شرح وظایف واحد بازرگانی شرکتهای خصوصي

شرح وظايف مدير بازرگاني- وظايف مديريت بازرگاني

شرح وظايف مدير بازرگاني، وظايف مديريت بازرگاني

 

شرايط عمومي

داشتن
مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي مناسب مي باشد. طبيعتا مناسب ترين تحصيلات
براي اين سمت مديريت بازرگاني مي باشد اما مدارک تحصيلي مديريتي ديگر مانند
مديريت، مديريت صنعتي، مديريت اجرايي MBA ، مهندسي صنايع و غيره نيز درصورت داشتن سابقه کاري در اين پست مناسب مي باشند.

رشته
هاي فني مرتبط با زمينه فعاليت سازمان و صنعتي که شرکت در آن حضور دارد
مانند مهندسي مکانيک، مهندسي برق و متالورژي به شرط دارا بودن دانش تئوريک و
مهارت هاي اجرايي مديريت بازرگاني نيز امکانپذير مي باشد.

حداقل
سابقه مورد نياز جهت انتخاب مدير واحد بازرگاني براي يک سازمان بين هفت تا
ده سال مي باشد که البته اين زمان و اين سابقه کار با توجه به سازمان و
شرايط آن متفاوت مي باشد.

 

مهارت ها و توانايي ها

اين جمله اي بديهي است اما بايد گفته شود که مدير بازرگاني
بايستي توانايي مديريت واحد بازرگاني يک سازمان را داشته باشد. جهت انجام
صحيح و کارآمد اين وظيفه مهم، او بايستي با اصول مديريت، مديريت مالي،
مديريت بازرگاني، تحقيق بازار، بازاريابي و ديگر روش هاي و تکنيک هاي
مديريتي آشنا بوده و حتي به اين روش ها مسلط نيز باشد.

از
تکنولوژي و قابليت هاي فني شرکت، راهکارهاي علمي و نوين مديريت شناخت کافي
داشته باشد و توانائي بالا در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي،
تصميم گيري و کنترل فعاليت هاي مختلف واحد بازرگاني همسو با سياست گذاريها و
اهداف خرد و کلان شرکت از ويژگي هاي بايسته او باشد.

داشتن آگاهي کافي در مورد سيستم هاي بازاريابي،
تکنيک هاي فروش و روش هاي تأمين، تدارکات و خريد، مسائل مربوط به عقد
قراردادهاي فروش و خريد و نکات حقوقي آن ها، قوانين تجارت و همچنين ديگر
قوانين مرتبط براي متصدي پست مديريت بازرگاني ضروري مي باشد.

 

ديگر موارد عبارت اند از:

– آشنايي کامل با اصول مديريت وسرپرستي افراد

– آشنايي کامل با مسائل مربوط به فروش داخلي وخارجي

– توانايي تهيه گزارش هاي متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت

– توانايي شناسايي بازارهاي موجود و جديد صادراتي از طريق بررسي و مطالعه بازارهاي جهاني

– داشتن قوه ابتکار و خلاقيت و طراحي راه حل هاي نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جديد

– توانايي کار با کامپيوتر

– توانايي ايجاد ارتباط با نهادها و دستگاه هاي دولتي و موسسات خصوصي در جهت پيشبرد امور

– آشنايي با اينترنت

– آشنايي با تجارت الکترونيک

– آشنائي کامل با مقررات و قوانين مربوط به امور تجارت

– توانائي تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهاي مختلف در شرکت و سازمان هاي خارج از شرکت جهت انجام وظايف جاري

– توانائي تهيه گزارشات و آمارهاي مرتبط با مديريت

– آشنائي کامل با زبان انگليسي در زمينه امور تجاري و بازرگاني

 

اختيارات :

– امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و مکاتبات خارجي شرکت در صورت تفويض از سوي مديرعامل از جمله اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

– مصاحبه و استخدام نيروهاي واحد بازرگاني، ارزيابي عملکرد آن ها، انجام تشويق و تنبيه پرسنل از ديگر اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

 

مسئوليت ها و وظايف :

مدير بازرگاني بايستي گزارش هاي دوره اي از عملکرد سازمان را در بخش فروش تهيه و ارائه نمايد. وي بايد در خصوص سياست هاي کلان شرکت، اهداف تجاري سازمان و برنامه هاي استراتژيک
در بخش فروش را از مديريت عامل دريافت کرده و جهت تبديل آنها به پروژه هاي
اجرايي و برنامه هايعملياتي براي اجرا و دستيابي به اهداف تعيين شده، کوشش
لازم را بنمايد.

مدير بازرگاني بايستي روحيه و رويکرد برآوردن خواسته هاي مشتريان و کسب رضايت مشتريان را در سازمان ايجاد کند.

 

شرح وظايف :

– کنترل و نظارت بر نحوه انجام خريدهاي شرکت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي معاملات

– مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با تأمين نيازهاي شرکت

– دريافت و بررسي آمار و اطلاعات ميزان فروش و بررسي علل نوسانات صعودي و نزولي آن و انجام اقدامات مقتضي

– هماهنگي با واحد برنامه ريزي به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفيت خالي شرکت جهت توسعه فعاليت هاي بازاريابي، ‌تحويل به موقع قراردادهاي جاري، تدوين برنامه کلان توليد ساليانه

– انتقال اطلاعات قراردادهاي عقد شده به واحدهاي مرتبط

– مذاکره با مشتريان و تأمين کنندگان و تهيه پيش نويس قراردادهاي فروش و خريد و ارائه به مديريت عامل جهت بررسي و تأييد

– حصول اطمينان از کفايت و صحيح بودن اطلاعات خريد براي کليه اقدام درخواستي مانند مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و …

– جمع آوري اطلاعات مؤثر و مفيد و ارائه به مديران واحدها جهت الگوبرداري از بهترين ها

– نظارت بر کار افراد تحت مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به آنها

– شرکت در جلسات مديران و شنيدن و دريافت گزارش ها و پاسخگوئي به پرسش ها در رابطه با امور بازرگاني

– ارزيابي کارآئي، خلاقيت و انضباط افراد تحت مديريت و اقدام لازم دراين خصوص

– هماهنگي و همکاري بامديريت تضمين کيفيت درجهت افزايش کيفيت محصولات، تطابق قراردادها و محصولات مربوطه با نيازها، نظرات و الزامات

– تهيه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز سازمان با هماهنگي مديران

شناسايي رقبا در بازارهاي صنعتي داخل و خارج کشور و بازاريابي متناسب جهت محصولات و قطعات جديد

– بازاريابي، تبليغات، معرفي سازمان در بازارهاي صنعتي و تبليغات توانمندي هاي سازمان براي عرضه ي بيشتر محصولات

– ارزيابي پيمانکاران فرعي سازمان و طراحي برنامه هاي مناسب براي ارتقاء آن ها

– دريافت دقيق داده هاي خريد از واحد درخواست کننده جهت تطابق کامل خريد با درخواست ارائه شده

– گزارشي از فعاليت انجام شده به همراه تجزيه و تحليل لازم در پايان هر ماه به مدير عامل

– ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوي مشتري به واحد توليد و برنامه ريزي توليد و پيگيري ارسال محموله ها در زمان هاي درخواستي

– نظارت بر روند خريد ملزومات، مواد اوليه، لوازم يدکي و مصرفي و ديگر تجهيزات و ابزارآلات

– عقد قراردادها شامل مذاکره با مشتريان و تهيه پيش نويس قرارداد فيمابين، عقدقرارداد و انتقال کليه اطلاعات آن به واحدهاي مرتبط درسازمان، انتقال متمم قرارداد به کارشناس فروش
و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاري، اعلام عقد قراداد به کارشناس فروش جهت
ارائه به واحد برنامه ريزي، نظارت بر انجام فعاليت هاي بازنگري قراردادهاي
فروش محصول

– تهيه، تدوين و به روزآوري شرح وظايف پرسنل واحد بازرگاني

– ارزيابي پرسنل در راستاي اجراي صحيح نظام ارزيابي پرسنل

– پيش بيني مراحل گشايش اعتبار،حمل و ترخيص کالا به منظور در نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش کالا

– انجام محاسبات لازم به منظور تعيين ارز مورد نياز خريد کالاهاي خارجي

 

استاندارد آموزشي

حتي در صورتي که مدير بازرگاني
انتخاب و منصوب شده، داراي کليه مهارت هاي مندرج در بالا باشد باز هم نياز
به گذراندن برخي دوره هاي آموزشي را دارد. آموزش ديدن و همچنين يادگيري،
فرآيندي مداوم و پيوسته است.

در زيرفهرست دوره هاي آموزشي ضروري براي متصدي شغل مديريت بازرگاني يک سازمان ارائه خواهدشد:

– برون سپاري

– مديريت خريد

– سيستم سنجش رضايت مشتري

– مديريت برند و برندسازي

قوانين روز واردات و صادرات

– الگوبرداري از بهترين ها

اصول و فنون مذاکره موفق

– آشنائي با محصولات شرکت

مديريت ارتباط با مشتري

روش هاي بازاريابي

روش هاي تحليل بازار

– تبليغات

– اصطلاحات بين المللي بازرگاني – اينکوترمز

– سيستم هاي اطلاعات مديريت

– هوش تجاري

مديريت منابع انساني

مديريت استراتژيک

– اصول مديريت

– مديريت بحران

– روش هاي کاهش هزينه

– برنامه ريزي، مديريت و کنترل پروژه

– کار تيمي

– فنون اداره موثر جلسات

– مديريت بهره وري

– مديريت زنجيره تأمين

– مديريت تکنولوژي

– فن آوري اطلاعات

– تفکر سيستمي

– لجستيک

– هزينه هاي کيفيت

– رويکرد فرآينديسرطان ریه کشنده ترین سرطان است

سرطان ریه در مراحل اولیه هیچ نشانه ای
ندارد و بیماران اغلب زمانی به پزشک مراجعه می کنند که بیماری در مراحل
پیشرفته قرار دارد. شاید به همین دلیل باشد که سرطان ریه کشنده ترین سرطان
در انسان محسوب می شود.

متاسفانه سرطان ریه در مراحل ابتدایی هیچ
نشانه ای از خود بروز نمی دهد و اغلب، بیماران زمانی به پزشک مراجعه می
کنند که سرطان در مراحل پیشرفته قرار دارد. با این حال آگاهی از نشانه های
شایع این بیماری سبب می شود که این سرطان مهلک در ابتدایی ترین و درمان
پذیرترین مرحله ممکن تشخیص داده شود.

شایع ترین نشانه سرطان ریه، سرفه است که در
صورت تهاجم تومور به لایه پوشاننده مجاری تنفسی به وجود می آید. با این
حال، علایم زیر هم می توانند نشانه وجود یک توده در ریه باشند.

 

در صورت بروز هر کدام از علائم زیر باید حتما به پزشک مراجعه کنید:

* افزایش تعداد یا شدت سرفه در فرد سیگاری

* سرفه به همراه خلط خونی، حتی اگر میزان خون اندک باشد.

* درد مبهم یا مشخص در قفسه سینه

* تنگی نفس در اثر فعالیت

* خشونت یا تغییر صدا که بیشتر از ۲ هفته طول کشیده باشد.

* عفونت های مکرر ریه و مجاری تنفسی

* بروز خس خس سینه به صورت حاد

سرطان ریه ممکن است با یک سری علایم غیر
اختصاصی مانند ضعف، خستگی، کاهش وزن و کاهش اشتها و علایم تهاجم به قسمت
های دیگر بدن مانند درد استخوان و سردرد نیز همراه باشد. کشف سریع و درمان
زود هنگام این بیماری در بقا و بهبود کیفیت زندگی بیمار نقش بسیار مفیدی
دارد.

 

علل ایجاد سرطان ریه

علت ایجاد سرطان در همه جای بدن یکسان است.
در سیستم کنترل تقسیم سلول های قسمتی از بدن اختلال ایجاد می شود. این
اختلال ممکن است به صورت خود به خودی یا در اثر عوامل ناشناخته و یا در
بیشتر موارد به علت تماس سلول با یک سری عوامل مخرب و زیان بار که به عوامل
سرطان زا مشهور هستند، ایجاد شود.

مهم ترین عامل سرطان زایی که سبب تغییرات سرطانی سلول های ریه می شود ترکیبات زیان بار مختلف موجود در دود سیگار هستند.
مصرف
سیگار هنوز هم مهم ترین عامل خطر ابتلا به سرطان ریه محسوب می شود. خطر
ابتلا به سرطان ریه با افزایش مقدار و مدت تماس با دود تنباکو افزایش می
یابد و هر چه سن شروع مصرف سیگار پایین تر باشد، خطر ابتلا بیشتر است

دانشمندان از حاصل ضرب تعداد پاکت سیگار در
روز ضرب در تعداد سال هایی که فرد سیگار کشیده است، استفاده می کنند. به
عنوان مثال کسی که به مدت ۲۰ سال روزی ۱ پاکت سیگار کشیده است از نظر خطر
ابتلا به سرطان ریه با کسی که به مدت ۱۰ سال روزی ۲ پاکت کشیده است، برابر
است.

مطالعات متعدد هم چنین نشان داده اند که
خانم های سیگاری بیشتر از آقایانی که همان مقدار سیگار می کشند به سرطان
ریه مبتلا می شوند. این افزایش ممکن است به دلیل حساسیت بیشتر خانم ها به
مواد سرطان زای موجود در دود سیگار باشد.

دومین علت شایع ابتلا به سرطان ریه گاز
رادون است. رادون گاز بی رنگ و بی بویی است که از تجزیه ی طبیعی اورانیوم
در آب، خاک و مصالح ساختمانی قدیمی در زیر زمین ساختمان های قدیمی تولید می
شود. تنفس گاز رادون با افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه مربوط شناخته شده
است.

آلودگی هوای شهرهای صنعتی از دیگر عوامل
مؤثر در بروز این سرطان مهلک است. مطالعات انجام شده در ایران نشان داده
است که میزان بروز سرطان های ریه غیر وابسته به سیگار در ایران بیشتر از
آمار سایر کشورها است.

محققین علت احتمالی این تفاوت را آلودگی
هوای شهرهای بزرگ ایران و وجود مقدار بیشتر مواد سرطان زای ناشی از مصرف
سوخت های غیر استاندارد می دانند.

تماس های شغلی با ترکیباتی مانند آزبست،
کلرید وینیل، نیکل، کروم و هیدروکربن های آروماتیک نیز از دیگر عوامل خطر
ساز ابتلا به سرطان ریه به شمار می روند.

ترک سیگار در بیمارانی که سال ها سیگاری
بوده اند، خطر ابتلا به سرطان ریه را به طرز چشمگیری کاهش می دهد و هر چه
مدت زمان ترک سیگار طولانی تر شود، این خطر بیشتر کاهش می یابد؛ به طوری که
حدود بعد از ۲۰ سال ترک کامل سیگار، خطر ابتلا به سرطان ریه تقریباً برابر
با یک فرد غیرسیگاری می شود.

 

عمر مبتلایان به سرطان ریه

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات با عنوان این مطلب که ۹۷ درصد علت ابتلا به سرطان ریه ناشی از مصرف
مواد دخانی است، اظهار داشت: مبتلایان به سرطان ریه بعد از سه سال می
میرند.

دکتر محمدرضا معدنی گفت: بررسی ها نشان می
دهد که با استنشاق دود مواددخانی بیش از چهار هزار نوع ماده شیمیایی و ۲۰
نوع ماده سمی خطرناک و کشنده وارد بدن می شود که زمینه ابتلا به انواع
بیماری های خطرناک را فراهم می کند.

وی از وجود سیانور، بنزن، فلزات سنگین، سرب
و… دود سیگار خبر داد و افزود: وجود این مواد موجب بروز بدخیمی های متعدد و
سرطان هایی همچون ریه ، حنجره، حفره دهان، حلق، مری، معده، لوزالمعده،
کلیه و… می شود.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات با اشاره به علاقه برخی خانواده ها برای استفاده از قلیان به عنوان
یک تفریح، افزود: متاسفانه برخی از خانواده ها و والدین تصور اشتباهی از
قلیان و مصرف این ماده دخانی دارند و فکر می کنند دود قلیان هیچ خطری برای
سلامت آن ها ندارد. در حالی که هر وعده قلیان نه تنها برابر با استعمال ۷۰
نخ سیگار است بلکه علاوه بر اثرات زیانبار و سوء بر روی بدن موجب بروز
عفونت های قارچی و میکروبی نیز می شود.

 

سر نخ خطر ابتلا به سرطان ریه در ناخن انگشت پا

پزشکان در یک تحقیق جدید ادعا کرده اند که سرنخ خطر احتمالی ابتلا به سرطان ریه می تواند در ناخن های انگشتان پا نهفته باشد.

نتایج این تحقیق نشان داده است: مردانی که
مقدار نیکوتین در ترکیبات ناخن انگشتان پای آن ها زیاد است، ۳/۵ برابر
بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه هستند و درعین حال سابقه زمانی سیگار
کشیدن فرد در این رابطه تاثیری ندارد بدین معنی که بدون توجه به سابقه
استعمال دخانیات، هر فرد سیگاری ممکن است در معرض این خطر قرار داشته باشد.

مجله تخصصی لایوساینس دراین باره گزارش داد:
محققان تاکید دارند این یافته به پزشکان هشدار می دهد که برای معاینه
افراد سیگاری فقط طول مدت سیگار کشیدن را در نظر نگیرند بلکه فاکتورهای
زیان بار و مهم دیگری هستند که در آزمایشات و مطالعات ممکن است نادیده
گرفته شوند در حالی که تشخیص احتمال سرطان در این افراد بسیار مهم و تعیین
کننده هستند.

متخصصان دانشگاه کالیفرنیا در این پژوهش
تاکید کردند: حتی افرادی هم که مدت کوتاهی است سیگار می کشند، می توانند در
معرض خطر ابتلا به سرطان ریه باشند چون ممکن است تعداد کمتری سیگار بکشند،
اما دود آن را خیلی عمیق تر استنشاق کنند که این امر تاثیر منفی تر و وخیم
تری بر روی بدن فرد می تواند داشته باشد.

این متخصصان خاطرنشان کردند: علت انتخاب
ناخن انگشتان پا این بوده که ناخن ها به کندی رشد می کنند و سطح نیکوتین در
این بافت در مقایسه با بزاق و ادرار ثبات بیشتری دارد. بنابراین اطلاعات
دقیق تری را در اختیار پزشکان و محققان قرار می دهد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top