ضوابط شهرداری نقشه کشی ساختمان

تعاریف عمومی ساختمان از نگاه شهرداری

مشخصات زمین

مساحت
زمین: مساحت یک قطعه زمین را می  گویند (عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیک
قید شده است یا‌آن دسته از اراضی  که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی
بوده و مساحت در سند قید نشده ،  مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه
می گردد.)

2 )  مساحت زیربنا: مساحت هر طبقه  از بنا را گویند.

3 ) مساحت کل بنا: مجموع سطح طبقات یک  ساختمان اعم از روی زمین یا زیرزمین.

 

4 ) متوسط مساحت زمین:  نسبت مساحت قطعات  تفکیک شده به تعداد آن را در یک محدوده معین .

5
) ضریب سطح اشغال : سطح اشغال شده در  طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل
مساحت زمین مورد نظر (طبق سند و یا مساحت  وضع موجود بشرطی که بدون کسر
اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد.).

6 ) متوسط مساحت کل بنا: نسبت جمع مساحت  پروانه ها یا جمع مساحت پایان ساختمانها به تعداد پروانه ها یا پایان  ساختمان صادره .

7 ) متوسط ضریب تراکم:  نسبت جمع تراکم  استفاده شده در هرپروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره .

8 ) مساحت کل طبقات و  زیرزمین: مجموع  مساحت کل طبقات احداث شده (مطابق مساحت کل بنا) با احتساب مساحت زیرزمین .

9 ) تعداد طبقات:  طبقات احداث شده از روی  شالوده تا پشت بام را شامل      می گردد(خَرپُشته جزء طبقات محسوب نمی  شود.)

10
) مساحت مفید: بنای  ایجاد شده و قابل  استفاده بدون در نظر گرفتن
راهروهای ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ،  شوت زباله
،‌نورگیرها،‌پارکینگ و انبارهای مجزا بخصوص در زیر زمین وتأسیسات  و فضاهای
مشاعی دیگر.

11 ) صفر طبقه: ایجاد  خَرپُشته یا انباری  یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود.

12
) تراکم: درصد  بنایی که نسبت به مساحت  زمین در طبقات قابل احداث     می
باشد که در طرح تفصیلی برای کاربری های  مختلف تعریف گردیده است. (به جز
سطوح پارکینگ و مُشاعات در همکف و زیرزمین  ها و انباری در زیرزمین)

13
) عملکرد  بنا(کاربری طبقات و یا کاربرد  بنا) : نحوه بهره برداری از
فضاهای ایجاد شده از یک ساختمان (انواع  استفاده: مسکونی ، تجاری،‌اداری
و…)

14 ) مسکونی : استفاده از  فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان

بعنوان واحد مسکونی که  دارای نور کافی و  سرویس مناسب بهداشتی نیز باشد(مناسب برای سکونت خانواده)

15
) تجاری : محل داد و  ستد که معمولاً  برگذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه
احداث شده و عموماً دارای ویترین  باشد(مراکزی که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق
قانون تجارت عملیات تجاری انجام می  دهند و معاملات و داد و ستد    می
نمایند.)

16 ) اداری : محلی که  در آنجا افراد حقوقی  و حقیقی مشغول به کار بوده و کارهای خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی  انجام می شود.
17
) آموزشی:  بناهایی که آموزش و پرورش و  آموزش عالی و تعلیم و تربیت در
آنجا صورت می پذیرد (مهدهای کودک ،‌دبستان  ،‌مدارس ، دبیرستان و دانشگاه و
دیگر مراکز آموزشی)


18 ) صنعتی : بناهایی  که منسوب و مربوط  به صنعت بوده و در آنجا قطعات
کوچک و بزرگ ، سبک و سنگین و حجیم و کوچک  صنعتی ساخته می شود.

19
) کشاورزی:  بنایی که در آن انواعی از  کشاورزی، کشتکاری، زراعت ، فلاحت،
دامداری، پرورش طیور، پرورش ماهی انجام  می پذیرد و یا بصورت بنا و یا سالن
های کوچک و بزرگ ،‌گلخانه ها ، سوله ها  یا مراکز نمونه پرورش ایجاد شده
اند.

20
) فرهنگی : بنایی  که در آن به امور  فرهنگی پرداخته می شود. مانند
آموزشگاه های مختلف ، دفاتر انتشاراتی،‌گالری  ها،‌سینما، تئاتر و…

21 ) مذهبی : بنایی که برای انجام آداب و  آئین مذهبی احداث می گردد.

22
) بهداشتی : بنایی که امور مربوط به  تندرستی و بهداشت شهروندان در آنجا
انجام می پذیرد. مانند بیمارستان  ،‌کلنیک ،‌درمانگاه ، تیمارستان و…

23
) تفریحی – ورزشی: بنایی که درآن بتوان  به پرورش تناسب و فیزیک بدنی
پرداخته و امکانات شادمانی و فرح شهروندان را  فراهم نمود. مانند شهربازی
،زمین های ورزشی ، باشگاه های ورزشی ،‌استادیوم  ها ،‌استخرو…

24 )
حمل و نقل ‌: بنایی که جهت امور جابجایی و تردد  شهروندان مورد استفاده
قرار میگیرد. مانند پایانه ، پارکینگ روباز و  طبقاتی ، فرودگاه ، راه آهن

25
)خدماتی: بنایی که در خدمت آسایش و  رفع نگرانی های شهری مورد استفاده
قرار گیرد، مانند آتش نشانی ، مراکز جمع  آوری زباله ، سرویسهای عمومی

26
) تجهیزات شهری:  بناهایی که جهت برطرف  نمودن نیازهای شهری ایجاد می شود
مانند پُست های برق و گاز، مراکز  مخابراتی، مراکز تصفیه آب

27 ) کاربری  زمین :  نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرحهای  جامع و تفصیلی، کاربری ملک گویند.

28 ) پست : اراضی که برای ایجاد مراکز و  دفاتر پستی پیش بینی گردیده است.

29 ) حریم: اراضی که  بدلیل نیاز به فاصله  ایمنی لازم است حفظ گردد و در آن بنایی ایجاد نگردد و یا مقررات خاصی رعایت  شود.
30
)تاسیسات شهری:  اراضی که در اختیار  تأسیسات شهری مانند نیروگاه ، پُست
برق، پُست گاز ، ایستگاه رادیوو  تلویزیون و غیره قرار گیرد.

31 ) ارتشی : اراضی که برای احداث  پادگان ها و عملیات نظامی در اختیار ارتش و نیروهای انتظامی قرار گیرد.
32 ) داخل طرح اجرایی : اراضی واقع در طرح  های دردست اقدام شهرداری.‌(که عمدتاً طرحهای شبکه گذرها و میادین می  باشند)

33 ) کلاً‌داخل  طرح : اراضی که کلاً‌ در  طرح شبکه شهری و یا خدمات شهری واقع شوند.

34
) معوض شهرداری:  اراضی که شهرداری در  اختیار خود قرارداده تا در صورت
نیاز به صاحبان املاکی که ملک آن ها در طرح  واقع می شوند واگذار نماید.

35 ) انبارها: اراضی  از شهر که بعنوان  بارانداز و احداث انبار اختصاص یابد.

36 ) خدمات شهری: اراضی با  کاربری خدماتی مانند: آتش نشانی، مرکز جمع آوری زباله،تجهیزات شهری
37 ) فاقد کاربری : اراضی که فاقد هرگونه  کاربری هستند یا بعنوان ذخیره
های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز  طبق برنامه طرح جامع، آزاد سازی و طرح تفصیلی ندارند.

38
) تراکم استفاده  شده : عبارت است از  سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه
زمین مورد ساخت با هرکاربری (مُشاعات و  پارکینگ و انباری در زیرزمین و
پارکینگ درهمکف جزء این سطوح محاسبه نمی  گردد)

39
) مساحت زیربنای  مُشاعات در مسکونی:  شامل مجموع مساحت تأسیسات ، راهرو ،
راه پله،‌آسانسور ، لابی،‌سالن  اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی،
سرایداری، شوت زباله ، نگهبانی،  نورگیرها، سرویس بهداشتی و انباری مُشاع
جزء سطوح مُشاعات می باشند.

40
) درصد بنای مفید  استفاده شده: درصد  مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات،
نسبت به مساحت ملک(طبق سند مالکیت) .  (زیربنای کل ، منهای مُشاعات و
پارکینگ و انباری)

41
) فضاهای سبز-پارک  عمومی: ملکی که  دارای طرح پارک ، حریم سبز ، جنگل
مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می  باشد، بارده بندی باغ کودک،پارک
محله، پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری  ،‌حریم سبز بزرگراهها ،
اتوبانها ، بزرگراه ها ، کمربند سبز شهری

 

انواع پروانه
1 ) پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای که  از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد .

2 ) تخریب و بازسازی : پروانه ای که با  تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

3 ) اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی  برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

4
) تبدیل : مجوزی که  برای تبدیل یک واحد  مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد
مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از  مسکونی به واحد تجاری و… صادر   می
گردد.

5 ) تغییرات –  تعمیرات: پروانه ای که  منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.

) تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن  مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات
ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه  تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد
شد.

7 ) تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و  به شرط عدم شروع عملیات
ساختمانی  نسبت به تغییرات یا جابجایی  فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.
8
) ابطال پروانه : در صورت تقاضای مالک  با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال
آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز  پروانه باطل و تصویر به مراجع
ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و  مقررات پرداختی های مالک عودت
گردد.

9 ) تعویض
مهندس ناظر یا مجری: در صورت   درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و
موافقت ناظر ، مجری ، مراجع  ذیصلاح ، معرفی ناظر و مجری جدید ، مجوز فوق
صادر می گردد.

انواع گواهی
1
) عدم خلاف: در صورت شروع به کار  ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه
معامله و یا انقضای مهلت پروانه  (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز
خلاف، پس از رسیدگی ،‌گواهی جدیدی به  نام عدم خلاف صادر می گردد.

2
) بلامانع ناحیه: در موارد بروز  تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود، پس
از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ،  مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه
مربوطه صادر خواهد شد

3 ) بلامانع شهرسازی:  درصورت درخواست  انواع پروانه و کشف خلاف در بناو  رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و  ادامه کار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.
4
) پایان کار: در صورت پایان عملیات  ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه
گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر،  گواهی پایان کار ساختمانی توسط
شهرداری صادر می شود.

5
) پایان کار آپارتمانی: صدور گواهی  پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد
هریک از آپارتمان های یک مجتمع بشرطی که  در اختصاصیات و مُشاعات تخلفی
حادث نشده باشد .

6
) پایان کار قبل از 49: جهت بناهایی با  هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال
1349 احداث و بهره برداری گردیده اند(  شامل مقررات طرح جامع تهران       
نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از 1349  صادر می گردد.
7 ) تمدید
پایان کار: در صورت انقضای اعتبار پایان  کار و عدم وجود هرگونه خلاف یا
تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان  مشخصات مجدداً‌ تمدید        می
گردد.

انواع اراضی
اراضی بسیار زیادی را می توان در این  تقسیم بندی نام برد اما تنها به سه دسته مهم می توان اشاره نمود.

دایر: اراضی دارای ساختمان و تأسیسات و  دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد، می  گویند .

بایر: به اراضی  فاقد ساختمان و تأسیسات می  گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

موات : به املاکی که فاقد ساختمان و  تأسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی نداشته اند  گویند.آینده تحصیلی و شغلی در رشته نقشه کشی ساختمان (معماری)

کنکور کاردانی پیوسته
بدین معنی می باشد که کاردانی ( فوق دیپلم ) شما پیوسته به دیپلم بوده و
بدون گذراندن دوره ی پیش دانشگاهی ( سال چهارم دبیرستان) وارد آموزشکده های فنی
می شوید . آموزشکده های فنی ( البته در کنکور سراسری دولتی ) فعلا زیر نظر
وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارد که قبلا به نام مدارس عالی نامیده می شده
اند. ولی در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی ، اینچنین نبوده و
مراکز آموزشی زیر نظر آموزش و پرورش نیستند البته  کاش زیر نظر آموزش و
پرورش بودند ولی در حد آموزشکده های فنی برای متقاضیان بار علمی داشتند .
دوستان عزیز اگر واقعا دوست دارید آینده ی تحصیلی و متعاقبا آینده ی شغلی
شما تضمین گردد ، در کنکور دولتی شرکت نموده و با بار علمی مناسبی ، مقطع
کاردانی را پشت سر بگذارید چون تجربه ثابت نموده واقعا دانشگاه آزاد و دیگر
مراکز آموزشی در زمینه ی پذیرش دانشجو و آموزش آن بسیار سهل انگار می
باشند به طوری که شاید بدون خواندن دروس تخصصی در کنکور نیز شما می توانید
در آزمون های ورودی  مراکز غیر دولتی قبول شوید . این شاید الان برای شما
خیلی مطلوب باشد ولی مطمئنا هم  در ادامه ی تحصیل ( حتی در دوره ی کاردانی )
دچار مشکل خواهید شد و هم بدون بار علمی   وارد بازار کار خواهید شد که در
زمره ی مهندسین بی کار قرار گرفته و مسئولین را مقصر بدانید. خلاصه برای
وارد شدن در کنکور سراسری و حتی آزاد و دیگر مراکز آموزشی ، بایستی دروس
تخصصی رشته ی نقشه کشی معماری ( شاخه ی فنی حرفه ای ) را + دروس عمومی زیر
را برای کنکور بخوانید .
 
دروس تخصصی : شناخت مواد و مصالح ۱۵ سوال- عناصر و جزئیات ساختمان ۱۰ سوال 
مبانی هنرهای تجسمی ( همراه با مبانی طراحی معماری ۱۵ سوال)
آشنایی با بناهای تاریخی ۱۵ سوال
نقشه کشی معماری ( همراه با ترسیم فنی  ۱۵ سوال)
مبانی طراحی معماری ( همراه با مبانی هنرهای تجسمی۱۵ سوال)
ترسیم فنی و نقشه کشی ( همراه با نقشه کشی معماری ۱۵ سوال)
 
* ضریب دروس تخصصی برای تمامی رشته ها ۱۵ می باشد
 
دروس عمومی : زبان
فارسی ۱و۲  با ضریب ۲- ادبیات فارسی ۱و۲ با ضریب ۲- عربی ۱و۲ با ضریب ۱-
دین و زندگی ۱و۲و۳ با ضریب ۱- زبان انگلیسی ۱و۲ با ضریب ۱

دروس پایه : فیزیک 1 با ضریب ۲- شیمی 1( شیمی برای زندگی) با ضریب ۲ – ریاضی 1 و 2 با ضریب ۴

برنامه ريزي درسي :
 

اگر
عزم خود را براي درس خواندن جزم کرده‌ايد، بايد بدانيد که مقدار زيادي از
راه را خواهيد پيمود؛ اما نکته‌اي که بيش از اين مورد احتياج است،داشتن
برنامه‌اي براي چگونگي پيمودن راه است؛ برنامه‌اي که طي آن تد بير به کمک
شما ميآيد و مي‌توانيد نيرو و انرژي خود را به طور منطقي مصرف کنيد و از
هدر رفتن آن جلوگيري کنيد.

به نظرم در رنامه‌ريزي هيچ کس نسبت به شما آشناتر از خود شما نيست. برداشتي تقريبي از ميزان هوش واستعدادهاي متفاوت، آشنايي با روحيات و ظرفيت رواني، همه و همه، نکات ريز و در عين حال قابل تأملي است که از شما بهترين برنامه‌ريز را  مي‌سازد.

راهنمايي ، در امور متفاوتي ميتواند به کار بيايد ؛ اما با توجه به شناختي که شما از خودتان داريد، پس از دريافت همه راهنمايي‌ها، خود شما هستيد که بايد به تصميم‌‌گيري نهايي و ترسيم جدول برنامه‌ي درسي‌تان بپردازيد . اولين مؤلفه‌اي که در محتواي هر برنامه‌اي خودنمايي ميکند، نظم است؛ نظمي که از فکر به روي کاغذ جان ميگيرد و در بازبيني چند باره آن به شکل واقعي خود نزديک ميشود. تنظيم يک برنامه مشخص قبل از هر چيز از هدر رفتن انرژي شما جلوگيري ميکند و با ايجاد نظم در فکر و کار، آمادگي شما را تضمين خواهد کرد عامل ديگري که علاوه بر نظم در يک برنامه‌ريزي درست خودنمايي ميکند، وجود يک نگرش جامع در آن است، نگرشي که تا حد ممکن، تمامي زوايا را در نظر گرفته و با کمترين نقص و اشکال،امکان اجرا داشته باشد.حال که برنامه‌ريز و مجري، خود شما هستيد، پس مي‌توانيد هر بار که به مشکلي برخورد کرديد، خود عيوب کار را رفع کنيد و پس از مدت کوتاهي به بهترين برنامه دست يابيد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top