متن کوتاه ادبی

جملات کوتاه ادبی (پیام کوتاه)

بازم بگین انگلیسی آسونه!

 

سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه
میکنند؛
کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند
…..

 

حالا به انگلیسی ترجمه کن
.
.
.
.


Three witches watch three Swatch watches

Which witch watch which Swatch watch

##########################################################

درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ، دریغ از درمان که عکسش نامرد است

 
 

………………

این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره

 
 

……………….
 

 

روی هر کسی که دست گذاشتیم …..روی ما پا گذاشت

 
 

………………
 

 

کسی که دردی را حس نکرده ….درکی هم از درمان نداره

 
 

……………..
 

 

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ، نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه

 
 

…………….
 

 

نه آن باش که از تو سیر شوند نه آن باش که بر تو شیر شوند
 

 

………………..

 
 

دنیا
دو روز است ، یک روز با تو و یک روز بر علیه تو ، روزی که با توست مغرور
نشو و روزی که علیه توست مایوس نشو ، چرا که هر دو پایان پذیرند

 
 

……………..
 

 

وقتی زندگی رو از یخ می سازی ، برای آب شدنش گریه نکن
 

 

…………….

 
 

توان

بعضی‌ها عددی نیستند؛ ما آن‌ها را به توان رسانده‌ایم.

 

معرکه

وقتی کلاهتان پس معرکه باشد، تازه اول معرکه‌اید.

 

موی سپید

حتی موهایم هم می‌دانند که پایان شب سیه سپید است.

 

قوزک

آن‌قدر در خودم فرورفتم که سر از قوزک پایم درآوردم.

 

قانون

عدهای قانون را «پیاده» میکنند که خود «سوار» شوند.

 

آینده

برای این که «آینده»اش را خراب کنند «حال»ش را گرفتند.

 

مخالفان رژیم

آدمهای لاغر با «رژیم» مخالفند.

 

دریا

زیباترین لب دنیا، لب دریاست.

 

عنکبوت

بی‌صداترین تار را عنکبوت می‌نوازد.

 

قلم

قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد بُرد.

 

گرسنگی

هیچ‌کس گرسنه نیست، همه روزی چند وعده گول می‌خورند.

 

فریاد

نقاش لال، فریاد می‌کشید.

 

آزادی

بعضی‌ها در ترافیک انقلابند و بعضی‌ها در مسیر آزادی.

 

هنر

خیلی از معتادها تابلو هستند اما ارزش هنری ندارند.

 

قصاب‌ها

قصاب‌ها آزادانه‌تر از روزنامه‌نگارها قلم می‌زنند.

 

ساعت

ساعت لاشه‌ی زمان است که بر روی مچ سنگینی می‌کند.

 

سیاستمدار

خیلی چیزها را زیر پا گذاشت؛ اما باز هم، هم قد سیاستمداران نشد.

 

سواری

همه چیز بر وفق مراد است و بعضی‌ها سوار بر خر مراد.

 

وصله

بعضی‌ها خیاط نیستند؛ اما خوب وصله‌هایی به آدم می‌چسبانند.

 

وقت

چون وقتمون خیلی کم بود، همه چیز بین ما زود تمام شد.

 

رویا

من با رویا زندگی می‌کنم و رویا با دیگری.

 

یک پیکر

به‌جز سیاستمدران، بنی‌آدم اعضای یک پیکرند 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندمکه بودند …ولی نبودند

 

همراه کسانی بودم که …همراهمنبودن

 

وسیله کسانی بودم که… هرگز آنها را وسیلهقرار ندادم

 

دلم را کسانی شکستند که… هرگزقصد شکستن دل آنها را نداشتم

 

و تو چه دانی که عشقچیست

 

عشق…..

 

سکــوتیاست در برابر همه اینها 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

سخنان متفاوت بزرگان درباره زنان

    زن شاهکار خلقت است
    برنارد شاو

   زیباترین خوی زن ، نجابت اوست
    ارد بزرگ

    در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل
    مالرب

    تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است
    امرسون

    زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست
    آناتول فرانس

    اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟
    ناپلئون

    مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان
    رومن رولان

    مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند
    کونته ورسیه

    با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد
    بردون

    خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند
    رابیندرانات تاگور

    هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند
    لرد بایرن

    زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است
    گوته

    زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
    الکساندر دوما

    برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و
    مارکوس آنا

    منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود
    لامارتین

    چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
    ویلیام شکسپیر

 

    زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنانهستند که نمی*توانند خود را زیبا جلوه دهند
    برنارد شاو

    هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است
    شیلر

    زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند
    مارک تواین

    هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند
    جونسون

    مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند
    ارد بزرگ

    زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند
    داستایوفسکی

    اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد
    کمتر دچار گسست می شوند
    ارد بزرگ

    زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،نمونه عطوفت و چشمه عنایت است
    اقبال لاهوری

    آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد
    ابوفور

    به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است
    میشله

    زن
وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ،
مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد
.
    آلفونس دوده

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت:
فرزندم در درون ما بین دو گرگ  کارزاری  بر پاست
یکی از گرگ ها شیطانی به تمام معنا ، عصبانی ،دروغگو، حسود ، حریص و پست
گرگ دیگر آرام ،خوشحال، امیدوار،فروتن و راستگو
پسر کمی فکر کرد و پرسید:
پدر بزرگ کدامیک پیروز است؟؟؟؟
پدر بزرگ بی درنگ گفت: همانی که تو به او غذا می دهی!!!!! 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

گاهی باید به دور خودت  یک دیوار تنهایی بکشی

نه برای اینکه دیگران رو از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری که

این دیوار رو بشکنند

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

غریب است دوست داشتن.

 

و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن

 

وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد

 

و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛

 

به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه او دل

 

نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر.

 

تقصیر از ما نیست؛

 

تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند.!؟

 

و چقدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

حوا بودن
تاوان سنگینی دارد….
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم
هوا نیاز دارند

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

حقیقت ندارد ،زمانی که انسان پیر می شود از رویاهایش دست می کشد

بلکه انسان زمانیکه از رویاهایش دست می کشد پیر می شود

گابریل گارسیا مارکز

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

 

دو کار سخت در دنیا

دو کار در این دنیا خیلی سخته.

اول اینکه موضوعی را که در ذهن توست در ذهن دیگری وارد کنی،

دوم پولی را که در جیب دیگری است در جیب خود وارد کنی.

اگر کار اول را خوب انجام دهی معلم هستی،

اگر دومی را خوب انجام دهی بیزنس من و تاجر هستی.

اگر هر دو را بخوبی انجام دهی زن هستی و

اگر هیچ یک از دو کار را نتوانی انجام دهی میشی شوهر

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

عجایب زبان مشهدی

 

moborom=mibaram
moborom=man beram
moborom=barandeh misham
moborom=miboram
moborom=moo bur hastam

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

از سکوتــم بتــرس …!
وقتــی که ساکـت می شوم …
لابـد
همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خـدا …
بیشتر که گوش دهــی …
از همــه ی سکوتــم .. از همــه ی بودنــم …

یک “آه” می شنـــوی …
و باید بترســی …
*از “آه” مظلومـــی که فریادرسـی جز خدا ندارد
.


######################################################

من کی هستم ؟ ( زن)


 

 

 

 من کی هستم؟

 

این متن نوشته خانم “ بلقیس
سلیمانی” یکی از نویسندگان  معاصر است


============ =========


نگذار به آرامی بمیری…

متن های زیبا و خواندنی

 

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی
اگر کتابی نخوانی
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی
اگر از خودت قدردانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند 

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ عادات خود شوی
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …
اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

 

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت
از احساسات سرکش
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند
دوری کنی 

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی
اگر ورای رویاها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی…
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top