مشخصات فنی سپند

سيستم اتومبيل هاي انژكتوري (2)


عملگرها(
ACTUATORS)
:


در این سیستم 8 عملگر وجودداردکه تحت فرمان مستقیم


ECU

فعال می شوند.این عملگرها عبارتنداز :


1.انژکتورها


(INJECTORS)

:


 سیستم سوخت رسانی بکاررفته در این
موتور از نوع


MPFI

یا پاشش چند نقطه ای می باشد.در این سیستم به ازاء هر سیلندر یک
انژکتوروجود دارد.انژکتورها وظیفه تزریق سوخت در داخل پورت ورودی سیلندر
رابر عهده دارند و مابین ریل سوخت و منیفولد هوای ورودی قرار می گیرند که
توسط اورینگهای دو طرف خود آببندی شده و با یک بست به ریل سوخت چسبیده
اند.از رله دوبل دائماً برق 12 ولت به پایه شماره 2 انژکتورها می رود و


ECU

با ارسال پالس منفی به پایه دیگر هر انژکتور در لحظه مشخص، زمان باز بودن
دهانه انژکتور ها را کنترل می‌کند.


 

انژكتورها


 


2. موتور پله ای (
STEPPER
MOTOR
)
:


دریچه گاز علاوه بر مسیر هوای ورودی از طریق دریچه پروانه ای ، دارای یک
مسیر هوای اضافی است که هوا از این مسیر


  by pass
می
شود.این مسیر توسط موتور پله ای برقرار می‌گردد که تحت کنترل مستقیم


ECU

است. این موتور 4 وظیفه دارد:


1.تامین هوای مورد نیاز در وضعیت استارت سرد (حالت ساسات)


2.تنظیم دور آرام موتور در زمان اعمال بار اضافی (
over
load
)
به موتور (کولر و بخاری و…)


3.تنظیم نسبت سوخت و هوا در دور آرام


4. جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوا ، زمانی که در سرعتهای بالا راننده
بطور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر دارد.


موتور پله ای پالسهای 12 ولتی دریافتی از


ECU

راتوسط میدانهای مغناطیسی خود به حرکت خطی تبدیل کرده تا جریان هوای اضافی
تنظیم گردد. این موتور دارای 200 مرحله جابجایی است که در هر مرحله 04/0
میلی متر حرکت طولی اتفاق می افتد.خرابی یا عدم عملکرد موتور پله ای از
دلایل تنظیم نشدن موتور در دور آرام است. 


 

استپر


 


3.رله دوبل


(DOUBLE RELAY)

:


این رله وظیفه تغذیه جریان سیستم الکتریکی در شرایط مختلف عملکرد
اتومبيل(سوییچ باز، سوییچ بسته ، روشن بودن موتور) را بر عهده دارد.این رله
توسط یک کانکتور 15 راهه به دسته سیم متصل شده و دارای 3 مرحله عملکرد
میباشد.


 

رله دوبل


 


– سوییچ بسته: در این حالت یک ولتاژ 12 ولت از پایه 10 رله به


ECU

با هدف نگهداری اطلاعات موجود در حافظه ارسال می گردد.


– سوییچ باز:در این حالت رله به مدت 2 الی 3 ثانیه پمپ بنزین را فعال
می‌کند تا در لحظه استارت ، فشار سوخت در موضع 
ریل سوخت به اندازه کافی باشد.


– موتور روشن: در این حالت رله برای کلیه اجزاء وابسته به خود بطور پیوسته
برق ارسال می‌کند. خرابی رله منجر به عدم روشن شدن موتور می گردد.


 


4.شیر برقی کنیستر
(canister
purge valve)

:


از طریق این شیر که توسط


ECU

کنترل می گردد،مسیر بازیافت بخارات بنزین جذب شده از داخل باک فراهم می
گردد.بدین ترتیب در زمان باز شدن این شیر، بخارات بنزین موجود در کنیستر از
طریق مسیر هوای ورودی به موتور وارد موتور شده و در داخل سیلندر مصرف شود.


 

شير برقي كنيستر


 


    5.لامپ عیب یاب


MIL)


(

:


این لامپ که در داخل اتاق نصب گردیده هنگام بروز اشکال در سیستم سوخت رسانی
، توسط واحد کنترل الکترونیک
ECU
 روشن شده و
راننده را متوجه عیب در این سیستم می کند.


 

لامپ عيب ياب


در تصوير ذيل چگونگي ارتباط بين سنسورها و عملگرها با
ECU


 نمايش داده شده است.

سنسورها و عملگرها


 


سیستم سوخت رسانی:


این سیستم متشکل از انژکتورها، پمپ بنزین ،
 رگولاتور فشار، فیلتر بنزین ،
 ریل سوخت و شیلنگ های سوخت رسانی
می باشد.


1.پمپ بنزین


  
:(FUELPUMP)این
پمپ فشاری معادل


bar

5 
تولید می کند.که بیشتر از فشار مورد نیاز سیستم می باشد. علت این
امر جلوگیری از افت فشار بنزین در لحظه افزایش ناگهانی مصرف است. مسیر
خروجی پمپ دارای یک سوپاپ یکطرفه است تا در زمان خاموش بودن موتور ، فشار
ریل سوخت افت نکند.پمپ بنزین در بنزین داخل باک شناور است واین امر ضمن
کاهش سر و صدای پمپ ، موجب جلوگیری از تشکیل حباب هوا نیز می گردد.


ولتاژ تغذیه پمپ بنزین از رله دوبل و به واسطه سوییچ اینرسی تأمین میگردد.
این رله در زمان خاموش بودن موتور ودر آغاز باز شدن سوئیچ به مدت 2الی 3
ثانیه و در زمان روشن بودن موتور دائماً پمپ بنزین را فعال می کند. سوخت
ارسالی از پمپ بنزین از طریق شیلنگهای لاستیکی و 
لوله های فولادی سوخت رسانی تا فیلتر بنزین هدایت می شود.


 

پمپ بنزين پرايد


 


2. فیلتر بنزین : با گذر سوخت از این فیلتر ذرات بزرگتر از 8 تا 10 میکرون
از سوخت جدا شده تا باعث آسیب به انژکتورها نشوند.این فیلترکه در سمت چپ
موتور و زیر بوستر قرار دارد ، هر20000 کیلومتر باید تعویض گردد. این فیلتر
به هیچ عنوان نباید روغنکاری شود. سوخت پس از خروج از فیلتر توسط یک شیلنگ
لاستیکی به ریل سوخت متصل میگردد.


 


 
 


3. ریل سوخت : در مرکز موتور قرار دارد و4 عدد انژکتور، رگولاتورفشار سوخت
و سرشیلنگهای ورود وخروج سوخت روی آن نصب می گردد. این ریل بر روی منیفولد
هوا قرار گرفته و سوخت با فشار بالا در آن جریان دارد که به محض فعال شدن
انژکتورها،به صورت پودر به داخل پورت ورودی سیلندر پاشیده می شود.رگولاتور
فشار که وظیفه ثابت نگه داشتن نسبت فشار سوخت موجود در ریل سوخت به فشار
هوای داخل منیفولد را بر عهده دارد ، در انتهای ریل سوخت بسته می شود و
فشار فوق الذکر را بین


bar

(5/3- 8/2 ) نگاه میدارد. بنابراین دائماً سوخت با فشار ثابت پشت انژکتور
ها جریان دارد و در شرایط و دورهای مختلف ،
 موتور با افت فشار سوخت مواجه
نخواهد شد..


 

ريل سوخت


4.انژکتورها : این قطعات با دریافت سیگنالهای منفی از


ECU

فعال می شوند و بواسطه آن سوراخهای ریز دهانه انژکتور جهت
پاشش سوخت باز می شود.


 


5. سوئیچ اینرسی : این قطعه بر روی قسمتی از اتومبيل که دارای کمترین
ارتعاش است قرار دارد و در تصادفات شدید ،
 
فعالیت پمپ بنزین و دیگر عملگرها را قطع کرده تا از آتش سوزی
احتمالی جلوگیری شود. در چنین حالتی جهت روشن شدن مجدد اتومبيل لازم است
سطح لاستیکی فوقانی سوئیچ را فشار دهیم.


 

سوئيچ اينرسي


 


سیستم هوا رسانی :


این سیستم وظیفه تأمین و تنظیم هوای ورودی 
به سیلندرها را بر اساس نیاز موتور در شرایط مختلف عملکرد آن بر
عهده دارد. در این سیستم هوا پس از عبور از فیلتر از طریق مجموعه هواکش
وارد دریچه گاز گردد.


 


1.دریچه گاز:


(THROTTLE BODY)


این مجموعه متشکل از یک دریچه پروانه ای، موتور پله ای و سنسور دریچه گاز
می باشد. میزان گشودگی دریچه گاز که 
با میزان فشردگی پدال گاز توسط راننده ارتباط مستقیمی دارد توسط
سنسور دریچه گاز


(TPS)

محاسبه و به


ECU

گزارش می گردد.این سنسور یک پتانسیومتر است که بر اساس زاویه دریچه پروانه
ای تغییر مقاومت میدهد. یک مسیر اضافی نیز برای ورود هوا وجود دارد که
بواسطه عملگری به نام موتور پله ای تحت کنترل


ECU
 
قرار می‌گیرد.قطعات فوق به تفکیک دربخشهاي قبلي مورد بررسي قرار
گرفته است .


 

دريچه گاز


 


2.سنسور فشار و دمای هوای ورود
(MAP
& ATS)

:


فشار و دمای هوای ورودی به موتور از پارامترهای مورد استفاده


ECU

می باشد که باید پس از عبور هوا از دریچه گاز مورد محاسبه قرار گیرد.به
همین منظور سنسور فشار و دمای هوا 
بر روی مجموعه مانیفولد هوای ورودی نصب گردیده تا پارامترهای فوق
الذکر را مورد بررسی قرار دهد. این سنسور متشکل از یک مقاومت


NTC
 
و یک پیزو الکتریک  می
باشد.


3. مجموعه مانیفولد هوای ورودی 
:


این مجموعه متشکل از مانیفولد هوا ،مخزن آرامش ، ریل سوخت ، انژکتورها ،
دریچه گاز ، سنسور فشار و دمای هوای ورودی و سرشلنگهای مربوط به بوستر ترمز
، شیر برقی کنیستر و سنسور دمای آب است.


 


 

 
مشخصات فنی رنو 5 + عکس (1972)

در سال 1355 سایپا اقدام به واردات خودروی رنو5 به صورت
ساخته شده از فرانسه به ایران کرد البته 4 سال قبل از سال 55 دانشجویانی که
در فرنگ تحصیل می کردند تعدادی رنو5 رو به کشور وارد کردند. اما از سال
1356 سایپا شروع به مونتاژ این خودروی کوچک فرانسوی کرد .

و بیشتر مدلهای سالهای 55 و 56 را گونه سه درب رنو5 تشکیل می داد که بهترین و

با کیفیت ترین مدلهای تولید شده رنو5 در ایران بودند .

و البته از سال 56 گونه 5 درب این خودرو هاچ بک نیز به سبد محصولات اضافه شد

رنو 5 در سطح جهان به عنوان یک خودروی ارزان قیمت و محبوب جوانان جهان مطرح بوده

و دارای رکوردی در حد 5/5 میلیون دستگاه فروش تا سال 1984 در بازارهای جهانی می باشد

و جزو پر فروش ترین خودروی هاچ بک و کوچک در ایران نیز بوده است .

پس از 7 سال کار و تولید نمونه های اولیه توسط سایپا . مدیریت کارخانه سایپا تصمیم به

تولید نسل دوم رنو5 که به تازگی به بازار آمده بود می گیرد اما هزینه های بالای تغییر قالبهای

بدنه امکان تولید نسل دوم این خودروی مطرح جهانی را در ایران منتفی کرد .

اما در سال 1365 کارخانه بجای تولید نسل دوم برای رنو 5 از تزئینات داخلی و خارجی جدید

و موتور 1100 سی سی به جای موتور 950 سی سی استفاده می کند .

رنو 5 های 1100 سی سی دارای طول 3506 میلی متر و عرض 1525 و ارتفاع 1400 میلی متر هستند.

و وزن این خودرو 770 کیلوگرم می باشد . و همچنین ضریب پسا این خودرو 35/0 هست که خیلی ضریب خوبی میباشد .

موتور رنو5 دارای حجم دقیق 1108 سی سی با کورس پیستون 70در 72 و ضریب تراکم

3/8 بر یک میباشد .

حد اکثر قدرت رنو 48 اسب بخار ( 3 اسب بخار بیشتر از اپل کورسا)

و گشتاورش هم 80 نیوتون بر متر می باشد . که برای جثه رنو بسیار مناسب هست.

همچنین حداکثر قدرت رنو در دور موتور 5950 دور در دقیقه و گشتاور هم در دور موتور 2500

دور در دقیقه بدست می آید.

گیربکس استاندارد رنو 5 دنده هست اما در بازار گیربکسهای 6 دنده سرعتی هم وجود دارند

که به طور چشمگیری سرعت خودرو را افزایش می دهند ( خودم رنو5 با گیربکس 6
دنده داشتم و راحت رنوم به سرعتهای 150 الی 155 کیلومتر در ساعت دست پیدا
می کرد.)

رنو 5 با گیربکس استاندارد دارای حداکثر سرعت 143 کیلومتر در ساعت میباشد .

و شتاب رنو 5 0 تا 100 رنو 16 ثانیه میباشد . ( شتاب اپل کورسا 20 ثانیه هست) .

ظرفیت باک بنزین رنو5 41 لیتر میباشد ( پراید 37 لیتر) و این خودرو مصرف بنزینش

به طور میانگین 7 لیتر در صد کیلومتر هست.

و با باک پر میتواند مسافتی 600 کیلومتری را طی کند.

فنربندی اکسل جلوی رنو از نوع بازوی جناغی دوگانه با فنرهای میله پیچشی هست که به صورت طولی نصب شده

و فنر بندی عقب شامل بازوی دنباله ای مجهز به فنر های میله پیچشی میباشد.

ضرایب گیربکس استاندارد رنو5 به ترتیب عبارت است از .
دنده یک 83/3 > 1
دنده دو 23/2 > 1
دنده سه 45/1 > 1
دنده چهار 1>1
دنده عقب 54/3> 1

و صندوق عقب رنو 5 دارای حجم 215 لیتر میباشد ( صندوق عقب پراید هاچ بک
190 لیتر میباشد) و با خوابانیدن صندلی عقب تا 900 لیتر قابل افزایش است .

رنو 5 های فرانسوی از سال 1355 که به صورت ساخته شده به ایران میامدند
و از سال 56 مونتاژ خود را آغاز کردند تا سال 1372 بر روی خط مونتاژ سایپا قرار
داشتند ( البته مدلهای 1373 و 1374رنو 5 فرانسوی را نیز داریم که آخرین رنوهای فرانسوی مونتاژ شده
سایپا میباشند)
و البته یکسری رنو 5 حد فاصل سالهای 69 تا 72 و 74 تحت نام رنو 5 صادراتی
تولید گشتند که دارای لوازم اضافی همچون سانروف سقف . رینگ های چرخ
ایتالیایی . موکت کف . میله درون درب ها .
شیشه شور و گرم کن شیشه عقب به همراه برف پاکن عقب و حتی رنگ های متالیک میباشند که جزو بهترین رنو 5 های تولید شده ایران میباشند .

. در حالی که رنو5 با کیفیت مناسب و قیمت ارزان و مشخصات راضی کننده جای
خود را در بازار ایران محکم کرده بود در سال 72 پراید جایگزین این خودرو
شد.

اما این خودرو کوچک یعنی رنو5 در سال 1376 دوباره تحت نام سپند1 توسط پارس
خودرو به چرخه تولید باز گشت و دو سال بعد سپند 2 و سپند جوانان با
تغییراتی جزئی تولید گشتند .
پارس خودرو رنو5 فرانسوی را تا 90 در صد داخلی سازی کرده بود و نامش را سپند گذاشت
اما کیفیت پایین سپند و قدرت کمتر موتورش باعث شد که خیلی ها رنو5 دست دوم را به سپند صفر کیلومتر ترجیح دهند .
به طور مثال به خاطر کیفیت پایین قطعات موتور و کاربراتور ضعیف سپند و
همچنین پایین بودن کیفیت بلوک سیلندر سپند قدرت موتور سپند 37 اسب بخار و
گشتاورش 70 نیوتون متر می باشد .
در حال که موتور1100 رنو 5 دارای حداکثر قدرت 48 اسب بخار و گشتاور 80 نیوتون متر میباشد .
و سپند از لحاض شتاب و حداکثر سرعت نیز بسیار ضعیفتر از رنو5 سایپا می باشد.

همچنین کیفیت و قطر بدنه سپند بسیار پایین تر از رنو5 میباشد و با دست زدن و
نگاه کردن به بدنه این دو خودرو سریعا به این موضوع پی خواهید برد. همچنین
کیفیت داشبورد رنو5 بسیار بهتر از کیفیت داشبرد
سپند میباشد .
اما صندلی ها و رودرهای استفاده شده در سپند دارای راحتی و زیبایی بالاتری از رنو5 میباشند .

واما سپند نیز تا آواخر سال 82 در خط تولید باقی ماند و پارس خودرو از سال
81 در کنار سپند شروع به تولید خودرویی تحت عنوان رنو پی کی نمود که از
موتور پراید بهره میبرد . که خود قصه ای دیگر دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top