مدیریت جهانگردی

چارت درسی رشته مدیریت جهانگردی

لطفا به نکات زیر توجه نمایید:  

 • حداقل و حداکثر حد مجاز واحد در هر نیمسال 12 تا 20 واحد است.
 • حد
  مجاز تعداد واحد برای معدل زیر 12 (دانشجوی مشروط) حداکثر 14 واحد و برای
  دانشجویانی که معدل بالای 17 کسب نموده ‏اند و یا دانشجویان ترم آخر (در
  صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد،
  حتی اگر در طی نیمسال قبلی مشروط شده باشد. با نظر موافق گروه آموزشی
  می‏تواند تمام واحدهای باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز
  وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند
  )24 واحد است.
 • رعایت پیش نیاز(درس
  پیشنیاز درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگر که
  وابسته نامیده می ‏شود لازم بوده و قبل از درس یا دروس انتخابی باید اخذ
  شده باشند. برای اطلاع از پیشنیاز دروس به ستون آن در جداول نیمسال های
  تحصیلی مراجعه فرمایید
  )
   دروس برعهده دانشجو است و در صورت عدم رعایت، درس‏ها توسط کارشناس گروه حذف خواهند شد.
 • لازم
  است تا دانشجو طبق مشخصه‏ های انتخاب شده در پرینت نهایی در کلاس‏ها شرکت
  نماید و در غیر این صورت حق شرکت در امتحان آن درس را نخواهد داشت.
 • لازم است تا دانشجو در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحان توجه کند، چرا که تاریخ امتحان قابل تغییر نیست.
 • دانشجو
  باید در انتخاب روز و ساعت تشکیل کلاس‏های دروس انتخابی خود دقت کافی را
  به عمل آورد، چرا که بعد از انتخاب و تایید سیستم امکان تغییر آن توسط
  دانشجو و گروه وجود ندارد.
 • تمامی
  دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 90 و ما قبل ملزم به انتخاب 16 واحد و
  ورودی‏های 91 و بعد از آن ملزم به گذراندن 18 واحد دروس گروه معارف اسلامی
  می‏باشند.
 • دانشجویان
  در هر نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان از دروس گروه معارف(2 واحد) را
  می‏توانند انتخاب کنند(در صورت ضرورت با نظر مساعد گروه معارف، دانشجویان
  ترم آخر می توانند حداکثر 4 واحد را انتخاب نمایند. همچنین دروس وصیت نامه
  امام (ره)، آشنایی باقرائت وروخوانی قرآن و درس تنظیم خانواده از قانون
  مذکور مستثنی بوده و دانشجو در هر ترم می‏تواند این دروس را اخذ نماید.).
 • کلیه دانشجویان ورودی‏های 91 و  بعد از آن ملزم به گذراندن درس دو واحدی “تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران” می ‏باشند.
 • دانشجویان
  اقلیت دینی ملزم به گذراندن درس آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم
  نمی‏باشند. لکن گذراندن درس وصیت نامه امام (ره) برای آنها الزامی است.
 • دروس ریاضی، زبان و فارسی پیش مختص ورودی‏ های ما قبل 92 است و دانشجویان ورودی 92 و بعد از آن ملزم به گذراندن آنها نمی ‏باشند.
 • دروس
  وصیت‏نامه امام (ره) و آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن علاوه بر سقف
  واحدهای هر نیمسال قابل ارائه می‏باشد(حتی برای دانشجویان مشروط نیز علاوه
  بر 14 واحد قابل اخذ می‏باشد) و نمرات آن همانند سایر دروس دوره در میانگین
  نیمسالی و میانگین کل محاسبه و منظور می‏گردد.
 • دانشجویان
  در صورت گذراندن درس‏های شناخت صنعت جهانگردی، برنامه ‏ریزی و سرپرستی گشت
  ‏های جهانگردی، فن راهنمایی و امور مسافرت و صدور بلیت بطور موفقیت ‏آمیز
  با رعایت سقف واحد حداکثر 20 واحد، در نیمسال تحصیلی یا 8 مجاز به انتخاب درس کارآموزی می‏ باشند.
 • کل
  واحد کارشناسی مدیریت جهانگردی برای ورودی پیش از 91 برابر با 142 واحد،
  برای ورودی ‏های 91 برابر با 144 واحد (با احتساب درس تاریخ فرهنگ و تمدن
  اسلام و ایران) و برای ورودی 92 و بعد از آن 138 واحد می ‏باشد (6 واحد پیش
  حذف شده است).
 • نهایتا
  اینکه دانشجویان محترم؛ انتخاب واحد خود را بر اساس دروس ارائه شده در
  چارت و نیمسال تحصیلی خود انجام دهید، در غیر اینصورت عواقب احتمالی آن از
  جمله؛ تداخل ساعت امتحانی، ساعت کلاس‏ها و … به عهده دانشجو می‏ باشد.

 

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان خارجه

3

———–

2

روانشناسی عمومی(جهانگردی)

2

———–

3

مبانی جامعه ‏شناسی(جهانگردی)

2

———–

4

مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

2

———–

5

شناخت صنایع دستی ایران

2

———–

6

فارسی

3

———–

7

معارف اسلامی(1)

2

———–

جمع کل

16 واحد

 

 

نیمسال دوم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان انگلیسی (1)

2

2

مبانی مردم شناسی جهانگردی

2

مبانی جامعه ‏شناسی جهانگردی

3

اصول حسابداری(1)

2

4

ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی

2

5

روش تحقیق

3

6

شناخت روحیات ملل

2

7

معارف اسلامی (2)*

2

معارف اسلامی(1)

8

تربیت بدنی (1)

1

جمع کل

17 واحد

 

* درس انسان در اسلام می تواند جایگزین درس اندیشه/معارف اسلامی (2)  شود.

  

نیمسال سوم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان انگلیسی(2)

2

زبان انگلیسی(1)

2

شناخت صنعت جهانگردی

2

3

اصول علم اقتصاد(1) (خرد- جهانگردی)

2

4

اصول حسابداری(2)

3

اصول حسابداری(1)

5

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی

3

ریاضیات کاربردی

6

حقوق اساسی

2

7

اخلاق اسلامی

2

8

تربیت بدنی (2)

1

تربیت بدنی(1)

جمع کل

17 واحد

 

 

نیمسال چهارم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان دوم(1)

2

زبان انگلیسی(2)

2

گذران اوقات فراغت

2

شناخت صنعت جهانگردی

3

اصول علم اقتصاد(2)

(کلان- جهانگردی)

2

اصول علم اقتصاد(1)

4

تاریخ فرهنگ ایران (1)

2

5

مبانی سازمان و مدیریت

3

6

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی

2

حقوق اساسی

7

تفسیر موضوعی قرآن

2

8

وصیت نامه امام (ره)

1

جمع کل

16 واحد

 

 

نیمسال پنجم 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان دوم (2)

2

زبان دوم (1)

2

زبان انگلیسی تخصصی(1)

2

زبان انگلیسی(2)

3

اقتصاد جهانگردی

2

اصول علم اقتصاد (2) کلان

4

رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان و مدیریت

5

تاریخ فرهنگ ایران (2)

2

تاریخ فرهنگ ایران (1)

6

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

2

7

جغرافیای جهانگردی عمومی

2

شناخت صنعت جهانگردی

8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

جمع کل

17 واحد

 

 


نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان انگلیسی تخصصی (2)

2

زبان انگلیسی تخصصی(1)

2

پژوهش عملیاتی در جهانگردی

3

ریاضیات کاربردی

3

آداب سفر در اسلام

2

4

باستان‏شناسی ایران

2

تاریخ فرهنگ ایران (2)

5

جغرافیای جهانگردی ایران

2

جغرافیای جهانگردی عمومی

6

هنر و معماری ایران (1)

2

تاریخ فرهنگ ایران (2)

7

برنامه‏ریزی و سرپرستی گشت‏های جهانگردی

2

شناخت صنعت جهانگردی

8

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

9

قرائت و روخوانی قرآن کریم

1

جمع کل

18 واحد

 


نیمسال هفتم
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2

زبان دوم (2)

2

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

2

شناخت صنعت جهانگردی

3

معرفی رشته ی مدیریت جهانگردی

رشته ی مدیریت جهانگردی
یکی از رشته های گردشگری موجود در کشور است که مشخصه اصلی آن میان رشته ای
بودن آن است. بطوری که شاید بتوان گفت میان رشته ای ترین، رشته تحصیلی
موجود کشور است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع
کاملا ملموس خواهد بود. دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دسته بندی کلی
می توان اینگونه برشمرد: زبان انگلیسی، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس
مدیریتی، دروس علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا

 پیشینه رشته:

رشته  مدیریت جهانگردی برای اولین بار در
سال ۱۳۷۴ در ایران راه اندازی شد. اولین دانشگاهی که این رشته را وارد
سیستم آموزشی کشور نمود دانشگاه علامه طباطبایی بود.
در واقع این دانشگاه را می توان پدر علم گردشگری کشور دانست. این دانشگاه
همچنین در سالهای بعد دوره های کارشناسی ارشد و دکترا را نیز راه انداری
نمود که در این موارد نیز پیشرو در بخش آموزش گردشگری کشور بود. این رشته
به مرور جای خود را در بین رشته های دانشگاهی در دانشگاه های مختلف باز
کرد. بصورتی که هم اکنون شاهد آن هستیم که در تمام  انواع دانشگاه های
ایران(دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، علمی کاربردی) ارایه می شود. از
جمله دانشگاه هایی که نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته را اقدام می
کنند، می توان به دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، تبریز، شیراز، کرمان، سمنان، مازندران و … اشاره کرد.

نظام آموزشی
در حال حاضر این رشته در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به
پذیرش دانشجو می کند. نظام آموزشی رشته مدیریت جهانگردی به شرح زیر است:

دوره ی کارشناسی

دوره ی کارشناسی ارشد

دوره ی دکتری

وضعیت بازار کار:

انتظار می‌رود تا دانش‌
آموختگان رشته مدیریت جهان‌ گردی بتوانند با کسب مهارت‌های لازم، وارد
فعالیت در صنعت گردشگری شوند و در سازمان‌های خصوصی و یا دولتی مشغول به
کار شوند. البته این نکته لازم به ذکر است که دانش‌آموختگان این رشته برای
کسب آمادگی‌های بهتر جهت فعالیت‌های تخصصی در زمینه گردشگری، نیاز است خود
نیز به پرورش مهارت‌ها و کسب تجربه و دانش بپردازند که این دانش‌ها و
تجربه‌ها از طریق فعالیت‌های شخصی، مطالعات آزاد، کارهای تیمی، کسب
مهارت‌های ارتباطی، کسب مهارت‌های تحلیلی ، کارآفرینی و مانند آن،
امکان‌پذیر می‌باشد.

دانش‌آموختکان مدیریت جهان‌گردی می‌توانند در دامنه گسترده‌ای از صنایع و مشاغل مشغول به کار و فعالیت شوند. از جمله:
۱- راهنمای انواع تورها
۲- هتل‌ها و مراکز اقامتی
۳- آموزش و پژوهش در حوزه گردشگری
۴- رستوران‌ها و مراکز خدمات خوراک و نوشیدنی
۵- مراکز و نهادهای دولتی
۶- مشاغل مرتبط با گردشگری

با توجه به فرابخشی بودن صنعت جهانگردی امکان اشتغال در بخش ها و صنایع دیگر نیز وجود دارد.

دوره های آزاد مرتبط با رشته جهانگردی
چناچه دوستداران این رشته امکان تحصیل در دانشگاه های کشور را ندارند
میتوانند در دوره های زیر به صورت آزاد ثبت نام نمایند. برای اطلاعات بیشتر
می توانند به لینک های مربوطه مراجعه نمایید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top