فرمانداري قزوين

سیر تحول مدیریت واحد های سیاسی و اداری استان قزوین(1393-1376)

مقدمه
با بررسی سیر جوامع بشری از منظر مدیریت سیاسی واداری فارغ از
اینکه به چه نظام سیاسی تعلق دارند و حوزه تحت پوشش آنها دارای چه
ویژگیهایی است به چند مشخصه بارز آنها می توان اذعان کرد:  اول اینکه اداره
ومدیریت جامعه مستلزم برخورداری و بهره مندی از یک نظام منسجم است که کلیه
امور را تحت اراده خود داشته باشد تا از طریق آن بتواند نیازمندیها و
مطالبات شهروندانش را پاسخگو باشد دوم اینکه ساختار نظام سیاسی واداری
جوامع در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول شده و بسته به شرایط سیاسی
،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تغییرات لازم صورت پذیرفته است.
دو ویژگی
مذکور در کشور عزیزمان ایران نیز مصداق داشته کما اینکه در حوزه مدیریت
سیاسی و اداری کشور ساختار تقسیم بندی کشور به واحدهای سیاسی و اداری چندین
بار دستخوش تغییر و تحول شده است. در آخرین تغییرات اعمال شده نواحی ایران
از حیث مرزبندی های  سیاسی  و اداری به واحدهایی نظیر استان ، شهرستان ،
بخش و دهستان تقسیم شده که تا کنون نیز پایدار مانده است.فرایند تکامل
واحدهای سیاسی واداری در طول یکصدسال گذشته در ایران به تدریج صورت گرفته  و
در این رهگذر و در سال 1376 با تصویب مجلس شورای اسلامی استان قزوین به
جمع استانهای کشور پیوست. پس از ایجاد و تشکیل استان تغییرات واحدهای سیاسی
و اداری در محدوده استان آهنگ تندتری به خود گرفته است، بعنوان نمونه در
طی دهه 80تا90 تعداد شهرستانهای استان 2برابر شده و از  3 شهرستان به 6
شهرستان افزایش یافته است.
قطعاً هر واحد سیاسی و اداری نیازمند مدیرو
مسئولی است و بسته به شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مدیریت واحدها
با نظر عالی ترین مقام دولت  در استان تغییر و چرخش نخبگان صورت می گیرد که
این امر با هدف  ارائه خدمات و اجرای بهتر برنامه های دولت در منطقه  صورت
میگیرد.
بخشی از نظام مدیریت سیاسی و اجرایی کشور به ایجاد ،تشکیل و
تحول واحدهای سیاسی و اداری و مدیریت حاکم بر این واحدها مرتبط است.بررسی
ضرورت و تشخیص نیاز ایجاد یک واحد سیاسی، اداری جدید یا تغییر مدیریت
واحدها امری است که در طول دوران مدیریت سیاسی و اجرایی کشور بارها و بارها
اتفاق افتاده و یکی از عمده ترین دلایل آن هم ارائه خدمات بهینه و بهتر به
مردم منطقه می باشد.
از اینرو معاونت سیاسی و امنیتی استان  در مجموعه
حاضر که تحت عنوان “سیر تحول مدیریت واحدهای سیاسی -اداری استان قزوین” به
معرفی واحدهای سیاسی اداری (استان،شهرستان،بخش و دهستان) و تحولات مدیریتی
آنها پرداخته  و در راستای تحقق بعد فرهنگی شعار سال 93 ” اقتصاد و فرهنگ
با عزم ملی و مدیریت جهادی”  که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده . بر
آنست با معرفی عزیزانی که در طول 17 سال گذشته در سمت استاندار،فرماندار،
بخشدار قبول مسئولیت نموده و استان قزوین از خدمات مدیریتی آنها بهره برده،
هم مجموعه ای منسجم از واحدها و مدیران به عنوان سندی معتبر در اختیار
مدیران ، کارشناسان ، پژوهشگران و دانشجویان قرار دهیم  و هم گامی برداریم 
در راستای تقدیر و تشکر از زحمات عزیزانی که بخشی از دوران مسئولیت خود را
در کسوت مدیر واحدهای سیاسی و اداری استان قزوین سپری کرده اند.
استان
قزوین که از سال 1376به جرگه ی استانهای کشور پیوست نیز در این رهگذر
تغییرات متعددی را شاهد بوده که ایجاد و تشکیل سه شهرستان آبیک ، البرز و
آوج از جمله این تغییرات هستند.اما بحث تغییر مدیران واحدهای سیاسی و اداری
امری است که در طول دوران مدیریت ارشد استان و به فراخور تشخیص وصلاحدید
مدیران ارشد در راستای بهبود فرایند ارائه خدمات رسانی دولت به مردم دچار
تغییر و دگرگونی می شود .
 مجموعه حاضر در هفت فصل و با هدف معرفی و
بررسی سیر تحول واحدهای سیاسی واداری و اجزاء آن (
استان،شهرستانها،بخشها،دهستانها،شهرها و روستاها) و همچنین معرفی و بررسی
سیر تحول مدیریت واحدهای مذکور  (استانداران، فرمانداران،بخشداران ،
شهرداران،دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرو روستا) تنظیم گردیده است .
فصل
بندی کتاب حاضر بر اساس هر واحد سیاسی  واداری صورت گرفته به این ترتیب که
فصل اول به معرفی استان و استانداران ادوار گذشته اختصاص دارد.
در فصل
دوم به معرفی شهرستان قزوین، فرمانداران،بخشها و بخشداران،دهستانها،شهرها و
اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران پرداخته شده است.
درفصل
سوم به معرفی شهرستان تاکستان، فرمانداران،بخشها و
بخشداران،دهستانها،شهرها و اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و
شهرداران پرداخته شده است.
درفصل چهارم به معرفی شهرستان بویین
زهرا،فرمانداران،بخشها و بخشداران،دهستانها،شهرها و اعضای چهارمین دوره
شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران پرداخته شده است.
در فصل پنجم به معرفی
شهرستان آبیک، فرمانداران،بخشها و بخشداران،دهستانها،شهرها و اعضای
چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران پرداخته شده است.
در فصل
ششم به معرفی شهرستان البرز،فرمانداران،بخشها و بخشداران،دهستانها،شهرها و
اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران پرداخته شده است.
در
فصل هفتم به معرفی شهرستان آوج، فرمانداران،بخشها و
بخشداران،دهستانها،شهرها و اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و
شهرداران پرداخته شده است.
در بخش ضمایم نیز فهرست نام ها آورده شده که
در این قسمت نام کلیه افراد،مسوولیت آنها و صفحاتی که نام آنها در آن درج
شده جهت دسترسی آسانتر و سهل تر خوانندگان محترم تهیه و تنظیم گردیده است.


ايمني و سلامت

محيط نيز همچون عادات شخصي قادر است بر
سلامت تأثير بگذارد؛ اما مي توان تا حدي آن را تعديل كرد. حوادث از علل
عمده مرگ و آسيب ديدگي‌هاي وخيم مي‌باشند، به ويژه در افراد مسن و
خردسالان. عواملي چون شرايط آب و هوايي خاص و ويژگي‌هاي محيطي منزل يا
محل كار از جمله ديگر خطراتي هستند كه براي سلامت وجود دارند. ليكن با
شناسايي خطرات بالقوه و اجراي اقداماتي براي پيشگيري از آنها مي‌توانيد
به آساني از خطراتي كه در خانه يا محل كار يا حين مسافرت وجود دارند،
اجتناب كنيد.

ايمني
در خانه و سلامت
حوادث از مخاطرات عمده‌اي مي‌باشند كه براي
سلامت وجود دارند. تقريباً نيمي از حوادث وخيم درخانه روي مي دهند و
بيش از همه افراد مسن و خردسالان آسيب مي بينند. افراد مسن بيشتر مستعد
افتادن هستند، در حالي كه خردسالان در معرض خطر قابل توجه مسموميت با
مواد سمي خانگي مي‌باشند. آتش از ديگر مخاطرات موجود است. خطر قابل
توجه ديگري كه براي سلامتي وجود دارد از بهداشت ضعيف آشپزخانه ناشي
مي‌شود كه در نتيجه آن ممكن است مسموميت غذايي روي دهد. براي آن كه به
زمين نيفتيد، كاري كنيد كه نور خانه زياد باشد، قاليچه‌ها و پا دري‌ها
بر روي زمين حركت نكنند و كف خانه مرتب باشد. اگر در خانه بچه كوچك
داريد، براي پلكان، درب حفاظ بگذاريد تا مانع افتادن او از پلكان شويد.
داروها، مايعات شوينده، مونوكسيد كربن (گازي كه در اثر سوختن مواد
سوختي آزاد مي شود) و سرب از جمله مواد سمي مي‌باشند. بايد مواد سمي را
دور از دسترس كودكان نگاه داريد. براي پيشگيري از تجمع مونوكسيد كربن،
هر سال دودكش‌ها، دستگاه‌هاي گرمايش و وسايل گازسوز را بازرسي كنيد و
هيچگاه ماشين هايي را كه بنزين سوز مي‌باشند، در گاراژهاي بسته روشن
نگذاريد. براي پيشگيري از مسموميت با سرب، بايد فردي كه متخصص در اين
امر باشد، لوله‌هاي سربي را جايگزين كند و رنگي را هم كه بر روي
ديوارها زده شده (معمولاً در خانه هاي قديمي) و حاوي سرب است، بتراشد.
از آتش يا اجسام داغ با احتياط استفاده كنيد؛ براي مثال اگر سيگاري
مي‌باشيد، حتماً پس از اتمام سيگار كشيدن، سيگار و كبريت خود را خاموش
كنيد. براي پيشگيري از آتش سوزي‌هاي الكتريكي، زيادي از پريز، برق
نكشيد. مواد آتش زايي مثل رنگ را در انبار يا گاراژ نگاه داريد. علاوه
بر آن هميشه در آشپزخانه پتوي ضد حريق يا كپسول آتش نشاني داشته باشيد
و بر روي سقف هم دود ياب نصب كنيد تا در صورت بروز حريق آن را شناسايي
كند. براي پيشگيري از مسموميت غذايي، آشپزخانه را تميز نگاه داريد، غذا
را كاملاً بپزيد و غذاهاي فاسد شدني رادر يخچال نگاه داريد. غذا را در
ظرف درز گرفته و بي‌منفذ قرار دهيد و قبل از انقضاي تاريخ مجاز، آن را
مصرف كنيد.
safety_and_health-p1.jpg
استفاده از درب حفاظ راه پله
براي آن كه مانع از افتادن كودك شويد، هم در
پايين و هم در بالاي پلكان درب حفاظ بگذاريد. دقت كنيد ارتفاع درب حفاظ
بيشتر از آن باشد كه كودكتان بتواند از آن بالا برود. تنظيم كننده‌هاي
پهنا، امكان مي‌دهند تا درب حفاظ براي هر راه پله‌اي اندازه باشد. عمود
بودن ميله‌ها، مانع از آن مي‌شود كه كودك بتواند از درب حفاظ بالا
رود.
safety_and_health-p2.jpg
ايمني
در حياط و باغ
بيشتر خطراتي كه در باغ يا حياط وجود دارد
ناشي از استخرها يا حوضچه‌ها، گياهان يا مواد شيميايي سمي، وسايل
باغباني، منقل كباب‌پزي يا جوجه‌پزي و وسايل بازي است. حوضچه‌ها ممكن
است براي خردسالان خطرناك باشند، زيرا ايشان ممكن است حتي در آبهاي كم
عمق هم غرق شوند. هنگامي كه كودكان در اطراف حوضچه‌ها بازي مي‌كنند،
دقت كنيد و بر آنها نظارت داشته باشيد. گياهان سمي ممكن است موجب
علايمي از قبيل تحريك و خارش پوست و در صورت بلع، تحريك اعضاي داخلي و
استفراغ شوند. برخي از گياهان ممكن است مرگبار هم باشند، به كودكانتان
بياموزيد كه لمس يا خوردن گياهان ممكن است خطرناك باشند. اگر فرزندتان
گياهي را خورده باشد، فوراً با پزشك خود تماس بگيريد و كودك را همراه
با نمونه‌اي از گياه به بيمارستان ببريد. اگر براي باغباني از مواد
شميايي سمي استفاده مي كنيد، آنها را در انبار يا گنجه قفل‌دار قرار
دهيد. به جاي استفاده از مواد سمي، مي‌توانيد از روش هاي ايمن‌تري مثل
درآوردن علف‌هاي هرز با دست يا استعمال حشره كش‌هاي عاري از مواد
شيمايي بهره بجوييد. هيچ گاه وسايل خطرناك يا برنده را در محل‌هاي در
دسترس كودكان قرار ندهيد و هرگاه هم خود از اين وسايل استفاده مي‌كنيد،
لباس‌هاي ايمني لازم را بپوشيد. حشراتي چون زنبور و پشه مي‌توانند و
نيش بزنند. زهر اين حشرات ممكن است موجب واكنش‌هاي حساسيتي شود.
واكنش‌هاي حساسيتي شديد (آنافيلاكسي) ممكن است مرگبار باشد. براي
محافظت از خود، دست و پاي خود را پوشيده نگاه داريد و مواد دافع حشرات
بر روي پوست خود استعمال كنيد.
وسايل
ايمني
هنگام استفاده از دستگاه هايي همچون چپرچين
از وسايل ايمني استفاده كنيد. مثلاً دستكش‌هاي ضخيم بپوشيد، با گذاشتن
عينك ايمني، چشم خود را از ذرات پرتاب شونده به سمت خود، محافظت كنيد و
يك محافظ گوش هم به سر داشته باشيد تا مانع از شنيدن سر و صدا
شود.
safety_and_health-p3.jpg
حيوانات خانگي و ايمني
حيوانات ممكن است موجب حساسيت و انتشار بعضي
از عفونت‌ها و انگل‌ها به افراد شوند. مدفوع گربه و سگ ممكن است حاوي
موجودات ريز خطرناكي مثل تخم كرم توكساكارا باشد. اين تخم‌ها در صورت
بلع ممكن است موجب توكسوكارياز شوند. اين بيماري ممكن است منجر به كوري
شود. مدفوع گربه ممكن است حاوي انگل توكسوپلاسما هم باشد كه اين انگل
به جنين زنان باردار، صدمات وخيمي وارد مي‌كند. مرتب، حيوانات دست آموز
خود را تميز كنيد و به روشي بهداشتي مدفوع آنها را دور بريزيد. به
كودكانتان بياموزيد بعد از لمس حيوانات دست خود را بشويند. از آن جايي
كه بعضي از حيوانات دست آموز مثل سگ، ممكن است گاز بگيرند، نبايد هيچ
گاه كودك را با آنها تنها گذاشت.
ايمني
در آفتاب
مواجهه بيش از حد با نورخورشيد ممكن است
منجر به آفتاب سوختگي، گرمازدگي و درد درازمدت، مشكلات وخيمي همچون
سرطان پوست شود. بالاخص در صورتي كه موي قرمز يا بور و چشمان سبز يا
آبي داشته باشيد، بيشتر در معرض خطر هستيد. زيرا ملانين ـ (رنگدانه اي
كه نور فرابنفش را جذب مي كند) ـ كمتري در پوستتان وجود دارد. براي به
حداقل رساندن آسيب ديدگي ناشي از آفتاب، هيچكس نبايد در اواسط ظهر در
معرض نور خورشيد باشد و اگر بيرون از خانه باشيد، حتماً پوست و چشمان
خود را محافظت كنيد. كلاه لبه پهن به سر بگذاريد و پيراهن آستين بلند و
شلوار يا دامن بلند بپوشيد. از كرم هاي ضد آفتاب با عيار محافظتي ضد
محافظت در آفتاب«SPF» مناسب برروي پوست خود استعمال كنيد. هرچه عيار
محافظتي بيشتر باشد، در برابر آفتاب محافظت بيشتري ايجاد خواهد شد. كرم
ضد آفتاب را بايد ۳۰-۱۵ دقيقه قبل از بيرون رفتن استعمال كرد و هر ۲۴
ساعت آن را تجديد نمود.
محافظت
از پوست كودك
شيرخواران و كودكان چون پوست ظريفتري دارند،
بيشتر در خطر آفتاب سوختگي قرار دارند. شيرخواران را به دور از نور
آفتاب نگاه داريد و به كودكان هم حتماً لباس مناسب بپوشانيد و برايشان
كرم ضد آفتاب استعمال كنيد.
safety_and_health-p4.jpg
ايمني
در حين كار
همكارهاي اداري و هم كارهاي بدني، ممكن است
متضمن خطراتي براي سلامتي باشند. عاقلانه است كه خطرات بالقوه مرتبط با
كارتان را دريابيد و براي پيشگيري از آن،‌ اقدامات لازم را انجام دهيد.
در صورت لزوم از كارفرماي خود بخواهيد تا به شما در به حداقل رساندن
اين خطرات كمك نمايد. كار اداري به ندرت خطري براي ايمني جسمي دارد،
اما ممكن است موجب شروع برخي از مشكلات براي سلامت فرد شود. دو مورد از
شايع ترين مشكلات جسمي عبارتند از كمردرد ـ در اثر وضعيت قرارگيري
نامناسب فرد در هنگام نشستن در پشت ميز تحرير ـ و آسيب ديدگي ناشي از
كشيدگي هاي مكرر ـ نوعي كشيدگي عضلاني كه به علت حركات تكراري مثل
ماشين نويسي كردن پديد مي آيد. يكي ديگر از مشكلات شايع استرس هاي
رواني مي باشند (ص ۳۲) كه ممكن است در اثر عواملي چون شرايط طاقت فرسا
يا روابط نامناسب با همكاران پديد آمده باشند. براي پيشگيري از مشكلات
جسمي، حتماً بايد محل كارتان خوب تهويه شود و كاملاً روشن باشد. اگر
زياد ماشين نويسي مي كنيد، حتماً بايد مچ دستتان در حين كار بر جايي
تكيه داشته باشد. در صورت مواجهه با شرايط پر استرس، سعي كنيد مشكل را
برطرف كنيد يا در صورت لزوم قبل از آن كه مشكل بر سلامت شما تأثير
بگذارند درصد كمك برآييد.
محل
كار
ميزتحرير و تجهيزات خود را به گونه‌اي مرتب
كنيد كه در وضعيت صحيح قرار گرفته باشند. طوري بنشينيد كه ضامن
وضعيت‌گيري مناسب شما باشد و به شما امكان دهد تا با راحتي تمام از
صفحه كليد استفاده كنيد.
safety_and_health-p5.jpg
محل
كار
بسياري از انواع كارهاي بدني خطرناكند.
كاركردن با ماشين آلات يا اجسام سنگين ممكن است شما را در معرض خطر
آسيب ديدگي قرار دهد، مواد شيميايي بسيار سمي مي‌باشند يا آثار مضري بر
بدن ـ مثل سوختگي پوست ـ دارند. بعضي از انواع گرد و غبار مثل سيليس
(موجود در ماسه و بعضي از سنگ‌ها) و آزبست، در صورت استنشاق به شش‌ها
صدمه مي‌رسانند. سر و صداي زياد و دماي بالا از جمله ديگر خطرات محل
كارند. كارفرما بايد شما را از هرگونه خطري آگاه كند و تجهيزات
محافظت‌كننده را در اختيار شما قرار دهد. اگر براي خودتان كار مي‌كنيد،
براي محافظت خود خطرات را بيابيد و حتماً از قوانين ايمني در حين كار
تبعيت كنيد.
safety_and_health-p6.jpg
ايمني
در جاده
حوادث نقليه در جاده‌ها موجب هزارن مورد مرگ
و آسيب ديدگي در سال مي شود. تقريباً همه حوادث ناشي از اشتباهات افراد
است تا نقايص وسايل نقليه. يكي از علل عمده اشتباهات در رانندگان، مصرف
الكل است. بي‌تجربگي، مصرف دارو و خستگي از جمله ديگر علل مي باشند.
اين عوامل قادرند واكنش راننده را به تأخير اندازند و قضاوت او را مختل
كنند. رانندگان بايد به هيچ وجه خسته نباشند يا الكل مصرف نكرده باشند
و نيز بايد بدانند كه هيچ يك از داروهايي كه مصرف مي كنند موجب احساس
خواب آلودگي نمي‌شود. همه افرادي كه در ماشين مي‌نشينند بايد كمربند
ايمني ببيندند. خردسالان بايد صندلي هاي مخصوصي داشته باشند كه مناسب
اندازه و وزن آنها باشد. موتورسواران و دوچرخه سواران بايد كلاه ايمني
و لباس هايي داشته باشند كه آنها را در برابر شرايط نامناسب جوي و آسيب
ديدگي محافظت نمايد. ايشان بايد از سالم بودن چراغ‌هايشان اطمينان حاصل
نمايند و بايد لباس هاي براق يا منعكس كننده نور بپوشند تا ديگران آنها
را در جاده خوب ببينند. عابران پياده بايد از پياده رو بگذرند و هنگام
عبور از خيابان، از روي خط‌كشي‌هاي مخصوص عابران پياده رد شوند. اگر
هيچ گذري وجود نداشت بايد در همان جهتي راه برويد كه وسايل نقليه در
حركت مي‌باشند. افرادي كه كودكان خردسال دارند، بايد حتماً به فرزندان
خود درباره ايمني در جاده آموزش داده باشند.
صندلي
كودك
خردسالان بايد صندلي هاي مخصوصي داشته باشند
كه مناسب اندازه و وزن آنها باشد.
safety_and_health-s7.jpg
ايمني
در دوچرخه سواري
دوچرخه سواران بايد كلاه ايمني به سر
بگذارند تا از جمجمه محافظت شود و لباس‌هاي براق يا شبرنگ بپوشند تا به
راحتي ديده شوند. چراغ‌ها بايد شب‌ها روشن باشند. هميشه بايد به دوچرخه
خود برسيد تا خوب كار كند.
safety_and_health-p8.jpgدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top