سخنان امام علی درباره ی ازدواج

سخنان امام علی درباره ی ازدواج

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

1) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

وقتی كسی كه به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش
مایه رضایت است به او زن دهید كه اگر چنین نكنید ، فتنه و فساد زمین را پر
خواهد كرد

(نهج الفصاحه ، ح247)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواجها ها آن است كه آسان تر انجام گیرد .

 (نهج الفصاحه ، ح248)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، كه نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ازدواج سنت من است پس هر كه از سنت من روی بر گرداند از من نیست .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه دوست دارد كه پاك و پاكیزه خدا را دیدار كند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود0

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر جوانی كه در دوره جوانی خود ازدواج كند ، شیطانش فریاد بر آورد كه : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ كرد .

(كنز العمال . ح44441)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه ازدواج كند نصف عبادت به او داده شده است .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

دو ركعت نمازی كه ازدواج كرده می خواند ، برتر از هفتاد ركعت نمازی است كه فرد عزب می خواند .

(بحار الانوار . ج103 0ص219)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

زن بگیرید ؛ زیرا كه ازدواج كردن روزی شما را بیشتر می كند .

(بحار الانوار . ج103 0ص217)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این كار خداوند
اخلاق آنان را نیكو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می كند و بر جوانمردی
های آنان می افزاید .

                           (بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه از ترس تهیدستی ازدواج نكند ، به خدای متعال
گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از
فضل خود توانگرشان می سازد » .

(نور الثقلین . ج3 . ص597)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از مردی به نام عكاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض
كرد : خیر . پرسید : آیا كنیزی داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا توان
مالی داری ؟ عرض كرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج كن مگر نه از گناه كاران
هستی .

 (بحار الانوار . ج103 0ص219)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه مجردی را زن دهد ، از جمله كسانی است كه خداوند در روز قیامت به او نظر می افكند .

(اصول كافی . ج5 . ص331)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14 ) امام علی (علیه السلام) :

بهترین وساطتها این است كه میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند .

  (بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15 ) امام باقر (علیه السلام) :

مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در
امر ازدواج كسب تكلیف و اجازه كرد ، حضرت فرمود :  آری ازدواج كن و بر تو
باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص21)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید .

(كنز العمال . ح44590)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

با زن به خاطر ۴ چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج كن

(كنز العمال . ح44602)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18 ) امام حسن (علیه السلام) :

به مردی كه با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت
كرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست
داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی كند .

(مكارم الاخلاق . ج1 . ص446)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19 ) امام صادق (علیه السلام) :

شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن كابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد .

(معانی الاخبار . ص152)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 20 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین مهریه سبكترین آن است .

(كنز العمال . ح44707)

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                       

21 ) امام كاظم (علیه السلام) :

جهاد زن خوب شوهر داری كردن است .

(اصول كافی . ج5 . ص507)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 

22 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد .

(كنز العمال . ح44435)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

23 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

به زن خود خدمت نكند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی كه خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .

  (بحار الانوار . ج104 0ص132)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر زنی كه شوهرش را هفت روز خدمت كند ، خداوند هفت در
دوزخ را به رزی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در
كه بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست كه جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر
آنكه این عمل او برایش بهتر از یكسال عبادت باشد كه روزهایش را روزه و شب
هایش را به عبادت سپری كند .

(إرشاد القلوب . ص175)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

25 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بدانید كه خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از كسی كه به زنش ستم می كند تا آنكه زن طلاق خلع بگیرد .

(ثواب العمال . ص 339 )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان .

(كنز العمال . ح44532)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج كند بر خدا لازم است كه او را یاری كند .

(نهج الفصاحه ، ح278)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28 ) امام رضا (علیه السلام) :

با كسی كه اخلاقش بد است وصلت نكنید .

(وسائل الشیعه . ج5 . ص10)

 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

29 ) امام باقر (علیه السلام) :

با كسی كه از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج كنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود .

(اصول كافی . ج5 . ص347)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

30 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از خوشبختی و سعادت مرد این است كه زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد .

(اصول كافی . ج5 . ص327)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

31 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر زنی كه به شوهر خود بگوید كه از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص115)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

32 ) امام باقر (علیه السلام) :

چرا مومن زن نگیرد ، كه شاید خدا به او فرزندی دهد كه زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد .

(مكارم الاخلاق . ص573)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

33 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نكند از من نیست .

(مكارم الاخلاق . ص؟)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

34 ) امام رضا (علیه السلام) :

اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محكم و سنتی پیروی
شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیكی به
خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه كه خداوند در این امر قرار داده است ؛
انگیزه ای بود كه خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت كند و عاقل درست اندیش به
آن بشتابد .

 (مكارم الاخلاق . ص449)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

35 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواج ها آن است كه آسان تر انجام بگیرد .

(نهج الفصاحه ، ح248)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

35 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

سه چیز است كه در آن شوخی نیست : طلاق ، نكاح و آزاد كردن بنده .

(نهج الفصاحه ، ح258)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

36 ) امام صادق (علیه السلام) :

افراد با ایمانی كه ازدواج می كنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند .

(اصول كافی . ج5 . ص329)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

37 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین امت من در درجه اول كسانی هستند كه ازدواج كرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند .

(مسترك الوسائل . ج2 . ص531)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

38 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

آن كس كه دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است .

(محجت البیضاء . ج3 .ص94)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

39 ) امام صادق (علیه السلام) :

از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود كه
خدایا به تو پناه می برم از زنی كه مرا پیر می كند قبل از آنكه زمان پیری
ام فرا رسد .

(اصول كافی . ج5 . ص326)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

40 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ای جوان زود ازدواج كن و از زنا بپر هیز زیرا كه زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد .

(مكارم الاخلاق . ص96)

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ساعت 14:11  توسط H & M 

آرشیو نظرات


ahadise-shia.jpg
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علی(ع) می فرمایند:
چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل کنید، نه اینکه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندکند.
نهج البلاغه، حکمت 98.

سلام. از اینکه از این وبلاگ دیدن می فرمایید، خوشحال هستیم.
این وبلاگ در تلاش است تا خدمتی کوچک به اسلام و تشیع کند.

امروزه
دشمنان اسلام و تشیع سعی در از بین بردن احادیث نبوی و اهل بیت(سلام الله
علیهما) دارند.اما شیعه اهداف آنان را از بین می برد و این اجازه را به
آنها نمی دهد.
ان شاالله خداوند(عزوجل) و چهاره معصوم(سلام الله علیهما)
به ما نیرویی عطا فرمایند تا بتوانیم به مقابله با دشمنان و منافقان به پا
خیزیم.
ان شاالله.
التماس دعا…
یا علی(ع)…
چهل حدیث بسیار کاربردی درباره ازدواج

چهل حدیث بسیار کاربردی درباره ازدواج

چهل حدیث بسیار کاربردی درباره

… ازدواج…

فصل اول: ازدواج

-1. تاثیر ازدواج


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.
مستدرک الوسائل، ج 14، ص 154.

-2. ازدواج در هنگام تنگدستی


قال الامام الصادق علیه السلام:
من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله-عز و
جل-، ان الله- عز و جل – یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله.»

امام صادق علیه السلام فرمودند:
هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت‏به لطف خداوند بدگمان
شده است. چرا که
خداوند می‏فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی
نیازشان
می‏کند.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 251

-3. ازدواج رحمت است


قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
یفتح ابواب السماء بالرحمة فی اربع مواضع: عند نزول
المطر، و عند نظر الولد فی وجه الوالدین، و عند فتح باب الکعبة، و عند النکاح
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
درهای رحمت آسمانی در چهار وقت گشوده می‏شود:
1-
موقع بارش باران.
2-
زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش می‏نگرد.
3-
هنگام گشوده شدن در کعبه.
4-
هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی.
بحار الانوار، ج 103، ص 221

-4. آفات بی همسری


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
اکثر اهل النار العزاب.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
بیشترین اهل جهنم انسانهای بی همسر هستند.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 251

فصل دوم: وظیفه توانگران


-5.
تلاش در ازدواج بی همسران


عن الصادق علیه السلام قال:
من زوج اعزبا کان ممن ینظر الله- عز و جل-الیه یوم
القیامة
.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم
نماید از کسانی است که در قیامت‏خداوند به آنان نظر لطف می‏کند
.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 45

-6. در سایه عرش


قال موسی بن جعفر علیه السلام:
ثلاثة یستظلون یظل عرش الله یوم القیامة، یوم لا ظل الا
ظله: رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرا
.
امام کاظم علیه السلام فرمودند:
سه دسته در روز قیامت، روزی که سایه و پناهی جزء سایه
خداوند نیست، در سایه و پناه خدا هستند
:
1-
مردی که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نماید.
2-
مردی که (به برادر مسلمانش خدمت کند.)
3-
کسی که سر برادر مسلمانش را بپوشاند.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 46

-7. منظور نظر حق


قال الامام الصادق علیه السلام:
اربعة ینظر الله الیهم یوم القیامة:
من اقال نادما او اغاث لهفان او اعتق نسمة او زوج عزبا.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند:
1-
آنکه چون طرف معامله پشیمان شود، معامله را برگرداند.
2-
کسی که غم از دلی برگیرد.
3-
کسی که برده‏ای را آزاد کند.
4-
کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 46

-8. بهترین وساطت


قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح یجمع الله
بینهما
.
حضرت علی علیه السلام فرمودند:
از بهترین شفاعتها، شفاعت‏بین دو نفر در امر ازدواج است
تا اینکه خداوند آنان را مجذوب یکدیگر گرداند
.
تهذیب، ج 7، ص 405، وسائل الشیعه، ج 20، ص 45

فصل سوم: دیدار قبل از ازدواج


-9.
ازدواج با دینداران


عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:
من تزوج امراة لمالها وکله الله الیه، و من تزوجها
لجمالها رای فیها ما یکره، و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک
.
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:
هر که با زنی به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به
مال وی واگذار
می‏کند،
و هر که با او به خاطر جمال و زیبائی‏اش ازدواج نماید، در او چیزی
را که خوشایند او نیست، خواهد دید، و هر
که با وی به خاطر دینش ازدواج کند،
خداوند تمامی این مزایا را برای او جمع می‏کند.
وسائل الشیعه، ج 14، ص 31

-10. دیدار قبل از وصلت


عن الصادق علیه السلام قال:
لا باس بان ینظر الرجل الی المراة اذا اراد ان یتزوجها.
ینظر الی خلفها و الی وجهها
.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زنی را که قصد ازدواج با
او دارد، ببیند
.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 88

-11. دیدار عروس و داماد قبل از ازدواج


عن محمد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر علیه السلام‏عن الرجل
یرید ان یتزوج المراة، اینظر الیها؟ قال: نعم انما یشتریها باغلی الثمن
.
محمد بن مسلم می‏گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم:
مردی که می‏خواهد با زنی ازدواج کند آیا حق دارد او را
ببیند؟

امام علیه السلام فرمودند: آری، چون در برابر آن بهای
سنگینی می‏پردازد
.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 88

-12. سؤال از اوصاف


قال علی علیه السلام:
اذا اراد احدکم ان یتزوج فلیسال عن شعرها کما یسال عن
وجهها فان الشعر احد الجمالین
.
حضرت علی علیه السلام فرمودند:
هر وقت‏یکی از شما، بخواهد، ازدواج کند، از اوصاف موی سر
زن نیز سؤال کند
همچنانکه از چگونگی رخسار او می‏پرسد. چون که موی زن یکی از دو زیبایی
(مو و
صورت) اوست.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 254

فصل چهارم: عروس و داماد شایسته


-13.
خواستگار مؤمن و خوش اخلاق


قال الامام الرضا علیه السلام:
اذا خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه و لا یمنعک فقره
و

امام رضا علیه السلام فرمودند:
هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق
او راضی بودید به
ازدواج با او رضایت دهید. و مبادا فقر او ترا از این رضایت‏باز دارد و
میزان الحکمة، ج 4، ص 280

14. داماد هم شان


قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
اذا جائکم الاکفاء فانکحوهن و لا تربصوا بهن الحدثان.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
وقتی که اشخاص هم شان به خواستگاری دختران شما آمدند، به
آنها دختر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید
.
نهج الفصاحه، ص 37، ح 193

-15. عروس شایسته


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة
تسره اذا نظر الیها، تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم‏فرمودند:
پس از اسلام، هیچ نعمتی برای مرد بهتر از زن مسلمانی نیست
که هر گاه به او
بنگرد، مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب
او
حافظ ناموس و مالش
باشد
.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 255

فصل پنجم: انتخاب سرنوشت


-16.
دقت در انتخاب


قال الامام الصادق علیه السلام:
انما المراة قلادة فانظر ما تتقلد.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
زن همانا گردنبندی است، نیک بنگر که چه گردنبندی را به
گردنت آویزان می‏کنی
.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 33

-17. وصلت نکردن با خانواده ناشایست


عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:
ایاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء
الدمن؟ قال: المراة الحسناء فی منبت السوء
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
بپرهیزید از سبزه‏هایی که در مزبله می‏روید. عرض شد: یا
رسول الله
! سبزه‏هایی که در
مزبله می‏روید چیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودند:زن زیبایی که در خانواده پست و ناشایست‏بوجود
آمده باشد
.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 256، مکارم الاخلاق، ص 205

-18. ازدواج با دوشیزگان


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
تزوجوا الابکار فانهن اعذب افواها و ارتق ارحاما و اسرع
تعلما و اثبت للمودة
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و
رحمشان مناسبتر است و زود چیزی را یاد می‏گیرند و محبتشان پایدارتر است
.
بحار الانوار، ج 103، ص 237

-19. رضایت داماد


سئل عن الصادق علیه السلام:
انی ارید ان اتزوج امراة و ان ابوی اراد غیرها. قال: تزوج
التی هویت ودع التی هوی ابواک
.
کسی از امام صادق علیه السلام سؤال کرد:
من می‏خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با
دیگری ازدواج
کنم.
امام علیه السلام فرمودند: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی
را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو]
انتخاب کرده‏اند، رها کن
.
تهذیب، الاحکام، ج 7، ص 392

فصل ششم: آداب خواستگاری


-20.
سهولت‏خواستگاری


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
ان من یمن المراة تیسیر خطبتها.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
از نشانه‏های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و
آسان انجام گیرد
.
کنز العمال، ج 16، ص 322، ح 44721

-21. آداب خواستگاری


قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
لا یخطب احدکم علی خطبة اخیه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می‏کند،
خواستگاری نکند. [تا
اینکه با او ازدواج کند و یا اینکه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاریشبلامانع است.]صحیح مسلم، ج 2، ص 1034، ح
56

-22. خواستگار شرابخوار


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
شارب الخمر لا یزوج اذا خطب.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
شرابخوار اگر تقاضای ازدواج کرد قبول نکنید.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 79

فصل هفتم: آداب عروسی


-23.
مراسم عروسی در شب


قال الامام الرضا علیه السلام:
من سنته [رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم]التزویج‏باللیل، لان الله تعالی جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن
.
امام رضا علیه السلام فرمودند:
مراسم عروسی در شب، سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
و سلم است، چرا
که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زن هم آرامش خاطر است.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 91

-24. سور عروسی


قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
لا ولیمة الا فی خمس: عرس او خرس او عذار او وکار او رکاز.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
سور و ولیمه در پنج مورد است:
1-
عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه
5- بازگشت از سفر مکه
.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 263

-25. ولیمه در عروسی


قال الامام الصادق علیه السلام:
ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین تزوج میمونة
بنت الحارث اولم علیها و اطعم الناس الحیس
.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام تزویج
«میمونه‏» دختر
«حارث‏» ولیمه داد
و با غذای معجون خرما از حاضرین پذیرایی فرمود
.
فروع کافی، ج 5، ص 368.

26. طعام دادن در عروسی


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
سور دادن و اطعام در ازدواج، از سنت پیامبران است.
فروع کافی، ج 5،ص 367

فصل هشتم: مهریه و جهیزیه


27.
برترین زنان امت


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
افضل نساء امتی اصبحهن وجهان و اقلهن مهرا.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
بهترین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریه ایشان
کمتر باشد
.
من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 252

-28. کمی مهریه برکت زن


قال الامام الصادق علیه السلام:
ان من برکة المراة قلة مهرها.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
از برکات زن کمی مهریه اوست.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 254

-29. سنگینی مهریه


قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.
حضرت علی علیه السلام فرمودند:
مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 11

-30. جهیزیه بی منت


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
لو ان جمیع ما فی الارض من ذهب و فضة حملته المراة الی
بیت زوجها ثم ضربت
علی راس زوجها یوما من الایام، تقول: من انت؟ انما المال مالی، حبط
عملها و
لو
کانت من اعبد الناس الا ان تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجها
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
اگر تمام چیزهایی که در روی زمین از طلا و نقره وجود دارد
و زن آنها را به
خانه شوهرش بیاورد. آنگاه یک روز از روزها بر سر شوهرش منت‏بگذارد و
بگوید
تو کیستی؟ این
اموال مال من است. در این صورت اجر و عمل زن از بین می‏رود
اگر چه از عابدترین مردم باشد. مگر اینکه توبه کند و
برگردد و از شوهرش
عذرخواهی کند.
مکارم الاخلاق، باب 8، ص 202

-31. مهریه چیست؟


عن ابی جعفر علیه السلام قال:
الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهذا الصداق.
امام باقر علیه السلام فرمودند:
مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق می‏کنند، کم
باشد یا زیاد
.
فروع کافی، ج 5، ص 378

-32. ندادن مهریه


عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که
به او ندهد او همانند دزد است
.
فروع کافی، ج 5، ص، 383.

فصل نهم: از خانه پدر تا خانه شوهر


-33.
خانه دوست داشتنی


قال الامام الصادق علیه السلام:
ان الله یحب البیت الذی هو العرس.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
خداوند خانه‏ای را که در آن عروسی انجام گرفته، دوست
می‏دارد
.
وسائل الشیعه، ج 22، ص 7

-34. بیداری در شب عروسی


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
لا سهر الا فی ثلاث: متهجد بالقرآن، او فی طلب العلم، او
عروس تهدی الی زوجها
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
شب بیداری روا نیست، مگر در سه مورد:
1-
تلاوت قرآن.
2-
تحصیل علم.
3-
بردن عروس به خانه داماد.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 92

-35. بدرقه عروس


امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بنات عبدالمطلب و
نساء المهاجرین و
الانصار: ان یمضین فی صحبة فاطمة علیها السلام و ان یفرحن و یرجزن و
یکبرن و
یحمدن
و لا یقلن ما لا یرضی الله
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود، دختران
عبدالمطلب و زنان
مهاجر و انصار در شب عروسی حضرت فاطمه علیها السلام به همراه او بروند
و
شادی کنند، شعر و
سرود بخوانند، تکبیر و حمد بگویند. و از گفتن حرفهایی که
خدا بدان راضی نیست، بپرهیزند.
مستدرک الوسائل، ج 14، ص 198

36. زفاف و مهمانی


عن الصادق علیه السلام قال:
زفوا عرائسکم لیلا و اطعموا ضحی.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 262

-37. دعای شب زفاف


قال الصادق علیه السلام:
اذا دخلت علیک اهلک فخذ بناصیتها و استقبل بها القبلة و
قل: اللهم… فان قضیت لی منها ولدا فاجعله مبارکا سویا
.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
چون همسرت به خانه تو آمد، دست‏بر پیشانیش بگذار، و رو به
قبله‏اش برگردان و
[دعا
کن و] بگو: خداوندا!… اگر از این همسرم، فرزندی برای من تقدیر
نمایی، فرزند مبارک و سالم عنایت فرمای.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 263

-38. هفته عروسی


سئل عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج البکر،
قال
:
یقیم عندها سبعة ایام.
از امام صادق علیه السلام سؤال شد در مورد مردی که با
دختر باکره‏ای ازدواج می‏کند، امام علیه السلام فرمودند
:
شوهر یک هفته در پیش او باشد.
وسائل الشیعه، ج 21، ص 339

فصل دهم: زن و شوهر خوشبخت


-39.
آب دادن زن به شوهر


قال الامام الکاظم علیه السلام:
ما من امراة تسقی زوجها شربة من ماء الا کان خیرا لها من
عبادة سنة
.
امام کاظم علیه السلام فرمودند:
هر زنی که به شوهرش قدری آب آشامیدنی بدهد، پاداش آن از
عبادت یک ساله بالاتر است
.
وسائل الشیعه، ج 20، ص 172

-40. محبت‏به زن


قال الامام الصادق علیه السلام:
العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا.
امام صادق علیه السلام فرمودند:
هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد، بر فضیلت ایمانش افزوده
می‏شود
.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top