متن قشنگ درباره استاد

شعر و متن درباره معلم -تقديم به همه معلمان پر تلاش عرصه علم و تربيت

حـقـّـا فــر وغ روح و جلـوه ُ معـنـا معـــلّـم ا ســـت   

                  ر خــشـان ز چــــرخ عــا لـــم اَعــلا مـعـــلّــم اســت

                    آ د م ز فــیـــض عــلــــم و ا د ب خـلــیــفــه شــــد  

                      فــخــر و جـلال و آیـه ُ عـلـم ا لاسـمــاُ معـــلـم اســـت

ای اميد بيداري

اي نشانه ي پاكي

اي اميد بيداري

اي معلم خوبم

اي محبت جاري

****

من اسير شب بودم

توچراغ راه من

مثل ماه تابيدي

در شب سياه من

****

از تو ديدگان من

چون ستاره روشن شد

نكته هاي شيرينت

شمع روشن من شد

*****

راه زندگاني را

تو به من نشان دادي

شور و عشق و ايمان را

در دلم تو بنهادي

*****

خانه ي دل من شد 

جايگاه مهر تو

من هميشه مي مانم

در پناه مهر تو

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب 
ای معلم ، ای سراسر آفتاب
تو به ما آموختن آموختی
همچو شمع در بین ما میسوختی
در پی سوز و گداز و سوختن
فکر تو تنها بود آموختن
تو خمینی را خمینی کرده ای
طالقانی را سمائی کرده ای
ابن سینا و ابوریحان را
در پی علمت فدایی کرده ای
شغل تو شغل تمام انیباست
جای تو در آسمان و در سماست
زاده ء لاهوتی و از نسل خاک
از سخن گفتن نداری هیچ باک
در کتاب دل نویسم با مداد
ای معلم روز تو تبریک باد

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم


ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو

**

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید

و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

همیشه و در همه چیز استاد من هستید

روزت مبارک

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود

چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود

ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد

جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

(روز معلم مبارک)

روز و شب می رفت تا من با زمان احیا شوم 

                                                       و زمان وعده ی حق وارد دنیاشوم

زندگی آغاز گشت و حس پنهان دلم 

                                                      می شکفت و چرخ می زد تا که من شیدا شوم

عالمی بود و من و دنیای تاریک و سیاه 

                                                      لاجرم من در پی شمعی که تا بینا شوم

می شنیدم این ندا را ای که مشتاقی به نور 

                                                      معرفت آموز تامن بر دلت پیدا شوم

باید اول علم آموزی زیک نیکو سرشت 

                                                    از معلم نوری آمد تا که من دانا شوم

ره نشانم داد با نور خودش آموزگار 

                                                   کاش من هم شاکر از این مهربانی ها شوم

ای معلم ، با تو سرمست از حیات و زندگی *** بعد حق پیش تو شاید بندگی

ای که تو شایسته هر خدمتی ***چشم امید و مهر و رحمتی

در نگاهت رمز هستی آفرین *** آفرین برتو هزاران آفرین

با همه سختی به پایم ساختی *** سوختی تا روح من پرداختی

شمع دانش بر دلم افروختی *** تا فروزانم کنی خود سوختی

محرم پنهان و پیداهای من *** راهنمای خوب فرداهای من

از تو روشن می شود آینده ام *** با تو آری ، دولتی پاینده ام

****

یک نفر پشت دلم در می زند 
عطر احساسات من پر می زند 

ایستاده پشت در، در وا کنم؟ 
خاطرات رفته را پیدا کنم؟ 

نه! نگو! بغض دلم گل می کند 
کی هجومش را تحمل می کند 

خاطرات آن دبستان یاد باد 
«یاد باد آن روزگاران یاد باد»

سال اول آب بابا داشتیم 
بعد از آن تصمیم کبرا داشتیم 

سال سوم درس را آموختیم 
چشم در چشم معلم دوختیم 

یاد دهقان فداکارش به خیر 
یاد موری که میازارش به خیر 

«یاد دستی که درختی می نشاند 
روی خاکش جوی آبی می کشاند 
بعد از آن تخم چمن را روی خاک 
از برای یادگاری می فشاند »

یاد آن جشن عبادت هم به خیر 
یاد آن درس به نوبت هم به خیر 

فصل پاییز و درختان رنگ رنگ 
می زد آن صیاد طوقی را به سنگ 

بو علی سینایمان مهمان نمود 
درس انشا مشکلی کاسان نمود 

رای گیری می شود مبصر شدیم 
در صف نان ناگهان آخر شدیم 

خاطرات سال سوم یاد باد 
یاد آن شمع معلم یاد باد 

خاطرات سال سوم زندگیست 
نه !نگو که آن معلم زنده نیست! 

نه! نگو! بس کن، که بغضم باز شد 
گریه‌ی ابر دلم آغاز شد 

ای معلم گویمت از دل سپاس 
جای پاکت در میان نور و یاس 

در میان عطر رحمت زنده باش 
تا ابد در قلب من پاینده باش.معمار داناييآنکه نقاش است و نقشي ساختهبا قلـــــــم طرح نويي انداختهدر مسير واژه هاي دوستــــــــيسطر سطــري زآشنايي داشتهآنکه چون اسطوره هاي پارســيعين ولامي را به ميم افراشتههم رديف انبياء و عارفـــــــــــانپوششي بر جـــــهل جاهل بافتهآنکه آهنگ و کلامي دل ربــااز يراي درس خـــــــــود آراستهچشمه هاي معرفت جوشــــد ز اودانشي از حد فزون انبـــــــاشتهلحظه هايش پر شده از خـاطراتخاطراتي که زدل جان باخـــتههرچه از عطرش ببويم کم بوداو گلستان ها ز گل ها کاشتهآنکه معمار است و الگوي همهلاله اي بر قلب خود بگذاشتهبا سلاح علم در راه مــــــــرادچون جلوداران به کفران تاختهآن معلّم آن مرّبي آن که اواز فنونش عالمي پرداختـــــــهاو عزيز است و مقامش پاس دارچونکه يزدان نام او بنگاشته


آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق ، تو بادبانی
بر خوان ِ دانش من میهمانم
تو ای معلم ، خود میزبانی
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار ِ خوب ِ پیغمبرانی

*****

سلام اي خاطرات كودكي ها

صداي داس و آب ونان وبابا

تورا تا بي نهايت دوست دارم

تو اي زيباترين ميراث دنيا

تو يادم داده اي پروانه باشم

براي بچه ها چون سايه باشم

مراتا قله هاي عشق بردي

تو گفتي باخداهمسايه باشم

تو اي باروح وجان من صميمي

تو اي آموزگارم ، بهتريني

كنددرچهره ات گل آشيانه

كليد مشكلات سرزميني

شكوه دستهايت آسماني

كليد مخزن گنج الهي

پيمبرگفته من آموزگارم

علي شدبنده ي روح معاني

دوباره دوره كردي كودكي را

دوباره بخش كردي عاشقي را

دوباره قلب من تابي كران رفت

دوباره صرف كردي سادگي را

تواي آموزگارم زنده باشي

هميشه خرم وپاينده باشي

گرفتم جان تازه از وجودت

الهي هركجايي زنده باشي

به نامت نامه راكردم چو آغاز

شدم مانند گل ازغنچه اي باز

چه دلتنگت كه بودم من شب وروز

شدم مثل كبوتر شوق پرواز

سرود وشعر را يادم تودادي

غم واندوه بربادم تودادي

زمستان گرچه سرمابودسوزان

حرارت بردل وجانم تو دادي

اگرهمت كني پيروز هستي

مثال داستان چشمه وسنگ

خدايا اين من واين نسل فردا

شدم آموزگار قاصدك ها

هرآنچه گفت او من ياد دارم

كنارم باش جان بخشم به گلها

از یک کلام جانفزا، صد مرده احیا می کنی                          

 هنگام تعلیم سخن، کار مسیحا می کنی

****

هر دم که می گویی سخن، جان می دهی ما را به تن     

 در جان دمیدن در بدن، اعجاز عیسا می کنی

****

با دانش خود هر زمان، بخشی حیات جاودان                          

  خضری و آب زندگی، در ساغر ما می کنی

دستت چو از گچ شد سپید، آید ید بیضا پدید                  

   یعنی به هنگام عمل، اعجاز موسا می کنی

نوحی و با کشتی خود، ما را به ساحل می بری            

  چون نا خدایی، با خدا، رو سوی دریا می کنی

موسی یدی، عیسی دمی، فرزند پاک آدمی                        

  در کار، آدم پروری، پیغمبری ها می کنی

احمد معلم بوده است، خود این سخن فرموده است        

   با پیروی از نقش او، نقش خود ایفا می کنی

شغل تو، شغل انبیا، گفت تو، گفتار خدا                   

  ( اقرا به اسم ) گویی و درس خود انشا می کنی

             نادان از جان مرده را ، و آن کوردل افسرده را                      

   با معجز خود هر دو را، دانا و بینا می کنی

با مهر و با لطف و صفا، دل را تسلی می دهی                 

  با دانش و دین وهنر، جان را مصفا می کنی

بس قوه ها آید به فعل، از قدرت گفتار تو،                    

  هر غنچه نشکفته را، چون گل شکوفا می کنی

انسان انسان پروری، گر در حقیقت بنگری                  

 
                        در نقش شاگردان خود، خود را تماشا می کنی       
                                                                       

 تنها نه با علم وعمل، اندیشه ها می پروری               

           از عشق در دل های ما، صد شور بر پا می کنی                         

               در پرتو خود ساختی ، از ذره ها خورشیدها                            

  هر روز خورشید دیگر، تقدیم دنیا می کنی               

هرگز نداری غیر حق، از حق تمنای دگر                            

  گر غیر حق باشد یقین، ترک تمنا می کنی


با معلم، تمام نیمکتهای چوبین گل می دهند و ساعت های کشدار، لحظه های شفاف تولد و ترنم می شوند.

 من از صدای پرمعنای او، واژه های دانستن را عاشق شده ام.

من از قدم های استوار او، هراس کوره راه ها را به فراموشی سپرده ام، من از نام او، صدا کردن شانه های مصمّمش، به خود رسیده ام…
دوست دارم صدایش کنم تا به سمت من رو کند… تا آینده دانشمند خویش را در آیینه امیدوار چشمانش ببینم.

 دوست
دارم صدایش کنم تا همیشه رخساره اش به سوی من باشد، تا همیشه در امتداد
چشمانش گام بردارم. بگذار صدایت کنم: آموزگار! آموزگار!
اگر دستم را به دستان تو نسپارم، در جاده سنگلاخ جهل،به کدام دستاویز متوسل شوم؟
با تو، هوای سرزمین دانش هرگز ابری نیست، آفتاب بی دریغ، معلم!
عشق، معلم است و معلم، عشق، خوشا آن که عاشق شود!
بهترین، معلم، همان است که در کلاس نگاهش میان ذهن و دل دانش آموز، طواف می کند.
پایت را همیشه جای پای معلم بگذار، او راه را اشتباه نمی رود.
کسی که برای معلم خود بهترین شاگرد باشد، روزی برای شاگرد خود بهترین معلم خواهد بود.
معلم بی مهر، جهاد خود را تباه می کند.
آموزگار خوب، حتی نگاهش را بین شاگردان خود به مساوات تقسیم می کند.
همه جا می¬تواند کلاس درس باشد و همه آدمیان برای یکدیگر، معلم.
آموزگاری که سینه اش لبریز از دانش و حقیقت است، پیراهنش بوسیدنی است.
آموزگار حقیقی، غم هایش را پشت در جا می گذارد و با لبخند وارد کلاس درس می شود.
آموزگارم! اگر تو نبودی، کابوس شب هایم به رنگ سؤالاتِ بی جواب بود.
زنگ مدرسه،اذانِ شتافتن به آستان مقدس معلم است.
هر گیاه دانش که سر از خاک برمی آورد، ابتدا به تو سلام می کند.
هر انسانی که به دنیا می آید، باری بر دوش معلمان زمین افزوده می شود.
آن چه معلم روی تخته سیاه می نویسد، کمترین چیزی است که از او می آموزیم. نهایت آموختن معلم، رفتار اوست.
معلم خوب، ابتدا خوب زندگی کردن را به شاگرد می-آموزد و پس از آن، خوب درس خواندن را.
عاقبت، روزی تخته سیاه ها زبان می گشایند و خستگی قرن های معلم را شهادت می دهند.
معلم، لقمه های دانش را با دستان خویش، در سفره ذهن دانش آموزان می گذارد. 
 


نام تو، پایان جهل

چه
آغاز (مهر) و چه پایان ( جهل) چه روزهای کوچه های مدرسه را دویدن و چه شب
های تکلیف و تردید، هیچ لحظه ای تو را نمی تواند آن گونه که هستی بنامد.
تو در همه ثانیه های روزگار نشسته ای؛ با قلمی در دست و کتابی در دل و
فانوسی در نگاه… تو در همه جا نگرانی و سرک می کشی و گرد و غبار ندانستن
را هر لحظه از پیرهن کائنات می تکانی.
هر جا کتابی گشوده شده است، هر جا اندیشه ای در رواج است، هر جا کلامی
متولد می شود و راه روشنگری در پیش می گیرد، پای تو در میان است. هر کس و
هرچیز در هر جا که با ظلمت جهل به ستیز برخیزد، به هیأت تو درمی آید. حتی
در ختان که شکوفه می دهند و به کائنات، درس بارور شدن می آموزند، حتی
خورشید که ظلمت شب را درمی نوردد و امید را تلقین می کند.جملات زیبا پیامک و اس ام اس های مخصوص روز معلم

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم

معلم عزیزم روزت مبارک  . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم

 جاری است ، روزت مبارک . . .

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

معلم
عزیزم بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا
بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان روزت مبارک

  ===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

 

جملات زیبا برای تبریک روز معلم مخصوص دبیر شیمی !

 

مهر
شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد . من از با شما بودنم چیزی فراتر از
استوکیومتری زندگی و مولاریته شادیها آموختم . امیدوارم کلویید زندگی تان
شفاف و معادلات زندگیتان موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر
شده باشد . با بیشترین درصد خلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال ،
روزتان مبارک
!

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ، و معلمی عشقی است آسمانی روزتان مبارک   . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

 

۱۰۰۰گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم  که به من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت . معلم عزیزم روزت مبارک . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

معلم عزیزم سلامی بهاری و شاد  نثارتان باد این مناسبت را غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض مینمایم . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت معلم عزیزم روزت مبارک

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 


 

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود . دانای عشق روزت مبارک . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

 روزت مبارک معلم عزیز . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

ای
معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما
لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود
قافله ی تمدن هستی
.

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

سپاسگزار همچون معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها رامعلم عزیزم روزتان مبارک . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

نمی
دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما
را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها
را آسمانی می کنید . شاگرد کوچک شما

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .

 روزت مبارک . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

دیروز
میگفتم : مشقهایم را خط نزن … گوشم را مکش مهررا در دلم جاری بکن …
جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیراما کنون .. گوشم
را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

 مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان  . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم

 هر روزت مبارک . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

سلامت
گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی
هدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد
. . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

چگونه
می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا
سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت
کنم
. . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

فروغ
صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم
نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

 

با سپاس بی حد … معلم عزیزم روزت مبارک

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 


معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم . . .

 

===== www.foshtom.persianblog.ir =====

 

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است

 همه کار معلم کار عشق استدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top