طرزبافت شلوارنوزاد

بافت ژاکت و شلوار نوزاد دو

رای بافتن ژاکت نوزاد که معمولا باید از یقه بافته شود. 60 دانه روی میل
بیاندازید.( تعداد دانه ها بستگی به ضخامت کاموا دارد ). دو سانتی متر
برای دور یقه همه رج از زیر ببافید. بعد دانه ها را ( رج بعد ) به این
ترتیب تقسیم بندی کنید…

بافت ژاکت و شلوار نوزاد دو

بافت,ژاکت,شلوار,نوزاد,معمولا
باید از یقه بافته,زیر,تعداد,معمولا,سانتی متر برای دور,برای,برا,تعداد
دانه ها بستگی به ضخامت,ترتیب,معمولا باید از یقه بافته شود 60 دانه روی
میل,ترتیب,سانت,تعداد,زیر,سانتی متر برای دور

 5
دانه حاشیه ( همه زیر ) + 9 دانه ساده برای جلو+ ژوته + یک دانه + ژوته + 4
دانه برای آستین + ژوته+ یک دانه + ژوته + 20 دانه برای پشت. بقیه ی دانه
ها را به صورت عکــس طبق نوشته ی قبلی ببافید. رج پشت را هم ساده ( از رو )
بافته و رج روی کار ( رج زیر ) را دوباره به همان ترتیب رج اول تکرار کنید
( لازم به ذکر است که در هر رج رو قبل از هر ژوته و بعد از هر ژوته یک
دانه اضافه شود ). 15 سانتی متر ببافید. بعد قسمت پشت و جلو و آستین ها را
جدا کرده دانه های پشت و جلو را روی میل گرد یا سنجاق انداخته، ابتدا آستین
ها را ببافید تا 15 سانتی متر، 2 سانتی متر هم همه رج از زیر ببافید و کور
کنید. بعد دانه های قسمت پشت و دو طرف جلو را روی میل انداخته و ببافید تا
15 سانتی متر و 2 سانتی متر همه رج از زیر بافته و کور کنید.

شلوار نوزاد

برای شلوار نوزاد 40 الی 45 دانه روی میل سر بیاندازید ( تعداد دانه ها
بستگی به ضخامت کاموا دارد) به اندازه ی دلخواه ( تا 5 سانتی متر ) کشباف
ببافید بعد از کشباف 2 دانه از طرفین به بافتنی
اضافه کنید و به فاصله ی هر 4 سانتی متر باز هم 2 دانه به طرفین اضافه
کرده تا 17 سانتی متر ببافید بعد در هر رج از هر طرف یک دانه اضافه کنید تا
از طرفین 5 دانه اضافه شود. بعد 5 رج دیگر از طرفین دو دانه اضافه کنید و
اگر بخواهید شلوار گشادتر باشد به دلخواه تا 6 دانه ی دیگر از طرفین اضافه
کنید. وقتی قسمت دیگر شلوار را به همین ترتیب بافتید هر دو طرف را روی یک
میل انداخته و با هم ببافید تا 16 سانتی متر، بعد 3 سانتی متر کشباف ببافید
( جای کش شلوار نوزاد را به این صورت ببافید که دانه های زیر را بافته
دانه های رو را نبافید و روی میل بیاندازید در تمام رج ها این عمل را تکرار
کنید ). بعد تمام دانه ها را کور کنید درزها را به هم بدوزید، کش را داخل
کشباف بالای شلوار نموده آن را نیز بدوزید.

خطی که با رنگ قرمز نشان داده شده روش بافت دولا است. برای لبه ی کلاه
یا مچ دستکش و جوراب می تونید ازش استفاده کنید. من تا حالا امتحان نکردم
ولی فکر کنم برای بافت ساده هم بشه با یکی در میون بافتن اونو دولا کرد.
اینجوری به راحتی انگشتان دستکش و کف دست دستکش رو هم میشه بافت.آموزش بافت سیسمونی نوزاد ( ژاکت کلاه دار – سيو شرت – شلوار پيش بندي – پاپوش )

ابزار لازم :

 

کاموا سبز کمرنگ ( رنگ کاهی )            2 کلاف 100 گرمی

کاموا سبز پر رنگ                            2 کلاف 100 گرمی

کاموای قهوه ای                              1 کلاف 100 گرمی

میل بافتنی                                     شماره 4

میل قلاب بافی                                 شماره 4

دکمه                                          2 عدد

زیپ                                          23 سانتیمتر

 

 

بافت ژاکت :

 

قسمت پشت

 

با کاموای رنگ سبز روشن 54 دانه سر بگیرید

به اندازه 3 سانتیمتر بافت ساده میبافیم ( یک رج از رو – یک رج از زیر )

سپس
یک رج برعکس میبافیم ، یعنی اگر طبق نقشه  قرار است بافت از زیر باشد ، آن
رج را  از رو میبافیم تا یک خط روی بافتنی ایجاد شود .. این سه سانت بافته
شده از محل خطی که ایجاد کرده ایم در پایان بافت باید به داخل برگشته و
دوخته شود تا قسمت پایین ژاکت دولایه شود.

بافت را با همان بافت ساده ادامه دهید و تا زمانی که طول بافتتان به 30 سانتیمتر برسد بدون کم و زیاد کردن ادامه دهید. 27 سانت طول بافت + 3 سانت برای سجاف پایین لباس

سپس
برای گودی یقه پشت 22 دانه وسط بافت را کور کنید به این ترتیب که 16 دانه
ببافید – 22 دانه را کور کنید – 16 دانه ببافید 16 دانه هر دو طرف را به
اندازه 1 سانتیمتر ببافید و سپس کور کنید.

 

قسمت جلو سمت چپ : با
رنگ سبز روشن 24 دانه سر بگیرید – سه سانتیمتر ببافید – یک رج برعکس
ببافید – و تا زمانی که طول بافت به 27 سانتیمتر برسد بافت را با مدل ساده (
یک رج از زیر – یک رج از رو ) ادامه دهید. 24 سانتیمتر طول بافت + 3 سانتیمتر برای سجاف پایین لباس

سپس برای گودی یقه جلوی لباس از سمت چپ بافتنی 5 دانه کور کنید.

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه چپ کور کنید

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه چپ کور کنید

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه چپ کور کنید

وقتی طول بافت به 28 سانتمتر رسید تمام دانه ها را کور کنید.

 

قسمت جلو سمت راست : با
رنگ سبز روشن 24 دانه سر بگیرید – سه سانتیمتر ببافید – یک رج برعکس
ببافید – و تا زمانی که طول بافت به 27 سانتیمتر برسد بافت را با مدل ساده (
یک رج از زیر – یک رج از رو ) ادامه دهید. 24 سانتیمتر طول بافت + 3 سانتیمتر برای سجاف پایین لباس

سپس برای گودی یقه جلوی لباس از سمت راست بافتنی 5 دانه کور کنید.

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه راست کور کنید

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه راست کور کنید

* یک رج ببافید

* یک دانه در لبه راست کور کنید

وقتی طول بافت به 28 سانتمتر رسید تمام دانه ها را کور کنید.

 

آستین
: با رنگ سبز روشن 36 دانه سر بگیرید و چهار رج بافت رکن ( هر چهار رج از
زیر ) ببافید. سپس بافت را تا انتها با طرح ساده ادامه دهید ( یک رج از زیر
– یک رج از رو )

به این ترتیب که بعد از هر 6 رج یک دانه به طرفین بافت اضاه کنید. تا طول آستین به 18 سانتمتر برسد و سپس کور کنید.

 

نکته : ترتیب
رنگها در بافت آستین ( 4.5 سانتیمتر سبز روشن – 3 سانتیمتر قهوه ای – 2.5
سانتیمتر سبز روشن – 3 سانتیمتر قهوه ای – 5 سانتیمتر سبز روشن )

 

 

کلاه ژاکت : با
رنگ سبز روشن 68 دانه سر بگیرید و 11 سانتیمتر بافت ساده ( یک رج از زیر –
یک رج از رو ) ببافید و سپس در ابتدای هر رج از دو طرف بافت 7 دانه کور
کنید و این کور کردن را در هر طرف 3 بار انجام دهید.

یعنی

* 7 دانه کور کنید – 61 دانه ببافید

* 7 دانه کور کنید – 54 دانه ببافید

* 7 دانه کور کنید – 47 دانه ببافید

* 7 دانه کور کنید – 40 دانه ببافید

* 7 دانه کور کنید – 33 دانه ببافید

* 7 دانه کور کنید – 26 دانه ببافید

* 3 رج ببافید

* در ابتدا و انتهای رج یک دانه کور کنید

* 3 رج ببافید

* در ابتدا و انتهای رج یک دانه کور کنید

تا زمانیکه 10 دانه روی میل باقی ماند این کار را هر سه رج یکبار تکرار کنید و سپس 10 دانه را کور کنید.

 

آماده کردن : دو
طرف پهلوی پشت و جلوی لباس را بدوزید. پشت کلاه را بدوزید و به قسمت یقه
لباس وصل کنید و سپس سجاف پایین لباس را به داخل تا زده و پس دوزی کنید.

سجاف جلوی لباس : با
کاموای رنگ قهوه ای در قسمت جلوی لباس 46 دانه بگیرید و در قسمت دور کلاه
66 دانه و باز در سمت دیگر جلو نیز 46 دانه سر بگیرید که کلا روی میل 158
دانه خواهیم داشت . این 158 دانه را 6 رج کشباف تکی ( یک دانه از زیر – یک
دانه از رو ) ببافید و کور کنید. سپس زیپ را به قسمت جلوی لباس بدوزید.

 

دیگر اندازه ها به سانتیمتر در تصویر زیر کاملاً مشخص است … اندازه ها به ترتیب مربوط به 3 ماهه ، ( 6 ماهه ) ، 12 ماهه ، 18 ماهه است.

 

آموزش بافت سیسمونی نوزاد, بافت ژاکت کلاه دار ,بافت سيو شرت, بافت شلوار پيش بندي ,بافت پاپوش, بافت سیسمونی نوزاد ,بافت سویشرت پسرانهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top