مدارهای منطقی کامپیوتر

دانلود جزوه کامل مدار منطقی

توضیحات :
 کامپٻوتر های دیجيتال بسياری از ، پيشرفت های علمی ، صنعتی و تجاری را که
به صورت دیگر قابل دسترس نبودند ممکن ساخته اند . کامپيوتر ها در محاسبات
علمی ، پردازش داده های تجاری ، کنترل ترافيک هوایی ، هدایت فضایی ، زمينه
های فرهنگی و موارد بسيار دیگری مورد استفاده قرار گفته اند . کامپيوتر می
تواند از مجموعه ای دستورالعمل های بنام برنامه که روی داده های مفروض عمل
می کنند تبعيت نماید . استفاده کننده قادر است تغييرات گوناگونی را در
برنامه ، داده ها و یا هر دوی آنها ، بر حسب نياز ایجاد کند . به دليل این
انعطاف پذیری می توان نتيجه گرفت که کامپبوتر دیجيتال همه منظوره قادر
هستند وظایف پردازش اطلاعات را در یک محدوده وسيع و متنوع به انجام برساند .
یک کامپيوتر دیجيتال همه منظوره ، شناخته شده ترین نمونه از یک دستگاه
دیجيتال است . مشخصه یک سيستم دیجيتال ، توانایی اش در دستکاری اجزای گسسته
اطلاعاتی است . کامپيوتر های دیجيتال اوليه بيشتر برای محاسبات عددی مورد
استفاده قرار می گرفتند . در این حالت اجراء گسسته ، ارقام هستند . عبارت
کامپيوتر دیجيتال هم از همين کاربرد ناشی شده است . سيستم پردازش اطلاعات
گسسته می تواند نام مناسبتری برای یک کامپيوتر دیجيتال باشد .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top