خاموش باشد.و این عمل 2 بار صورت گیرد.

برنامه ای بنویسید که یک الکترو موتور با زدن استارت 5(s) روشن باشد و 3(s) خاموش باشد.

مداری طراحی کنید که با زدن استارت لامپ های یک سالن به مدت 4(h) روشن باشد وسپس خاموش شود.

برنامه ای بنویسید که یک سالن ورزشی روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 4 تا
6 وروزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 10 تا 12 و روزهای چهارشنبه و پنج
شنبه از 8 صبح تا11روشن شود.

برنامه ای بنویسید که سنسور I11 بسته های دستمال کاغذی را تا 10 شمارش کرده و مجددا  از اول شروع به شمارش کند.

برنامه ای بنویسید که پس از عبور 5 بسته خروجی Q1 روشن شده و پس از اینکه بسته ها به  10 تا رسید خروجی خاموش شود

برنامه ای بنویسید که هر وقت تعداد بسته ها به 10 تا رسید موتور M1 به
مدت 3(s) کار کرده تا بسته ها را جا به جا کند و دستگاه مجددا Reset شود.
در یک پارکینگ که دارای یک ورودی و یک خروجی است برنامه ای بنویسید که در پارکینگ Q1 تا 10 ماشین باز باشد سپس بسته شود.

برنامه ای بنویسید که در صورتی که ولتاژ به 3(v) رسید خروجی Q1 روشن شود و زمانی که به 5(v) رسید خروجی Q1 خاموش شود.

برنامه ای بنویسید در صورتی که نمونه گیر جریان 5mA را نشان دهد موتور
M1 روشن شود و در صورتی که 7mA نشان دهد موتور M2 روشن شود و در صورتی که
10mA نشان دهد هر دو موتور خاموش شود
برنامه ای بنویسید که زمانی که دما به 60 درجه سیلسیوس رسید خروجی Q1 روشن
شود و زمانی که به 70 درجه سیلسیوس رسید خروجی Q2 روشن شود و زمانی که دما
به 80 درجه سیلسیوس رسید هردو مشعل خاموش شود.پستهاي فشار قوي

 • پستهاي فشار قوي

پيشرفت صنعتي ودرنتيجه ، بالا رفتن استاندارد زندگي
بشرتوسعه منابع انرژي واستفاده ار آنها امكان پذير مي گرداند . با افزايش
مصرف انرژي ، منابع انرژي نيزاز لحاظ تنوع وميزان توليد افزايش يافته است .
ازميان انواع انرژيهاي مورد استفاده ، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث
آلودگي محيط زيست نمي شود ، درزمان نياز قابل توليد است به آساني به
صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده وهمچنين قابل انتقال وكنترل مي باشد
بيش از انواع ديگرانرژيها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سيستم هاي
انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي
كنند. توليد قدرت خطوط انتقال ، وسيستم هاي توزيع انرژي . به اين ترتيب ،
قدرتهاي توليد شده درنيروگاهها ازطريق خطوط انتقال به محلهاي مصرف مي رسند.
رشد سيستم هاي قدرت الكتريكي : قبل ازقرن نوزدهم ميلادي وسايلي مانند شمع
وبعضي ازانواع چربيها تنها منابع تأ مين روشنايي ودراواسط قرن نوزدهم چراغ
گازي عموما” عملي ترين وسالم ترين وسايل روشنايي بشمارمي رفتند . گرچه تاآن
زمان تحقيقات ارزنده اي ازيك طرف توسط فاراده وهانري درزمينه توليد
الكتريسته وازطرف ديگر توسط بعضي دانشمندان وبخصوص اديسون درزمينه استفاده
ازالكتريسيته درملتهب نمودن بعضي مواد وبالاخره تكامل لامپ هاي ملتهب وساخت
آنها بوجود آمد. اولين سيستم هاي قدرت تحت عنوان ( شركت هاي روشنايي )
درحدود سال 1880 ميلادي بوجود آمدند ومعروفترين آنها شركت روشنايي پرل
استريت درنيويورك بودكه توسط اديسون تأسيس شده بود. قدرت الكتريكي اين
سيستم توسط ژنراتور DC تأمين ميشد وتوسط كابل هاي زيرزميني توزيع مي گرديد ،
بارهاي اين سيستم نيز فقط لامپ هاي ملتهب بودند. بعد ازآن شركت هاي
روشنايي محلي به سرعت دراروپا وآمريكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم
موتورالقائي جريان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژي الكتريكي تنوع بيشتري
يافت . درسال 1885 جرج وستينگهاوس اولين سيستم توزيع جريان متناوب راكه
انرژي 150 لامپ را تأمين مي كرد نصب كرد ودرسال 1890 اولين خط انتقال AC
بطول 21 كيلومتر مورد بهره بهرداري قرارگرفت . اولين خطوط انتقال ، تك فاز
بودند، انتقال قدرت توسط جريان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدريج جايگزين سيستم
هاي DC شد . دليل عمده جايگزيني سيستم هاي AC ترانسفورماتورها بودند كه
انتقال انرژي الكتريكي درولتاژي بالاتر از ولتاژ يا باررا امكان پذير مي
كردند ، ضمن اينكه قابليت انتقال قدرت بيشتري رانيز داشتند.

فهرست مطالب:

 • فصل اول : مقدمه
 • – تاريخچه صنعت برق
 • – فلسفه وجود پستهاي فشار قوي
 • -سيستم قدرت
 • -پست
 • – بهره برداري از پستهاي برق
 • – شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 كيلو ولت
 • الف – وظايف اپراتور شبكار
 • ب – وظايف اپراتور روزكار
 • فصل دوم    ترانس و ملحقات آن
 • – تعريف ترانسفورماتور
 • –  تلفات ترانسفورماتور
 • – انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز
 • – ترانسفورماتور جريان C.T
 • – ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T           
 • فصل سوم :  رله هاي حفاظت خط وترانس
 • – حفاظتهاي ترانسفورماتور
 • – رله بوخهلتس
 • – رله جريان زياد با زمان معكوس
 • – رله ديفرانسيل
 • – رله ارت فالت

 • رله اضافه
  جريان                                                                                                                
                   
 • – رله جريان زياد با زمان ثابت
 • – حفاظت خط
 • – رله ديستانس
 • فصل چهارم :   كليدهاي  قدرت
 • – كليدهاي فشار قوي
 • – قطع كننده يا سكسيونر
 • -قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي
 • – كليد قدرت يا دژنكتور
 • –  كليدهاي تمام روغني
 

 

 

 

 

 

 
image
 
 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top