شرایط پلاک ازاد انزلی

تاریخچه و روند شکل گیری منطقه آزاد

منطقه آزاد چيست ؟
بنابه تعاريف بين المللي منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي ، بخشودگي سود و عوارض گمركي ، عدم وجود تشريفات زايد ارزي ، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با
جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي
نمايد. منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي اهدافي نظير: « عمران و آباداني و
ارائه خدمات عمومي ـ رشد و توسعه اقتصاد ـ جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي ـ ايجاد اشتغال سالم و مولد ـ تنظيم بازاركار وكالا ، تشويق توليد و صادرات كالا ـ ورود و حضورفعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني ـ جذب فناوريهاي جديد وانتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري جهان ـ تسريع در فرايندهاي تجاري ، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح ها و تعميم آن به سرتاسر كشور » كه رسالت تعامل فعال با جهان ؛ منطبق با سند چشم انداز
بيست ساله كشور را دنبال مي نمايد . 
تاريخچه منطقه آزاد انزلي 
بر
اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشي شوروي و در پي تغيير و تحولات
ساختاري روابط بين‌الملل منطقهء قفقاز و كشورهاي حاشيهء درياي خزر در
معادلات منطقه‌اي و جهاني اهميت يافتند; امري كه با دوران پس از جنگ تحميلي
در ايران و آغاز عصر سازندگي كشور همزمان گرديد ; عصري كه ايران به‌دنبال
ورود به اقتصاد جهاني و اخذ سرمايه و به تبع آن دانش و تكنولوژي جديد بود
هدفي كه دولت وقت با ايجاد مناطق آزاد كشور در پي تحقق آن بود. در پي سفر
رياست جمهوري وقت به شهرستان انزلي و با توجه به خواست همگاني
و
براساس مصوبه هيأت دولت در سال ۷۵ منطقه وي‍ژه اقتصادي بندرانزلي در دو
بخش جداگانه تعيين گرديد و در سال ۸۲ منطقه ويژه اقتصادي انزلي به منطقه
آزاد تجاري صنعتي انزلي بدل شده و در سال ۸۳ نيز اساسنامه سازمان منطقه
آزاد تجاري صنعتي انزلي مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفت و محدوده منطقه
آزاد تجاري صنعتي انزلي در سال ۸۴ از طرف هيأت وزيران تعيين و ابلاغ شد كه
بر اساس آن منطقه آزاد انزلي در سه بخش و محدوده مجزاي بندري؛ اداره كل
بنادر و كشتيراني استان ، شهرك صنعتي انزلي و  محدوده منطقه ويژه اقتصادي
سابق انزلي با مساحت ۳۲۰۰ هكتار خشكي و تا عمق  ۲ كيلومتر از دريا در طول
۲۰ كيلومتر از حاشيه درياي خزر را شامل مي شود .

 
 

روند شروع فعاليت 
پس
از استقرار هيات مديرهء جديد، سازمان منطقهء آزاد انزلي در محدودهء منطقهء
سرعت پيگيري و اجراي پروژه‌هاي عمراني محدودهء منطقه افزايش يافته و
سازمان منطقهء آزاد تجاري صنعتي انزلي نسبت به تنظيم چارت سازماني و پرسنل
مديريتي و كارشناسي اقدامات گسترده‌اي صورت داده است.


با استقرار رئيس و اعضاي هيات مديره در فاز تجارت سازمان و انتقال بخش
اداري در داخل محدوده ميزان فعاليت و عملكرد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اين
سازمان تسريع پيداه كرده  ، امري كه در تسريع روند پيشرفت برنامه‌هاي و
اهداف عاليه سازمان منطقهء آزاد انزلي نقش به سزايي داشته و خواهد داشت.


در طول چند ساله گذشته ميزان تعامل و همكاري سازمان منطقهء آزاد تجاري-
صنعتي انزلي با سازمان‌ها و ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي استان گيلان
و كشور افزايش چشمگيري داشته به حدي كه سازمان منطقهء آزاد تجاري- صنعتي
انزلي به عنوان عضوي فعال از بدنهء مديريتي استان گيلان و كشور به ايفاي
نقش مي‌پردازد.


با اجراي قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور در محدودهء منطقهء
آزاد انزلي و باگسترش ميزان همكاري و تعاملات ديگر ادارات و نهادهاي استان
با اين سازمان مي‌توان به توسعهء همه‌جانبهء منطقه اميدوار بود، علاوه بر
اين پس از اتصال بندر انزلي به راه‌آهن سراسري  و آستارا  و
همچنين بهره‌برداري از بزرگراه قزوين- رشت- انزلي شاهد وقوع انقلابي در
صنعت حمل‌و‌نقل (به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه) و ترانزيت كالا و مسافر
در منطقه خواهيم بود.با توجه به پتانسيل‌هاي فوق و پس از اتمام پروژه‌هاي
زيرساختي محدودهء منطقهء آزاد انزلي شاهد دوران طلايي در صنعت، تجارت و
گردشگري و … منطقه و كشور خواهيم بود چراكه اين منطقه حلقهء اتصال اقتصاد
ملي به اقتصاد و تجارت جهاني است.
 

افزايش محدوده منطقه آزاد انزلي در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳

با
پيگيريهاي صورت گرفته از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي؛ بنا بر تصويب نامه
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي كه به
تأييد رياست محترم جمهور رسيد بنا بر پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق
آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و
با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲  محدوده منطقه
آزاد انزلي گسترش يافت:

۱ـ
محدوده‌اي به مساحت (۶۴۸۹) هكتار مشتمل بر محدوده‌هاي زير به شرح نقشه
پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ
صنعتي انزلي الحاق مي‌شود
:

الف
ـ محدوده‌اي به مساحت (۵۵۷۸) هكتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دريا،
از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول
(۳۳۵۰) متـر به مـحدوده فـعلي منطقه آزاد تـجاري ـ صنعتي انزلي و از شـرق
بـه طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد
تجاري ـ صنعتي انزلي
.

ب
ـ محدوده‌اي به مساحت (۴۰۸) هكتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دريا، از
جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضي روستاي طالب‌آباد شهرستان بندرانزلي، از
شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و از
غرب به طول (۱۳۸۶) متر به كانال طالب‌آباد انزلي
.

ج ـ كل محدوده فرودگاه بين‌المللي سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هكتار.

د
ـ جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي بابت
اصلاح محدوده مصوب فعلي جنوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به
مساحت (۲۸۰) هكتار و مساحت دريايي به عمق (۲) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه
آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در محل روستاي چپرپرد تا رودخانه سفيدرود
.

۲ـ
سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده
يادشده با در نظر گرفتن گرايش‌هاي غالب منطقه و ارايه آن به دبيرخانه شوراي
هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد
.

۳ـ سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده يادشده مي‌باشد.

 

درنتيجه محددوده منطقه آزاد انزلي از ۳۲۰۰ هكتار به بيش از ۹۶۰۰  هكتار افزايش يافت.هشدار منابع طبیعی گیلان در خصوص افزایش احتمال حریق در جنگل‌ها

در پی افزایش دمای هوا در
گیلان، منابع طبیعی استان از احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
استان به گردشگران هشدار داد.

به
گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل منابع طبیعی گیلان به اصحاب رسانه گفت: با
توجه به افزایش دما در سطح استان، هوشیاری حافظان انفال و همیاران طبیعت
برای پیشگیری از حریق احتمالی در جنگل‌های گیلان  بیش از پیش ضروری‌ست.

داود زارع افزود: جنگل‌های گیلان با مساحت
565 هزار هکتار یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان است و به دلیل داشتن آب و
هوای مناسب و برخورداری از بالاترین میزان بارندگی سالیانه در کشور و
نزدیکی به دریای خزر یکی از جنگل‌های نمونه و برتر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های
اخیر شاهد تخریب جنگل و مرتع توسط عوامل انسانی هستیم، خاطرنشان کرد: یکی
از مهم‌ترین دلایل این امر آتش‌سوزی است که موجب زیان‌های بسیاری از جمله
از بین رفتن درختان ، نهال‌ها و بذرهای جنگلی و مرتعی، آسیب رساندن به خاک
جنگل و مرتع، از بین رفتن حاصل‌خیزی خاک، خسارت به گردشگاه‌های جنگلی،
گسترش آفات و امراض گیاهی در مناطق سوخته شده و از بین رفتن منازل و
دام‌های روستاهای حاشیه جنگل می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با
اشاره به گزارش هواشناسی مبنی بر  افزایش دما و کاهش بارندگی در استان،
گفت: این وضعیت خطر بروز حریق در مناطق جنگلی را تشدید می‌کند لذا  از
ساکنان حاشیه جنگل، گردشگران و کوهنوردانی که طبیعت چشم‌نواز و بکر جنگل را
برای گذران و تفرج انتخاب کرده‌اند خواهشمندیم،  موارد ایمنی را در راه
صیانت و حفاظت از انفال الهی رعایت کنند.

زارع با تاکید بر پرهیز از روشن کردن آتش
تا حد امکان افزود: در صورت نیاز مبرم سعی شود این عمل در محل مناسب و عاری
از خاشاک و به دور از تنه درختان و با رعایت ایمنی این اقدام صورت گیرد.

وی به گردشگران توصیه کرد: به محض رفع
نیاز از آتش با ریختن آب یا خاک آن را کاملا خاموش کرده و پس از اطمینان از
اطفای کامل محوطه ترک شود.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top