معافیت های بیمه

ابلاغ تامين اجتماعي در خصوص پرداختهاي معاف از كسر حق بيمه [1]

د- نحوه تشخيص حقوق، مزد و مزايا و ساير هزينه هاي مشمول حق بيمه

1- كليه وجوه نقدي كه به افراد (كاركنان) پرداخت مي‌شود باستثناي وجوه پرداختي بابت:

–   بازخريدي ايام مرخصي.

–   كمك عائله مندي .

–   هزينه سفرو فوق العاده ماموريت

–   حق همسربه كاركنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

–   پاداش، پاداش افزايش توليد (آكورد، كارانه، بهره وري) پاداش نهضت سواد آموزي، عيدي و بن كارگري

–   كمك هزينه مسكن و خواربار در ايام بيماري

–   حق شير و حق تضمين (كسر صندوق)

–   خسارات اخراج و مزاياي پايان كار(حق سنوات )

–   حق الزحمه امام جماعت

–   حق حضور درجلسات هيات مديره

2- كليه وجوه پرداختي به
اشخاص حقيقي و حقوقي بابت اجراي قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 38 قانون
تامين اجتماعي كه مفاصا حساب از سازمان دريافت نشده باشد و وجوه پرداختي به
افراد حقيقي بابت حق الزحمه

تذكر: وجوه پرداختي بابت :

–  خريد انواع كالاها، مواد، اجناس، ماشين آلات، قطعات و …

–  ساخت و تعميرات انواع وسايل، ماشين آلات، قطعات و …

–  طراحي، چاپ، تبليغات و فيلمبرداري

–  كرايه حمل و نقل، تاكسي، آژانس، لودر، گريدر، تراكتور، جرثقيل، سواري، اتوبوس،‌ ميني بوس و …

–  ترخيص كالا و هزينه هاي گمركي

–  حق الوكاله، هزينه هاي كارشناسي، وجوه پرداختي به و كلا و كارشناسان رسمي دادگستري و ترخيص كاران رسمي گمرك

به موسسات، شركتها،
كارگاهها و واحدهاي صنفي، توليدي، صنعتي و فني و اشخاص حقيقي اعم از اينكه
با انعقاد قرارداد و يا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنين مزد، حقوق و
مزايا و حق الزحمه پرداختي به افرادي كه طبق مدارك ارائه شده از سوي
كارفرما شاغل يا بازنشسته كشوري،‌ لشكري، بانكها و ساير دستگاهها بوده و
مشمول تامين اجتماعي نيستند، مشمول كسر حق بيمه نمي باشد.قوانین حقوق و دستمزد – ( معافیت های بیمه و مالیات حقوق )

معافیت های مالیات حقوق:

ماده 84:
تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1)
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول
ماليات حقوق کليه بگيران از جمله کار گران مشمول قانون کار، از يک يا چند
منبع، از پرداخت ماليات مي شود.

ماده 91:
در آمد هاي حقوق کارکنان و تابعين دول خارجيبه شرح زير از پرداخت ماليت
معاف است: 1- روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و
اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي
از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي
نمايندگي سازمان ملل متحد و موسات تخصص آن در ايران نسبت به در امد حقوق در
يافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري اسلامس
ايران نباشند.
اجتناب از اخذ ماليات مضاعف.
2- روسا و اعضاي مامريت هاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان
موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق در يافتي از دولت متبوع خود به
شرط معامله متقابل. 3- کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسلامي
ايران از محل کمکهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا
موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از
دولت متبوع يا موسسات بين المللي مذکور. 4- کارمندان محلي سفارتخانه ها و
کنسولگريها و نمتيندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به در
آمد حقوق دري افتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي که داراي تابعيت
دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 9- عيدي
سالانه يا پاداش آخر سال جمعا” معادل يک دوازهم ميزان معافيت مالياتي موضوع
ماده (84) اين قانون. 10- خانه هاي سازماني که با اجاره قانوني و يا به
موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي شود. 11- وجوهي
که کار فرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها
مستقيما” يا به وسيله حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و
مدارک مثبته پرداخت کند. 12- مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر
معادل دو دوازهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون. 13- در امد حقوق پرسنل
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون
استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي وآزادگان.

ماده 19
در آمدهاي حقوق در داخل کشور بشرح ذيل از پرداخت ماليات معاف است.حقوق
بازنشستگان و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت
ووظيفه يا مستمري پرادختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده
نشده که در موقع بازنشستگي يا از کار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود.
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل. 7- مسکن واگذاري در محل
کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در
خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کار گران قرار ميگيرد.

ماده 92
پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود.

درمورد بیمه

بر اساس مفاد شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۳ مزایای
پرداختی به بیمه شدگان به شرح ذیل از پرداخت حق بیمه معاف می باشند و
کارفرمایان کارگاه های مشمول می بایست در زمان پرداخت حقوق و مزایا ی مشمول
حق بیمه موارد مذکور را مد نظر قرار دهند:

بازخرید ایام مرخصی
کمک هزینه اولاد
فوق العاده ماموریت و هزینه سفر
عیدی
مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوارباردر ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سواد آموزی
حق تضمین
حق سنوات (مزایای پایان کار)
پاداش افزایش تولید
حق همسر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top