شیت بندی چیستچیست

چگونه یک شیت معماری ببندیم؟

شیت
بندی؟؟؟شیت بندی یعنی ارایه کارنهایی.یعنی بتونیدتمام اجزای طرح
معماریوبه صورت مرتبط باهم دیگه تعریف کنیدودریک یاچندنمونه ارایه بدید.خب
حالاچطورمیشه شیت بست؟؟؟

بایدبه چندنکته توجه کرد…

1}بایدازخلاقیت وسلیقه+رعایت قوانین شیت بندی استفاده کنید.

2}رنگ هاروبشناسیدومتناسب باطرح یک یاچندتنالیته رنگی
برای کارتون استفاده کنید.تنالیه های رنگی که باهم درارتباط بصری باشن
وکارروبه نقاشی تبدیل نکنند.

3}تکلیف شیت رومشخص کنید.یاافقی یاعمودی.تمام اجزای طرح بایدتکلیفشون توصفحه شیت مشخص شده باشه تاشماروسردرگم نکنه.

4}برای شیت جهت وفونت مناسب اتنخاب کنیدوشیت های سازه وجزییات خاص طرح روازم جداشیت بندی کنید.

5}اجزای شیت روبه هم مرتبط کنید.باراندویاباخطوط اسمان وزمین.

6}توجه داشته باشیدکه توی شیت بندی میشه برای
راندوازچندتکنیک استفاده کرد.پس خوتون رومحدودنکنید.مثلامیشه که ازمازیک
ومدادرنگی یاابرنگ وپاستل گچی و….استفاده کنید.پس توجه داشته باشیدکه
تکنیک هایی که انتخاب میکنیدتوی کارباهم همخونی داشته باشن.البته
اینومیدونیدکه بهترین راندوبامازیک هستش.چون هم زودجواب میده هم جلوه خاص
خودش روداره

7}شیت بایدبسته بشه.یهنی بایدبدون ترسیم کادرطوری
اجزاروراندوکنیدیاقراربدیدکه خودشون تشکیل کادربدن .پس خواهشادورشیت
کادرنکشیدچون خیلی کارزشتیه وکارزیرسوال میره.اگرهم دیگه واقعاراهی
نداشتیدنهایتا ازخطوط کمکی استفاده کنید.ویابافونت یاخط زمین واسمان
یاراندوشیت روببندید

8}یادتون باشه پلان هاونماهاوبرش هاروتوی شیتتون نچرخونیدوبهشون تاجایی که ممکنه زاویه ندید.اماسایت پلان چرخوندنشن خیلی اشتباه نیست

9}موفق باشید……

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویساندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top