مشکلات روحی ارثی نیست

با مصرف این 3 ماده با شوره‌ سرتان خداحافظی کنید

نوجوانانی که در معرض خطرهای روحی روانی
هستند، پدر و مادر با محبت و با روابط اجتماعی بالا و همچنین داشتن برنامه
ورزشی منظم می‌تواند سلامت روانی فرزندانش را خلق کنند.
دکتر
استفان کالیشف، دانشگاه کاردیف لندن می‌گوید: برخی از کودکان انعطاف‌پذیر
بوده و این سبب افزایش سلامت روانی کودکانی است که در معرض خطر خانوادگی
می‌باشند.
انعطاف‌پذیری
با چنین کودکانی سبب می‌شود که فرزندان با تفکر بر رفتار خود کارهای
اشتباه خود را انجام نداده و پشتیبان خانواده خواهند بود.
براساس
این تحقیق 262 خانواده مورد آزمایش قرار گرفته که حداقل یکی از والدین
دچار افسردگی است در طول 4 سال مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند در طول دوره
آزمایش 53 نوجوان هیچ رفتار خودکشی و پرخاشگری در این دوره 4 ساله پایدار
از خود نشان ندادند. اگر والدین با مشکلات روحی روانی درگیر باشند، با
پشتیبانی فرزندان به وسیله دیگر والدین، باعث می‌شود که این کودکان روابط
خوبی با همسالان برقرار کرده و احساس خودکار آمدی به آنها دست می‌دهد و
همچنین به طور منظم در ورز‌ش‌های گروهی با علاقه شرکت می‌کنند که 38 درصد
از نوجوانان انعطاف‌پذیر، از این شرایط بالا برخوردارند. 
براساس
این تحقیق، مشکلات روحی و روانی تا حدی ارثی است، اما به طور کلی مشکلات
بهداشت روانی یکی از اعضای خانواده سبب ایجاد مشکلات روانی در بین دیگر
اعضای خانه شود.


مشکلات روحي ارثي نيست

افسردگي يک بيماري ارثي نبوده، بلکه مشکلات روحي رواني اعضاي خانواده مي‌تواند اين مسئله را در بين ديگر افراد خانواده شايع کند.
به
گزارش خبرگزاري آريا،نوجواناني که در معرض خطرهاي روحي رواني هستند، پدر و
مادر با محبت و با روابط اجتماعي بالا و همچنين داشتن برنامه ورزشي منظم
مي‌تواند سلامت رواني فرزندانش را خلق کنند.
دکتر استفان کاليشف،
دانشگاه کارديف لندن مي‌گويد: برخي از کودکان انعطاف‌پذير بوده و اين سبب
افزايش سلامت رواني کودکاني است که در معرض خطر خانوادگي مي‌باشند.
انعطاف‌پذيري با نين کودکاني سبب مي‌شود که فرزندان با تفکر بر رفتار خود
کارهاي اشتباه خود را انجام نداده و پشتيبان خانواده خواهند بود.
براساس
اين تحقيق 262 خانواده مورد آزمايش قرار گرفته که حداقل يکي از والدين
دچار افسردگي است در طول 4 سال مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند در طول دوره
آزمايش 53 نوجوان هيچ رفتار خودکشي و پرخاشگري در اين دوره 4 ساله پايدار
از خود نشان ندادند. اگر والدين با مشکلات روحي رواني درگير باشند، با
پشتيباني فرزندان به وسيله ديگر والدين، باعث مي‌شود که اين کودکان روابط
خوبي با همسالان برقرار کرده و احساس خودکار آمدي به آنها دست مي‌دهد و
همچنين به طور منظم در ورز‌ش‌هاي گروهي با علاقه شرکت مي‌کنند که 38 درصد
از نوجوانان انعطاف‌پذير، از اين شرايط بالا برخوردارند.
براساس اين
تحقيق، مشکلات روحي و رواني تا حدي ارثي است، اما به طور کلي مشکلات بهداشت
رواني يکي از اعضاي خانواده سبب ايجاد مشکلات رواني در بين ديگر اعضاي
خانه شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top