شرح وظایف شرکت بازرگانی

شرح وظايف مدير بازرگاني، وظايف مديريت بازرگاني

شرايط عمومي

داشتن
مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي مناسب مي باشد. طبيعتا مناسب ترين تحصيلات
براي اين سمت مديريت بازرگاني مي باشد اما مدارک تحصيلي مديريتي ديگر مانند
مديريت، مديريت صنعتي، مديريت اجرايي MBA ، مهندسي صنايع و غيره نيز درصورت داشتن سابقه کاري در اين پست مناسب مي باشند.

رشته
هاي فني مرتبط با زمينه فعاليت سازمان و صنعتي که شرکت در آن حضور دارد
مانند مهندسي مکانيک، مهندسي برق و متالورژي به شرط دارا بودن دانش تئوريک و
مهارت هاي اجرايي مديريت بازرگاني نيز امکانپذير مي باشد.

حداقل
سابقه مورد نياز جهت انتخاب مدير واحد بازرگاني براي يک سازمان بين هفت تا
ده سال مي باشد که البته اين زمان و اين سابقه کار با توجه به سازمان و
شرايط آن متفاوت مي باشد.

 

مهارت ها و توانايي ها

اين جمله اي بديهي است اما بايد گفته شود که مدير بازرگاني
بايستي توانايي مديريت واحد بازرگاني يک سازمان را داشته باشد. جهت انجام
صحيح و کارآمد اين وظيفه مهم، او بايستي با اصول مديريت، مديريت مالي،
مديريت بازرگاني، تحقيق بازار، بازاريابي و ديگر روش هاي و تکنيک هاي
مديريتي آشنا بوده و حتي به اين روش ها مسلط نيز باشد.

از
تکنولوژي و قابليت هاي فني شرکت، راهکارهاي علمي و نوين مديريت شناخت کافي
داشته باشد و توانائي بالا در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي،
تصميم گيري و کنترل فعاليت هاي مختلف واحد بازرگاني همسو با سياست گذاريها و
اهداف خرد و کلان شرکت از ويژگي هاي بايسته او باشد.

داشتن آگاهي کافي در مورد سيستم هاي بازاريابي،
تکنيک هاي فروش و روش هاي تأمين، تدارکات و خريد، مسائل مربوط به عقد
قراردادهاي فروش و خريد و نکات حقوقي آن ها، قوانين تجارت و همچنين ديگر
قوانين مرتبط براي متصدي پست مديريت بازرگاني ضروري مي باشد.

 

ديگر موارد عبارت اند از:

– آشنايي کامل با اصول مديريت وسرپرستي افراد

– آشنايي کامل با مسائل مربوط به فروش داخلي وخارجي

– توانايي تهيه گزارش هاي متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت

– توانايي شناسايي بازارهاي موجود و جديد صادراتي از طريق بررسي و مطالعه بازارهاي جهاني

– داشتن قوه ابتکار و خلاقيت و طراحي راه حل هاي نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جديد

– توانايي کار با کامپيوتر

– توانايي ايجاد ارتباط با نهادها و دستگاه هاي دولتي و موسسات خصوصي در جهت پيشبرد امور

– آشنايي با اينترنت

– آشنايي با تجارت الکترونيک

– آشنائي کامل با مقررات و قوانين مربوط به امور تجارت

– توانائي تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهاي مختلف در شرکت و سازمان هاي خارج از شرکت جهت انجام وظايف جاري

– توانائي تهيه گزارشات و آمارهاي مرتبط با مديريت

– آشنائي کامل با زبان انگليسي در زمينه امور تجاري و بازرگاني

 

اختيارات :

– امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و مکاتبات خارجي شرکت در صورت تفويض از سوي مديرعامل از جمله اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

– مصاحبه و استخدام نيروهاي واحد بازرگاني، ارزيابي عملکرد آن ها، انجام تشويق و تنبيه پرسنل از ديگر اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

 

مسئوليت ها و وظايف :

مدير بازرگاني بايستي گزارش هاي دوره اي از عملکرد سازمان را در بخش فروش تهيه و ارائه نمايد. وي بايد در خصوص سياست هاي کلان شرکت، اهداف تجاري سازمان و برنامه هاي استراتژيک
در بخش فروش را از مديريت عامل دريافت کرده و جهت تبديل آنها به پروژه هاي
اجرايي و برنامه هايعملياتي براي اجرا و دستيابي به اهداف تعيين شده، کوشش
لازم را بنمايد.

مدير بازرگاني بايستي روحيه و رويکرد برآوردن خواسته هاي مشتريان و کسب رضايت مشتريان را در سازمان ايجاد کند.

 

شرح وظايف :

– کنترل و نظارت بر نحوه انجام خريدهاي شرکت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي معاملات

– مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با تأمين نيازهاي شرکت

– دريافت و بررسي آمار و اطلاعات ميزان فروش و بررسي علل نوسانات صعودي و نزولي آن و انجام اقدامات مقتضي

– هماهنگي با واحد برنامه ريزي به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفيت خالي شرکت جهت توسعه فعاليت هاي بازاريابي، ‌تحويل به موقع قراردادهاي جاري، تدوين برنامه کلان توليد ساليانه

– انتقال اطلاعات قراردادهاي عقد شده به واحدهاي مرتبط

– مذاکره با مشتريان و تأمين کنندگان و تهيه پيش نويس قراردادهاي فروش و خريد و ارائه به مديريت عامل جهت بررسي و تأييد

– حصول اطمينان از کفايت و صحيح بودن اطلاعات خريد براي کليه اقدام درخواستي مانند مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و …

– جمع آوري اطلاعات مؤثر و مفيد و ارائه به مديران واحدها جهت الگوبرداري از بهترين ها

– نظارت بر کار افراد تحت مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به آنها

– شرکت در جلسات مديران و شنيدن و دريافت گزارش ها و پاسخگوئي به پرسش ها در رابطه با امور بازرگاني

– ارزيابي کارآئي، خلاقيت و انضباط افراد تحت مديريت و اقدام لازم دراين خصوص

– هماهنگي و همکاري بامديريت تضمين کيفيت درجهت افزايش کيفيت محصولات، تطابق قراردادها و محصولات مربوطه با نيازها، نظرات و الزامات

– تهيه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز سازمان با هماهنگي مديران

شناسايي رقبا در بازارهاي صنعتي داخل و خارج کشور و بازاريابي متناسب جهت محصولات و قطعات جديد

– بازاريابي، تبليغات، معرفي سازمان در بازارهاي صنعتي و تبليغات توانمندي هاي سازمان براي عرضه ي بيشتر محصولات

– ارزيابي پيمانکاران فرعي سازمان و طراحي برنامه هاي مناسب براي ارتقاء آن ها

– دريافت دقيق داده هاي خريد از واحد درخواست کننده جهت تطابق کامل خريد با درخواست ارائه شده

– گزارشي از فعاليت انجام شده به همراه تجزيه و تحليل لازم در پايان هر ماه به مدير عامل

– ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوي مشتري به واحد توليد و برنامه ريزي توليد و پيگيري ارسال محموله ها در زمان هاي درخواستي

– نظارت بر روند خريد ملزومات، مواد اوليه، لوازم يدکي و مصرفي و ديگر تجهيزات و ابزارآلات

– عقد قراردادها شامل مذاکره با مشتريان و تهيه پيش نويس قرارداد فيمابين، عقدقرارداد و انتقال کليه اطلاعات آن به واحدهاي مرتبط درسازمان، انتقال متمم قرارداد به کارشناس فروش
و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاري، اعلام عقد قراداد به کارشناس فروش جهت
ارائه به واحد برنامه ريزي، نظارت بر انجام فعاليت هاي بازنگري قراردادهاي
فروش محصول

– تهيه، تدوين و به روزآوري شرح وظايف پرسنل واحد بازرگاني

– ارزيابي پرسنل در راستاي اجراي صحيح نظام ارزيابي پرسنل

– پيش بيني مراحل گشايش اعتبار،حمل و ترخيص کالا به منظور در نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش کالا

– انجام محاسبات لازم به منظور تعيين ارز مورد نياز خريد کالاهاي خارجي

 

استاندارد آموزشي

حتي در صورتي که مدير بازرگاني
انتخاب و منصوب شده، داراي کليه مهارت هاي مندرج در بالا باشد باز هم نياز
به گذراندن برخي دوره هاي آموزشي را دارد. آموزش ديدن و همچنين يادگيري،
فرآيندي مداوم و پيوسته است.

در زيرفهرست دوره هاي آموزشي ضروري براي متصدي شغل مديريت بازرگاني يک سازمان ارائه خواهدشد:

– برون سپاري

– مديريت خريد

– سيستم سنجش رضايت مشتري

– مديريت برند و برندسازي

قوانين روز واردات و صادرات

– الگوبرداري از بهترين ها

اصول و فنون مذاکره موفق

– آشنائي با محصولات شرکت

مديريت ارتباط با مشتري

روش هاي بازاريابي

روش هاي تحليل بازار

– تبليغات

– اصطلاحات بين المللي بازرگاني – اينکوترمز

– سيستم هاي اطلاعات مديريت

– هوش تجاري

مديريت منابع انساني

مديريت استراتژيک

– اصول مديريت

– مديريت بحران

– روش هاي کاهش هزينه

– برنامه ريزي، مديريت و کنترل پروژه

– کار تيمي

– فنون اداره موثر جلسات

– مديريت بهره وري

– مديريت زنجيره تأمين

– مديريت تکنولوژي

– فن آوري اطلاعات

– تفکر سيستمي

– لجستيک

– هزينه هاي کيفيت

– رويکرد فرآينديشرح وظایف مدیر بازرگانی

تعریف

مدیر بازرگانی از سوی مدیر عامل برگزیده می شود و عهده دار
مواردی مانند انجام امور مربوط به مدیریت کارکنان و پرسنل واحد بازرگانی که عموما
شامل قسمت های فروش، خرید و تأمین و مدیریت ارتباط با مشتری می گردد می باشد. همچنین
تعیین خط مشی سازمان در زمینه های فروش، اقدام جهت تحلیل بازار و انتخاب بازارهای
هدف، عقد قراردادهای بازرگانی، بررسی بازار مصرف تولیدات سازمان از جمله وظایف و
مسئولیت های روتین مدیر بازرگانی می باشد.

شرایط عمومی

داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مناسب می باشد. طبیعتا
مناسب ترین تحصیلات برای این سمت مدیریت بازرگانی می باشد اما مدارک تحصیلی مدیریتی
دیگر مانند مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی
MBA ، مهندسی صنایع
و غیره نیز درصورت داشتن سابقه کاری در این پست مناسب می باشند.

رشته های فنی مرتبط با زمینه فعالیت سازمان و صنعتی که شرکت
در آن حضور دارد مانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق و متالورژی به شرط دارا بودن
دانش تئوریک و مهارت های اجرایی مدیریت بازرگانی نیز امکانپذیر می باشد.

حداقل سابقه مورد نیاز جهت انتخاب مدیر واحد بازرگانی برای یک
سازمان بین هفت تا ده سال می باشد که البته این زمان و این سابقه کار با توجه به
سازمان و شرایط آن متفاوت می باشد.

مهارت ها و توانایی ها

این جمله ای بدیهی است اما باید گفته شود که مدیر بازرگانی
بایستی توانایی مدیریت واحد بازرگانی یک سازمان را داشته باشد. جهت انجام صحیح و
کارآمد این وظیفه مهم، او بایستی با اصول مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی،
تحقیق بازار، بازاریابی و دیگر روش های و تکنیک های مدیریتی آشنا بوده و حتی به این
روش ها مسلط نیز باشد.

از تکنولوژی و قابلیت های فنی شرکت، راهکارهای علمی و نوین
مدیریت شناخت کافی داشته باشد و توانائی بالا در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت،
هماهنگی، تصمیم گیری و کنترل فعالیت های مختلف واحد بازرگانی همسو با سیاست گذاریها
و اهداف خرد و کلان شرکت از ویژگی های بایسته او باشد.

داشتن آگاهی کافی در مورد سیستم های بازاریابی، تکنیک های
فروش و روش های تأمین، تدارکات و خرید، مسائل مربوط به عقد قراردادهای فروش و خرید
و نکات حقوقی آن ها، قوانین تجارت و همچنین دیگر قوانین مرتبط برای متصدی پست مدیریت
بازرگانی ضروری می باشد.

دیگر موارد عبارت اند از

آشنایی کامل با اصول مدیریت وسرپرستی افراد

آشنایی کامل با مسائل مربوط به فروش داخلی وخارجی

توانایی تهیه گزارش های متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت

توانایی شناسایی بازارهای موجود و جدید صادراتی از طریق
بررسی و مطالعه بازارهای جهانی

داشتن قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه حل های نوآورانه در
مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید

توانایی کار با کامپیوتر

توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی و
موسسات خصوصی در جهت پیشبرد امور

آشنایی با اینترنت

آشنایی با تجارت الکترونیک

آشنائی کامل با مقررات و قوانین مربوط به امور تجارت

توانائی تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهای مختلف در شرکت
و سازمان های خارج از شرکت جهت انجام وظایف جاری

توانائی تهیه گزارشات و آمارهای مرتبط با مدیریت

آشنائی کامل با زبان انگلیسی در زمینه امور تجاری و بازرگانی


اختیارات

امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و
مکاتبات خارجی شرکت در صورت تفویض از سوی مدیرعامل از جمله اختیارات مدیر بازرگانی
می باشد

مصاحبه و استخدام نیروهای واحد بازرگانی، ارزیابی عملکرد آن
ها، انجام تشویق و تنبیه پرسنل از دیگر اختیارات مدیر بازرگانی می باشد.

 

مسئولیت ها و وظایف

مدیر بازرگانی بایستی گزارش های دوره ای از عملکرد سازمان
را در بخش فروش تهیه و ارائه نماید. وی باید در خصوص سیاست های کلان شرکت، اهداف
تجاری سازمان و برنامه های استراتژیک در بخش فروش را از مدیریت عامل دریافت کرده و
جهت تبدیل آنها به پروژه های اجرایی و برنامه هایعملیاتی برای اجرا و دستیابی به
اهداف تعیین شده، کوشش لازم را بنماید.

مدیر بازرگانی بایستی روحیه و رویکرد برآوردن خواسته های
مشتریان و کسب رضایت مشتریان را در سازمان ایجاد کند.

شرح وظایف

کنترل و نظارت بر نحوه انجام خریدهای شرکت در چارچوب مقررات
و آئین نامه های معاملات

مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با
تأمین نیازهای شرکت

دریافت و بررسی آمار و اطلاعات میزان فروش و بررسی علل
نوسانات صعودی و نزولی آن و انجام اقدامات مقتضی

هماهنگی با واحد برنامه ریزی به منظور اطلاع از توان موجود
و ‌ظرفیت خالی شرکت جهت توسعه فعالیت های بازاریابی، ‌تحویل به موقع قراردادهای
جاری، تدوین برنامه کلان تولید سالیانه

انتقال اطلاعات قراردادهای عقد شده به واحدهای مرتبط

مذاکره با مشتریان و تأمین کنندگان و تهیه پیش نویس
قراردادهای فروش و خرید و ارائه به مدیریت عامل جهت بررسی و تأیید

حصول اطمینان از کفایت و صحیح بودن اطلاعات خرید برای کلیه
اقدام درخواستی مانند مواد اولیه،‌ قطعات یدکی و

جمع آوری اطلاعات مؤثر و مفید و ارائه به مدیران واحدها جهت
الگوبرداری از بهترین ها

نظارت بر کار افراد تحت مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به
آنها

شرکت در جلسات مدیران و شنیدن و دریافت گزارش ها و پاسخگوئی
به پرسش ها در رابطه با امور بازرگانی

ارزیابی کارآئی، خلاقیت و انضباط افراد تحت مدیریت و اقدام
لازم دراین خصوص

هماهنگی و همکاری بامدیریت تضمین کیفیت درجهت افزایش کیفیت
محصولات، تطابق قراردادها و محصولات مربوطه با نیازها، نظرات و الزامات

تهیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان با هماهنگی مدیران

شناسایی رقبا در بازارهای صنعتی داخل و خارج کشور و بازاریابی
متناسب جهت محصولات و قطعات جدید

بازاریابی، تبلیغات، معرفی سازمان در بازارهای صنعتی و تبلیغات
توانمندی های سازمان برای عرضه ی بیشتر محصولات

ارزیابی پیمانکاران فرعی سازمان و طراحی برنامه های مناسب
برای ارتقاء آن ها

دریافت دقیق داده های خرید از واحد درخواست کننده جهت تطابق
کامل خرید با درخواست ارائه شده

گزارشی از فعالیت انجام شده به همراه تجزیه و تحلیل لازم در
پایان هر ماه به مدیر عامل

ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوی مشتری به واحد تولید
و برنامه ریزی تولید و پیگیری ارسال محموله ها در زمان های درخواستی

نظارت بر روند خرید ملزومات، مواد اولیه، لوازم یدکی و مصرفی
و دیگر تجهیزات و ابزارآلات

عقد قراردادها شامل مذاکره با مشتریان و تهیه پیش نویس
قرارداد فیمابین، عقدقرارداد و انتقال کلیه اطلاعات آن به واحدهای مرتبط درسازمان،
انتقال متمم قرارداد به کارشناس فروش و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاری، اعلام عقد
قراداد به کارشناس فروش جهت ارائه به واحد برنامه ریزی، نظارت بر انجام فعالیت های
بازنگری قراردادهای فروش محصول

تهیه، تدوین و به روزآوری شرح وظایف پرسنل واحد بازرگانی

ارزیابی پرسنل در راستای اجرای صحیح نظام ارزیابی پرسنل

پیش بینی مراحل گشایش اعتبار،حمل و ترخیص کالا به منظور در
نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش کالا

انجام محاسبات لازم به منظور تعیین ارز مورد نیاز خرید
کالاهای خارجی

 

استاندارد آموزشی

حتی در صورتی که مدیر بازرگانی انتخاب و منصوب شده، دارای
کلیه مهارت های مندرج در بالا باشد باز هم نیاز به گذراندن برخی دوره های آموزشی
را دارد. آموزش دیدن و همچنین یادگیری، فرآیندی مداوم و پیوسته است. در زیرفهرست
دوره های آموزشی ضروری برای متصدی شغل مدیریت بازرگانی یک سازمان ارائه خواهدشد.

برون سپاری

مدیریت خرید

سیستم سنجش رضایت مشتری

مدیریت برند و برندسازی

قوانین روز واردات و صادرات

الگوبرداری از بهترین ها

اصول و فنون مذاکره موفق

آشنائی با محصولات شرکت

مدیریت ارتباط با مشتری

روش های بازاریابی

روش های تحلیل بازار

تبلیغات

اصطلاحات بین المللی بازرگانی اینکوترمز

سیستم های اطلاعات مدیریت

هوش تجاری

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک

اصول مدیریت

مدیریت بحران

روش های کاهش هزینه

برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه

کار تیمی

فنون اداره موثر جلسات

مدیریت بهره وری

آشنائی با کامپیوتر

مدیریت دانش

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت تکنولوژی

فن آوری اطلاعات

تفکر سیستمی

لجستیک

هزینه های کیفیت

رویکرد فرآیندیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top