درآمد در ارمنستان

روز جشن وارداوار یا آب پاشی در ارمنستان

وارداوار یا وارتاوار Վարդավառ جشن آب پاشان یا آب ریزان است که همه ساله
98 روز یا 14 هفته بعد از عید پاک در ارمنستان برگزار می کند. این جشن در
واقع مراسمی باقیمانده از جشن تیرگان ایرانیان در منطقه قفقاز است. امسال
مراسم جشن وارداوار در روز 27 جولای برگزار شد.
در ایران باستان این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب
پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش رو همراه بود و همچون دیگر جشن‌هایی
که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی آب پاشان یا آبریزگان یا سر شوران
یاد شده‌است.
در ارمنستان جشن آب پاشان را به آستقیک Աստղիկ منسوب می کنند. آستقیک یا آستلیک الهه آب، زیبایی، عشق و حاصلخیزی بوده است.
روز جشن آب پاشان در ارمنستان مردم به همدیگر آب پاشی می کنند. کودکان و
نوجوانان را در کنار خیابان می بینید که با سطلهای آب ایستاده اند و به
رهگذران آب میپاشند. بعضی ها تفنگ آبپاش در دست دارند و ممکن است شما را به
رگبار آب ببندند. برخی هم شلنگ متصل به شیر آب را در دست دارند و در حال
شستشوی زمین هستند، اگر در تیرس اینها قرار بگیرید بی محابا شما را خیس
خواهند کرد. همه آب پاشها هم آشکار و علنی نیستند. اگر از کنار بلوکهای
ساختمانهای مسکونی عبور کنید باید این انتظار را داشته باشید که کسی از
پنجره یا بالکن منزل بر روی شما آب ریزد. کنار استخرهای داخل میادین شهر و
پارکها هم افرادی ظرف در دستشان گرفته اند و منتظر هستند تا کسی از آن
اطراف عبور کند و بر روی او آب بریزند. خلاصه اینکه در این روز بسیار سخت
است که شما هم خیس نشوید حتا هنگام عبور از خیابان هم باید انتظار داشته
باشید که شخصی از داخل خودرو به شما آب بریزد.
بر پایه مشاهدات شخصی به شما می گویم که این جشن با شادی و سرور برگزار می
شود و فکر نمیکنم دلخوری یا ناراحتی بروز کند. مردم ارمنستان بسیار با
فرهنگ هستند. امسال در روز جشن آب پاشان سری به خیابان کمیتاس در شهر ایراوان
زدم و صحنه جالبی دیدم. پسر جوانی به طرف دختر خانم رهگذری رفت و با
ملایمت به او گفت که باید اجازه بدهد تا برویش آب بریزد، آنگاه به دوستش که
پشت درختی با سطل پر از آب ایستاده بود اشاره ای کرد و در مدتی کوتاه از
سر تا پای خانم خیس شد و البته با شادی و لبخند از محل دور شد. جوانان و
نوجوانان ملاحظه افراد سالمند را نیز دارند. در خیلی از صحنه های آب پاشی
افراد کهن سالی را دیدم که بدون خیس شدن از کنار جوانتر ها عبور کردند.
امسال هم مراسم جشن آب پاشان با شادمانی به پایان رسید اگر در این جشن حضور
نداشتید می توانید برای سالهای اینده برنامه ریزی کنید. این هم روزهای
برگزاری فستیوال وارداوار در سالهای آینده:
آب پاشان 2015 روز 12 جولای
آب پاشان 2016 روز 3 جولای
آب پاشان 2017 روز 23 جولای
آب پاشان 2018 روز 1 جولای
آب پاشان 2019 روز 28 جولای
آب پاشان 2020 روز 19 جولای


وضعیت پناهنده و پناهندگی

پناهندگی چیست
پناهندگی پشتیبانی اعطا شده به اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت در
ارمنستان می باشد.پشتیبانی از طریق شناختن تبعه خارجی در ارمنستان بعنوان
بعنوان پناهنده اعطا می شود. متقاضی پناهندگی یا پناهجو بهیچوجه به قلمرو
کشوری که جان یا آزادی وی به دلایل نژادی، مذهبی، ملی، تعلق به گروه خاص
اجتماعی، دیدگاههای سیاسی یا خشونت فراگیر، تهاجم خارجی، درگیریهای داخلی،
نقض گسترده حقوق بشر یا سایر رخدادهای جدی مخل نظم اجتماعی می تواند در
معرض خطر باشد، مسترد نمی شود.
پناهنده کیست
1) تبعه خارجی که از ترس مستدل پیگرد نژادی، مذهبی، ملی، تعلق به گروه خاص
اجتماعی یا دیدگاههای سیاسی، خارج از کشور متبوعش می باشد و نمی تواند یا
بعلت همان ترس نمی خواهد از پشتیبانی کشور متبوعش استفاده کند یا کسی که
تابعیت ندارد و خارج از کشور محل سکونت دائمی سابق خود می باشد، نمی تواند
یا بعلت همان ترس نمی خواهد به آنجا برگردد، پناهجو محسوب می شود.
2) تبعه خارجی که مجبور است کشور متبوعش و شخص بدون تابعیت- کشور محل سکونت
دائمی سابق خود را- بعلت خشونت فراگیر، تهاجم خارجی، درگیریهای داخلی، نقض
گسترده حقوق بشر یا سایر رخدادهای جدی مخل نظم اجتماعی ترک کند، پناهجو
محسوب می شود.
همچنین تبعه خارجی یا شخص بدون تابعیت که کشورهای دیگر امضا کننده
کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان او را رسما” پناهنده شناخته
اند، پناهجو محسوب می شود. در ارمنستان پذیرش شخص پناهجو و اعطای پناهندگی
توسط سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان صورت
می گیرد.
حقوق و وظایف اصلی متقاضیان پناهندگی و پناهندگان
– حقوق اصلی متقاضیان پناهندگی
1- حق اقامت قانونی در ارمنستان تا پذیرش تصمیم نهایی درخواست پناهندگی
(منجمله تا پایان روند شکایت از تصمیم رد درخواست پناهندگی از طریق
دادگاهی)
2- حق مراجعه به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در هر زمان
3- حق سکونت در اقامتگاه ویژه و دریافت مواد غذایی، لوازم بهداشتی و درصورت لزوم پوشاک و کفش در طی بررسی درخواست پناهندگی
4- حق تردد آزاد در قلمرو ارمنستان
5- حق عدم پیگرد کیفری یا اداری برای ورود غیرقانونی به ارمنستان و اقامت غیرقانونی در ارمنستان
6- حق استخدام مترجم و وکیل با وجوه شخصی خویش
7- حق استفاده رایگان از خدمات مترجم و در صورت تمایل متقاضی زن پناهندگی مترجم زن، در هنگام مصاحبه
8- حقوق برابر با اتباع ارمنستان در زمینه خرید و انتقال اموال منقول، اجاره اموال غیرمنقول و سایر امور اموالی
9- حق جستجوی کار و اشتغال به استثنای حق مراجعه و اشتغال در ادارات دولتی و ارگانهای خودگردان محلی
10- حق تحصیلات عمومی رایگان (به استثنای تحصیلات عالی)
11- حق دریافت خدمات و کمکهای پزشکی سرپایی- درمانگاهی و اورژانس
12- حق شکایت دادگاهی به تصمیم منفی سرویس دولتی مهاجرت

– وظایف اصلی متقاضیان پناهندگی
1- همکاری با سرویس دولتی مهاجرت، اعطای اطلاعات کامل و صحیح به سرویس دولتی مهاجرت
2- ارائه کلیه مدارک خویش به سرویس دولتی مهاجرت
3- حضور در مصاحبه در روز و ساعت مقرر از سوی سرویس دولتی مهاجرت
4- مراجعه به سرویس دولتی مهاجرت جهت تمدید اعتبار گواهینامه متقاضی پناهندگی حداقل 3 روز کاری قبل از اتمام مهلت اعتبار گواهینامه
5- رعایت مقررات انضباطی سکونت در اقامتگاه ویژه
6- رعایت مفاد قوانین ارمنستان
7- پرداخت کلیه مالیاتها، عوارض و سایر پرداخت های الزامی همچون اتباع
ارمنستان. شما از پرداخت عوارض دولتی برای شکایت دادگاهی از تصمیم سرویس
دولتی مهاجرت در رد درخواست پناهندگی، معاف هستید.
8- آسیب نرساندن به منافع، حقوق و آزادی های قانونی اتباع جمهوری ارمنستان، سایر اشخاص و همچنین نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان

حقوق و وظایف اصلی پناهندگان
حق سکونت قانونی در ارمنستان
در صورتی که در ارمنستان بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت
کنید، شما از حمایت ارمنستان بهره مند می شوید. شما بدون محدودیت زمانی، حق
سکونت قانونی در ارمنستان را دریافت می کنید.
حق کار
شما حق اشتغال دارید. برخلاف سایر اتباع خارجی، شما مجبور نیستید برای کسب
حق کار درخواست بدهید. وقتی بعنوان پناهنده شناخته می شوید، بطور خودکار حق
اشتغال دریافت می کنید. شما حق دارید با همان شرایطی که برای اتباع
ارمنستان وجود دارد، کار جستجو نموده و مشغول شوید، به استثنای مواردی که
طبق قانون، داشتن تابعیت ارمنستان الزامی است (بعنوان مثال، برای اشتغال در
مراجع دولتی و ارکانهای خودگردان محلی الزاما باید تبعه ارمنستان باشید).
– حق تحصیل
اشخاصی که در ارمنستان بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده
اند، در زمینه تحصیلات عمومی (غیر از عالی) از حقوق برابر با اتباع
ارمنستان برخوردار می باشند. آنان حق دارند کودک خود را که شش سال تمام یا
سن بیشتری دارد (و بدلایل عینی فرآیند تحصیل این کودک منطقع شده است)، در
کلاس اول مدرسه عمومی ارمنستان ثبت نام کنند.
پناهنده خودش مدرسه عمومی را که فرزندش باید در آنجا تحصیل کند، انتخاب می
نماید. شما همچنین حق دارید زبان تدریس را انتخاب کنید. بایستی به مدرسه
عمومی دولتی که زبان تدریس برگزیده شما وجود دارد، مراجعه نمائید.
شما در زمینه تحصیلات عالی (دانشگاه، انستیتو، آکادمی) از حقوق مقرر برای
اتباع خارجی که قانونا در ارمنستان بسر می برند، برخوردار هستید.
– حق تردد و انتخاب محل سکونت
شما از حق تردد آزاد و انتخاب محل سکونت در کل قلمرو ارمنستان برخوردار هستید.
– حق استملاک
در بقیه موارد مربوط به خرید اموال منقول و غیر منقول و حق مالکیت، شما از
حقوق برابر با اتباع ارمنستان برخوردار هستید. شما فقط نمی توانید حق
مالکیت زمین داشته باشید زیرا طبق قوانین ملی، اتباع ارمنستان و اتباع
خارجی که در ارمنستان اقامت ویژه دارند، می توانند حق مالکیت زمین داشته
باشند.
– حقوق اجتماعی و بهداشتی
شما حق دارید همچون اتباع ارمنستان از خدمات اجتماعی استفاده کنید ( در
صورتی که شرایط شما مطابق معیارهای مندرج در قوانین مربوطه ارمنستان باشند،
مزایای مستمندی دولتی و کمکهای مالی، کمک هزینه های از کار افتادگی موقت،
نقص عضو، سوانح و امراض تخصصی در تولید، حقوق بازنشستگی و حقوق بیکاری
دریافت کنید).
شما از حق خدمات و کمکهای پزشکی سرپایی-درمانگاهی و اورژانس رایگان برخوردار هستید.
معافیت از بازخواست
پناهندگان برای ورود غیرقانونی به ارمنستان یا اقامت غیرقانونی در ارمنستان مورد بازخواست کیفری یا اداری قرار نمی گیرند.
– حق تحصیل تابعیت ارمنستان (اهلیت)
اگر شما بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده اید و اگر 3 سال
اخیر را در ارمنستان زندگی نموده، بزبان ارمنی مسلط هستید و با قانون
اساسی ارمنستان آشنا می باشید، حق دارید برای تحصیل تابعیت ارمنستان تقاضا
بدهید.
شما جهت تحصیل تابعیت ارمنستان باید به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری
ارمنستان رجوع نمایید، فرم درخواست مربوط را پرکنید و مدارک مورد نیاز را
ارائه نمایید. تسلط بر زبان ارمنی و آشنایی با قانون اساسی از طریق تست
بررسی خواهد شد. شما همچنین باید 1000 (هزار) درام عوارض دولتی پرداخت
کنید.
مهلت سه سال سکونت برای تحصیل تابعیت ارمنستان الزامی نیست اگر که:
1- شما با تبعه ارمنستان ازدواج کرده اید یا فرزند، پدر یا مادر تبعه ارمنستان دارید
2- والدین شما یا یکی از آنان در گذشته تابعیت ارمنستان را داشته است یا در جمهوری ارمنستان متولد شده است
3- شما اصالتا ارمنی هستید.
محدودیت برخی از حقوق
شما از حق شرکت در رای گیری برخوردار نمی باشید (به استثنای حق شرکت در
انتخابات ارگانهای خودگردان محلی). نمیتوانید عضو احزاب فعال در جمهوری
ارمنستان شوید، نمی توانید در مراجع دولتی و ارگانهای خودگردان محلی در
سمتی انتخاب و منصوب شوید.
وظایف
شما موظف هستید طبق قوانین جمهوری ارمنستان مالیات و عوارض پرداخت نموده و سایر پرداختهای الزامی را انجام دهید.
در امر استفاده از حقوق خودتان نباید به منافع، حقوق و آزادی های قانونی
اتباع ارمنستان و سایر اشخاص، نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان آسیبی
وارد کنید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top