مدیریت توانبخشی چیست

رشته ارشد مدیریت توانبخشی

مقدمه

باتوجه به اهمیت مدیریت در مراکز توانبخشی از یکطرف و عدم هماهنگی
متخصصین شاغل در مراکز توان بخشی از طرف دیگر و همچنین افزایش روز افزون
تعداد افراد نیازمند به خدمات توان بخشی لزوم برقراری رشته مدیریت توانبخشی را در سطح کارشناسی ارشد ایجاب می نماید.

1-تعریف و هدف

 • کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی به دوره هایی اطلا ق می گردد که تحقیقات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد.
 • دوره کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی با هدف آماده سازی دانشجویان جهت احراز مشاغل حرفه ای و مدیریت در مراکز توان بخشی می باشد .
 • منظور از این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی مراکز توان
  بخشی و بهبود و توسعه مهارت و استعداد دانشجویان در تشخیص مسائل مدیریت
  توان بخشی و نحوه گردآوری اطلاعات مربوطه و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها
  و نهایتا ارزیابی از نتایج می باشد.
 • بعبارتی دقیقتر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه های رشد فردی
  و حرفه ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق برنامه های توان بخشی با
  شرایط زمان و نتیجتا بالا بردن کارآیی مراکز توانبخشی است.

2-طول دوره و شکل نظام

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول دوره تحصیل 2 سال می باشد.

هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.

5-ضرورت و اهمیت

امروزه بدون استفاده از دانش مدیریت توان بخشی ، اداره امور مرکز توان بخشی با توجه به وسعت عمل تنوع و پیچیدگی خدمات میسر نمی باش.

با توجه به پیشرفت و گسترش روز افزون در ابعاد مختلف و تحقیقات دامنه
داری که در طول سالهای اخیر در زمینه توان بخشی انجام گردیده است، نیاز به
تربیت مدیران آگاه به مسائل توان بخشی ، وسایل مورد نیاز ، نحوه سرویس دهی
به بیماران و غیره بیش از پیش احساس می گردد.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 تربیت مدرس *

درسهای رشته


ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آشنایی با تکنولوژی توانبخشی 2 آمار حیاتی 1
3 اصول مدیریت 4 برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
5 پایان‌نامه 6 توانبخشی آموزشی
7 توانبخشی اجتماعی و جامعه شناسی توانبخشی 8 توانبخشی پزشکی (توان پزشکی )
9 توانبخشی حرفه‌ای 10 توانبخشی مبتنی برجامعه
11 روش تحقیق در علوم بهداشتی 12 کاربرد کامپیوتر در مدیریت توانبخشی
13 مبانی و اصول توانبخشی 14 مدیریت توانبخشی
15 مشاوره توانبخشی

صنعت و بازارکاردانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در موسسات
خدمات توان بخشی بعنوان مدیرتوان بخشی به امر هدایت و برنامه ریزی مشغول
شوند.


مدیریت توانبخشی

معرفی رشته   :پیکره علمی رشته مدیریت توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد  (Master Of Rehabilitation management
) تركيبــي ازشاخه هاي علوم توانبخشي و مديريت است دانش آموختگان اين رشته
پس از پايان دوره دو ساله نظري و عملي و با ارائه پايان نامه قادر خواهند
بود علاوه بر امر آموزش، به صورت تخصصی اداره امور مراکز ،موسسات و نهادهای
توانبخشی کشور در بخش های دولتی ، خصوصی و خیریه را به عهده گرفته و در
زمینه های مختلف این حوزه پروژه های تحقیقاتی را طراحی و اجرا نمایند .

تاریخچه :
تعداد
فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی قبل از سال
1357 از دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی که زیر نظر انجمن توانبخشی آن
زمان فعالیت می کرد  چهر دوره عنوان شده است . در سال 1376 و به دنبال وقفه
نسبتاً طولانی مجدداً پذیرش این رشته توسط سازمان بهزیستی آغاز شد . یک
سال بعد نحوه گزینش دانشجو تغییر و در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی قرار گرفت . هم اکنون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، دانشگاه
علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این رشته در
مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند . با توجه به زمینه گسترده استفاده از
دانش آموختگان این رشته در ستاد مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی ، وزارت
بهداشت ، آموزش و پرورش استثنایی ، هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و
نیز مراکز خصوصی و نهادهای غیردولتی و سایر مراکز مرتبط ، توسعه کمی و
کیفی رشته مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است .
مأموريت : رسالت رشته كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي تربيت دانشجويان و دانش آموختگاني است كه :– با آخرين يافته ها ي موجود در زمينه توانبخشي آشنا باشند . – مهارت در بكارگيري شيوه مناسب مديريت و رهبري در مراكز توانبخشي را كسب نموده باشند .  – با دانش و مهارت كار تيمي آشنا باشند .  – از دانش و مهارت خود در افزايش اثربخشي و كارايي و نيز بهره وري مراكز توانبخشي استفاده نمايند .  – سطح ارائه خدمات توانبخشي مورد نياز جامعه را ارتقاء بخشند . – فعاليت هاي پژوهشي در زمينه توانبخشي را طراحي و اجرا نمايند .– در جهت رشد و ارتقاء كيفي خدمات كاركنان مراكز توانبخشي حركت نمايند . هدف كلي  تربيت
دانش آموختگاني كه دانش ، مهارت و نگرش توسعه يافته ، عميق و گسترده اي
نسبت به وظايف ، كاركردها و نقش هاي مديريت در نهادهاي بخش عمومي ، خصوصي ،
خيريه و….. داشته باشند ودر صحنه كار و فعاليت عامل به عمل مديريت علمي
باشند .
اهداف اختصاصي :در پايان اين دوره آموزشي از دانش آموختگان انتظار مي رود :
– با انواع نظام های ارائه دهنده خدمات آشنا شده باشند.
– توان انجام کار گروهی و هدایت گروه را کسب نموده باشند.
– مهارت های حل مسأله را فرا گرفته و جهت حل مسائل و مشکلات سیستم توانبخشی ارائه طرح نمایند.
– با انواع روش های نوین مدیریت و رهبری در مراکز توانبخشی آشنا شده باشند.
– با چگونگی مدیریت منابع انسانی، مالی و اطلاعاتی در زمینه توانبخشی آشنا شده باشند.
-آشنایی با شیوه های مشاوره توانبخشی را کسب کرده باشند.
– با فرایند مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک آشنا شده باشند.
– روش پژوهش در مسائل توانبخشي را فرا گرفته باشند.وظايف حرفه اي دانش آموختگان:
الف ) سياستگذاري

ب ) مديريت
ج ) آموزش      د ) پژوهشه ) حمايت از حقوق افراد معلولشرايط و نحوه پذيرش دانشجو :
 داوطلبين
علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي گزينش دوره كارشناسي ارشد ، بايد داراي
حداقل دانشنامه كارشناسي دريكي از رشته هاي زير باشند :
·         اندامهاي مصنوعي و وسايل كمكي  ·         فيزيوتراپي  ·         كاردرماني  ·         شنوايي شناسي ·         گفتار درماني ·         جامعه شناسي  ·         علوم اجتماعي ·         روانشناسي و علوم تربيتي ·         مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ·         كودكان استثنايي  ·         بهداشت عمومي ·         دكتراي پزشكي عمومي ·         پرستاري ·         مددكاري اجتماعي مشخصات دوره : نام دوره :كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي
 طول دوره : طول
دوره كارشناسي ارشدمديريت توانبخشي 2 سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين
نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم
پزشكي است .
 
 نام درس و تعداد واحد هاي درسي :  واحد هاي دوره به ترتيب زير تقسيم مي گردند :
 دروس جبراني                         9 واحد
دروس اختصاصي                       28 واحد            32 واحدپايان نامه                                4 واحد                              
كليه
دروس اين رشته به صورت نظري و يا نظري و عملي، و واحد كارآموزي به صورت
عملي  ارائه مي گردند . در هر نيمسال تحصيلي براي هر واحد درس نظري 17 ساعت
، هر واحد درس عملي 34 ساعت و براي هر واحد كارآموزي 51 ساعت اختصاص مي
يابد.
 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top