درمان افسردگی

جوانان بدانند/ازدواج

ازدواج، حادثه ای است که در یک مرحله از
زندگی انسان (دوران جوانی)، رخ نشان
می دهد و از اهمّیت خاصی برخوردار
می شود، هم از این نظر که جوان را به خود
مشغول می دارد ؛ چرا که هر کس در زندگی،
روزهایی را تجربه خواهد کرد که خود را
درگیر و مواجه با این مسئله می بیند و غرق
تفکر و تردید می شود و هم زمانی بیشتر
اهمّیت می یابد که بدانیم انجام دادن
صحیح یا ناصحیح آن، چه تأثیر بزرگی در
پیشرفت یا عقب ماندگی انسان و موفقیت و

عدم موفقیت او می گذارد.

گذشته از این موضوع که اقدام به ازدواج،
طبق دستورها و سفارش های دینی و
بزرگان دین ـ که آن را امری الهی و
پسندیده می دانند ـ توصیه و سفارش شده
است، با توجّه به نیاز جوان از طرفی و از
طرف دیگر، تحریکات روانی از طریق
ماهواره و CD و اشاعه فیلم های غیرمجاز
و… سفارشِ به جایی نیز هست. در نتیجه،
بهترین راه، فراهم کردن مقدمات ازدواج و
جلوگیری از انحراف و رهایی از این
معضلات است. این موضوع از جنبه های
روان شناختی، اجتماعی و عاطفی نیز قابل
تأمل و توجّه است که اگر این امر به خوبی
انجام پذیرد، مسلما بسیاری از مشکلات و
نگرانی ها و نیازها و تشویش ها از زندگی
انسان رخت برمی بندد و آسایش و آرامش،
جای آن را خواهد گرفت. گذشته از این
مسائل ـ که فعلاً مجال طرح آنها نیست ـ به
بیان چند پیشنهاد یا مشورت به جوانان و
خانواده ها می پردازیم.

امروزه معیارها و روش ها و الگوهای
انتخاب همسر، با گذشته، متفاوت شده
است که این مسئله از چند عامل، ناشی
می شود. یکی تغییر در الگوها و ملاک ها و
ارزش هاست. به عنوان مثال، امروزه
چیزهایی در جامعه ملاک ارزش گذاری و
انتخاب شده اند که پیش از این در مرتبه
نازل تری نسبت به «اخلاق» و «معنویت»
قرار داشته اند. دیگری ارتباط بیشتر جوانان
با یکدیگر و مواجه شدن با همدیگر چه در
جامعه و چه در محیط کاری با محیط
آموزشی است. دیگری این که علی رغم
شیوه گذشته ـ که خانواده ها نقش بیشتری
در انتخاب همسر برای فرزندانشان داشتند
ـ امروز، نقش خود جوانان در این انتخاب،
بیشتر است و در نتیجه، معیارها و روش های
آنان نیز متفاوت شده است.

امروزه در نظر برخی جوانان، مادیات و
پول، بعد از زیبایی ظاهری، حرف اوّل را
می زند ؛ چرا که تصوّر می کنند برای نشان
دادن طرف مقابل به دیگران، پول و زیبایی
ظاهری است که اهمّیت می یابد. لذا
توجهی به زیبایی نفسانی و درونی
نمی شود. پس باید دانست که طرف مقابل
شما نسبت به مادیات (در مقابل معنویات)
چه اندیشه ای دارد و این مسائل در عقیده و
باور او چه مرتبه ای دارند.

نکته بعد، این که دوره نامزدی و آشنایی
(با حفظ حریم و با نظارت خانواده ها) زمان
خوبی برای شناختن طرف مقابل و
خانواده اش چه برای دختر و چه برای پسر
فراهم می کند ؛ چرا که در یک فرصت
طولانی، دیگر مجال تظاهر، پرده پوشی و
فریب برای فرد باقی نمی ماند و زمان،
شخصیت و تیپ واقعی وی را نمایان
می سازد. با یکی دو بار دیدن و صحبت و
نشست و برخاست کردن (خصوصا در
خانواده های به اصطلاح غریبه)، جز پوسته
و نمودهای ظاهری و ساختگی، چیزی
مشخص نمی شود ؛ چرا که دروغ گفتن، تنها
با زبان نیست. شاید دیده باشید که در
مراسم خواستگاری، برخی هستند که به
برکت لوازم آرایش مدرن و وسایل تزئینی و
تغییردهنده موجود (به جز جراحی
پلاستیک و مسائل و وسایل مربوط به آن)،
چهره ها را به گونه ای دیگر نشان می دهند.
برخی گذشته از چهره، با استفاده از
لباس های مخصوص و پوشاک های ضخیم
و نگه دارنده، اندام نامناسب خود را به
صورت متفاوت عرضه می نمایند ؛ اما پس
از مدتی و با افتادن این نقاب ها، طرف
مقابل وی، انگشت تعجب به دندان تأسّف
می گیرد که آیا این همان فرد است که قبلاً
دیده و پسندیده بود؟ این موضوع در دختر و
پسر، چندان تفاوتی نمی کند. پسرها نیز
ممکن است با پوشیدن لباس خاص یا
کفش های چند سانتی و استفاده از مواد
آرایشی ـ بهداشتی و به یُمن انواع ژل ها و
کرم های سفیدکننده، یا صاف کردن موهای
فر و فر کردن موهای صاف، و… خود را به
اصطلاح Good Lookingجلوه دهند ؛ اما
بعد از مدتی، خانم متوجه می شود که با یک
فرد شلخته، ژولیده و پژمرده روبه روست که
صحبتش سوهان روح است و بدنش از عهد
نوح! البته توجّه به ظاهر و تیپ و از همه
مهم تر: «تناسب اندام طرفین» نیز در
مسئله ازدواج، ضروری به نظر می رسد.

گاهی نیز موردهایی بوده که فرد یا
خانواده وی به طرف مقابل، اظهار می دارند
که فقط اوست که اهمّیت دارد و به اصطلاح،
خود او را منهای خانواده اش می پذیرند که
در این مورد، وصلت، توصیه نمی شود ؛ زیرا
کم کم اختلاف سلیقه و عقیده خانواده ها بر
زوجین، اثر گذاشته، باعث بروز اختلاف و
مجادله بین آنها می شود.

نکته دیگر این که درست است زندگی
نسل جدید بالفرض با نسل قدیم و
مسن ترها از لحاظ پوشش، خوراک،
مهمانی ها و… متفاوت شده است و آن هم
به دلیل گستردگی ارتباطات و تحولات و
ماشینیزم است که فرهنگ و رفتار را در
جامعه تغییر می دهد ؛ اما عکس این نیز
متصوّر است و هرچند انسان نمی تواند و
نمی شود همپای زمان، پیش نرود و خود را
تطبیق ندهد و یا نباید سنّت گرا، کهنه پذیر
و خرافه پرست بود، اما از طرفی هم نباید
اجازه داد که نوگرایی و مدپرستی و تقلید
کورکورانه صِرف، به بهانه تجددخواهی،
سایه شوم و زشت خود را بر چهره پاک
اعتقادات سالم و ناب پیشین بیندازد و
ارزش ها و معیارهای خالص و درستی را که
قبلاً بر پایه ایمان و اعتقاد و اخلاق بنا
شده اند، لگدکوبِ خواهش ها و
خواستن های پوشالی خود گرداند.

نکته دیگر، بهره مندی از نصیحت ها،
تجربه ها و راهنمایی های بزرگ ترهاست
که نباید از آن غافل بود؛ اما گذشته از نقش
مثبت و انکارناپذیر گذشت و ایثار نسبت به
یکدیگر در مسئله ازدواج و پرهیز از
ایرادگیری و مجادله، راهنمایی های
معمولی و همفکری و نصیحت کردن
یکدیگر نیز نقش بسیار مؤثری در پیشرفت
و سازندگی دارد. پس توجّه به این نکات در
حین توجّه به: ایمان، شخصیت، اخلاق،
سواد و خانواده شخص، می تواند از اهمّیت
خاصی برخوردار باشد.

امید است خانواده ها و جوانان با بررسی و
تحقیق و البته با امید به لطف الهی به
وصلتی موفقیت آمیز نایل گردند و
خانواده هایشان را با توکّل و تلاش، بر
اساس ایمان و نان، بنا نهند که این هر دو، لازمه خوشبختی انسان امروزنددرمان افسردگی

افسردگی در طب سنتی یکی از عوارض سودا مزاجی است . سودا یکی از اخلاط
چهار گانه بدن است که اگر بر دیگر اخلاط غلبه پیدا کند عوارضی را بدنبال
خواهد داشت .

این عوارض نسبت به سن ، جنسیت ، قدرت جسمانی و روحی شخص متفاوت است و به شکلهای گوناگون ظاهر میشود.

حال اگر غلبه خلط سودا در مدتهای طولانی ادامه داشته باشد به سودای 
غلیظ یا اصطلاحا سودای سوخته تبدیل میشود و چون در اوایل شروع این بیماری
معمولا کسی به آن توجه نمیکند اکثرا تبدیل به سودای سوخته میشود که درمان
آن هم طولانی میشود.

 علت بیماری : شایع ترین علتی را که برای این بیماری می توان تعریف کرد به شرح ذیل است:

مصرف برخی از خوراکیها در برخی از حالات خاص روحی و روانی

 توضیح : هر گاه شخص بعد از قرار گرفتن در یک وضعیت
روحی و روانی شدید مثلا عصبانیت زیاد ، ترس و حتی خوشحالی زیاد ،اقدام به
خوردن چیزهای خیلی ترش و یا عدس بکند در این حالت بدن خلط سودای زیادی ترشح
میکند، ترشیجات و عدس باعث تشدید ترشح این خلط می شوند ، لذا این خلط بر
دیگر اخلاط غلبه کرده و باعث ظاهر شدن عوارضی چون : ترس بی مورد ، عصبانیت و
هم و غم و … میشود.

از علل دیگر هم می توان از سودا مزاجی ارثی و قرار داشتن طولانی مدت در شرایط روانی نامساعد نام برد.

علایم شایع :

مراحل اولیه: از دست دادن علاقه ، بی حوصلگی، دلزدگی،
ناتوانی از لذت بردن، احساس نا امیدی، بی حالی و خستگی، گوشه گیری اجتماعی،
بی اشتهایی  یا پرخوری ، یبوست ، از دست دادن میل جنسی و مشکل داشتن در
تصمیم گیری .

مراحل حاد : یکباره گریه افتادن بدون علت خاص، تحریک
پذیری ، افکار خودکشی ، دردهای مختلف بدون شواهدی از بیماری جسمی ، ترک ترک
شدن زبان ، کهیر پوستی و برگشت اسید معده(رفلکس اسید معده)

توجه : هر یک از این علائم ممکن است به صورت مفرد و یا گروهی ظاهر شوند.

عوامل تشدید کننده بیماری : عصبانیت ،داشتن شخصیتی
وسواسی ، منظم و جدی ، تکامل گرا یا شدیدا وابسته ،وجود سابقه افسردگی
خانوادگی ،وابستگی به الکل ، همچنین شکست در کار ، ازدواج ناموفق ، اختلاف
روابط با دیگران ، مرگ یا فقدان یکی از عزیزان ، تغییر شغل یا نقل مکان و… .

بیشتر افراد درباره علایم احساسی بیماری افسردگی اطلاعاتی دارند .با این
همه در بسیاری از موارد افرادی که به بیماری افسردگی مبتلا می شوند ،در
نخستین ماه های ابتلا به این بیماری تصور می کنند بدنشان اختلالات فیزیکی
مربوط به بیماریهای دیگر پیدا کرده ، در حالی که بسیاری از علایم بیماری
افسردگی مانند بی اشتهایی یا حالت تهوع و سردرد در واقع نشانه هایی از سوء
کارکرد روان آنهادر اثر سودا مزاج شدن آنهاست .

 

افسردگی یک بیماری روحی و روانی است که عوارض جسمی زیادی دارد که البته
بسیاری از آنها برای عموم مردم ناشناخته است.از جمله این عوامل سر درد،کمر
درد،اختلالات گوارشی و اختلال در خواب است که در ادامه این مطلب جزییات
بیشتری از آنها ارایه شده است.

سردردها : سر دردها در بین افراد مبتلا به افسردگی
بسیار رایج است.اگر فرد اخیرا مبتلا به سر درد میگرنی شده باشد،با بروز
افسردگی شدید تر هم می شود.

درد قفسه سینه : به طور واضح باید گفت که در صورت
احساس چنین دردی بدون هیچ تأملی باید به پزشک مراجعه کرد و مورد آزمایش
قرار گرفت،زیرا ممکن است علامت یک بیماری جدی قلبی باشد.ولی به طور کلی در
هنگام افسردگی نیز این درد احساس می شود.

اختلالات گوارشی : از این جمله علایم گوارشی ناشی از
افسردگی می توان به احساس تهوع و استفراغ  اشاره کرد.همچنین ممکن است فرد
دچار اسهال شود یا به طور مزمنی مبتلا به یبوست شود.

 احساس خستگی و فرسودگی : مهم نیست که فرد چه مقدار
خوابیده است،ولی با این حال احساس خستگی خواهد کرد.به طوری که خارج شدن از
رختخواب برای فرد بسیار سخت و حتی غیر ممکن می شود.

 اختلالات خواب : در وضعیت افسردگی اغلب افراد دچار کم
خوابی می شوند.در این حالت فرد خیلی زود از خواب بیدار می شود یا خیلی دیر
به خواب می رود.در شکل دیگر،فرد بیش از اندازه نرمال و طبیعی به خواب می
رود.

 تغییر وزن و اشتها : بعضی از افراد مبتلا به افسردگی
اشتهای خود را از دست داده و دچار کاهش وزن می شوند.بعضی دیگر از افراد به
نوع خاصی از غذاها مثل کربوهیدرات ها علاقه مند شده و در این حالت مبتلا به
چاقی می گردند.

احساس سرگیجه و منگی : این مورد نیز از دیگر علایم و
نشانه های افسردگی است.خیلی از افراد مبتلا به افسردگی به موقع درمان نمی
شود.چون اغلب پزشکان در تشخیص علت اصلی این اختلالات دچار گمراهی می
شوند.همانطور که گفته شد،این علایم و تغییرات فقط در سر اتفاق نمی
افتد،بلکه کلیه نقاط بدن را تحت تأثیر قرار می دهد مثل دستگاه گوارش.به نظر
می رسد که افسردگی به دلیل عدم تعادل در بعضی از مواد شیمیایی خاص مغز
اتفاق می افتد.

درمان افسردگی :

برای درمان افسردگی قبل از هر چیز باید به سراغ خلط سودا رفت ، چون عامل
اصلی این بیماری ترشح زیاد خلط سودا در بدن شخص مبتلا میباشد بنابراین در
اینجا به یکی از داروهای گیاهی بسیار موفق در تنظیم خلط سودا می پردازیم .

 

نام : افشره ضد سودای پاپریکا

نوع عملکرد محصول : تنظیم خلط سودا و رفع عوارض ناشی از سودا مزاجی ، رفع استرس و نگرانی بی مورد

موارد کاربرد : افسردگی ، استرس و نگرانیهای بی مورد ، بی اشتهایی ، غلبه خلط سودا و بیماریهای ناشی از آن

خواص محصول :

۱-ایجاد نشاط و شادابی در روحیه

۲- رفع افسردگی و هَمّ و غم بی مورد

۳- تنظیم ترشح خلط سودا

۴- بهبود کارکرد معده و گوارش

۵- رفع بی خوابی ناشی از غلبه سودا

توضیحات :

افشره ۹ گیاه پاپریکا یک
محصول ترکیبی مقطر شده است ، گیاهان به کارگیری شده در آن حاوی ماده موثره
هایی هستند که برای تعدیل و تنظیم ترشح خلط سودا نقش بسزایی دارند ، غلظت
معین از ماده هر گیاه در این ترکیب ، طبیعتی گرم و تر به محصول نهایی
بخشیده که باعث میشود این افشره منزج بسیار خوبی برای خلط سودا باشد .
همچنین این محصول معده و طحال را تقویت و در نتیجه عوارض سودا مزاجی وتمام
بیماریهایی که ناشی از غلبه خلط سودا است را به سادگی برطرف میسازد .

نتایج گزارش شده از میزان موفقیت این محصول : در ۹۰ درصد افرادی که
بعنوان جامعه بالینی در نظر گرفته شدند با رعایت رژیم غذایی ، مصرف این
افشره تا حد رفع کامل بیماری به آنها کمک نموده و موجب برطرف شدن تمام
علایم بیماری شد . حداقل عملکرد این محصول برای الباقی افراد جلوگیری از
پیشرفت بیماری بوده است .

مقدار مصرف روزانه : در یک وعده  و به میزان ۸۰ تا ۱۰۰ سی سی ( یک استکان معمولی ) در روز

حداکثر مقدار مجاز برای مصرف روزانه : تا ۲۵۰ سی سی در یک روز

زمان مصرف : ۲ ساعت قبل از ناهار ویا هنگام عصر

توجه : طبیعت این محصول گرم و تر میباشد .

دوره مصرف :

معمولا با مصرف یک بطری از این افشره عوارض سودا مزاجی بهبود می یابد اما مدت ادامه مصرف افشره و تحصیل نتیجه کامل بستگی به عوامل ذیل دارد :

۱-مدت ابتلا شخص به بیماری ( هرچه بیماری کهنه تر شده باشد دوره مصرف طولانی تر خواهد شد. )

۲- عدم یا وجود بیماریهای دیگر ( ضمیمه شدن بیماریهای دیگر موجب طولانی شدن دوره خواهد شد )

۳- میزان قدرت جذب معده اشخاص ( بیماریهای گوارشی مانع جذب کامل افشره در بدن میشوند )

۴- سن بیمار (درجوانترها بدلیل نیروی بیشتر بدن ، دوره کوتاهترخواهد بود )

۵- میزان وسعت بیماری ( هرچه بیماری وسعت بیشتری داشته باشد دوره طولانی تر خواهد شد )

۶- میزان رعایت پرهیزها ( مسلماً اگر پرهیزها رعایت نشوند باعث کند شدن روند بهبود میشود )

در حالت کلی بدون زمیمه شدن بیماریهای دیگر دوره مصرف شش بطری در چهل روز است .

روش اطلاع از نتیجه عملکرد افشره : تطابق وضعیت جسمی و روحی شخص نسبت به زمان قبل از مصرف افشره

نکته ۱: در ابتدای مصرف این افشره ممکن است عوارض ناشی
از بیماری کمی عود کند اما از این قضیه اصلا نگران نباشید!  زیرا این
افشره دافع خلط سودا میباشد بنابراین ممکن است بر اثر به حرکت درآمدن خلط
سودا در بدن حالات ناشی از سودا مزاجی برای مدت کوتاهی مشاهده شود یا به
اصطلاح حالات برونریز ایجاد شود (این مسئله در همه افراد یکسان و قطعی
نمیباشد) .

نکته۲ : اینکه مدت زمان ایجاد حالات برونریز چه مقدار به طول انجامد ، بستگی به میزان خلط سودا در بدن شخص دارد .

نکته ۳ : برای نتیجه گیری سریعتر ، بهتر است روزانه نصف استکان عصاره مویز همراه با آب میل کنید .

نکته ۴ : کسانی که سودای پوستی دارند یا به عبارتی اثر خشکی سودا در آنها بیشتر است باید از افشره هفت گیاه پاپریکا هم
استفاده نمایند تا عمل پاکسازی کبد هم صورت پذیرد . (خلط سودا دو اثر کلی
در پی دارد یکی سردی و دیگری خشکی است ، اثر سردی سودا بیشتر باعث مشکلات
گوارشی و اثر خشکی آن غالبا مشکلات روحی – روانی و همچنین مشکلات پوستی
ایجاد میکند . )

پرهیز: از خوردن هرگونه ترشیجات مانند: قره قورت،ماست و
میوه جات ترش اکیدا پرهیز کنید،همچنین عدس و نمک هم بسیار کم مصرف 
نمایید. مصرف گوشت گاو و گوشت ماهی هم برای افراد سودا مزاج مناسب نیست .

خوراکیهای مفید برای افراد سودا مزاج : مصرف روزانه مویز سیاه – مصرف میوه های به و گلابی و در کل مصرف غذاهای با طیع گرم و تر .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top