سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگی

سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگی

جملات و سخنان کوروش کبیر

 

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند
تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با
یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست

می اید.

 

*********سخنان کوروش کبیر *********

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

 

سخنان کوروش کبیر,جملات کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

 

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

 

جملات زیبا از کوروش کبیر,سخنان کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر

 

اگربخواهید دشمنان خود را خوار کنید، به دوستان خویش نیکی نمایید.

 

*********سخنان کوروش کبیر *********

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است، بستگی و ارتباط دارد.

 

سخنان کوروش کبیر,گفته های کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

 

کار و مرارت، چاشنی خوشبختی است.

 

جملات کوروش کبیر,کوروش کبیر سخنان,بهترین سخنان کوروش کبیر

 

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و
مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامیترین
نعمت‌هاست، به دست آید و از غم و محنت‌های سخت، در امان باشیم.

 

*********سخنان کوروش کبیر *********

جهان‌گیری کار عظیمی است اما جهان‌داری
کاری بس عظیمتر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری است
اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

 

سخنان کوروش کبیر,جملات کوروش کبیر,بهترین سخنان کوروش کبیر

 

به عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد
از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان
روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

 

سخنان کوروش کبیر,حرف های کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر

 

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.

 

*********سخنان کوروش کبیر *********

 

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

 

گفته های کورش کبیر,سخنان کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

 

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین
بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند
ولی دانش و تربیت باقی ماند.

 

بهترین سخنان کوروش کبیر,گفته های کوروش کبیر,حرف های کوروش کبیر

 

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد
هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است
که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

 

*********سخنان کوروش کبیر *********

 

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

 

سخنان کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر,جملات زیبا از کوروش کبیر,

 

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

 

حرف های کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر,سخنان کوروش کبیر

 

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

 لباس کوروش چه رنگی بود؟

یک تاریخ شناس می گوید پوشش ایرانی ها در زمان هخامنشیان، حتی اسکندر مقدونی را هم به خود جلب کرده است.

 ایرانی
ها در دوره هخامنشی چه لباسی می پوشیدند؟ لباس کوروش رنگ مخصوصی داشت؟
کدام فرمانروای خارجی در پوشیدن لباس خود و ملتش از ایرانیان الگو گرفت؟
پاسخ این پرسش ها را در این گزارش بخوانید.

«عشرت بدر» پژوهشگر، محقق و بنیانگذار موزه لباسهای ایران به نکات جالبی از جزئیات پوشش مردم در دوره پارسها اشاره می کند.

او
می گوید: «با توجه به نوشته بیشتر تاریخ نویسان مثل هردوت ،کرناس و گزنفون
پارسیان بعد از آنکه مادهارا شکست دادند و حکومت را به دست گرفته، استفاده
از لباس مادها را شروع و از آن اقتباس کردند.یکی از دلایل آنها برای
استفاده از لباس مادی این بود که آن لباسها را مجلل تر از پوششهای خود
دیدند ،چنانکه گزنفون در این مورد می نویسد کورش از لباس مادها اقتباس کرد و
نزدیکان خود را بر آن داشت تا این لباسها را بپوشند مهمترین حسن این پوشاک
نشان ندادن معایب است و اشخاص را بزرگتر و شکیل تر می نمایاند.»

لباس خاص کوروش

آن
طور که بنیانگذار موزه لباس های ایران می گوید، لباس کوروش لباس ویژه ای
بوده است:«کورش کلاهی داشت که اسم آن تیارا بوده ،تیارا از نظر شکل دارای
نوک تیز بود لباس او به رنگ ارغوانی کم رنگ و نیم سفید بود این نوع لباس
فقط مخصوص شاه بودو در زیر این لباس نیم شلواری می پوشید که رنگی تند داشته
و روی لباس ردایی معمولا به رنگ ارغوانی استفاده می کرده است.»

سارابیس، لباس ویژه ایرانی

«سارابیس».
این، نام معروف ترین لباس ایرانی ها بوده است. بدر در این باره می گوید:«
این لباس از تعداد قطعاتی تشکیل شده بود شامل یک نیم تنه، این نیم تنه بدن
را تا کمی پاینتر از کمر می پوشانده یعنی در اصل شکل آن یک بالا پوش یا شنل
نیم دایره بوده که وقتی دستها را پائین می انداختند وبه شکل آماده می
ایستادند تعدادی چین در اطراف دستها به وجود می آمد.»

از
نظر نوع یقه هایی که در حجاریها مشهود است یقه های به شکل هفت کوچک و یا
گرد و بعضی نمونه ها به شکل قایقی است این نمونه های شنل در بعضی از
حجاریها جلوی آن باز است و با یک دکمه روی گردن بسته شده و نوع دیگر آن جلو
بسته و از سر پوشیده می شده در قسمت پائین بالا پوش در جلو آزاد و افتاده
است.اگر پوشنده این بالا پوش، دستهایش را باز کند بالا پوش از یک مچ تا مچ
دست دیگر به شکل کمانی است که در وسط آن کمی شکل فرورفته دارد.

درقسمت
دیگر لباس دامن است که در حجاریها با دقت بررسی شده و دو نوع دامن دیده
شده و وجود دارد یک نوع دامن راسته چین است که فقط یک راسته چین در جلو به
وجود آمده، نوع دوم دامن دو راسته چین است که در موقع پوشیدن شکل آن مثل
دامن لنگی پوشیده می شده و آن قسمتی که اضافه دامن و به شکل دو راسته چین
در آمده قسمت اضافه پیچیدن آن به دور بدن است.

ایرانیان باستان چه رنگی می پوسیدند؟

آن
طور که عشرت بدر می گوید هخامنشیان (پارسیان)به دلیل فراوانی مواد اولیه
طبیعی و پشم و ابریشم و رونق بافندگی برای تهیه شنل و دامن از پارچه های
کار دست که در گارگاههای خانگی بافته می شده استفاده می کردند:« در دوره
آنان از رنگهای متنوع با نقش و نگار زیبا استفاده می شده ،رنگهایی که آثاری از آن برجا مانده نارنجی ،قهوهای،سفید و زرد است که روی نقشها بر جامانده است.

کفش
پارسیان هم از نظر مدل با کفش مادها که حالتی چسبیده داشته که درون پاشنه
آن باعث بلندی قد می شده فرق دارد نمونه کفش یا به شکل بندار است یا بابند
ازمچی پا  تا زیر زانوبسته شده رنگ آن از چرم که زرد یا قهوهای بوده ساخته
شده است.

مردم
عادی هم تیاره های که از نمد مالیده شده واز جنس پشم بوده بر روی سر می
گذاشتند ولی خود کورش تیاره متفاوت و نوک تیز داشته که دور تیاره افسری
پیچیده داشته توصیف کرده اند و معمولا تاجی که داریوش به سر می گذاشته به
اسم دیهیم و آن را به رنگ سفید و آبی نوشته اند.

بدر
درباره اشاره مورخان معروف به نوع پوشش ایرانی ها هم چنین می گوید:«در
بعضی از نسخه های تاریخ نویسان از یک شلوار سه قسمتی یا سه پارچه در لباس
هخامنشیان اسم برده اند که این شلوار سه برش داشته که شامل دوقسمت پا و یک
میان پای مربع شکل که به زاویه های دو پای شلوار وصل می شده و این نمونه
شلوار در هنگام سوارکاری راحتی بی نظیری داشته و در بیشتر پوشاک پادشاهان و
ثروتمندان و اشراف از موادی چون طلا و نقره و سنگهای قیمتی برای تزیئن و
رودوزی لباس استفاده و مرصع دوزی می کردند .

«هرودت»
پوشاک مردم عامی پارسی را بدین طریق عنوان می کند شامل زیر جامه ،قبا و
ردا یا بالا پوش زمستانی در باره پوشاک زنان آن دوره آثار و نشانه کمی بدست
آمده مثل فرش پازیریک که سه زن را روی آن نشان داده است.

ارغوانی، رنگ هر سال هخامنشیان

بنیانگذار موزه لباس های ایران، درباره رنگ موردتوجه
ایرانی ها برای لباس هم به نکته جالبی اشاره می کند:« در دوره پارسیان رنگ
ارغوانی رنگ مهم و مورد توجه خاص مردم بوده و حالت تقدس و احترام داشته
یکی از مهمترین هدایا لباس ارغوانی بوده و شاهان هخامنش در زمان انجام
مراسم رسمی و مذهبی و کارهای حکومتی از لباس به رنگ ارغوانی استفاده کرده  
اند و به نوشته مورخان مردم عادی و سپاه دارای پوششهای رنگی هستند مانند
رنگ زرد ،نارنجی،قهوه ای،قرمز ،آبی و زعفرانی استفاده زیادی کرده اند ولی در هیچ جا از رنگ مشکی استفاده نشده و اسمی برده نشده است.»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top