كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

معرفي مهندسي صنايع

مهندسي صنايع
، شامل کاربرد روش‌هاي تجزيه و تحليل اصول فيزيکي براي تبديل موادخام و
ساير منابع به فرمي است که رضايت و احتياجات آدمي را تامين کند. با پيشرفت
علم و تکنولوژي و تعامل اين دو با هم، تخصص‌ها و گرايش‌هاي مختلفي بوجود
آمده‌است. در اين ارتباط مهندسي صنايع
رشته نسبتاً جديدي است که ضمن برخورداري از مفهوم کلي مهندسي، حوزه‌هاي
کاري فراتري را در مقايسه با ساير رشته‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد.

مهندسي صنايع چيست؟

مهندسي صنايع
عبارت از کاربرد اصول و تکنيک‌هايي به منظور بهبود، طراحي و نصب
سيستم‌هايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن
امکان توليد کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب است.

براي بررسي، ارزيابي و کاربرد اين سيستم‌ها، دانش و مهارت‌هاي علوم رياضي،
علوم فيزيکي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تکنيک‌هاي طراحي مهندسي مورد
نياز است. فعاليت‌هاي مهندسي صنايع همانند پلي است که ارتباط بين اهداف مديريت و عملکرد عملياتي سازمان را ايجاد مي‌نمايد.

مهندسان صنايع
بيشتر درگير افزايش بهره‌وري در مديريت منابع انساني، روش‌ها و تکنولوژي
هستند و حال آنکه ساير رشته‌هاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرايندها و
فراورده‌ها هستند. در واقع مهندسي صنايع
تنها رشته مهندسي است که عامل انسان يکي از مولفه‌هاي اصلي سيستم‌هاي مورد
مطالعه آن را تشکيل مي‌دهد. در نتيجه مهندسان صنايع در تيم‌هاي ميان
رشته‌اي براي امور برنامه‌ريزي، نصب و کنترل و بهبود فعاليت‌هاي موسسات به
خدمت گرفته مي‌شوند. اين فعاليت‌ها ممکن است فعاليت‌هاي توليد، نوآوري در
محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جريان اطلاعات سازماني را شامل شود. با
توجه به مطالب فوق، مهندسان صنايع بستر لازم براي تعامل تخصص‌هاي مختلف و
کار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح، برنامه‌ريزي،
اجرا و نظارت بر عملکرد نظام‌هاي توليدي خدماتي به شکل منسجم‌تر انجام
مي‌شود و در نهايت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتي
کارکنان، کاهش هزينه‌ها، ارتقا کيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر مي‌شود.

* گرايش‌ها و ابعاد مختلف اين رشته در کارشناسي ارشد

امروزه توانمنديها و خدمات مهندسي صنايع نقش و اهميت مهندسي صنايع
را به وضوح بيان مي‌کند. حيات اقتصادي سازمانها و موسسات توليدي و خدمات
در بازار رقابتي شديد جهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته
است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انساني، ماشين آلات (شامل
تجهيزات، لوازم جانبي، امکانات مورد نياز شامل فضا و انرژي و …)، منابع
اطلاعاتي و منابع مالي طبقه‌بندي مي شوند. ايجاد و نگهداري منابع ياد شده
هزينه‌هايي را براي سازمان به دنبال دارد. هزينه تمام شده واحد محصول هر
موسسه متأثر از نحوه به کارگيري اين منابع است. هر شرکت توليدي يا خدماتي
که بتواند هزينه‌هاي خود را به حداقل ممکن برساند و به بياني ديگر توانايي
استفاده بهينه از منابع را در تمام ارکان سازماني خود ايجاد نمايد يا حاشيه
سود بيشتري به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود که قيمتهاي فروش خود را
با حفظ حاشيه سود قبلي، کاهش دهد. اين بدان معني است که قدرت رقابتي موسسه
مذکور در بازار افزايش مي‌يابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهاني قدرت
رقابتي شرط اساسي موفقيت در کسب و کار نوين محسوب مي‌شود. در کنار اين
مسائل، توجه به نوآوريها و ارتقا کيفي محصولات و خدمات که از طريق تلاش
براي يافتن طرحهاي بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند کسب و کار نيز بقا و
رشد موسسات را در پي خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و
نيازمنديهاي رسيدن به امور مذکور را با تکنيکهاي مهندسي صنايع
تطبيق دهيم مشاهده مي‌شود که مهندسي صنايع ابزار لازم براي حصول اهداف
سازماني را به طور فراگير و سيستماتيک فراهم ميآورد و اين نشانگر نقش و
اهميت بالاي مهندسي صنايع به عنوان موتور محرک حرکت سازمانهاي امروزي است.

* زمينه‌هاي اشتغال

رشته مهندسي صنايع
به اين دليل که زمينه‌هاي گوناگون فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي را با ديد
کلي نگر مورد توجه قرار مي‌دهد در افزايش بهره وري و بهبود فرآيندها نقش
موثري را مي‌تواند ايفا کند. با گذشت زمان صاحبان صنايع و سياستگذاران امور اقتصادي به اين نکته پي برده اند و همين امر باعث افزايش توجه به مهندسي صنايع به عنوان ابزاري در جهت انجام بهتر کارها گشته است.

از آنجا که ايران جزو کشورهاي در حال توسعه است از سويي با افزايش مصرف
داخلي نياز به توسعه ابزارهاي توليد و يا بهبود روشهاي توليد و افزايش
بهره‌وري به منظور استفاده مناسب‌تر از منابع توليد به شدت احساس مي‌شود و
از سوي ديگر کشور وارد عرصه‌هايي از خدمات مي‌گردد که تاکنون تجربه آن را
نداشته است. (به عنوان مثال مي‌‌توان به تجارت الکترونيک، بانکداري
الکترونيکي و… اشاره کرد) در هر دو زمينه مهندسي صنايع
و سيستم نقش موثري ايفا مي‌کنند و بنابراين نياز کشور به اين رشته هم
اکنون بسيار زياد بوده و در آينده نيز همچنان ادامه و افزايش خواهد داشت.
از لحاظ زمينه کلي کار صرف نظر از برخي کارهاي ويژه تفاوت چشمگيري ميان
مهندسين صنايع و سيستم در بازار داخلي کشور وجود ندارد.

از آنجا که وظيفه اصلي مهندسين صنايع
بهبود روشها و افزايش بهره‌وري جهت استفاده بهتر از منابع و نيز مدرن کردن
و اتوماسيون فرايندهاي توليد و طراحي فرايندهاي خدماتي و به نحوي کارا است
و با توجه به وضعيت کنوني صنايع و ارگانهاي خدماتي کشور زمينه‌هاي خدمت
زيادي براي دانش آموختگان اين رشته مهيا است

زمينه‌هاي فعاليت در مهندسي صنايع

با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگيهاي روز افزودن آن، بالطبع
نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته‌اند که در اين ميان اداره صحيح و
مناسب اين گونه واحدها مستلزم بکارگيري تکنيکهاي علمي و پيشرفته جهت پيش
بيني مدلسازي، برنامه‌ريزي، تأمين و تدارک، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج
حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. همانطور که مي‌دانيم فعاليت هر نظام
اعم از توليدي يا خدماتي با اتکا بر فناوري خاص آن امکان تداوم و استمرار
دارد و صرفنظر از ماهيت فني و صنعتي امر، فناوري داراي چهار جز اصلي شامل
تجهيزات، امکانات توليدي و خدماتي، مديريت و سازمان، نيروي انساني و دانش
فني است. از آنجا که رشته‌هاي مهندسي مرسوم نظير مهندسي مکانيک، برق،
ساختمان و … بيشتر به ابعاد فني صنعت يعني موارد۱ و ۴ توجه دارند در فرايند
کسب و کار رقابتي به تنهايي پاسخگوي مسائل پيچيده خدمات مهندسي و مديريتي
مدرن امروزي که بصورت سيستماتيک تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و باورهاي
انساني را در چرخه حيات سيستمهاي مورد توجه خود لحاظ نمينمايند، نيستند.
لذا براي رفع چنين کمبودهايي در قرن حاضر به ويژه طي چند دهه اخير، رشته
جديدي تحت عنوان مهندسي صنايع
با بهره‌گيري از علوم رياضي، فيزيکي، اجتماعي، اقتصادي و تکنيکها و فنون
مهندسي بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شايد مناسب بود اين رشته با
عنوان مهندسي مديريت معرفي مي‌شد، چرا که کاربردهاي آن محدود به صنعت نيست و
هر موسسه انتفاعي و غير انتفاعي با جنبه صنعتي يا خدماتي ميتواند از فنون و
تکنيکهاي مهندسي صنايع بهره گيرد.

مبحث صرف منابع و حصول حداکثر نتيجه از منابع مصروفي چيزي نيست که منحصر به
صنعت يا بنگاه خاصي باشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهرهوري
امري ضروري و حياتي محسوب مي‌شود که نشانگر بستر گسترده براي فعاليتهاي
مهندسي صنايع
نفتي مي‌شود . مهندسي صنايع در حرفه‌ها و مشاغلي همچون، بانکداري، خدمات
مشاوره‌اي، صنعت بيمه، شرکتهاي هواپيمايي، کشتيراني، بيمارستانها،
کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و يا هر مکان ديگري
که نياز به برنامه‌ريزي، هدايت، مديريت و ارتقا بهره‌وري است، کاربرد دارد.

برخي از زمينه هاي کاري مشخص مهندسي صنايع در بازار کسب و کار عبارتند از:

برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي سازمان

مديريت توليد

مديريت مهندسي

مديريت پروژه

مهندسي لجستيک

سيستمهاي توليدي

مهندسي سيستمهاي کيفيت

مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي

مهندسي مالي

مهندسي ارزش

مهندسي سيستمهاي بهره وري

طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني


کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش ها

1 – تجارت الکترونیکی
2- امنیت اطلاعات
3- شبکه‌های کامپیوتری
4 -مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

ضرایب دروس و مواد امتحانی :

در زیر دروس کنکور رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) را به همراه ضرایب آنها برای هر گرایش (با ترتیبی که مشخص شده شده) مشاهده می نمائید :

۱ – زبان تخصصی

۲ – دروس مشترک (شامل ساختمانهای گسسته، ساختمانهای داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم‌افزار ، شبکه‌های کامپیوتری )

۳_ -اصول و مبانی مدیریت

۴ – اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها

۵ – هوش مصنوعی

۶ – سیستمهای عامل

۷ – معماری کامپیوتر .

ضرایب به ترتیب دروس عبارتند از :

۱ – تجارت الکترونیکی (۱، ۴، ۱، ۱، ۱، ۱و (۰

۲ -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (۱، ۴، ۱، ۱، ۱، ۱ و۰ (

۳ – امنیت اطلاعات (۱،‌ ۴، ۰، ۱، ۱، ۱و ۱ (

۴ – شبکه‌های کامپیوتری (۱، ۴، ۰، ۱، ۱، ۱ و ۱ )

۵ – ضرایب همانند گرایش تجارت الکترونیکی

دروس دوره ارشد :

الف- دانش زیر بنائی (دروس اصلی پایه): ۶ واحد
ب- دانش عملیات تخصصی (دروس اصلی تخصصی): ۹ واحد
پ- دانش یک حوزه تخصصی (دروس اختیاری): ۹ واحد
ج- سمینار و روش تحقیق در فناوری اطلاعات: ۲ واحد
د- پروژه کارشناسی ارشد: ۶ واحد

آزمون سراسري براي این کد رشته در یک نوبت، انجام میشود. داوطلب باید در
جلسه آزمون به سوالات دروس زبان، دروس مشترك وچهار درس دیگر پاسخ دهد. در
آزمون سراسري فقط یک دفترچه به داوطلب داده میشود و داوطلب میتواند در 180
دقیقه به هر تعداد سوال و به هر ترتیب دلخواهی پاسخ دهد. ترتیب سوالات در
دفترچه و زمان پاسخگویی در جدول زیر آمده است .
معرفی گرایشهای مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد به همراه معرفی بازار کار:

* شبکه های کامپیوتری

این گرایش از رشته IT در سرتاسر دنیا زیررشته ای از گرایش مهندسی کامپیوتر
و مخابرات تلقی می‌شود و از لحاظ کاربردی پیشینه طولانی تری نسبت به دیگر
گرایش‌های فن آوری اطلاعات دارد. متخصین شبکه های کامپیوتری قادر خواهند با
توانایی های برگرفته از تحصیلات خود در این زمینه فعالیت های گوناگونی را
انجام داده و در حرفه های متفاوت و متنوعی مشغول به خدمت رسانی شوند. از
جمله این دانش‌های کاربردی این گرایش می‌توان به موارد مهمی همچون طراحی و
پیکربندی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و برنامه نویسی شبکه اشاره کرد.
امنیت در شبکه های کامپیوتری از دیگر مباحثی است که در قالب تعلیمات مرتبط
با این گرایش قرار می‌گیرد. مهندسان گرایش شبکه های کامپیوتری همچنین قادر
خواهند بود با مهندسان گرایش های دیگر مثل تجارت الکترونیک در زمینه
بسترسازی برای فعالیت‌هایشان، همکاری کنند. ساختن برنامه های تحت شبکه
اینترینت جهانی یا web و پیاده سازی سیستم‌های توزیع شده (مانند پایگاه
داده های توزیع شده یا سیستم عاملهای توزیع شده) از دیگر فعالیت‌هایی است
که به کارشناسان محصل در این گرایش آموزش داده می‌شود.


* تجارت الکترونیک و سیستم های چند رسانه‌ایی

تجارت الکترونیک با استفاده از شبکه های رایانه ای، معاملات تجاری را در
مراحل گوناگون آن مانند طراحی، تولید، خرید و فروش و تحویل، ساده نموده و
به آن سرعت می بخشد. عبارت «تجارت الکترونیک» دربرگیرنده هر گونه تجارت و
تعامل مدیریتی است که با استفاده از فن آوری اطلاعات
و ارتباطات صورت می گیرد. هدف از این دوره ارائه درکی مناسب از فناوری‌های
مرتبط با شبکه های کامپیوتری، مهارت در طراحی و تولید سیستم‌های مالی مدیا
برای توزیع در سطح شبکه و آگاهی از ابزارها و روشهای مودنیاز برای تغییر
وظایف تجارتی و مدیریتی از طریق انجام معاملات به صورت الکترونیکی است.
دوره کارشناسی ارشد رشته تجارت
الکترونیک فارغ التحصیلانی کاردان با دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی
تجاری خلق می کند تا بتوانند از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه
ای بهره برداری نمایند.

* فناوری اطلاعات

رشته فناوری اطلاعات
دانشی را به مخاطب منتقل می‌کند که طی آن روش‌های جمع‌آوری اطلاعات،
استفاده و انتقال آن میسر شود. مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری
سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و
انتقال اطلاعات مهم‌ترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات
آن را دنبال می‌کند. مهم‌ترین توانمندی دانش‌آموختگان این رشته، استفاده
صحیح و بهره‌برداری به‌موقع از اطلاعات است. در عصری که به‌سر می‌بریم
فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب
می‌شود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم
تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و
آسایش مردم می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به
استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است. رشته فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی ارشد ضمن تکمیل مدیریت پروژه به ارایه راه‌حل‌های مناسب برای مسایل پیچیده سازمانی می‌پردازد.


* مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و امنیت اطلاعات

با توجه به افزایش وابستگی به تکنولوژِی اطلاعات و ارتباطات دردولت
الکترونیک و خطراتی که دراستفاده از آن با آنها مواجه هستیم مانند برنامه
های مخرب ویروسها، حمله نفوذ گران و سارقان، حملات Dos و DDos و … نیاز به
متخصصینی که بتوانند جلوی اینگونه خطرات را بگیرند و یا در صورت بروز سیستم
ها را سریعا ریکاوری کنند بسیار احساس می شود. بنا بر گزارش Gartner بین
رشته های IT این رشته بیشترین رشد را در سال ۲۰۰۵ داشته است که خود گواهی
بر اهمیت و ضرورت امنیت اطلاعات در شرکت ها و سازمان ها می باشد.


* زمینه‌های اشتغال

با توجه به گسترش روزافزون دنیای کامپیوتر امروزه بیش از هر زمان دیگری
نیاز به متخصصان کامپیوتر احساس می‌شود. امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر
علاقمند به کار باشد، هیچ وقت با مشکل بیکاری روبه رو نمی‌شود. به خصوص مهندسین نرم افزار
فرصت‌های شغلی بیشتری داشته و برای کارکردن نیاز به امکانات و تجهیزات
زیادی ندارند. فرصت‌های شغلی این رشته به حدی گسترده و متعدد است که نه
تنها فارغ التحصیلان این رشته به راحتی جذب بازار کار می شوند بلکه
دانشجویان دو سال آخر این رشته نیز می توانند وارد بازار کار شده و فعالیت
کنند. برای مهندسین سخت افزار
هم امکان کار در شرکت‌های تولید کننده قطعات و دستگاه‌ها و مراکز صنعتی –
تولیدی بسیار فراهم است و از نظر سطح درآمدی هم با توجه به دانش و پشتکار
شخصی در حد قابل قبول و ایده آلی قرار دارند. از طرفی با توجه به استفاده
روزافزون از شبکه اینترنت زمینه کار در این موضوع نیز بسیار مهیاست.

بازار کار در خارج از کشور

پیش از هر چیز شایان ذکر است که به دلیل نزدیکی میدان‌های فعالیت در هر دو رشته مهندسی کامپیوتر و IT
، بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی نیز در این دو رشته بسیار به یکدیگر
نزدیک است و داوطلبین کار در خارج نه بر اساس یکی از این دو رشته تحصیلی
بلکه بر پایه توانایی‌های فردی می‌توانند گوی سبقت را جهت در اختیار گرفتن
شغل (مسلما مرتبط با کامپیوتر) بربایند.

رشته‌های مهندسی سخت افزار، نرم افزار و IT (آنچه به عنوان IT در کشور ما
تدریس می‌شود) در خارج از این مرزها به عنوان مجموعه‌ی مهندسی کامپیوتر
شناخته می‌شوند که این مجموعه طبق آمارگیری‌های اخیر (تاریخ آمارگیری: 2007
) پر درآمدترین رشته دانشگاهی محسوب می‌شود که بیشترین درآمد را عاید فارغ
التحصیلان خود می‌کند. رقم تخمینی ۱۰۴ هزار دلار در سال برای افراد با
سابقه کاری ۱۰ سال به بالا گواه بر این نکته است که دانشجویان این رشته با
تلاش و پشتکار می‌توانند آینده موفقی را برای خود در خارج از کشور رقم
بزنند. آمار بیکاری در این رشته نیز نسبت به بسیاری از رشته‌ها بسیار کمتر
است و حتی طبق آمار اعلام شده دانشجویانی که هنوز تحصیل خود را نیز به
پایان نرسانده‌اند هم می‌توانند در حین تحصیل، شاغل یکی از میدان‌های کاری
مرتبط با این رشته شده و به بهبود وضع اقتصادی خود در کنار فرآگیری این
علوم، بپردازند. کشورهای آلمان و آمریکا از جمله بزرگترین پذیرندگان
مهندسین کامپیوتر و کشورهای هند و ژاپن هم بزرگترین صادرکنندگان آن‌ها
محسوب می‌شوند. این در حالیست که بعد از آلمان کشورهای غرب اروپا،
اسکاندیناوی و خاورمیانه گزینه‌های مناسب و دردسترس‌تری برای دانشجویانی که
قصد عزیمت از کشور جهت کار و فعالیت در کشورهای دیگر را دارند، است.

* بازار کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات

۱- مطالعه، بررسی و امکان سنجی سخت افزار، شبکه و نرم افزار مورد نیاز

۲- جمع آوری، سازمان دهی، طبقه بندی اطلاعات

۳- ایجاد و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز مانند پست فارسی و ابزار جستجوی اطلاعات فارسی

۴- طراحی و پیاده سازی شبکه های محلی

۵- مطالعه و بررسی ابزار مخابراتی مناسب برای انتقال اطلاعات

۶- مطالعه و بررسی سیستم‌های نرم افزاری مناسب برای سازماندهی و استفاده از اطلاعات مانند سیستم‌های عامل و سیستم‌های بانک اطلاعاتی

۷- مطالعه و شناسایی شیوه‌های جدید برای اطلاع رسانی

* بازار کار رشته امنیت

۱- تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری مانند:

– دیوار آتش ( fire walls )

– سیستمهای کنترل نفوذ ( Honey pots )

– سیستمهای تشخیص نفوذ ( IDS & IPS )

– سیستمهای پالایش ( Filters )

2- فراهم سازی امنیت لازم برای تراکنش‌های مالی بانک‌ها

۳- فعالیت در مراکز داده و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت برای تامین امنیت سرورها

* بازار کار رشته تجارت الکترونیک

۱- فعالیت در بانک‌ها حول محور پول الکترونیک مانند:

– بانکداری اینترنتی

– بانکداری از طریق موبایل

۲- ایجاد سایت‌های ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک

* مکان‌هایی که در ایران می توان در آن‌ها مشغول به کار شد :

۱- شرکت‌های نرم افزاری مانند همکاران سیستم و پرورش داده‌ها

۲- شرکت‌های سخت افزاری

۳- شرکت‌های ارتباطی و شبکه

۴- شرکت‌های مخابراتی

۵- شرکت‌های تجاری مانند بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و اعتباری

مشاغل مربوط به مهندسی فناوری اطلاعات :

نرم افزار مدیر توسعه ،برنامه با سیستم عامل متخصص ،کاربرد تحلیلگران
پشتیبانی ،مدیر برنامه های کاربردی ،تحلیلگر فرآیند کسب و کار ،کسب و کار
مورد نیاز تحلیلگر ،تحلیلگر سیستم های کسب و کار،افسر ارشد اطلاعات ،مدیر
تکنولوژی افسر ،مدیر پایگاه ،بانک اطلاعات تحلیلگران ،پایگاه پاسخ،تکنسین
کامپیوتر،مدیر فناوری اطلاعات ،جی ای اس مدیر،تکنسین سخت افزار ،راهنما مدیریت ،راهنما تکنسین،زیرساخت های مدیریت ،معماری فناوری اطلاعات ،

مدیریت فناوری اطلاعات ،مدیر شبکه ،مهندس شبکه ،مدیر شبکه، تکنسین شبکه
،مدیریت عملیات ،تکنسین کامپیوتر ،برنامه نویس تحلیلگر ،برنامه نویس ،مدیر
پروژه ،مدیر تدارکات ،تضمین کیفیت تحلیلگر ،مدیر تضمین کیفیت ،مدیریت امنیت
،مدیر سرور ،مهندس نرم افزار،تحلیلگر سیستم

…..


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top