شرایط بیمه طلای

اعلام شرایط وویژگی های بسته های پیشنهادی بیمه طلایی درمان فرهنگیان

رئیس
اداره تعاون ورفاه آموزش وپرورش استان البرز؛ویژگی و شرایط چهار بسته
پیشنهادی بیمه طلایی فرهنگیان شاغل را اعلام کرد،همکاران تا 10/اردیبهشت
ماه نسبت به انتخاب یکی از بسته های پیشنهادی اقدام نمایند.

به
گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش البرز؛ کاظم سالک
فرامرزی رییس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان البرزدر گفتگوبا
خبرنگار پانا،در خصوص بسته های پیشنهادی بیمه طلایی درمان شاغلین فرهنگی
اظهارداشت:باتوجه به اهمیت تأمین سلامت فرهنگیان محترم و حمایت های مادی و
معنوی ازهمکاران در قبال بیماری ها و حوادث غیر مترقبه و براساس سیاست های
دولت  و منویات مقام عالی وزارت مبنی بر ارائه ﭘوشش های جامع و مناسب بیمه
ای فرهنگیان به اطلاع می رساند ؛ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی ، مقدمات
امور جهت شناسایی بهترین تعهدات و ﭘوشش های بیمه ای برای اجرای قرارداد
درمان در سال آتی انجام ﭘذیرفته است . 
 فرامرزی افزود:هرچند نوع قرارداد ، میزان ﭘوشش ،تأمین منابع مالی جهت
ﭘرداخت حق بیمه و نحوه اجرای قرارداد توسط شرکت های بیمه همیشه به عنوان
یکی از دغدغه های اصلی مسئولین وزارت و فرهنگیان عزیز می باشد ، اما بدون
تردید افزایش تعرفه هزینه های ﭘزشکی برمیزان حق بیمه ﭘرداختی ، مفاد
قرارداد و چگونگی اجرای و ارایه خدمات و تعهدات شرکت های بیمه گر در سال
آینده تأ ثیر گذار خواهد بود .
 وی گفت:وزارت آموزش وپرورش جهت ارج نهادن و احترام به سلایق و نظرات
همکاران محترم ، ﭘس از تحقیق و بررسی ﭘیرامون تعهدات و ﭘوشش های مختلف بیمه
های تکمیلی درمان با عنایت به افزایش تعرفه های خدمات ﭘزشکی نسبت به تدوین
و ارایه چهار بسته ﭘیشنهادی برای نظر سنجی و اخذ نظرات فرهنگیان سراسر
کشور اقدام نموده است . 
 
رییس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان البرزگفت: از همکاران عزیز
انتظار داریم با مطالعه دقیق هریک از بسته های پیشنهادی و امکانات و ظرفیت
ارائه شده در آنها ،نسبت به انتخاب یکی از گزینه ها اقدام نمایندو نظرات
خود را تا تاریخ 10/اردیبهشت ماه اعلام نمایند.
 وی خاطرنشان کرد:انتخاب هر کدام از بسته های مذکور توسط فرهنگیان محترم
کاملاً اختیاری است اما برای انعقاد و اجرای قرارداد سال آتی درهمه
استانهای کشور ، بسته ای که مورد اقبال عموم فرهنگیان قرار گرفته است ، مد
نظر وزارت آموزش وپرورش خواهد بود .
 فرامرزی گفت: نرخ های اعلامی به صورت تقریبی توسط شرکت های بیمه اعلام و
تعیین نرخ حق بیمه قطعی توسط شرکت های بیمه گر ، منوط به ﭘایان قرارداد
جاری و تعیین ضریب خسارت و میزان افزایش تعرفه ها در سال آتی می باشد .
فرامرزی افزود:براین اساس ؛دربسته شماره یک نرخ حق بیمه ماهانه توسط شرکت
بیمه گر مبلغ 530000ریال با احتمال 10تا15درصد افزایش می باشد که مبلغ
130000ریال آن سهم دستگاه و مابقی توسط بیمه شدگان پرداخت می شود.
وی گفت:در این بسته هزینه های بیمارستانی شامل جراحی های تخصصی و درمان طبی
وسابر اعمال جراحی ،هزینه های نازایی ،پاراکلینیکی ،ویزیت ،فرانشیز دارو
؛هزینه های آرتروز و پروتزو هزینه های تهیه اعضاء طبیعی پیوندی بدون سقف
وهزینه های زایمان (طبیعی، سزارین و کورتاژ ) ؛ عینک ولنز تا سقف 10میلیون
ریال ؛عیوب انکساری برای هرچشم و دندان تا سقف 3 ملیون ریال می باشد.
 فرامرزی در خصوص بسته شماره دو اظهارداشت: نرخ حق بیمه ماهانه توسط شرکت
بیمه گر مبلغ 380000ریال با احتمال 10تا15درصد افزایش می باشد که مبلغ
130000ریال آن سهم دستگاه و مابقی توسط بیمه شدگان پرداخت می شود.
 وی گفت:در این بسته هزینه های بیمارستانی شامل جراحی های تخصصی و درمان
طبی وسابر اعمال جراحی ،هزینه های نازایی ،پاراکلینیکی ،ویزیت ،فرانشیز
دارو ؛هزینه های آرتروز و پروتزو هزینه های تهیه اعضاء طبیعی پیوندی  بدون
سقف وهزینه های زایمان (طبیعی، سزارین و کورتاژ ) تاسقف 10میلیون ریال؛
عینک ولنزتا سقف 500000 ریال ؛عیوب انکساری برای هرچشم تا سقف 3 ملیون
ریال  می باشد.
 رییس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان البرز افزود:نزخ حق بسته
شماره سه مبلغ 230000ریال با احتمال 10تا15درصد افزایش می باشد که مبلغ
130000ریال آن سهم دستگاه و مابقی توسط بیمه شدگان پرداخت می شود.
 وی درخصوص امکانات حمایتی بسته گفت: در بسته شماره سه؛ هزینه های
بیمارستانی شامل جراحی های تخصصی و درمان طبی وسابر اعمال جراحی ،هزینه های
نازایی ،پاراکلینیکی ؛هزینه های اروتز و پروتزو هزینه های تهیه اعضاء
طبیعی پیوندی بدون سقف وهزینه های زایمان (طبیعی، سزارین و کورتاژ ) تاسقف
10ملیون ریال می باشد.
 فرامرزی گفت:در بسته شماره چهار نرخ حق بیمه ماهانه توسط شرکت بیمه گر
مبلغ 180000ریال با احتمال 10تا15درصد افزایش می باشد که مبلغ 130000ریال
آن سهم دستگاه و مابقی توسط بیمه شدگان پرداخت می شود.
 فرامرزی خاطرنشان کرد:در بسته شماره چهار هزینه های جراحی های تخصصی
؛درمان طبی وسایر اعمال جراحی ؛ هزینه های در مان نازایی و ناباروری
(بستری) و تهیه اعضاء طبیعی پیوندی بدون سقف و زایمان شامل (طبیعی، سزارین و
کورتاژ )تاسقف 10ملیون ریال می باشد.

 معلمان شجاع باشند و درس شجاعت را به دانش آموزان بیاموزند

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا؛
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تجدید میثاق مدیران و روسای
آموزش و پرورش با آرمان های امام خمینی (ره) و شهیدان رجایی و باهنر شب
گذشته 11 مردادماه برگزار شد، اظهارداشت: امیدوارم اجلاس سراسری مدیران و
روسای آموزش و پرورش که به منظور پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت برگزار
شده، مورد عنایت و توجه خداوند قرار گیرد.

وی گفت: آنچه که مورد اتفاق همه شاگردان امام خمینی (ره) از درس فقه و اصول
ایشان ذکر می کنند این است که اگر مدتی از درس امام طول می کشید و کسی حرف
و سوالی نمی کرد امام می فرمودند اینجا مجلس وعظ نیست بلکه مجلس درس است
چرا کسی بحث نمی کند.

یادگار امام (ره) ادامه داد: این خصلت را امام خمینی (ره) از استاد بزرگوار
خود آیت الله سیدعبدالکریم حائری آموخته بودند. ایشان نیز در درس خود
همواره معتقد بودند، کسانی که دنبال علم و دانش هستند باید پرسشگر باشند .

وی خاطرنشان کرد: بر همه فرهنگیان و معلمان ما واجب است تا درس شجاعت به
شاگردانشان بیاموزند و در این مورد توصیه های تاریخی و فرامین مختلفی از
بزرگان داریم.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی گفت: دانش آموز، دانشجو و طلبه باید
در مرحله اول از معلم و استاد خود آزاداندیشی را بیاموزد زیرا درسی که در
آن سوال و پرسشگری نباشد مدرکی است که فقط حفظ می شود.

وی اضافه کرد: در حوزه علوم هیچ امر مقدسی وجود ندارد بنابراین دانش آموزان
باید با پیگیری مجدانه به گونه ای پیش بروند که درهای جدیدی از علوم را به
روی خود بگشایند.

یادگار امام (ره) خاطرنشان کرد: درس شجاعت بسیار مهم است و فضای آموزش و
پرورش امروز نیازمند چنین درسی است . معلم باید به دانش اموزان خود اجازه
دهد که با رعایت نظم و مقررات در کلاس فرصت سوال کردن و اندیشیدن داشته
باشند.

وی یادآور شد: شجاعت در خود معلمان نیز بیش از همه در طول تاریخ مثبت بوده
است و معلمان همواره با شجاعت اهداف بزرگ خود را پیش برده اند؛بنابراین در
وزارت آموزش و پرورش لازم است که شجاعت یک ارزش تلقی شود و این باید در همه
امور اداری سیاسی و فرهنگی جاری باشد.

یادگار امام (ره) ادامه داد: معلمی که خود شجاعت نداشته باشد نمی تواند نسل
شجاع تربیت کند که بتواند در مقابل استکبار، استعمار و استحمار بایستد .

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تصریح کرد: امام خمینی معلمی شجاع بود
که توانست نسلی شجاع را پرورش دهد و با کمک این نسل شجاع در مقابل استبداد
شاه ، استعمار ، آمریکا و صدام ایستاد و حتی صدام و حرفهای متهجرین ایستاد
.امام خمینی علاوه بر اینکه در مقابل عوامل خارجی با جدیت برخورد می کردند
در مقابل تخلف دوستان نیز با شجاعت برخورد جدی می کردند که با همین رویکرد
بود که توانست در مقابل دنیا و نظام سلطه داخلی و خارجی بایستد .

وی ادامه داد: مدیریت آموزش و پرورش موظف است تا اخلاق شجاعت را در بدنه
آموزش و پرورش و معلمان تبیین کند و خود معلمان نیز در این باره مسئولیت
دارند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در ادامه افزود: مسئله دیگری که دولت
نیز باید به آن به طور حتم کمک کند این است که معیشت معلمان را حل کند زیرا
معلمی که از جهت معیشت مشکل داشته باشد توان تعلیم و تربیت ندارد و نمی
تواند فضای سالمی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: از خداوند متعال می خواهم که این روزهای اجلاس برای شما پربار و پرارزش باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top