شما در این 15 مورد، هیچ توضیحی به کسی بدهکار نیستید

شما در این 15 مورد، هیچ توضیحی به کسی بدهکار نیستید

خیلی
از انتخاب‌های ما در زندگی، از کاریکه می‌خواهیم انجام دهیم گرفته تا
آدمهایی که با آنها رفت‌وآمد می‌کنیم، نظرات متفاوتیرا در اطرافیانمان
ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد که اعضای خانواده، دوستان  و حتی آنهایی که
کاملاً با ما غریبه هستند، درموردهمه کارهایی که انجام می‌دهیم، چه کوچک و
چه بزرگ، نظر می‌دهند.

گاهی
اوقات تا جایی پیش می‌روند که از شمابرای تصمیماتی که گرفته‌اید یا
انتخاب‌هایی که داشته‌اید توضیح می‌خواهند. ممکن استاحساس کنید که باید به
آنها پاسخ دهید اما واقعیت این است که خیلی چیزهای مربوط بهشما به دیگران
هیچ ارتباطی ندارد و شما درمورد 15 مسئله زیر، هیچ توضیحی به کسی
بدهکارنیستید؛ هرچند خودتان فکر می‌کنید که هستید.

 

1 بخاطر شرایط زندگی‌تان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

چه
تنها زندگی کنید، چه با همسر سابقتان،چه با والدین و چه در این هتل و آن
هتل، اگر از بیست سال به بالا داشته باشید، نیازینیست که به کسی توضیحی
درمورد شرایط زندگی‌تان بدهید. اگر خودتان آگاهی کامل از وضعیتزندگی خودتان
داشته باشید، به این معنی است که برای خودتان دلایلی دارید که به هیچکس
دیگری هم ارتباط ندارد.

 

2 بخاطر اولویت‌های زندگی‌تان به کسی توضیحیبدهکار نیستید.

درمورد
چیزهایی که باعث آرامش و شادی در زندگیشما و عزیزانتان می‌شود، ایده‌هایی
دارید که باید اولویت اصلی شما باشد. ازآنجا کههمه ما افرادی خاص هستیم که
ارزش‌ها، آرزوها و تمایلات متفاوت داریم، ممکن است اولویت‌هایاصلی شما با
دیگران متفاوت باشد. برای اینکه چه چیزی را اولویت زندگی خودتان قرار
داده‌ایدبه کسی توضیحی بدهکار نیستید. این مسئله شخصی خودتان است نه
دیگران.

 

3 اگر پشیمان نیستید، هیچ عذرخواهی به کسیبدهکار نیستید.

اگر
از عملتان پشیمان نیستید، هنوز فکر می‌کنیدکه کسی بخاطر چیزی اشتباه
می‌کند، نیازی به عذرخواهی کردن ندارید. خیلی‌ها عادت دارندکه خیلی زود
معذرت‌خواهی می‌کنند و سعی می‌کنند زخم‌هایی را التیام ببخشند که
هنوزآمادگی خوب شدن ندارند. اینکار فقط آن زخم را عمیق‌تر کرده و مشکلات
بیشتری ایجاد می‌کند.اگر از کاری متاسف نیستید، نیازی به عذرخواهی نیست.

 

4 بخاطر نیاز به زمانی برای تنها بودن بهکسی توضیحی بدهکار نیستید.

وقتی
می‌خواهید برنامه‌هایی را بخاطر اینکهنیاز به زمانی برای تنها بودن دارید،
کنسل کنید، ممکن است نگران باشید که در نظر دیگرانبی‌ادب یا گستاخ دیده
شوید. اما باید بدانید که تنها وقت گذراندن مسئله‌ای کاملاً طبیعیو لازم
است که بیشتر آدم‌ها باید تجربه کنند. با اعتماد به نفس وقت تنهایی تان را
بگذرانیدو به فکر دیگران کار نداشته باشید.

 

5 برای اعتقادات شخصی دیگران، موافقتی بدهکارنیستید.

اینکه
کسی اعتقادات شخصی خود را با شور وهیجان بیان می‌کند به این معنی نیست که
مجبورید آنجا بنشینید و همه نظراتش را تاییدکنید. اگر با او هم‌عقیده
نیستید، در حق خودتان و آن فرد انصاف نیست که از نظرات خودتانبگذرید  و
تظاهر کنید که با او موفق هستید.محترمانه نشان دادن عدم موافقتتان خیلی
بهتر از این است که به موافق بودن تظاهر کنید.

 

6 به هر چیزی که دیگران می‌گویند، پاسخ مثبتبدهکار نیستید.

هر
زمان که لازم است حق دارید “نه”بگویید. درواقع موفق‌ترین افراد دنیا کسانی
هستند که هنر “نه” گفتن به هرچیزی که اولویت زندگی‌شان نیست را یاد
گرفته‌اند. مهربانی دیگران را درک کنید و برایآن قدرشناس باشید اما از
اینکه مودبانه چیزی را که شما را از رسیدن به اهداف و اولویت‌هایتاندور
می‌کند رد کنید، واهمه نداشته باشید.

 

7 بخاطر وضعیت ظاهری‌تان، به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

ممکن
است لاغر، چاق، قدبلند یا کوتاه باشید.ممکن است ظاهری زیبا یا خیلی ساده
داشته باشید. نیازی نیست که بخاطر ظاهرتان به کسیتوضیح دهید. وضعیت ظاهری
شما مسئله مربوط به خودتان است و نشاندهنده ارزش فردی شمانیست.

 

8 بخاطر علایق غذایی‌تان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

خیلی
از غذاها هستند که اصلاً دوست نداریدو این به علایق چشایی و مسائل سلامتی
برمی‌گردد. نیازی نیست که به کسی توضیح دهید کهچرا یکسری غذای خاص را دوست
دارید. انتخاب‌های غذایی شما مسئله‌ای مربوط به خودتاناست. اگر کسی به شما
فشار بیاورد که چرا یک غذا خاص را می‌خورید (یا نمی‌خورید)، توجهنکنید و
فقط بگویید که چون به آن غذا علاقه دارید (یا ندارید).

 

9 بخاطر زندگی جنسی‌تان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

فقط
در همین حد که مربوط به داشتن رابطه شرعیبا همسر قانونی تان که به این
رابطه رضایت دارد باشد، نیازی نیست به کسی توضیح دهیدکه چرا، چطور، کجا و
با چه کسی رابطه‌جنسی برقرار می‌‌کنید.

 

10 بخاطر انتخاب‌هایی که در زندگی شخصی و کاری‌تان دارید، به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

گاهی‌اوقات
شرایط زندگی مجبورمان می‌کند کهبین کار و زندگی شخصی انتخاب کنید. این
تصمیم همیشه هم آسان نیست و ممکن است در آخرکار مجبور شوید یکی از آنها را
انتخاب کنید، نه به این خاطر که توجهی به زندگی شخصیو زندگی اجتماعی‌تان
ندارید، بلکه به این دلیل که کارتان طوری است که امنیت آینده‌تانرا به خطر
می‌اندازد. در هر حالت، برای اینکه کارتان را به زندگی شخصی‌تان ترجیح
داده‌اید(یا برعکس) به کسی توضیحی بدهکار نیستید. مهم این است که خودتان به
تصمیمی که گرفته‌ایدمطمئن باشید.

 

11 بخاطر اعتقادات مذهبی یا سیاسی‌تان به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

چه
دموکرات باشید، چه آزادیخواه، مسیحی یامسلمان و یا هر دین الهی دیگر، فقط
انتخاب شخصی خودتان است. برای آنچه که هستید و چیزیکه به آن اعتقاد دارید،
توضیحی به کسی بدهکار نیستید. اگر کسی نمی‌تواند شما را آنطورکه هستید
بپذیرد، مشکل اوست نه شما.

 

12 بخاطر مجرد ماندنتان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

چه
بخاطر تصمیم خودتان مجرد مانده باشید وچه دست تقدیر، این مسئله به هیچکس
جز خودتان ارتباط ندارد. مجرد بودن یک اختلال شخصیتینیست. دست خودتان است
که ازدواج بکنید یا نکنید. از این گذشته، مجرد یا متاهل بودنیکی از آن
برچسب‌های اجتماعی است که نباید چندان اهمیت داشته باشد.

 

13 فقط به خاطر اینکه کسی از شما خوشش آمده،قرارملاقات عاشقانه به او بدهکار نیستید.

ممکن
است یکی خیلی مهربان و خوش‌ظاهر باشدو حتی کمی هم به او علاقه داشته
باشید، اما فقط به این خاطر که او از شما خواسته است،لازم نیست رابطه‌ای را
با او شروع کنید. اگر تمایلی به آن ندارید، به هیچ عنوان جلونروید. البته
باید توضیحی برای رد کردن پیشنهاد او پیدا کنید اما سعی کنید این
توضیحکوتاه و در چارچوب تصمیمتان باشد.

 

14 بخاطر تصمیم ازدواجتان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

اینکه
تصمیم بگیرید ازدواج کنید و بچه‌دارشوید یا مجرد بمانید و بچه نداشته
باشید، تصمیم شخصی خودتان است. حتی مادرتان که آرزوینوه‌دار شدن دارد، باید
درک کند که ازدواج تصمیمی شخصی است و شاید برای همه مناسب نباشد.هرچقدر هم
که برایش سخت باشد، او باید به تصمیم شما احترام بگذارد.

 

15 بخاطر انتخاب روابطتان به کسی توضیحی بدهکارنیستید.

گاهی‌اوقاتمردم
نظرات نامناسبی درمورد روابط عاشقانه شما می‌دهند که واقعاً هیچ ارتباطی
با آنهاندارد. ممکن است بارها و بارها نظراتی مثل (شما اصلاً به هم
نمی‌آیید، یا باید کس دیگریرا برای خودت پیدا کنی) بشنوید. اما برای
انتخاب‌هایی که برای روابط خود دارید، فقطباید به خودتان پاسخگو باشید.
زندگی خودتان را بکنید و هیچوقت بخاطر حرف افراد دیگردر رابطه‌ای نمانید یا
بیرون نیایید. اگر لازم است اشتباه بکنید، اما سعی کنید همیشهاز
اشتباهاتتان درس بگیرید.آیا پسرم به اندازه کافی بزرگ شده است که خودش مسواک بزند؟

آیا پسرم به اندازه کافی بزرگ شده است که خودش مسواک بزند؟

پسر سه ساله‌ام یاد گرفته است که خیلی از کارهایش را
خودش انجام می‌دهد. آیا وقتش رسیده است که اجازه دهم خودش دندان‌هایش را
مسواک بزند؟

— الهام

اشکالی ندارد که اجازه دهید بعد یا قبل از اینکه خودتان دندان‌هایش
را مسواک زدید، مسواک زدن را تمرین کند اما بچه‌ها در این سن مهارت حرکتی
لازم برای درست مسواک زدن را ندارند. بیشتر بچه‌ها تا سن ۶ و ۷ سالگی این
مهارت را پیدا نمی‌کنند. حتی آن زمان هم شما باید همچنان بر مسواک زدنشان
نظارت کنید.

برای مسواک زدن آنها، به اندازه یک نخود از خمیردندان روی مسواکشان
بمالید و دقت کنید که حتماً بعد از مسواک زدن خمیردندان‌ را بیرون تف کند و
آن را قورت ندهد. وقتی مسواک زدنش تمام شد، از او بخواهید که دهانش را با
آب شستشو دهد.

اگر خواست خودش مسواک زدن را تمرین کند، دقت کنید که سطح دندان‌های
بالا و هم دندان‌های پایین و همچنین زبان و لثه‌هایش را به خوبی مسواک
بزند.
اگر سوال یا نگرانی در رابطه با دندان‌های فرزندتان دارید حتماَ با دندانپزشک او در میان بگذارید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top