طراحی مدرسه در معماری

پروژه طراحی معماری ۲ – طراحی مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدائی و راهنمائی در منطقه ۵ تهران – جنت آباد

شیت بندی طرح مدرسه 12 کلاسه,نفشه مدرسه 12 کلاسه,طرح مدرسه 12 کلاسه ابتدائی,دانلود نقشه مدرسه 12 کلاسه,مدرسه 12 کلاسه,طراحی مدرسه 12 کلاسه ابتدائی و راهنمائی,نقشه مدرسه ابتدائی,نقشه مدرسه راهنمائی 12 کلاسه,پروژه طراحی معماری دو,پروژه مدرسه 12 کلاسه,طرح مدرسه,طراحی مدرسه ایتدائی,کرکسیون مدرسه,روند طراحی مدرسه 12 کلاسه مساحت زمین: ۷۳۸۰ متر مربع
موقعیت سایت: منطقه ۵ تهران – جنت آباد – بلوار جنت آباد شمالی – خیابان جنت آباد شمالی
طراح : علی شفیع زاده

برای دانلود طرح مدرسه ابتدائی و راهنمائی ، به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

 

فضاهای مورد نیاز:
فضاهای مورد نیاز به دودسته تقسیم می شوند:
–    فضاهای بسته یا سرپوشیده
–    فضاهای باز
فضاها ی بسته به پنج گروه تقسیم می شود
گروه ۱: فضاهای بسته
عبارتند از:
–    کلاسهای آموزش دروس نظری و تجربی
–    اتاق سمعی و بصری
گروه ۲: فضاهای پرورشی
عبارتند از:
–    کتابخانه
–    نمازخانه
–    سالن چند منظوره
–    اتاق فعالیتهای پرورشی
–    اتاق بهداشت و کمکهای اولیه
گروه ۳: فضاهای اداری
عبارتند از:
–    دفتر مدیر
–    دفتر معاون یا معاونان
–    اتاق کارکنان امور دفتری و تکثیر
–    اتاق استراحت معلمان
–    دفتر کار معلمان و ملاقات با اولیای دانش آموزان
–    انبار بخش اداری
گروه ۴: فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
عبارتند از:
–    توالت و دستشویی کارکنان
–    توالت و دستشویی دانش آموزان
–    آبخوری دانش آموزان
–    انبار وسایل نظافت و شستشو
–    انبار وسایل، تجهیزات و لوازم مستعمل
–    بوفه
–    آبدارخانه
–    موتورخانه
توجه: ۱- در مدارس روستایی باید فضایی با عنوان خانه معلم، به منظور اسکان
یک نفر آموزگار مرد ترجیحا مجرد با مساحت ۲۵-۲۰ متر مربع( خالص) در نظر
گرفته شود.
۲- در مدارس شهری برای مراقبت مدرسه، فضایی حدود ۴۰ متر مربع (خالص) برای اقامت خانواده سرایدار در نظر گرفته می شود.
گروه ۵: فضاهای گردش
عبارتند از:
–    ورودی
–    راهرو طبقات
–    راه پله های ارتباطی
–    سطوح زیر ساخت (دیوارها و ستونها)

فضاهای باز
این دسته شامل فضاهای زیر می باشد:
–    فضای بازی و ورزش
–    فضای صف جمع
–    فضای سبز
–    فضای توقف وسایل نقلیه
–    فضای تلف شده و غیر مفید که به علت ابعاد و زوایای نامناسب در بعضی زمین ها و… بوجود می آید.
–    راه های ارتباطی بنی سطوح محوطه
توجه: نظر به اینکه ساختمان سرایداری و سرویس های بهداشتی دانش آموزان در
محوطه احداث می شود لازم است سطوح اشغال شده این فضاها به جمع فضاهای باز
محوطه اضافه گردد.

ظرفیت و سرانه فضاها
–    کلاس دروس نظری
ظرفیت:درمدارس روستایی ۲۰ الی ۲۴ ومدارس شهری۳۰ الی۳۶ نفر
سرانه: در مدارس روستایی ۳۳/۱ و مدارس شهری ۲۵/۱ متر مربع
–    کلاس دروس تجربی
ظرفیت: در مدارس روستایی ۲۴ و مدارس شهری ۳۶ نفر
سرانه: در مدارس روستایی ۵۸/۱ و مدارس شهری ۵۰/۱ متر مربع

–    اتاق سمعی و بصری
ظرفیت: در مدارس ۵ کلاسه روستایی ۱۲ نفر ، مدارس ۵ و ۱۰ کلاسه شهری ۱۸ نفر و در مدارس ۱۵ کلاسه و بالاتر ۳۶ نفر
سرانه: در مدارس روستایی و شهری ۴/۲ متر مربع
–    سالن چند منظوره
ظرفیت: نصف تعداد دانش آموزان مدرسه
سرانه: در مدارس روستایی و شهری ۱ متر مربع.
–    کتابخانه
ظرفیت: ۵ درصد تعداد کل دانش آموزان مشروط بر آنکه این رقم از نصف تعداد دانش آموزان یک کلاس کمتر نباشد.
سرانه: در مدارس روستایی و شهری ۴/۲ متر مربع
–    فضاهای اداری
ظرفیت: بر اساس درجه بندی مدارس
سرانه: برای هر یک از کارکنان ۶ تا ۸ و برای مراجعین ۷/۰ تا ۲ و برای آموزگاران ۲ متر مربع می باشد.

تعداد فضاهای مورد نیاز
تعداد فضاهای مورد نیاز با در نظر گرفتن ساعات استفاده از فضا و تعداد افراد  استفاده کننده و استفاده بهینه از فضاها تعیین می شود.
مساحت فضاهای مورد نیاز
مساحت تمامی فضاها با در نظر گرفتن ظرفیت، سرانه، تعداد آنها تعیین می شود.

ریزفضاهای طراحی مدرسه ۱۲ کلاسه در مقطع دبستان و راهنمائی:

ردبف

تعداد

زیربنا

جمع

ورودی

۱

۱

 

لابی

۱

۱

 

معاونت

۱

۲۵

۲۵

مدیریت(منشی)

۱

۳۵

۳۵

سرویس

۸

۳

۲۴

آمفی تئاتر(سالن نمایش-سن-ورودی وخروجی-محل انتظار-انبار)

۱

۲۴۰

۲۴۰

استراحت معلمان

۲

۲۰

۴۰

کلاس نظری

۱۰

۳۰-۴۰

۳۰۰-۴۰۰

کلاس عملی

۲

۵۰

۱۰۰

بوفه

۱

۳۰

۳۰

سالن سرپوشیده (دلبخواه)

۱

 

 

کارگاه

۱

۵۰-۶۰

۵۰-۶۰

آزمایشکاه(رختکن-انباروسایل_قفسه-روشویی)

۱

۵۰-۶۰

۵۰-۶۰

اتاق جلسات(مدیریت+اولیا)

۱

۶۰

۶۰

مشاوره+پرورشی

۱

۲۰

۲۰

بهداشت و کمک اولیه(همکف)

۱

۲۵

۲۵

کتابخانه(مخزن-مرجع-مسئول کتابخانه-ساان اصلی)

۱

۱۲۰

۱۲۰

انبار(تجهبزات مستهلک-نو)

۲

۲۰

۴۰

اموردفتری و تکثیر

۱

۲۰

۲۰

نمازخانه

۱

۵۰

۵۰

سالن بازیا نیمه بازیا بسته(بازی و داخل مدرسه)

۱

 

 

اتاق مربی ورزش و رختکن

۱

۲۵

۲۵

آبخوری(داخلی-بیرونی)

۲

 

 

نگهبانی و سرایداری(درب اصلی سایت )

۱

۱۰۰

۱۰۰

تاسیسات

۱

۱۰۰

۱۰۰

جمع

 

 

۱۵۱۴

سیرکولاسیون(۲۵ درصد)

 

 

۳۸۰

 

 

 

۱۸۹۴

لیست کامل ریزفضاها:

ریز فضاهای طراحی مدرسه - برنامه فیزیکی طراحی مدرسهجدول ریزفضاها برای مدرسه - ریزفضاهای مدرسه ابتدائی - برنامه فیزیکی مدرسهریزفضاهای کامل مدارس ابتدائی - جداول برنامه فیزیکی برای طرح مدرسه

برنامه فیزیکی کامل مدارس ابتدایی - استانداردها و ضوابط مدرسه ابتدائیضوابط طراحی مدارس ابتدائی - ریز فضاهای کامل برای طراحی مدارس ابتدائی و راهنمائی

 

 

بخشی از مطالب:

چکیده
بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه
سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات
آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در
سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از
مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای
اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد.

۱-تعیین نیازمندیهای ساختمانی موسسات آموزشی
محاسبه جمعیت مجتمع زیستی
برای تعیین تعداد دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی، در یک مجتمع زیستی ،
ابتدا بایستی جمعیت را بر اساس «بعد خانوار» و تعداد واحدهای مسکونی تعیین
نمود. فرمول شماره ۱
P=Nu.Fs
جمعیت کل مجتمع مسکونی p
تعداد واحدهای مسکونی Nu
بعد خانوار Fs

۲-تعیین تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی
تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس سه عامل هرم سنی
جمعیت، هدفهای دولت (وزارت آموزش و پرورش برای جمعیت تحت تعلیم) و افت
تحصیلی (مردودین) و بوسیله فرمول شماره ۲ محاسبه می گردد.
فرمول شماره ۲Np= k.p (r+1)
تعداد دانش آموز kp
جمعت کل مجتمع مسکونی p
ضرایب مربوط به درصد جمعیت تحت تعلیم نسبت به کل جمعیت k
درصد افت تحصیلی r

۳-تعیین تعداد کلاسها و مدارس
تعداد کلاسهای مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی ، بر اساس حداکثر
تعداد دانش آ»وز در هر کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) تعیین می گردد. (فرمول شماره
۳)
فرمول شماره ۳
تعداد مدارس مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس حداقل تعداد کلاس (ظرفیت مجاز مدرسه) و شعاع دسترسی معین می گردد.
حداقل ، حداکثر و میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس برای تاسیس مدارس ابتدایی به شرح جدول زیر تعیین شده است.
شرح
مناطق روستایی محروم مناطق روستایی عادی مناطق شهری
تراکم
پایه تحصیلی تک پایه ۲و۳ پایه ۴و۵پایه تک پایه ۲و۳ پایه ۴و۵ پایه کلیه کلاسهای شهری
حداقل (نفر) ۱۵ – – ۱۸ – – ۳۰ نفر
حداکثر (نفر) ۳۰ ۲۴ ۲۴ ۳۶ ۳۰ ۲۴ ۳۶ نفر
میانگین (نفر) برای هر استان عدد جداگانه ای تعیین شده است.
معیارهای ظرفیت
مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی
میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخص های نیروی انسانی، مصوب
هیأت دولت و ظرفیت های تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش که در ابعاد
کلاس موثر می باشد، طبق جدول زیر تعیین می شود.
ظرفیت واحد آموزشی با توجه به نسبت جمعیت، در مناطق شهری مضاربی از یک دوره
کامل یعنی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حداکثر ۲۵ کلاس و در مناطق روستایی از یک کلاس
تا ۵ کلاس در نظر گرفته می شود.
با توجه به معیارهای مذکور ظرفیت مجاز کلاس و واحد آموزشی و تعداد طبقات ساختمان آموزشی طبق جدول زیر تعیین می شود.
جدول
ضوابط واحد دبستان
شهر روستا
تعداد دانش آموز در کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) نفر ۳۶ ۲۴
تعداد کلاس در مدرسه
(ظرفیت مجاز مدرسه) حداقل باب ۵ ۱
حداکثر باب ۲۵ ۵
تعداد طبقات ساختمان طبقه ۲-۱ ۱
توجه: ظرفیت مجاز کلاس در مناطق شهری ۳۰ الی ۳۶ و در مناطق روستایی ۲۰ الی
۲۴ نفر دانش آموز می باشد ولی به منظور محاسبه سطح کلاس، حداکثر ظرفیت در
جدول فوق منظور شده است.
مکان یابی مدارس
مکانیابی واحدهای آموزشی
استقرار کاربری آموزشی به عنوان یکی از کاربریهای عمده ، طبق معیارهای خاصی صورت می گیرد که جهت یادآوری به چند مورد اشاره می شود:
۱-کاربریهای سازگار
– همجواری این قبیل کاربریها نه تنها سازگار با کاربری آمنوزشی است بلکه
ضروری نیز می باشد از جمله کاربریهای مسکونی، فرهنگی، فضای سبز و…
– امکان دسترسی به تأسیسات مانند آب ، برق ، تلفن و گاز داشته باشد.
۲-کاربرهای ناسازگار
از همجواری با انواع کاربریهای آلوده کننده به شرح زیر خودداری شود:
– آلاینده های هوا شامل صنایع، ترمینالهای مسافری و…
– آلاینده های صوتی، مثل : بزرگراه ها، فرودگاه ها، مسیر راه آهن، مراکز تجاری پررفت و آمد و….
– سایر آلاینده های محیطی، مثل: فاضلابهای شهری، کشتارگاه ها، دامداریها،
مراکز درمانی و بیمارستانی ، گورستانها ومحل انباشت زباله و کود و….
– فضاهای کم آفتاب که بوسیله ی ساختمانهای صد طبقه و بلند اشغال شده محل مناسبی برای احداث مدرسه نخواهد بود
– یادآوری : در صورتیکه احداث مدارس در نزدیک محیط های ذکر شده اجتناب
ناپذیر باشد . باید حداقل ۵۰۰ متر با مراکز فوق فاصله داشته باشد.
۳-شرایط محیطی
۱-اوضاع طبیعی زمین
– از احداث مدارس ابتدایی در زمینهایی با شیب بیش از ۶ درصد و مدارس
راهنمایی با شیب بیش از ۸ درصد احتراز گردد. این ارقام در مناطق کوهستانی
به ترتیب ۸ و ۱۵ درصد می باشد.
– از احداث ساختمانهای آموزشی روی خاکریزها، شیبهای سست، زمینهای با مقاومت
کمتر از نیم کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و نقاط پست و سیل گیر ، مسیر قتوات
دایر و متروک خودداری شود.
– حریم خطوط انتقال نیرو رعایت شود.
۲-جهت یابی
– جهت و موقعیت ساختمان آموزشی باید طوری انتخاب شود که تابش آفتاب و تهویه
برای فضاها از جمله کلاسها در تمام فصول به نحو احسن انجام شود.
– از احداث ساختمان آموزشی در مسیر بادهای شدید و مزاحم خودداری شود.
۳-شعاع دسترسی
حداکثر شعاع دسترسی دانش آموزان به واحد آموزشی طبق جدول زیر مراعات شود:
شرح دوره تحصیلی
ابتدایی راهنمایی
شهری روستایی شهری روستایی
حداکثر فاصله واحد آموزشی تا محل سکونت دانش آموز (متر) ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰
مدت زمان لازم برای طی مسافت بر حسب دقیقه ۱- بطور پیاده ۱۵-۱۰ ۲۵-۲۰ ۲۰-۱۵ ۳۰
۲- سواره ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰

دسترسی
– ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیابانها و یا جاده های اصلی ، چهارراه ، میدانها و شبکه های پرترافیک وجود نداشته باشد.
– به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح، لازم است دسترسی کلیه وسائل نقلیه امدادرسانی به واحد آموزشی امکان پذیر باشد.
– آموزشگاه باید در محلی احداث شود که دانش آموزان را از امکانات رفاهی رفت و آمد سرویس اتوبوس رانی برخوردار کند.

– سایر نکات
۱- اشکال زمین به صورت فرمهای مربع یا مربع مستطیل به فرمهای نامنظم هندسی ارجحیت دارند.
۲- در نظر گرفتن موقعیت مطلوب مکان آموزشی از نقطه نظر دید و مناظر و جلوه های بصری مناسب از داخل به خارج و بالعکس ضروری است.
۳- انتخاب زمین مناسب و طراحی ساختمان در آن بگونه ای انجام پدیر که تناسب و
هماهنگی لازم را با قطعات تفکیکی اطراف و ساختمانهای مجاور داشته باشد.
۴- حتی الامکان شکل زمین بگونه ای انتخاب شود که دارای زوایای بسته و تند نباشد.
۵- تناسب اضلاع زمین نیز عامل مهمی بوده و جانمایی فضاهای باز و کلاسهای
میبایست بگونه ای باشد که ابعاد زمین در این رابطه محدودیتی را ایجاب نکند.

نوع ساختمان مدرسه
ساختمان یک طبقه برای مدارس ابتدایی مناسب تر است و اگر به عللی ساختمان دو
یا چند طبقه باشد، کلاس درس شاگردان کم سال تر را باید در طبقات اولیه
قرار داد. از زیر زمین فقط باید ماشین آلات و انبار وسایل استفاده شود.
در اماکنی که وجود سر و صدا و گرما اجتناب ناپذیر است نقشه و مصالح
ساختمانی باید از نوعی انتخاب شود که استفاده از ساختمان را به حد مطلوب
برساند.

آئین کار کف های ساختمان مدارس
فضای مدرسه از دو بخش مختلف تشکیل می شود:
الف) کف خارجی (اجتماع در زنگهای تفریح ، مراسم صبحگاهی و…)
ب) کف داخلی ( سرویسها ، امور اداری ، ….)

ضوابط فنی ایمنی
-کف خارجی نباید با مصالح خیلی صاف پوشش شود.
– برای پوشش نهائی کف خارجی باید از مصالحی استفاده گردد که مانع لیز خوردن شوند.
– کف خارجی باید دارای شیب بندی مناسب باشد بنحوی که مانع جمع شدن آب شده و آب براحتی رد شود.
– به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار کف خارجی باید از مصالحی مانند
آسفالت درجه یک، بتون از نوعی که صاف نباشد و یا موزائیک درجه یک فرنگی
پوشانده شود.
– چنانچه پوشش نهائی کف خارجی از نوع موزائیک باشد باید در موقع اجرا درز انبساط بفواصل ۱ الی ۲۰/۱ متر اجرا شود.
-نوع پوشش نهائی کف خارجی زمین ورزشی علاوه بر دارا بودن ویژگیهائی که ذکر
شد باید دارای خاصیت ارتجاعی باشد و برای تامین این منظور از مصالحی چون
آسفالت یا چمن از نوع طبیعی یا مصنوعی انتخاب شود.
کف پشت بام اگر بر حسب شرایط اقلیمی و خاص بعنوان محل تجمع استفاده شود
علاوه بر دارا بودن ویژگیهائی که ذکر شد، چنانچه از نوع موزائیک پوشش شود
الف: در صورتیکه ابعاد آن سانتی متر دارای درز انبساط بفواصل ۱ متر وب: در
حالیکه از موزائیک استفاده شود و فواصل درز انبساط ۲۰/۱ و همچنین این پشت
بام می باید دارای جان پناهی با ارتفاع حداقل ۲ متر باشد.
کف داخلی
-کف کلاسها، راهروها، امور اداری و سالن های چند منظوره باید قابل شستشو ، سطح و بدون درز و با دوام باشد.
-برای پوشش نهائی کف های بند فوق می توان از موزائیک درجه یک فرنگی و سرامیک درجه ۱ نقش دار و سایر مواد مشابه استفاده کرد.
– پوشش نهائی کف سرویسها و فضای آبخوری و آبدارخانه از جنس قابل شستشو، دارای شیب کافی و مناسب بطرف کف شوی و یا مجرای فاضلاب باشد.
برای پوشش نهائی کف کارگاه ها و آزمایشگاه های معمولی باید از مواد قابل
شستشو و با دوام بدون کف شور یا پوشش از نوع موزائیک درجه یک فرنگی و یا
سنگ و یا بتون در جا باشد.
برای پوشش نهائی کف موتورخانه باید از مصالح قابل شستشو بوده و غیر قابل
اشتعال و نظیر موادی چون بتون و موزائیک درجه یک فرنگی استفاده شود و این
فضا باید دارای کف شو باشد.
کف سالن های ورزشی باید دارای قابلیت ارتجاعی بوده و برای پوشش نهائی از مواد مناسب و قابل شستشو استفاده شده و بدون کف شوی باشد.
برای پوشش نهائی کف های ورزشی باید موادی انتخاب شود که ضمن جلوگیری از لیز
خوردن دارای استحکام کافی برای جلوگیری از زمین خوردن باشند.
کف آشپزخانه و ناهارخوری باید دارای کف شوی بوده و از مصالح با دوام و قابل شستشو پوشانده شود.
پوشش نهائی کف آشپزخانه و ناهارخوری باید غیر لغزنده و از مصالح غیر قابل
اشتعال مانند بتون و موزائیک درجه یک فرنگی و یا سنگ و یا مواد مشابه باشد.
کف ناهارخوری باید قابل شستشو و بدون کف شو باشد.
فضاهای مورد یناز
فضاهای مورد نیاز به دودسته تقسیم می شوند:
– فضاهای بسته یا سرپوشیده
– فضاهای باز
فضاها ی بسته به پنج گروه تقسیم می شود
گروه ۱: فضاهای بسته
عبارتند از:
– کلاسهای آموزش دروس نظری و تجربی
– اتاق سمعی و بصری
گروه ۲: فضاهای پرورشی
عبارتند از:
– کتابخانه
– نمازخانه
– سالن چند منظوره
– اتاق فعالیتهای پرورشی
– اتاق بهداشت و کمکهای اولیه
گروه ۳: فضاهای اداری
عبارتند از:
– دفتر مدیر
– دفتر معاون یا معاونان
– اتاق کارکنان امور دفتری و تکثیر
– اتاق استراحت معلمان
– دفتر کار معلمان و ملاقات با اولیای دانش آموزان
– انبار بخش اداری
گروه ۴: فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
عبارتند از:
– توالت و دستشویی کارکنان
– توالت و دستشویی دانش آموزان
– آبخوری دانش آموزان
– انبار وسایل نظافت و شستشو
– انبار وسایل، تجهیزات و لوازم مستعمل
– بوفه
– آبدارخانه
– موتورخانه
توجه: ۱- در مدارس روستایی باید فضایی با عنوان خانه معلم، به منظور اسکان
یک نفر آموزگار مرد ترجیحا مجرد با مساحت ۲۵-۲۰ متر مربع( خالص) در نظر
گرفته شود.
۲- در مدارس شهری برای مراقبت مدرسه، فضایی حدود ۴۰ متر مربع (خالص) برای اقامت خانواده سرایدار در نظر گرفته می شود.

 

منابع مطالعات مدرسه:

نشریه ۲۳۰۲ سازمان برنامه و بودجه

موسسه استاندارد و تحقیقات صنفی ایران

کتابخانه سازمان تجهیزات و نوسازی مدارس

کتابخانه وزارت تحقیقات مسکن

کتاب طراحی و ساخت نظام یافته مدارس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران نویسنده هوشنگ علی عسگری

سایت: Nosazimadares.ir

 

 

عکس نقشه ، کرکسیون ها ، تحلیل سایت و…:

کرکسیون اول طرح مدرسه - نقشه مدرسهزیرزمین طرح مدرسه - پلان زیر زمین مدرسه ابتدائی و راهنمائیزیرزمین طرح مدرسه - پلان زیر زمین مدرسه ابتدائی و راهنمائی

کرکسیون دوم طرح مدرسه ابتدائی و راهنمائی - پلان های طراحی مدرسهکرکسیون سوم طرح مدرسه - طراحی مدرسه طبق ریزفضاها و استانداردهاطراحی اولیه سایت مدرسه - طرح اتوکدی مدرسه ابتدائی

کرکسیون نماهای مدرسه - نمای مدرسه ابتدائی و راهنمائیکرکسیون نماهای مدرسه - نمای مدرسه ابتدائی و راهنمائیکرکسیون نماهای مدرسه - نمای مدرسه ابتدائی و راهنمائی

حجم اسفنجی از ساختمان مدرسه - طراحی مدارس ابتدائیپرسپکتیو حجمی از ساختمان مدرسه با اسفنج - طرح مدرسهپرسپکتیو حجمی از مدرسه با اسفنج - طرح مدرسه

حجم مدرسه - پرسپکتیو حجمی از مدرسهچاپ هولوگرام طرح مدرسه بر روی سی دی برای ارائه اطلاعات طرحتحلیل منطقه 5 تهران - جنت آباد شمالی

تحلیل و بررسی منطقه 5 تهران - بلوار جنت آباد شمالیتحلیل و بررسی منطقه 5 تهران - بلوار جنت آباد شمالیتحلیل و بررسی منطقه 5 تهران - بلوار جنت آباد شمالی

دسترسی ها به سایت مجموعه مدرسه - منطقه پنج تهران - بلوار جنت آباد شمالیدسترسی ها به سایت مجموعه مدرسه - منطقه پنج تهران - بلوار جنت آباد شمالیتحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهران

تحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهرانتحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهرانتحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهران

تحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهرانتحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهرانتحلیل و بررسی سایت مجموعه مدرسه در منطقه 5 تهران

اطلاعات داخل فایل دانلودیطرح اتوکدی مدرسهپرسپکتیو مدرسه با اتوکد

Render1Render2Render3

Render4Render5Render6

Render7{3D}

رندر از مدرسه - رندر مدرسه - حجم مدرسه - سه بعدی مدرسه - ایزومتریک مدرسهرندر از مدرسه - رندر مدرسه - حجم مدرسه - سه بعدی مدرسه - ایزومتریک مدرسه

رندر های جدید:

{02001003

00408010

1112

 

 

 

 

فرمت فایل ها : DWG – PPT – JPG – WORD
حجم فایل ها: ۴۳ مگابایت

ماکت و ۳D و رندرها به دلیل کمبود وقت انجام نشده بود.

فایل پی اس دی شیت بندی و پاورپوینت تحلیل سایت ارائه نمی شود. در صورت نیاز سفارش دهید.

سه مورد نمونه موردی خارجی تحلیل شده داخل فایل دانلودی موجود است:

  1.  مدرسه واسطه سومرست در آمریکا ۱۲ اسلاید
  2. مدارس راهنمایی مدن آلپاین در آمریکا ۱۹ اسلاید
  3. دبیرستان  تاجیمی در ژاپن ۱۱ اسلاید

 

 

 

***********************************************************************

روند طراحی( Design Process)

فرایند طراحی یک معمار شامل تعداد زیادی تصمیم ها و مراحل تکامل آن هاست
که در نهایت مفهومی خیالی متولد شده از یک سری واقعیت هاست که در آینده
قرار است توسط معمار تحقق پیدا کند. این مفهوم خیالی بر گرفته از یک سری
مسائل خاص مانند الزامات فرم، عملکرد، فن آوری، زیست شناسی، بوم شناسی و
مقررات دولتی به واسطه ی ترسیمات، گام به گام به طرح نزدیک می شود. سه دسته
اصولی که در طراحی اهمیت زیادی دارند عبارتند از:
۱) مثلا می توان فرم یک ساختمان یا توزیع فضا را  در ابتدا به وسیله ی
ملاحظات عقلی مثلا قواعد سازه، استانداردهای سرویس و یا نیاز های استفاده
کننده تعیین کرد. این نوع اصول را اصول عقلی می نامند. این اصول از سال
۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ نفوذ زیادی در معماری داشته است.
۲) در این دسته اصول با فرم هایی که تکمیل شده اند سر و کار دارند. این
اصول از آثار نماد سمبلیک عناصر معماری بر روی مشاهده گر  است که در کارهای
معماران دهه های اخیر اهمیت خاصی داشته است. همچنین این اصول نتایج روان
شناسی خاصی دارد.
۳) اصول دیگر نیز برای ایجاد واکنش های خاص روانی در افراد وجود دارد. این
اصول که اصول روان شناسی نامیده می شود می تواند استفاده کننده را در روند
طراحی دخالت دهد.

روند طراحی در معماری - دیزاین پروسس

یکدست کردن طرح
اگر چه ارزیابی گزینه ها به ما در انتخاب بهترین روند طراحی کمک می کند،
ولی بسیاری از پدیده های مناسب، زمانی شکل می گیرد که طراح سعی در جای دادن
ایده ها در کنار هم (در طرح خود) داشته باشد. هنگامی که بر روی تمامی
اجزای طرح کار می شود٬ بسیاری از ترکیب ها دوباره طراحی می شود. حتی در
مرحله ی تکمیلی و پایانی طرح، نیز ممکن است اصلاحاتی بر روی آن انجام گیرد.
طراح به تأکید در تمام قسمت های طرح خود کنکاش می کند و در نهایت٬ اسکیس
ها در ابعاد، شکل و دیدگاه طراحی در موقعیت ویژه تری قرار می گیرند.

جزئیات
در بعضی از مراحل طراحی، معمار باید از واقع گرایانه بودن کانسپت های طرح
مطمئن شود که آیا اجزای طراحی شده امکان ساخت دارد؟ آیا این اجزا بر یکدیگر
منطبق می شوند؟ اسکیس جزئیات، به نوعی طرح را زیر میکروسکپ قرار می دهد.
تغییرات روند طراحی و ساختمان سازی، کاملا واضح و آشکار است. در هر مرحله،
کارگزاران بیشتری دخالت دارند. سه وضعیت مهم در معماری، این شبکه ی پیچیده ی
کارگزاران و فعالیت ها را تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:
۱) تغییر در کانسپت کار فرما
۲) گسترش«گروه طراحی»
۳) افزایش تعداد و پیچیدگی عواملی که روند طراحی و ساخت و ساز را تشکیل می دهند.

نمونه ی یک روند طراحی
علاوه بر طراح و آنچه طراحی می شود، هدف دیگری نیز وجود دارد که عبارتست
از: تبدیل برنامه


دانلود پروژه تحلیل فضای شهری – منظر شهری ۳۲ اسلاید – مقاله کامل منظر شهری

مقدمه:
طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه‌شناسی، اقتصاد،
جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده ‌است و
جامعه ‌شناسان از …..، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه،
نیازها و احتیاجات و… می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته
‌است.
جغرافی‌دانان، شهر را منظره‌ای مصنوعی از خیابان‌ها، ساختمان‌ها، دستگاه‌ها
و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکان‌پذیر می‌‌سازد.

پروژه تحلیل فضای شهری - منظر شهری,پروژه کامل تحلیل فضای شهری,پروژه پاورپوینت منظر شهری,پروژه پاورپوینت تحلیل فضای شهری,دانلود پروژه منظر شهری برای درس تحلیل فضای شهری,پروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهری
مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌‌کنند و از نظر اقتصاددانان،
شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد.
جمعیت‌شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه
می‌دانند. اندیشمندان طراحی شهری، شهر را مجموعه پیچیده سازمان‌یافته‌ای
می‌دانند که متشکل از ۳مولفه اصلی کالــبد، تصورات و فعالیت است و پیوسته
در حال تغییر و تحول. ولی در این بین، کدام شهر زیبا و خاطره‌انگیز است؟
در این‌باره باید گفت، شهری زیباست که براساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی
به صورت منطقی و متناسب شکل گرفته باشد، شهری که به کیفیت زندگی و روح و
روان انسان احترام بگذارد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
اگر بخواهیم فضاهای شهری را بدون تحمیل معیارهای زیباشناختی روشن کنیم ناگریز فضاهای بین ساختمانهارا
در شهرها وسایر مکانها فضای شهری قلمدادکنیم.
این فضا از نظر هندسی با نماهای گوناگون محصور میشود.فقط وضوح ویژگی های هندسی وکیفیت های زیبایی-
شناختی آن است که به ما اجازه میدهد آگاهانه فضای باز بیرونی را فضای شهری تلقی کنیم.

در شهرهای امروز، توجه به فضاسازی محیطی و مبلمان شهری به‌عنوان عناصری
خاطره‌انگیز، تحول‌آفرین و درآمدزا که می‌تواند چهره شهر را نیز به‌عنوان
یک نماد داخلی و بین‌المللی به همگان معرفی کند، شناخته می‌شود.
نحوه چیدمان فضای سبز، آرایش ساختمان‌ها با نمای سنتی یا یکسان، وجود
درختان مناسب در یک خیابان، نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، باجه‌های
تلفن، کیوسک‌های فروش روزنامه، ایستگاه‌های اتوبوس و مهم‌تر از آن حفظ
نمادهای قدیمی و سنتی یک شهر نقش مؤثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا
می‌کند.

”فلسفه فکری زیبایی و شهر“ از قرن ۱۹ م آغاز شده و امروز به مفهوم
یادمان سازی و زیبانمودن فضای شهر بکار میرود. “جنبش زیبایی شناسی شهری”،
رویکرد پیشرفته ایست که نه تنها بخاطر زیبانمودن بلکه بمعنای ابزار کنترل
اجتماعی از طریق راضی نگهداشتن مردم و پاسخگویی به نیاز آنها مورد مطالعه
قرار میگیرد. عملیات زیباسازی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای شهر و
ارتقای کیفیت زندگی شهری میپردازد تا به شکل گیری شهر سالم، فرهنگی و انسان
مدار برسد. شهری زیباست که براساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی بصورت
منطقی و متناسب شکل گرفته باشد، شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان
احترام بگذارد… اهداف عملیاتی زیباسازی براساس تفکر شهر انسان مدار و
فلسفه زیبایی: بهبود عملکرد، و کیفیت بصری/ایجاد جلوه های ویژه/ گسترش فضای
پیاده/ آثار هنر شهری.

سه بخش اصلی فعالیتهای زیباسازی:
طراحی شهری ”طراحی محیط و نمای شهر“(سیما و منظر شهر/ مبلمان شهری / هنرهای شهری/آثار هنری باارزش)

.زیباسازی، فرآیند توسعه ویژگیهای بصری است که در فضای شهر صورت می‌گیرد (آرایش و پیرایش چهره شهر)
اهداف :
۱٫ اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری در راستای هویت ملی
۲٫ بازسازی چشم اندازهای عمومی، نقاط عطف بصری و نشانه های شهری
۳٫ ایجاد تناسب، امنیت و آرامش روانی، هماهنگی بین عناصر مختلف شهری
۴ ارج نهادن به زندگی و ارزشهای تمدن

کیفیت بصری میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد تا بتواند زیبایی خود را نشان دهد و حتی برتر از آنها باشد.
بخشی از سلامت و شادی انسانها درگرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی- روانی ناشی از تاثیرات زیباشناختی است

 

بعضی از اسلایدها:

پروژه کامل تحلیل فضای شهری,پروژه پاورپوینت منظر شهری,پروژه پاورپوینت تحلیل فضای شهری,دانلود پروژه منظر شهری برای درس تحلیل فضای شهری,پروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهریپروژه پاورپوینت تحلیل فضای شهری,دانلود پروژه منظر شهری برای درس تحلیل فضای شهری,پروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهریپروژه پاورپوینت تحلیل فضای شهری,دانلود پروژه منظر شهری برای درس تحلیل فضای شهری,پروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهری

دانلود پروژه منظر شهری برای درس تحلیل فضای شهری,پروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهریپروژه آماده تحلیل فضای شهری,پاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهریپاورپوینت آماده درس تحلیل فضای شهری,مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهری

مقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهریمقاله درباره منظر شهری,تحقیق درباره منظر شهری,دانلود پروژه های آماده درس تحلیل فضای شهری

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top